Wideoszkolenie: Zamknięcie roku budżetowego i inwentaryzacja w PUP

Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego? Jak powinna wyglądać inwentaryzacja? Jakie dokumenty są potrzebne? Jak i kiedy tworzyć odpisy aktualizacyjne? Jak naliczać należności nienależnie pobrane? Informacja dodatkowa do bilansu - jak powinna wyglądać?


Wideozkolenie PCC Poland przeznaczone dla ksiegowych i głównych księgowych powiatowych urzędów pracy

Nowa checklista inwentaryzacyjna pomocna w zamknięciu roku
Podczas szkolenia omówimy w jaki sposób zaplanować inwentaryzację, aby zamknięcie roku budżetowego przebiegło bez problemów. Skupimy się na spornych problemach powiatowych urzędów pracy, które powtarzają się co roku. Nasza prelegentka, która posiada 15-letnie doświadczenie skupi się na procedurach i sprawach priorytetowych. Dowiesz się jak postępować z przedawnionymi należnościami, jak wygląda windykacja i czy odpis aktualizujący zawsze musi być sporządzony. Dodatkowo otrzymają Państwo 17 wzorów dokumentów , które zaoszczędzą wiele czasu.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Checklista inwentaryzacyjna - co należy wykonać od początku do końca?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia inwentaryzacji?
 • Tworzenie odpisów aktualizujących należności (zasady, sposoby, ujęcie na kontach)
 • Jak wykazywać i naliczać należności nienależnie pobrane?
 • Omówienie informacji dodatkowej do bilansu
 • Należności i zobowiązania związane z funduszem pracy
 • Jakie są etapy sporządzania sprawozdań budżetowych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Informacja dodatkowa do bilansu
 • Harmonogram inwentaryzacji
 • Instrukcja przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Plan inwentaryzacji
 • Protokół sporządzenia wyników inwentaryzacji
 • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Sprawozdanie z zakończenia inwentaryzacji
 • Instrukcja przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Protokół inwentaryzacji
 • Protokół rozliczenia inwentaryzacji
 • Rachunek zysków i strat - wzór
 • Załączniki informacji przypominającej do bilansu
 • Wzór bilansu
 • Harmonogram prac bilansowych
 • Salda kont księgowych
 • Zestawienie sald
 • Arkusz spisu z natury

Szczegółowy program szkolenia:

1.Inwentaryzacja w powiatowych urzędach pracy

 • Checklista inwentaryzacyjna - co należy wykonać od początku do końca?
 • Jak powinna wyglądać instrukcja inwentaryzacyjna? Omówienie krok po kroku na przykładach
 • Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia inwentaryzacji?
 • Jakie są podstawy prawne do sporządzania instrukcji inwentaryzacyjnej?
 • Jak często powinno się przeprowadzać inwentaryzację?
 • Jakie są etapy inwentaryzacji? Omówienie krok po kroku
 • Jakie są zasady przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów?
 • W jaki sposób określać inwentaryzacje? Wzory, protokoły
 • Jak przeszkolić zespół spisowy?
 • Kto sprawuje kontrolę podczas inwentaryzacji?
 • Kto powinien znaleźć się w komisji inwentaryzacyjnej?
 • Jakie zadania ma komisja inwentaryzacyjna?
 • Jak powołać komisję inwentaryzacyjną?
 • Jak przeszkolić komisję inwentaryzacyjną?
 • Jak przebiega kontrola inwentaryzacji?
 • Instrukcja ważenia i mierzenia w inwentaryzacji – jak to poprawnie zrobić, aby kontrola nie miała zastrzeżeń?
 • Jak powinno wyglądać planowanie inwentaryzacyjne? Na co kontrola najczęściej zwraca uwagę w instrukcji inwentaryzacyjnej?
 • Jakie są terminy inwentaryzacyjne?
 • Jakie są formy i metody inwentaryzacji?
 • Jaki powinien być zakres podmiotowy inwentaryzacji?
 • W jaki sposób rozliczać różnice inwentaryzacyjne? Jak weryfikować i ustalać różnice?
 • Inwentaryzacja kont, sposoby potwierdzenia, przeksięgowanie czynności
 • Jakie są etapy prac dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych?
 • Jakie są metody inwentaryzacji zapisów i sald kont w księgach rachunkowych? (weryfikacja sald, potwierdzenia sald, rozrachunek sald, porównania dokumentacji z ewidencją)
 • Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych
 • Naliczanie amortyzacji i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Tworzenie odpisów aktualizujących należności (zasady, sposoby, ujęcie na kontach)
 • Przechowywanie ksiąg rachunkowych
 • Środki trwałe - klasyfikacja środków niskocennych - jak ewidencjonować na budżecie, a jak na funduszu pracy,? Wycena środków trwałych na koniec roku według nowej klasyfikacji
 • Spis z natury - przydatne wskazówki jak sobie z nim radzić
 • Odpowiedzialność głównego księgowego za inwentaryzację
 • Jak zmieniły się przepisy na temat inwentaryzacji względem poprzedniego roku
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji
 • Co urzędy muszą spisywać co roku, a czego nie?


2. Należności nienależnie pobrane, należności z kontrahentem, umorzenia, windykacja proceduralna

 • Jak wykazywać i naliczać należności nienależnie pobrane?
 • Windykacja nienależnie pobranych świadczeń - co należy wiedzieć?
 • Długo i krótkoterminowe należności - jak je zaliczać?
 • Różne formy ustalanie odsetek np. interweniuje komornik, czy wtedy on nalicza odsetki czy my?
 • W jaki sposób powinno się potwierdzać salda z dłużnikiem?
 • Jaki jest termin przedawnienia należności?
 • Jak rozliczać należności przedawnione?
 • Jak poradzić sobie z należnościami z kontrahentem?
 • Kiedy należy umorzyć należności?
 • Jak przebiega windykacja należności?


3. Sprawozdawczość budżetowa

 • Jakie są rodzaje sprawozdań budżetowych?
 • Jakie są etapy sporządzania sprawozdań budżetowych?
 • Jakie są terminy sporządzania sprawozdań budżetowych?
 • Ewidencja wydatków budżetowych
 • Jakie są terminy na korekty sprawozdań?
 • Jakie są sprawdzone sposoby na korekty w sprawozdaniach?


4. Fundusz pracy

 • Jakie są etapy tworzenia ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku budżetowego?
 • Należności i zobowiązania związane z funduszem pracy
 • Jak zamknąć fundusz pracy?
 • Zmiany w funduszu pracy - co należy ująć?
 • Fundusz pracy - projekty unijne - jak sobie z nimi poradzić?
 • Zamykanie rozliczeń funduszu celowego


5. Sprawozdawczość finansowa

 • Rachunek zysków i strat
 • Omówienie informacji dodatkowej do bilansu
 • Bilans - którą pozycję, gdzie przyporządkować?
 • Aktywa i pasywa w bilansie
 • Jak zamknąć rok w bilansie?
 • Przydatne wskazówki w sporządzaniu bilansu
 • Zmiany w funduszu jednostki
 • Sposoby sporządzania sprawozdań finansowych


6. Zamknięcie roku

 • Czym się podpierać - zapisy w polityce rachunkowości
 • Zmiany w polityce rachunkowości ważne na koniec roku budżetowego
 • Odpisy aktualizujące - kiedy i jak stosować, kiedy i jak je zakładać?
 • Przeksięgowanie dochodów
 • Jak wykonać archiwizację potwierdzenia sald?
 • Niedobory i nadwyżki na koniec roku
 • Co kwalifikować na paragraf?
 • System tworzenia rezerw

Prowadzący

Katarzyna Woźniak – wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, posiada ponad 15-letnie doświadczeniezawodowe na stanowisku Głównego Księgowego Urzędu Pracy.

Absolwentka m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz WSNS w Lublinie – regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, prawa pracy, zarządzania.

Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wykładowca zorientowany w bieżącej problematyce Urzędów Pracy, łączy wiedzę teoretyczną z praktyką m.in. w zakresie gospodarki finansowej Funduszu Pracy i środków budżetowych w PSZ.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia