Blog

Pierwsza koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii

PCC Poland
2024-05-10

7 marca 2024 r.Prezes Urzędu Regulacja Energetyki udzielił pierwszej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii!


Koncesję na wytwarzanie energii otrzymała instalacja „Gaj Oławski 5 AHE”, która stanowi pilotażowy projekt wykonany w technologii Agro Hydro Energy. Projekt został opracowany we współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Energetycznym Klastrem Oławskim.


AHE – CZYM JEST I JAK DZIAŁA?

Agro Hydro Energy stanowi przenośny i modułowy system, który pozwala na prowadzenie działalności rolnej, przy jednoczesnej produkcji energii. Konstrukcja systemu umożliwia prowadzenie upraw, nad którymi na wysokości 6 metrów położone są ogniwa fotowoltaiczne. Energia produkowana jest przy pomocy turbin wiatrowych, która może być wykorzystywana do np. bezemisyjnego prowadzenia prac agrotechnicznych.


ZNACZENIE HYBRYDOWEJ INSTALACJI

Aktualne przepisy mówią, że instalacja OZE to "wyodrębniony zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z przynajmniej dwóch rodzajów odnawialnych źródeł energii, przy czym żadne z urządzeń wytwórczych nie ma zainstalowanej mocy elektrycznej więcej niż 80% całej mocy zainstalowanego zespołu oraz wyprowadzenie mocy do sieci elektrotechnicznej następuje przez urządzenie transformujące energię do warunków niezbędnych do jej wykorzystania, a także zainstalowano magazyn energii, za pomocą którego do sieci wprowadza się co najmniej 5% rocznego wolumenu energii wygenerowanej przez tę instalację bez uwzględnienia energii pobranej z sieci".


źródło: portalochronysrodowiska.pl