Blog

Nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

PCC Poland
2024-05-10

25 marca 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, co wiąże się z wprowadzeniem wielu zmian, które obejmują, m.in.

1. nowe elementy tytułu wykonawczego;

2. nowe reguły przedawnienia kosztów upomnienia;

3. przypadki niepowstania obowiązku zapłaty opłaty manipulacyjnej;

4. nowa definicja wynagrodzenia;

5. usprawnienie egzekucji z nieruchomości;

6. uproszczenie etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego;

7. wprowadzenie zmian w Ustawie Ordynacja podatkowa.


źródło: legalis.pl