Wideoszkolenie: Wymiana pieców

Jakie obowiązki spoczywają na gminach w związku z uchwałą antysmogową? Omówienie zmian dotyczących podwyższonego poziomu dofinansowania oraz jak budować świadomość mieszkańców odnośnie dbania o środowisko? Jak gmina może pomóc mieszkańcom uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca i do kiedy jest na to czas? Jakie są inne programy będące alternatywą dla „Czystego powietrza” oraz jakich dokumentów należy wymagać od mieszkańców składających wnioski o dofinansowanie?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie skierowane jest do wydziałów ochrony środowiska w Urzędach Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, którym zależy na poprawie jakości powietrza, wymianie pieca na nowy oraz wszystkich osób zajmujących się wydawaniem zaświadczeń o dochodach. Zapraszamy te gminy, w których są już wprowadzone programy ekologiczne oraz te, które zastanawiają się nad ich wprowadzeniem i skorzystaniem z dofinansowania do pieca, który będzie zgodny z najnowszymi normami i bezpieczny dla środowiska.

Od pierwszego stycznia 2022 roku NFOŚiGW, jak i wojewódzkie fundusze nie udzielą już dopłaty do kotła opalanego węglem!
Podczas szkolenia Prowadząca omówi zmiany dotyczące podwyższonego poziomu dofinansowania, powie o innych programach będących alternatywą dla programu "Czyste powietrze" oraz o rodzajach pieców, na co należy zwracać uwagę przy ich wyborze. Przybliżymy kwestię przeprowadzania kontroli zwłaszcza podczas pandemii oraz powiemy jakie procedury formalno-prawne wynikają z przepisów prawa budowlanego dla poszczególnych typów urządzeń.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są inne programy będące alternatywą dla „Czystego powietrza”? Czy każda gmina może stworzyć swój własny program finansowany z budżetu miasta?
 • Jak gmina może pomóc mieszkańcom uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca?
 • Na co zwracać uwagę przy wyborze i kwalifikacji pieców? Jakie piece brać pod uwagę?
 • Omówienie zmian dotyczących podwyższonego poziomu dofinansowania – czy wydawaniem zaświadczeń powinna zajmować się gmina czy OPS?
 • W jaki sposób kontaktować się z mieszkańcami podczas pandemii i czy można w tym czasie przeprowadzać kontrolę?
 • Jakie procedury formalno-prawne wynikają z przepisów prawa budowlanego dla poszczególnych typów urządzeń?
 • Jak rozwiązać kwestię pełnomocnictwa kiedy właściciel mieszka za granicą?

Szczegółowy program szkolenia:

Jakie zmiany nastąpiły w programie „Czyste Powietrze”?

 • Jak został uproszczony wniosek po 15 maja 2020 r.?
 • Częstotliwość zmian regulaminu – kwestia problematyczna
 • Jakie są planowane nowe regulacje?
 • Do kiedy będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pieca na węgiel?
 • Jakie są nowe profity i obowiązki dla gmin, które współpracują z WFOSiGW?

Jak budować świadomość i kompetencje w jednostkach obsługujących mieszkańców? (budownictwo jednorodzinne, administracja)

 • Kiedy budynki wielorodzinne będą objęte dofinansowaniem?
 • Kiedy w kolejnych regionach Polski będzie można składać wnioski na domy wielorodzinne?
 • Co to jest centralna baza emisyjności budynków (CEEB) i jakie obowiązki z niej wynikają?

Jakie są inne programy będące alternatywą dla „Czystego powietrza”?

 • Jakie są zasady korzystania z programów z udziałem środków zewnętrznych?
 • Jakie są korzyści i trudności wynikające z korzystania z różnych programów?
 • Jak promować wśród mieszkańców udział w różnych projektach?

Jakie są typy i źródła ogrzewania?

