Wideoszkolenie: Zwrot podatku akcyzowego rolnikom

Najbardziej problematyczne kwestie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Na co urzędnicy powinni zwracać uwagę?

Brak danych

Warsztaty skierowane dla Wydziału Podatkowego, Wydziału Rolnictwa, osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego dla rolników

Najbardziej problematyczne sytuacje z codziennej pracy

Tylko u nas zdobędą Państwo praktyczną wiedzę, dotyczącą obliczania zwrotu podatku, na podstawie przykładowych sytuacji, wyliczenia kwoty zwrotu oraz przygotowania sprawozdań z wykorzystania dotacji.

Omówimy też wszystkie czynności (adnotacje), jakie muszą być wykonane przez pracownika urzędu przyjmującego wnioski, jak również najczęściej występujące błędy, na podstawie kontroli NIK

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co zrobić, gdy rolnicy przynoszą faktury z całej Polski, a nie tylko z jednego regionu, gdzie mają pole i go użytkują? Jak reagować w takich przypadkach, czy żądać oświadczeń o tym, dlaczego to paliwo jest z innego regionu?
 • Kody – co z ich obecnością na fakturze? Co zrobić, jeśli nie ma kodu na fakturze VAT? Czy kod zawsze jest wymagany? Czy urzędnik musi się zwracać do sprzedawcy z pytaniem, jakie to było paliwo, jeśli kod budzi wątpliwość? Co zrobić, jeśli jest np. 150 faktur do jednego wniosku, z różnych stacji benzynowych – czy urzędnik musi sprawdzać każdą fakturę i kontaktować się ze sprzedawcami paliw?
 • Grunty dzierżawione – na jakiej podstawie może być przyznawany zwrot? Czy wystarczy ustne oświadczenie, czy należy wymagać umowy dzierżawy?
 • Jak krok po kroku sporządzać sprawozdania z pomocy publicznej, z pomocy de minimis?
 • Co zrobić, jeśli rolnik ma działki w różnych gminach, ale prosi o zwrot podatku przedstawiając tylko jedną fakturę?
 • Sprawozdania roczne i półroczne – liczenie sprawozdań na koniec roku i liczenie sprawozdań na pierwsze półrocze; odliczanie kwot wykorzystanych w pierwszym półroczu – dokładne i rzeczowe omówienie
 • Co zrobić, jeśli rolnik po złożeniu wniosku o zwrot podatku sprzeda działkę lub jej część?
 • Co w przypadku, gdy wniosek o zwrot podatku składa mąż: czy może uwzględnić faktury wystawione na żonę?

Szczegółowy program szkolenia:

 • Czy jedna faktura na zakup paliwa może być rozliczona w kilku gminach?
 • Co zrobić, gdy rolnicy przynoszą faktury z całej Polski, a nie tylko z jednego regionu, gdzie mają pole i go użytkują? Jak reagować w takich przypadkach, czy żądać oświadczeń o tym, dlaczego to paliwo jest z innego regionu?
 • Grunty dzierżawione i użytkowane – na jakiej podstawie może być przyznawany zwrot?
 • Czy wystarczy ustne oświadczenie, czy należy wymagać umowy dzierżawy? Jeśli ktoś użytkuje czyjś grunt, to jak może nam udowodnić, że go użytkuje?
 • Co w przypadku, gdy wniosek o zwrot podatku składa mąż: czy może uwzględnić faktury wystawione na żonę?
 • Czy pracownik urzędu przyjmujący wniosek może żądać od wnioskodawcy oświadczenia o dzierżawionych gruntach, w jakich przypadkach?
 • W jakich przypadkach jeden ze współposiadaczy może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego?
 • Dzierżawy: w którą rubrykę wpisać: współudziałowcy, czy współmałżonkowie, czy współposiadanie?
 • Jak ma wyglądać faktura? Jakie dane powinna zawierać, czy numer rejestracyjny traktora również?
 • Czy faktura ma być oryginalna, czy można przyjąć jej ksero?
 • Czy na fakturach obowiązkowo musi być nr NIP? Czy wystarczą same dane nabywcy? W jakich przypadkach NIP jest obowiązkowy?
 • Z jakich miesięcy mogą być przedstawiane faktury na poszczególne okresy?
 • Czy wnioskodawca - producent rolny może do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołączyć fakturę uproszczoną?
 • Czy wniosek o zwrot podatku akcyzowego może złożyć producent rolny, który nabył grunty rolne po pierwszym terminie składania wniosków?
 • W jakich terminach gminy składają sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego?
 • Jak prawidłowo przygotować sprawozdania z wykorzystania dotacji?
 • Co zrobić, jeśli rolnik ma działki w różnych gminach, ale prosi o zwrot podatku przedstawiając tylko jedną fakturę?
 • Sprawozdania roczne i półroczne – liczenie sprawozdań na koniec roku i liczenie sprawozdań na pierwsze półrocze; odliczanie kwot wykorzystanych w pierwszym półroczu – dokładne i rzeczowe omówienie
 • Czy biopaliwo B100 należy traktować jak olej napędowy i czy przysługuje za to paliwo zwrot podatku akcyzowego?
 • Czy na fakturach ilość zakupionego paliwa może być wyrażona w metrach sześciennych?
 • Kiedy nie przysługuje zwrot podatku akcyzowego?
 • Co zrobić, jeśli rolnik po złożeniu wniosku o zwrot podatku sprzeda działkę lub jej część?
 • Jakie informacje i jakie dane musi zawierać wniosek?
 • Jak ustalamy limit zwrotu podatku akcyzowego?
 • Jakich gruntów nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu zwrotu podatku akcyzowego?
 • Co to są grunty, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu podatku rolnego?
 • W jakich przypadkach producent rolny zobowiązany jest do zwrotu udzielonego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?
 • Czy faktura na olej napędowy przedstawiona przez rolnika musi zawierać kod CN?
 • Jakich faktur nie powinniśmy przyjmować?
 • Co zrobić, gdy producenci składają wnioski i dołączają faktury ze stacji paliwowych, które nie mają oznaczeń na fakturach?
 • Drugi okres akcyzy: czy w sierpniu będą wszystkie kody, czy tylko wybrane, jak to będzie wyglądało?
 • Jakie są zasady zwrotu podatku, jeśli wniosek składa wspólnota gruntowa?
 • Czy pracownicy urzędu gminy za czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?
 • Na co zwracać uwagę w przypadku kontroli z NIK?
 • Jakie są zmiany w pomocy de minimis w rolnictwie?
 • Czy bydło można doliczać do każdego wniosku w trzech gminach?

Prowadzący

Tadeusz Jakubek - praktyk, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w UM w Koninie. Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Miasta oraz Skarbu Państwa w tym dokonywaniem sprzedaży, zakupów, zamian oraz wydzierżawień nieruchomości, wywłaszczaniem oraz zwrotami nieruchomości, oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd, ustalaniem odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność Miasta i Skarbu Państwa, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, administrowaniem zabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Skarbu Państwa. Od kwietnia 2019 r. również biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Koninie w dziedzinie nieruchomości z zakresu szacowania ograniczonych prawa rzeczowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia