Blog

Podwyżka podatku na artykuły spożywcze od kwietnia 2024 r.

AK
2024-03-15

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po dniu 31.03.2024 r. okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze – tak czytamy na stronie oficjalnej Ministerstwa Finansów.


Z ostatnim dniem marca stracą ważność wiążące informacje stawkowe dotyczące żywności

w związku z wygaśnięciem Rozporządzenia Ministra Finansów, które przewiduje tymczasowe zastosowanie zerowego VAT-u na artykuły spożywcze takie jak: mięso, nabiał, owoce, warzywa czy produkty zbożowe.


Zmiana wiąże się z koniecznością przeprogramowania kas fiskalnych dla podatników, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną żywności, ponieważ na ten moment w kasach zainstalowany jest, tzw. „schodek podatkowy” oznaczający blokowanie sprzedaży żywności po zawyżonej stawce VAT, co jednak można zmienić.


Od 1 kwietnia 2024 r. artykuły spożywcze objęte dotychczasowo zerową stawką będą sprzedawane ze stawką 5%, tak jak przed 1 lutym 2022 r., kiedy wprowadzono nadzwyczajne złagodzenie.


Większy problem będą mieli podatnicy, którzy w trakcie obowiązywania stawki zerowej uzyskali „wiążącą informację stawkową” – WIS, która stanowi oficjalne potwierdzenie z administracji skarbowej o tym, że konkretny towar odpowiada konkretnemu kodowi klasyfikacji statystycznej – CN lub PKWiU – co wiąże się z podleganiem pod konkretną stawkę VAT.


Art. 42h.1. WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi, będących przedmiotem WIS, w wyniku której wskazana w WIS:

1) klasyfikacja towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo klasyfikacja usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub

2) stawka podatku właściwa dla towaru albo usługi, lub

3) podstawa prawna wskazanej w WIS stawki podatku

– staje się niezgodna z tymi przepisami, przy czym wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, z którymi WIS stała się niezgodna.


Przepis art. 42h Ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje utratę mocy wiążącej informacji stawkowej po zmianie przepisów dot. towarów objętych, dla których została wydana WIS.