Wideoszkolenie: Zieleń miejska i gminna

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak zarządzać zielenią na terenie gminy? Jakie gatunki roślin są najmniej wymagające i najbardziej odporne na niekorzystne warunki pogodowe? Jakie rozwiązania można zastosować, aby wykorzystać wody opadowe? Zamówienia publiczne w zakresie inwestycji zieleni


WIDEOSZKOLENIE PCC POLANDskierowane do pracowników urzędu zajmujących się nasadzeniami, utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie gminy. Szkolenie przeznaczone jest również dla pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej i Zakładów Zieleni Miejskiej, pracowników Referatu Zieleni, Wydziału Ochrony Środowiska, pracowników działów inwestycji, pracowników Zarządów Dróg i Zieleni, architektów krajobrazu, ogrodników miejskich

Jak sporządzić prawidłowy zapis w specyfikacji projektu?
Podczas wideoszkolenia podpowiemy jakie gatunki drzew i krzewów są najbardziej ekonomiczne oraz wytrzymałe na nieprzyjazne warunki pogodowe. Omówimy również kwestie związane z nowymi nasadzeniami, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni. Powiemy jak zarządzać zielenią, kiedy należy przycinać i nawozić trawy i krzewy, jak przycinać korony drzew i krzewy. Przedstawimy kwestie związane z wywozem odpadów zielonych, jak je wywozić, gdzie i co można z nimi robić. Powiemy również o prowadzeniu inwestycji dotyczących terenów zielonych w gminie, jak tworzyć nowe place zabaw, parki, czy skwery.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Drzewa jako element kolizji z inwestycją. Czy drzewo to taki sam element kolidujący jak gruz czy instalacje niewiadomego pochodzenia występujące w ziemi?
 • Jak prowadzić inwestycje dotyczące zieleni gminnej? Czego żądać od inwestora? Jak tworzyć nowe parki i place zabaw? Jaka dokumentacja jest potrzebna do rozliczenia inwestycji gminnych terenów zielonych?
 • Jak sporządzić prawidłowy zapis w specyfikacji projektu?
 • Aktualnie duża liczba mieszkańców instaluje solary co wymaga często wycinki lub przycięcia korony drzew aby zwiększyć dostępność światła słonecznego. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Jakie rozwiązania można zastosować aby wykorzystać wody opadowe?
 • Jakie gatunki roślin są odporne na odśnieżanie zimą i stosowane do tego środki?
 • Skąd można pozyskiwać środki zewnętrzne na finansowanie małych i dużych inwestycji miejskich?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym
 • zaświadczenie osoby prywatne
 • protokół z oględzin
 • decyzja bez nasadzeń
 • decyzja z nasadzeniami zastępczymi
 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
 • zgłoszenie osoby prywatne
 • wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie dzrwa
 • zgłoszenie osoby prywatne

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jakie gatunki roślin są najmniej wymagające i najbardziej odporne na niekorzystne warunki miejskie?

