Blog

​Sprawcy cyberataków pozostają nadal niewykryci

brak
2024-05-13

Wiele osób nie zgłasza kradzieży tożsamości, kradzieży danych, bo nie wierzy w skuteczność działania organów ścigania. Ich szybka reakcja jest kluczem do sukcesu.


Policja oszacowała ilość cyberataków w roku 2023, co daje łączną ilość około 83 tys. Co prawda to nieco mniej niż rok wcześniej, ale ponad dwa razy więcej niż w 2019 r. Należy mieć na uwadze, że dane są nieco zniżone, ponieważ nie uwzględniają postępowań przygotowawczych w prokuraturach oraz zdarzeń niezgłoszonych organom.Prawnicy często słyszą od swoich klientów, że podczas składania zawiadomienia na komisariacie policji słyszą od dyżurnego, iż zgłaszanie takiego przestępstwa mija się z celem, bo z pewnością nie uda się ustalić danych sprawcy cyberataku.


Dla osoby pokrzywdzonej najczęściej najważniejsze jest odzyskanie skradzionych danych czy środków, a nie ustalenie danych osobowych sprawcy ataku. Składając na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa należy pamiętać, aby szczegółowo opisać co się stało, jak i kiedy popełniono czyn. Zespół prasowy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości stwierdza, że wykrywanie sprawców cyberataków typu ransomware (złośliwe oprogramowanie szyfrujące przechowywane pliki i żądanie okupu za ich rozszyfrowanie) jest długotrwałe i czasochłonne. Często takie działania wymagają współpracy na arenie międzynarodowej, ponieważ dotyczy to nie tylko Polski.


Policja podkreśla, że ważna jest edukacja jak chronić nasze dane, bowiem cyberoszuści często są bardzo prawdziwi w swoich działaniach, np. oferują korzystną, ale fałszywą ofertę inwestycji, co powoduje, że ofiara sama przekazuje im dane.


Badania przeprowadzone w maju 2023 r. przez ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów jasno pokazują, że tylko co trzeci badany próbował skontaktować się z firmą, bądź instytucją w celu potwierdzenia prawdziwości kontaktu.


Sytuacja inaczej wygląda w przypadku wycieku danych z serwerów przedsiębiorstwa. Administrator jest zobligowany do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz poinformowania osób, których dane dotyczą.


źródło: legalis.pl