 • Jakie są obowiązujące wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów urządzeń grzewczych? (certyfikaty, normy, oznakowanie produktów …)
 • Kiedy wymiana pieca zgodnie z prawem budowlanym wymaga pozwolenia/decyzji?
 • Przepisy antysmogowe stanowione przez sejmiki województw, proponowane zmiany do uchwał antysmogowych.
 • Kontrole wymagań uchwał antysmogowych, w szczególności obowiązek wymiany starych pieców.
 • Jakie są rodzaje pieców?
 • Jakie wymagania dla kominków, pieców kaflowych stawiają uchwały antysmogowe
 • Na czym polega redukcja zanieczyszczeń przy danym źródle ciepła?
 • Jakie piece brać pod uwagę?
 • Jakie wymogi muszą spełniać?
 • Omówienie klas energetycznych
 • Na co zwracać uwagę przy wyborze i kwalifikacji pieców?
 • Jak odczytywać tabliczki znamionowe?
 • Odnawialne źródła energii OZE
 • Jak określać ziarnistość węgla? Co na ten temat mówi uchwała antysmogowa?

Zasady prowadzenia kontroli wykonywania obowiązków wynikających z uchwał antysmogowych mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz kontroli wykonania zadań objętych dofinansowaniem

 • Jak ma wyglądać kontrola w gminach, gdzie nie ma straży gminnej?
 • Kto jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli i na jakiej podstawie?
 • Co powinno się znaleźć w protokole z kontroli?

Jak pomóc mieszkańcom uzyskać dofinansowanie?

 • W jaki sposób udostępniać wnioski o dofinansowanie?
 • Jakie wymogi muszą spełniać mieszkańcy?
 • Jakie dokumenty i treści są wymagane do wniosków o dofinansowanie?

Omówienie podwyższonego poziomu dofinansowania w programie “Czyste powietrze”

 • Czy gmina powinna zajmować się wyliczaniem dochodów, czy MOPS?
 • Skąd brać zaświadczenie o dochodach?
 • Jak przygotować się w samorządach do wydawania zaświadczeń o dochodach?
 • Jak wyliczyć dochód do wniosku?
 • Co brać pod uwagę podczas wydawania zaświadczeń?
 • Co w sytuacji jeśli nie wszystkie dochody są opodatkowane?
 • W jaki sposób sprawdzać kryterium podstawowego dofinansowania (100 tys.zł)?
 • Jakie są progi dochodowe?
 • Czy bierze się pod uwagę dochód jedynie wnioskodawcy?
 • Czy w przypadku współwłasności wnioskodawcą jest 1 osoba, czy 2?
 • Jak wyliczyć koszty kwalifikowane – czy należy wpisać we wniosku, te, które były planowane czy te z faktury?
 • Co z osobami, które mieszkają za granicą? Jak należy traktować ich dochód?
 • Wzory wniosków o dofinansowanie, wniosek o płatności w ramach programu priorytetowego – który wniosek należy wypełnić?

Jak mieszkańcy powinni składać wnioski do gminy?

 • W jaki sposób należy kontaktować się z mieszkańcami podczas pandemii?
 • Jak obsługiwać interesantów w dobie koronawirusa gdy trzeba jednak takie wnioski przyjmować?
 • Kto ma zajmować się poszczególnymi obowiązkami w urzędzie? Jak wyznaczyć obowiązki dla pracowników?
 • Jak wypełniać wnioski wydawane przez gminy? Gdzie można zapytać w przypadku trudności?
 • Jak prawidłowo należy sprawdzać wnioski?
 • Jak mają wyglądać faktury do rozliczeń? Co musi tam być zapisane?

Jak rozwiązać kwestię pełnomocnictwa kiedy właściciel mieszka za granicą?

 • Jak uświadamiać mieszkańców odnośnie warunków, które spełniają dofinansowanie? (czasami firmy wykonawcze przekręcają informacje, wprowadzają w błąd)
 • Jak osoby starsze mogą przesyłać dokumenty jeśli nie mają nikogo do pomocy, mieszkają sami, a takie sprawy jak e-mail po prostu je przerastają?
 • Jak budować świadomość mieszkańców?

Prowadzący

Anna Dębiec - od 1991r. zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, aktualnie Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami, na stanowisku kierownika referatu ochrony środowiska. W trakcie pracy w Urzędzie zajmuje się tematyką ochrony powietrza, zarówno w zakresie udzielania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przyjmowania zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia, pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń na udział w systemie handlu emisjami, jak również kontroli, rozpatrywania skarg i wniosków, a także współpracy przy opracowywaniu programów ochrony środowiska i raportów z ich realizacji, Programu Ograniczania Niskiej Emisji (opracowywanie regulaminów udzielania dotacji z budżetu miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej), jak również sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza dla woj. śląskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
09 lipca 2021
od 379.00
04 sierpnia 2021

Podobne szkolenia