 • Jakie są odmiany roślinności odpornej na warunki miejskie w mocno zdegradowanej przestrzeni publicznej miast dużych?
 • Jak radzić sobie z uszkodzeniami roślinności przez sól sypana zimą? Jakie gatunki roślin sadzić w miejscach szczególnie narażonych?
 • Jakie są odmiany róż okrywowych odpornych na suche warunki występujące w miastach i odporne na zasolenie?
 • Jakie krzewy warto sadzić w rejonach gdzie wyprowadzane są psy?
 • Jakie gatunki roślin powinny być sadzone na terenach miejskich?
 • Czy są jakieś nowe gatunki roślin dedykowane do miasta? Jakie rośliny najlepiej sadzić w mieście? Jaka zieleń powinna być w mieście? Jaka zieleń powinna być na placach zabaw?
 • Jakie gatunki roślin są najbardziej odporne na ciężkie warunki pogodowe? Jakie drzewa są najbardziej odporne na suszę? Jakie rodzaje drzew polecane są do miast zanieczyszczonych?
 • Jakie gatunki roślin są odporne na odśnieżanie zimą i stosowane do tego środki?
 • Kiedy sadzić różne rodzaje krzewów, traw i drzew? W jakich terminach?
 • Jakie rodzaje drzew najlepiej sadzić w centrum miasta?
 • Jakie drzewa warto sadzić na terenach miejskich? Na co zwrócić uwagę?
 • Jakie krzewy należy sadzić w mieście? Jak nawozić i pielęgnować krzewy?
 • Jakich drzew lepiej nie sadzić na terenach miejskich?
 • Jaka zieleń powinna znajdować się wzdłuż ulic?
 • Jakie rośliny są najbardziej ekonomiczne? Jakie nie generują dużych kosztów utrzymania?
 • Jak sadzić zieleń przy chodnikach i drogach?
 • W jaki sposób rozmieścić zieleń w parku, a w jaki sposób na placu zabaw?
 • Jak rozplanować rozmieszczenie zieleni?
 • Czy można sadzić krzewy jesienią?

2. Jak dbać o zieleń gminną?

 • Pielęgnacja drzew w kontekście zapisów ustawy o ochronie przyrody
 • Jak interpretować przepisy mówiące o przycinaniu 30% wytworzonej korony? Jakie zabiegi korekcyjno-sanitarno-pielęgnacyjne można zastosować aby utrzymać naturalny pokrój drzew?
 • Jak pielęgnować drzewa w okresie lęgowym? Jakie gatunki drzew można usuwać w okresie lęgowym?
 • Jest brak możliwości likwidacji siedlisk i brak decyzji na usuwanie gatunków chronionych. Jak dokonać likwidacji gniazd z drzew na usunięcie których decyzja zostanie wydana?
 • Jak pielęgnować drzewa w pasach przy drogach?
 • Jak sprawdzić stan biologiczny drzewa?
 • Jak zmienić roślinność? Na jaką? Na co zwrócić uwagę?
 • Jak utrzymać zieleń miejską? Jak o nią dbać? Jak ją pielęgnować? Kiedy nawozić, a kiedy przycinać?
 • W jaki sposób utrzymać nowe nasadzenia? Jak o nie dbać?
 • Kiedy należy trawę przycinać? Kiedy nawozić?
 • Jak radzić sobie z zarastaniem alejki przez chwasty lub trawę?
 • Jak przycinać drzewa i krzewy? Kiedy to robić? Jak poprawnie poprowadzić koronę drzewa?
 • W jaki sposób dbać o klomby z kwiatami? Co, jeśli kwiaty na klombach podczas suszy obumierają? Czy klomby z kwiatami można zastąpić czymś innym?
 • Jaką konstrukcję powinny mieć rabatki i klomby?
 • Jak zajmować się zielenią w zależności od pory roku? Jak jesienią, jak na wiosnę, a jak latem i zimą?
 • Które byliny ścina się na zimę, a których nie? Które należy osłaniać na zimę?
 • Jak wypracować standardy obsługi zieleni miejskiej we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi? Jak pogodzić życzenia wspólnoty do miasta lub wspólnoty mieszkaniowej w sprawie pielęgnacji zieleni miedzy blokami?
 • Problem pogodzenia dozorców przy blokach z kawałkiem zieleni miejskiej, która jest obok i innym standardem pielęgnacji tej zieleni- z powodu podziału administracyjnego miasta, połowa drzew i krzewów jest miasta połowa wspólnot i spółdzielni
 • Jak dobierać zieleń przy ulicach i traktach pieszych? Jakie musza spełniać wymagania?
 • Jak dbać o zieleń na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie zmieniają się warunki glebowe?
 • Adaptacja zieleni gminnej do zmian klimatu
 • Jak wyliczyć liczbę roślin potrzebnych do nasadzeń?
 • Sadzenie zgodne z kalendarzem biodynamicznym – Kiedy wybrać najlepsze terminy zbiorów oraz dni siewu roślin w konkretnych miesiącach?
 • Jakie rośliny ozdobne i ochronne warto sadzić na skarpach i pochyłościach?
 • Czy wisterię można przycinać jesienią? Czy jedynie w lipcu?
 • Jaki jest najlepszy termin na cięcia lip, klonów i jesionów?
 • Czy przycinamy formy kuliste drzew np. prunus 'umbraculifera'?
 • Jak należy postąpić w sytuacji, w której drzewo będące pomnikiem przyrody choruje? Czy gmina sama może dobrać środek?
 • Drzewa tlenowe (Oxytree)
 • Działanie fitoncydów. Które rośliny bogate są w fitoncydy?
 • Rewitalizacja terenów zielonych
 • Inwentaryzacja drzew i krzewów
 • Różne sposoby utrzymania zieleni w gminach: ogrody deszczowe, zielone przystanki, mała retencja, pnącza i byliny, deszczownie, worki do nawadniania drzew

3. Jak zabezpieczać korzenie drzew i krzewów?

 • Stosowanie worków do nawadniania drzew - Efektywność hydrobuforów (waterbagi) na utrzymanie młodych drzew w gminie.
 • Jak dbać o system korzeniowy młodych drzew?
 • Jak można ingerować w system korzeniowy drzewa?
 • Czy stosuje się przy sadzeniu drzew rury drenarskie?

4. Jak prowadzić inwestycje dotyczące zieleni miejskiej?

 • Jak wykonać podstawowe zadania w zakresie zarządzania zielenią gminną w sytuacji ograniczenia kosztów? Jak wybierać priorytety? Które zadania są ważne i ważniejsze a które niezbędne?
 • Jak sporządzić prawidłowy zapis w specyfikacji projektu tak aby był klarowny dla firmy, która wykonuje prace pielęgnacyjne?
 • Jak prowadzić inwestycje dotyczące terenów zielonych? Jak to wykonać?
 • Jak projektować nowe tereny zielone? Jak się tym zająć? Kto powinien się tym zająć?
 • Jak nadzorować inwestycje terenów zielonych?
 • Jak rozumieć prawo budowlane podczas prowadzenia inwestycji miejskich terenów zielonych?
 • Jak uzyskać pozwolenia na budowę jeśli chodzi o tworzenie nowych parków? – zgłaszanie prawo budowlanych.
 • Jak rozliczać inwestycje? Na co zwrócić uwagę i na co należy uważać?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do rozliczenia inwestycji miejskich terenów zielonych?
 • Jak tworzyć parki? Jak tworzyć zieleń na placach zabaw?
 • Czym się różni zarządzanie zielenią parkową od zieleni przydrożnej?
 • Wyłączenie parku jako oddzielną jednostkę zieleni gminnej
 • W jaki sposób pielęgnować i zabezpieczać drzewa i roślinność przed skutkami inwestycji?
 • Drzewa jako element kolizji z inwestycją. Czy drzewo to taki sam element kolidujący jak gruz czy instalacje niewiadomego pochodzenia występujące w ziemi?

5. Plusy i minusy zakładania łąk kwietnych

 • Gdzie tworzyć łąki kwietne?
 • Jakie rośliny wybierać do łąki kwietnej?
 • Kiedy i jak często kosić łąkę kwietną?
 • Łąki kwietne a trawniki- co lepsze? Czy jest to faktycznie lepsza i tańsza alternatywa utrzymania zieleni?
 • Z czego wynika ograniczenie koszenia trawy? Od czego zależy częstotliwość koszenia traw?
 • Co z grabieniem łąk kwietnych? Czy łąki kwietne nadają się w każdym miejscu, szczególnie w przestrzeni miast? W jakich miejscach warto siać łąki kwietne a w jakich nie?
 • Czy łąki kwietne zwiększają ryzyko wystąpienia pożarów?
 • Czy słuszne jest sianie łąk kwietnych jedynie w ramach projektu obywatelskiego, na prośbę mieszkańców?
 • Jak unikać w miejscach mocno uczęszczanych transportowo lub osobowo i w przestrzeni publicznej zostawianie suchej roślinności? Jak unikać pożarów w miejscach wysokiej roślinności?
 • Parki kieszonkowe jako sposób kształtowania zieleni gminnej
 • Budki lęgowe dla motyli.
 • Pasieka w mieście: jakie zasady obowiązują przy zakładaniu pasieki w mieście? Jak wybrać najlepszą lokalizację pasiek?
 • Zielone dachy i mała retencja- dobre praktyki
 • Zielone dachy. Najczęściej popełniane błędy i ich rozwiązania podczas realizacji tej inwestycji.
 • Dobór materiałów podczas realizacji zielonych dachów.
 • Jak dobrać rośliny na dach zielony ekstensywny?
 • Jakie są warunki prawidłowego funkcjonowania dachu zielonego?
 • Na co zwrócić uwagę przy doborze materiałów do dachu zielonego ekstensywnego?
 • Założenia i cele zakładania zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich. Również na obiekcie zabytkowym.
 • Jakie są sposoby gromadzenia wód opadowych na potrzeby zieleni gminnej?
 • Jakie rozwiązania można zastosować aby wykorzystać wody opadowe?
 • Z jakiego powodu hortensje są niebezpieczne na placach zabaw?
 • Czy powojnikiem można obsadzić ścianę przystanku autobusowego?

6. Jak radzić sobie ze szkodnikami występującymi w zieleni gminnej?

 • Wpływ środowiska miejskiego na występowanie chorób i szkodników roślin. Jak diagnozować choroby roślin, jak odróżnić zaburzenie fizjologiczne od chorób wywołanych przez grzyby, bakterie i wirusy?
 • Najważniejsze choroby i szkodniki zieleni gminnej i trawników i możliwości ich ograniczania
 • Czy zwalczanie szkodników w miastach jest możliwe tylko przy użyciu środków biologicznych?
 • Jakimi sposobami można się pozbyć szkodnika - ćmy bukszpanowej, barszczu Sosnowskiego? Jakie są najlepsze opryski na ćmę bukszpanową?
 • Jak radzić sobie z gradacją mszycy?
 • Czy w pasie drogowym można stosować np. roundap?
 • Możliwości ochrony chemicznej w obszarach zielonych
 • Możliwości ochrony chemicznej roślin – czy można używać środki ochrony roślin w obszarach zieleni miejskiej?
 • Jakie stosować opryski?

7. Ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody. Jak dbać o pomniki przyrody?

 • Przygotowanie uchwały – zasady i wymagania.
 • Pozyskiwanie funduszy
 • Pomniki przyrody w obszarach zabytkowych
 • Jak przygotować wniosek o objęcie drzewa ochroną prawną?
 • Jak planować nowe nasadzenia na terenach zabytkowych?
 • Jak konserwować parki zabytkowe?
 • Czy na wymianę uschniętych drzew, które znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, również jest wymagane uzyskanie zezwolenia?
 • Czy warto wystąpić do konserwatora o wydanie opinii/uzgodnienia w sytuacji wymiany drzew, które obumarły?
 • Czym się kierować i jak postępować w obszarach zabytkowych? Wybór roślin do nasadzeń : drzewa, krzewy, byliny, kwiaty w obszarach zabytkowych
 • Jak pisać wnioski do marszałka i konserwatora zabytków?
 • Czy w przypadku prostych zabiegów dotyczących np. usunięcia suchych gałęzi potrzebna jest również opinia konserwatora?
 • Drzewa owocowe jako część zieleni ozdobnej. Czy w obszarze pod opieką konserwatora również drzewa owocowe wymagają wydania pozwolenia na jego usunięcie?
 • Usuwanie drzew w strefie konserwatorskiej
 • Rewaloryzacja parków zabytkowych – jak to robić?

8. Sposób zagospodarowania odpadów zielonych

 • Co robić z odpadami zielonymi?
 • Jakie są przepisy dotyczące wywozu odpadów zielonych?
 • Co robić ze ściętą trawą, krzewami i liśćmi?
 • Jak prowadzić rejestr odpadów zielonych?
 • Gdzie wywozić odpady zielone?
 • Jak utylizować odpady zielone?
 • Czy można kompostować odpady zielone?
 • Czy można przetrzymywać odpady zielone?
 • Kompostownia miejska. jak wygląda procedura powstania takiej kompostowni?

9. Jak radzić sobie z mieszkańcem, który żąda wycinki drzewa, które nie jest ani chore, ani stare tylko urosło ponad dach?

 • Jak radzić sobie z grupami społecznymi dla których wszelka ingerencja w zieleń gminną jest negowana?
 • Jak nie ulegać sugestiom mieszkańców w kontekście usuwania drzew wywołujących alergie?
 • Co jeśli mieszkaniec składa wniosek o wycinkę, a drzewa nie można usunąć?
 • Jak wytłumaczyć mieszkańcowi, że nie ma potrzeby usuwania drzewa?
 • Jak radzić sobie z trudnym klientem, który wymaga wycięcia, przycięcia drzewa nie zgodnie z przepisami prawa względem zieleni miejskiej?
 • Jak zachować się jeśli mieszkańcy chcą przyciąć drzewo bardziej niż ustawa nakazuje?
 • Co, jeśli ktoś twierdzi, że drzewo za bardzo im zacienia dom i chcą aby je wyciąć?
 • Jakie przepisy podać w dokumencie o odrzuceniu takiego wniosku?
 • Jak zachować się jeśli mieszkańcy zwracają się do urzędu o wycięcie drzew a wcale tego nie trzeba?

Prowadzący

Anita Łukawska– specjalista ds. zarządzania zielenią miejską w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Do jej obowiązków należą: opieka nad drzewami w mieście oraz pomnikami przyrody, będącymi również zabytkami; projektowanie kompozycji z kwiatów jednorocznych na sezon wegetacyjny; projektowanie nasadzeń trwałych z drzew, krzewów i bylin oraz wyznaczanie działań dla programu pielęgnacji obszarów zieleni miejskiej w sezonie wegetacyjnym; prowadzenie spraw dotyczących wycinki drzew zgłaszanych przez mieszkańców miasta, instytucje jak i przygotowywanie wniosków dla Gminy Sandomierz do Urzędu Ochrony Zabytków i Starostwa Powiatowego. Wyznacza nasadzenia zastępcze i rozlicza ich realizację. Systematycznie współpracuje z Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie pielęgnacji drzew, krzewów i projektowania nasadzeń oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przyrody i przygotowywaniu uchwał. Przeprowadzała procedurę zdejmowania ochrony z pomnika przyrody. Wiedzę merytoryczną z zakresu doboru roślin, nawożenia i ich ochrony, zdobytą przez lata doradzania, efektywnie wykorzystuje obecnie w obrębie zieleni miejskiej.

W latach 1997-2010 pracowała jako doradca sadowniczy w zakresach technologicznym i ekonomicznym w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Oddział w Sandomierzu. Była organizatorem wielu szkoleń i konferencji o zasięgu ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Wielokrotnie sama prowadziła prelekcje i wykłady na konferencjach. W latach 2011 do 2017 pracowała jako redaktor w Wydawnictwie Plantpress Sp. z o.o. W tych latach wiele czasu spędzała również poza granicami kraju, co pozwoliło zdobyć wiedzę i doświadczenie z zakresu roślin ozdobnych, które zawsze ją pasjonowały. Jest autorką wielu artykułów i publikacji z zakresu ogrodnictwa, które można znaleźć np. w periodykach "Szkółkarstwo", "MPS SAD", "Hasło Ogrodnicze" i innych oraz na portalach ogrodniczych. Nadal współpracuje z Wydawnictwem Plantpress i jest redaktorem naczelnym periodyku "Czereśnia". Mgr inż. Ogrodnictwa, absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia