Wideoszkolenie: Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe, kwestie praktyczne i problematyczne, co w przypadku mieszkańców, którzy nie chcą się stosować do zasad?


Praktyczne warsztaty przeznaczone dla pracowników gminnych Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pracowników Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładów Gospodarki Lokalowej

Wspólnoty mieszkaniowe w lokalach gminnych i nie tylko! Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym! Szkolenie poprowadzi praktyk z UM w Sandomierzu!

Podczas szkolenia omówimy praktyczne zagadnienia dotyczące wspólnot mieszkaniowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, jakie dzieją się na co dzień w lokalach komunalnych

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Krok po kroku: w jaki sposób wspólnota może wziąć kredyt? Jakie są warunki kredytowania dla wspólnot mieszkaniowych? Czy wspólnota musi mieć zarządcę, jeśli chce wziąć kredyt?
 • Co, jeśli mieszkaniec samowolnie, bez zgody innych mieszkańców zakłada monitoring? Jak nakłonić taką osobę do likwidacji monitoringu w przypadku, gdy reszta mieszkańców nie wyraża zgody na monitorowanie?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec parteru nie chce płacić pieniędzy na naprawę dachu, gdyż uważa, że jego ten problem nie dotyczy?
 • Jak nadzorować pracę zarządcy podczas remontu, aby prace zostały wykonane poprawnie? Czy zarząd wspólnoty może brać udział w kontroli takiego remontu?
 • Jak wytłumaczyć wspólnocie stanowisko gminy i dlaczego gmina musi uczestniczyć w takich zebraniach?
 • Co w przypadku, jeżeli nie można podjąć uchwały, a np.: istnieje potrzeba wyremontowania jakiejś części wspólnej?
 • Co jeśli dana wspólnota postanowiła wyremontować balkony jako część wspólną, a okazuje się, że dany mieszkaniec nie ma balkonu i domaga się zwrotu pieniędzy?

Szczegółowy program szkolenia:

I.Wspólnoty mieszkaniowe, kwestie problematyczne związane z praktycznymi zagadnieniami jak remonty części wspólnych, co do nich należy? Co, jeśli mieszkańcy stwarzają problemy?

 • Jak przegłosować uchwałę? W jaki sposób głosować uchwały? Czy jeden właściciel to jeden głos, czy nie? Jak przebiega głosowanie uchwał? Jak przyjmować uchwały?
 • Listy zarządców podczas głosowania: niektórzy zarządcy na liście do głosowania wprowadzili opcję „wstrzymuję się od głosu” – czy to właściwe postępowanie, czy jednak może być tylko „tak” lub „nie”? Co, jeśli opcję „wstrzymuję się od głosu” wybierze większa liczba osób? Czy głosowanie jest ważne?
 • Jak się zaskarża uchwały wg nowych aktów prawnych, czy orzeczeń sądowych?
 • Co zaliczyć do części wspólnych? Za co odpowiada właściciel lokalu, a za co wspólnota mieszkaniowa?
 • Czy w przypadku małej wspólnoty niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli na dokonanie jakiejś czynności? Czy w razie braku takiej zgodny należy sprawę kierować do sądu, czy da się to załatwić polubownie?
 • Co, gdy mieszkaniec nie chce partycypować w remoncie, a z reguły ten remont wynika w protokole budowlanym? Podać go do sądu?
 • Jak wytłumaczyć mieszkańcom, że mimo, że nie mają styczności z niektórymi częściami wspólnymi to i tak muszą płacić za ich remont?
 • Jak rozumieć ustawę o własności lokali? Jakie zmiany mają zajść w tej ustawie i kiedy?
 • W jaki sposób zarządzać dwoma bądź trzema budynkami na jednej działce? Czy występuje wtedy jedna wspólnota, czy więcej?
 • PRZYKŁAD: w dwóch nieruchomościach są dwie wspólnoty mieszkaniowe, wydzielone geodezyjnie, ale mają wspólną konstrukcję dachu w starym budynku szeregowym i chciałyby się połączyć; część lokali zostało wykupionych, a część nie – czy istnieje możliwość połączenia?
 • Jak postępować w przypadku, gdy właściciele nie chcą udostępniać lokali? Co, gdy właściciele nie chcą wpuścić nikogo w celu usunięcia awarii, która przeszkadza również innym mieszkańcom? Jak nakłonić taką osobę, żeby sama usunęła usterkę?
 • Jak wygląda zakładanie monitoringu w budynkach jeśli chodzi o RODO? Jakich procedur należy przestrzegać? Czy potrzebna jest zgoda wszystkich mieszkańców?
 • Jak założyć monitoring, aby nie ingerować już w prywatną przestrzeń mieszkańca? Nie raz jest tak, że klatki schodowe są niszczone przez osoby trzecie i czy wtedy można założyć monitoring?
 • W jaki sposób zlikwidować problem niszczenia klatek schodowych przez osoby trzecie? Jak zapobiegać niszczeniu klatek?
 • PRZYKŁAD:
 • W na klatce schodowej pani z zarządu wspólnoty założyła monitoring i pomimo braku zgody wszystkich mieszkańców ogląda przechodzących przez klatkę mieszkańców. Jak do takiej sprawy podchodzić? Czy taki mieszkaniec może sam założyć monitoring? Jeśli nie, to jak nakłonić go do likwidacji sprzętu monitorującego?
 • Czy prywatna osoba może zamontować sobie kamerę z widokiem na podwórze? Jak w takim wypadku odnosić się do RODO? Czy w ogóle taka sytuacja jest dozwolona?
 • Jeśli zakładanie monitoringu na własną rękę jest niedozwolone, to w jaki sposób nakłonić osobę, która go założyła do jego usunięcia? Sprzęt należy do lokatora i administrator / zarządca sam nie może usunąć takiego sprzętu
 • Jak postąpić w przypadku uszkodzenia elewacji podczas montażu kamery / monitoringu / anteny? Jak wyegzekwować zwrot kosztów naprawy takiej elewacji?
 • Jak wyegzekwować od mieszkańca usunięcie nagromadzonych w lokalu rzeczy? Co, jeśli mieszkaniec nie chce usunąć tych rzeczy? Wejść do mieszkania i wyrzucić te rzeczy? Jak załatwić taką sprawę, aby mieszkaniec nie złożył skargi na wtargnięcie do jego mieszkania bez jego zgody?
 • Czy istnieje możliwość wejścia do mieszkania razem z policją i usunięcia nagromadzonych rzeczy, jeśli występuje zagrożenie życia? Jak uniknąć skargi takiego mieszkańca?
 • Co, jeśli mieszkańcy rozkładają swoje rzeczy na klatce schodowej? Jak nakłonić ludzi do tego, aby nie wyrzucali na klatkę niepotrzebnych rzeczy, albo do tego aby je zabrali?
 • Co w przypadku, jeśli właściciel posiada dużą liczbę zwierząt w małym lokalu? Jak pozbyć się tych zwierząt? Czy sprawę skierować do sądu, czy można załatwić to inaczej?
 • Co, jeśli mieszkaniec zakłóca spokój, jeśli są na niego skargi? Jak reagować? Czy taką osobę trzeba eksmitować?
 • Jak wyeksmitować osobę, która zakłóca spokój? Co jest potrzebne, aby taką osobę wyeksmitować?
 • Jak pozbyć się „dzikich lokatorów”?
 • Co, jeśli mieszkaniec nie chce płacić zaliczek na poczet części wspólnych? Co, jeśli dach przecieka, a mieszkaniec nie chce płacić pieniędzy na remont dachu, ponieważ uważa, że jego to nie dotyczy?
 • Co w przypadku, jeśli wspólnota decyduje się na remont balkonów, a ktoś nie chce dołożyć się do remontu, bo nie ma balkonu? Nie brać od takiej osoby pieniędzy, wybudować balkon?
 • PRZYKŁAD: tryb mieszany: jeśli na zebraniu nie ma większości udziałowców, to wtedy część podpisów jest zbierana na zebraniu, a część po zebraniu, po odwiedzeniu mieszkań osób, które na zebraniu nie były. Czy tak może być? Czy aby zebrać wszystkie podpisy trzeba jednak zwołać kolejne zebranie?
 • Co należy do zadań zarządu, a do zadań zarządcy? Co może zarząd, co może zarządca?
 • Co wtedy, gdy zarządca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków?
 • Co, gdy zarządca nie wywiązuje się z obietnicy danej na zebraniu?
 • Jak wytłumaczyć ludziom ich prawa, jako osób zamieszkujących lokale komunalne? Jakie prawa ma osoba, która wykupiła mieszkanie, a jakie prawa ma osoba, która to mieszkanie wynajmuje?
 • Jakie zgody są potrzebne przy lokalu własnościowym? Czy właściciel musi pytać o zgodę np.: przy wykonywaniu remontu we własnym lokalu?

II.Finanse we wspólnotach mieszkaniowych – jak rozliczać wspólnoty mieszkaniowe? W jaki sposób wspólnota może wziąć kredyt?

 • Jak rozliczać wspólnoty mieszkaniowe? Jak rozliczać małe wspólnoty, a jak duże?
 • Jak rozliczać straty na wodzie? Jak rozliczać media we wspólnotach mieszkaniowych?
 • Jak dokumentować wydatki wspólnot mieszkaniowych?
 • Krok po kroku: w jaki sposób wspólnota może wziąć kredyt? Jakie są warunki kredytowania dla wspólnot mieszkaniowych? Czy wspólnota musi mieć zarządcę jeśli chce wziąć kredyt?
 • W jaki sposób pozyskać pieniądze z innego źródła? Dofinansowanie, fundusze unijne?
 • Jakie są formy rozliczeń? Jak powinien rozliczać się zarządca? Jak zarząd wspólnoty powinien się rozliczać? Co stanowi wynagrodzenie zarządcy? Jakie elementy tam się znajdują i z czego one wynikają?
 • Jakie koszty ponosi wspólnota w związku z utrzymaniem części wspólnych?
 • Co zrobić w przypadku gospodarstw, które nie płacą zanim dojdzie do licytacji takiego mieszkania?
 • W jaki sposób zachęcać mieszkańców, aby spłacali należności, kredyty?
 • Jak podzielić środki dla wspólnot mieszkaniowych? Co jeśli część mieszkańców chce remontować piwnice, a część dach?
 • Co w przypadku, gdy nie ma pieniędzy na remont? Zorganizować zbiórkę, zaciągnąć kredyt?
 • Czy wspólnota ma sama prowadzić księgowość czy zatrudnić do tego księgową? Jak wygląda księgowość we wspólnotach mieszkaniowych?
 • Jak postępować z dłużnikami?

III.Wspólnoty mieszkaniowe w lokalach komunalnych należących do gminy – kwestie niepewne i wątpliwe, co można zrobić w ramach funduszu remontowego, a czego nie można? Co może zarząd, a co leży w obowiązkach zarządu?

 • Czy gmina mogłaby sprzedać pomieszczenie niebędące samodzielnym lokalem, jako pomieszczenie przynależne, gdy pomieszczenie stanowi wyłączą własność gminy?
 • Jak doprowadzić do pełnej prywatyzacji budynków?
 • Co może być zrobione w ramach funduszu remontowego? Czy do funduszu remontowego możemy również wliczyć fundusz inwestycyjny? Czy jednak fundusz inwestycyjny powinien być osobnym funduszem?
 • Jak powołuje się zarząd wspólnoty? Jak on funkcjonuje? Jak wybierać zarząd? Jak odwoływać zarząd?
 • Jak funkcjonuje zarząd, gdy jego funkcję pełni spółka, zarządca lub osoba prywatna?
 • Czy zatrudniać zarządcę z zewnątrz, czy samemu się tym zająć?
 • Jak zarząd wspólnoty powinien kontrolować zarządcę? Co powinien kontrolować?
 • Jakie są możliwości zarządu zwykłego w przypadku małych wspólnot, a jakie czynności już ten zarząd zwykły przekraczają?
 • Jak organizować remonty w częściach wspólnych?
 • Jak prowadzić zebrania we wspólnotach mieszkaniowych? Jak pisać program zebrania wspólnot mieszkaniowych?
 • Jak powinny funkcjonować wspólnoty mieszkaniowe? Na jakiej zasadzie powinny działać wspólnoty mieszkaniowe?
 • Co w przypadku, jeżeli nie można podjąć uchwały, jeśli np.: chcemy wyremontować jakąś część wspólną?
 • Czy po zakończeniu umowy najmu w tymczasowym w lokalu komunalnym należy tych ludzi eksmitować, czy przedłużyć im umowy?


Prowadzący: Edyta Sobieraj, wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, prowadzi sprawy z zakresu gospodarowania gminnym zasobem lokalowym, współpracuje ze wspólnotami mieszkaniowymi, nadzoruje: egzekucję czynszów i innych opłat należnych z tytułu najmu lokalu, jak również komunalny zasób lokalowy w zakresie stanu technicznego, sanitarnego i porządkowego. Posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków na budownictwo socjalne oraz współpracowała z STBS w zakresie realizacji 5 inwestycji budowlanych. Ukończyła studia socjologiczne ze specjalizacją samorządową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; Zarządzanie Nieruchomościami na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oraz jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku Prawo Cywilne. Obecnie kontynuuje naukę dotyczącą windykacji należności w Instytucie Finansów SGH w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia