Blog

Rząd chce walczyć z nielegalnymi składowiskami odpadów

PCC Poland
2024-03-21

Podczas konferencji prasowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 31 stycznia 2024 r. minister klimatu i środowiskazapowiedziała, że powstanie specjalny zespół w Ministerstwie wraz z innymi zespołami lokalnymi, których zadaniem będzie znalezienie rozwiązania problemu nielegalnych składowisk odpadów.


Minister Klimatu i Środowiska dostrzega, że problem nielegalnych składowisk odpadów dotyka wielu podmiotów, a walka z nimi i ich likwidacja powinna odbywać się na wielu płaszczyznach dla dobra obywateli. W wojewódzkie wielkopolskim znana jest lokalizacja 96 miejsc, które niezgodnie z prawem składuje odpady, a w 42 miejscach składowane są odpady niebezpieczne.


SPECJALNE ZESPOŁY

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczykwyszła z inicjatywą utworzenia zespół roboczych, które mają funkcjonować przy urzędach wojewódzkich i skupiać podmioty zajmujące się wypracowaniem modeli likwidacji nielegalnych składowisk odpadów na poziomie całego kraju. Powołane zespoły miałyby w pierwszej kolejności zając się procesem utylizacji i określeniem sposobów na uszczelnienie tworzenia się nielegalnych składowisk.


Zapowiedziano również powstanie w Ministerstwie zespołów, które będą odpowiedzialne za 3 obszary:

1. ustalenie rozdziału kompetencji;

2. uszczelnienie systemu;

3. utylizacja nielegalnych składowisk.