Wideoszkolenie: Zadania i obowiązki rzeczników praw konsumenta

Jakie zmiany zaszły w prawach konsumenta? Jak interpretować nowelizację ustawy ? Kiedy stosuje się stare, a kiedy nowe regulacje? Jak rozwiązywać problemy z usługami cyfrowymi? Kiedy przedsiębiorca jest, a kiedy nie jest konsumentem? Jak rozpatrywać reklamacje według starego i nowego prawa, jak traktować reklamowanie usługi, której finałem jest produkt: reklamować jako usługę czy jako produkt? Praktyczne aspekty cyberprzestępstwa w konsumenckich działach, które szkodzą konsumentom.


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do rzeczników praw konsumenta w Starostwach Powiatowych.

Dowiesz się między innymi jak w praktyce stosować nowelizację ustawy dotyczącą praw konsumenta, co robić z reklamacjami wakacyjnymi, jak rozwiązywać problemy z usługami cyfrowymi i wiele wiele innych zagadnień
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami urzędów z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z obowiązkami rzeczników praw konsumenta i zawarliśmy je w programie szkolenia. Szkolenie rozwieje wszelkie wątpliwości w sprawie między innymi usług cyfrowych, które stanowią nie lada wyzwanie. Praktyczne warsztaty umożliwią Państwu sprawne rozwiązanie wszystkich istniejących problemów w tej tematyce. Dowiedzą się Państwo również kiedy się stosuje się stare a kiedy nowe regulacje? Kiedy przedsiębiorca jest konsumentem, a kiedy nie? oraz jakie są praktyczne aspekty cyberprzestępstwa w konsumenckich działach które szkodzą konsumentom. Na te i inne pytania odpowie nasza doświadczona prelegentka! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia.​

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Procedura cywilna w zakresie postępowania sądowego - jak się poruszać ?Jak to działa?
  • Czym jest usługa cyfrowa i jakie są nowe przepisy z nią związane?
  • Jaka jest właściwa interpretacja nowelizacji ustawy o praawch konsumenta ze stycznia 2023?
  • Jaka jest różnica między reklamacją z rękojmi a z gwarancji?
  • Jak rozpatrywać sprawy odnośnie roszczeń gwarancyjnych, które są słabo uregulowane? Praktyczne wskazówki
  • Co z reklamacjami wakacyjnymi? Np. kiedy hotel odbiega od standardów, a był promowany przez biuro podróży
  • Rezygnacja z urlopów w przypadku pożarów i wykupionych wycieczek, problem z odstąpieniem od umowy, jak to rozwiązać?
  • Szczegółowe omówienie niezgodności towaru z umową, jak liczyć roszczenia? Termin przedawnienia roszczeń, gwarancja jakości towaru, co to jest towar w rozumieniu ustawy?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Nowelizacja ustawy oraz prawne problemy związane z zadaniami miejskich/powiatowych rzeczników praw konsumenta

• Co zmieniała nowelizacja o prawach konsumenta?

• Jak w praktyce poprawnie stosować wprowadzoną nowelizację?

• Jak interpretować nowelizację ustawy ze stycznia 2023?

• Czy są jakieś orzeczenia w związku z nowelizacją?

• Jakie są zmiany w kodeksie cywilnym odnośnie praw konsumenta i jak je interpretować?

• Analiza zmian dotyczących praw konsumenta

• Jak sprawnie pracować po wejściu nowelizacji?

• Jak interpretować artykuł 43D PKT.5 z ustawy o prawach konsumenta?- omówienie. [PRZYKŁAD] W momencie, gdy dochodzi do reklamacji towaru, to jest zapis o dostarczeniu go na koszt przedsiębiorcy i konsument dochodził sobie roszczeń od sprzedawcy, a po nowelizacji nie ma już tego zapisu. Mamy bardzo dużo zapytań o zwrot kosztów, co należy zrobić w takich sytuacjach?

• Zmiana przepisów odnośnie praw konsumenckich - na co zwracać szczególną uwagę?

• Jakie informacje konsumenckie powinny być ujawniane, jakie nie?

• Sprzedaż poza lokalem i na odległość - w jakim celu wyróżniono dwa typy umów? przykłady

• Omówienie okresu przedawnienia – co się zmieniło po ostatniej nowelizacji?

• Jakie są pozycje rzeczników w strukturze organu samorządu?

• Jakimi zmianami co do instrumentów prawnych dysponuje rzecznik, aby działania były bardziej skuteczne? Jakimi środkami prawnymi może posługiwać się rzecznik, aby miały skuteczność i żeby to była forma decyzji administracyjnej?

• Jak funkcjonuje nowa ustawa praw konsumenta? różnice między tym co teraz, a tym co wcześniej. Jak to się ma do umów o dzieło?

• Jakie są terminy związane z nowymi terminami odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

• Problemy ze zmianą cennika dostawy energii, opłatą handlową, jak uniknąć tych problemów? Co radzić konsumentom?

• Uszkodzenia podczas transportu przesyłek, temat kluczowy, bo sprzedaż online jest popularna w porównaniu do stacjonarnych zakupów i to jest trudne, bo przewoźnicy zrzucają odpowiedzialność na sprzedawców i odwrotnie, kto ponosi odpowiedzialność? Jak to rozstrzygnąć?

• Problematyka dowodowa, udowodnienie przez przedsiębiorcę, że towar nie posiada wad, jak powinny wyglądać dowody ? Jakie są sposoby na udowadnianie, że towar od niego wyszedł w perfekcyjnym stanie?

• Problem z butelkami po piwie, zwrot kaucji: sprzedawca prosi o paragon, klient przedstawia paragon, ale sprzedawca chce ingerować w paragon, żeby podkreślić, że został zwrócony koszt kaucji. Czy konsument może pozwolić na modyfikację tego paragonu?

• Jaka jest rola rzecznika jako instytucji?

• Jaka jest funkcja rzecznika w społeczeństwie i jakie powinni posiadać kwalifikacje: nie wykształcenie, ale kwalifikacje ?

• Jak zdobyć kompetencje związane z rozpoznaniem rzeczywistych potrzeb konsumentów i ich usposobienia?

• Jak poradzić sobie z tzw. trudnym klientem?

• Jak przeprowadzić postępowania, żeby nałożyć koszty na przedsiębiorcę? Np. gdy przedsiębiorca nie udzieli odpowiedzi w terminie, w którym wyznaczył rzecznik

• Kwestia pokazów, pod kątem nowych przepisów, co robić w przypadku, gdy przedsiębiorca, który sprzedawał produkt dzwoni po 2 latach do konsumenta jego towaru, przedsiębiorca dzwoni z ofertą serwisowania tego produktów, konsument zgadza się, a gdy przyjeżdża serwisant, oferuje mu zakup innego towaru, w związku że wyraził zgodę na zaproszenie, to jest próba odstąpienia prawa od umowy

• Praktyczne aspekty cyberprzestępstwa w konsumenckich działach, które szkodzą konsumentom

• Jak unikać zagrożeń związanych z nowymi technologiami wykorzystywanymi w Intrenecie i co radzić konsumentom?

• Jak z nimi postępować, gdy przedsiębiorca nie ustosunkowuje się do pism rzecznika? Jak „załatwić” sprawę bez sądu?

2. Treści i usługi cyfrowe

• Czym jest usługa cyfrowa?

• Czego nie zaliczamy do usługi cyfrowej?

• Jakie są nowe przepisy związane z usługami cyfrowymi?

• Udostępnianie usług cyfrowych, kto ponosi koszty?

• Jaki jest regulamin sprzedaży produktów cyfrowych?

• Praktyczne sposoby na rozwiązywanie problemów z usługami cyfrowymi

• Kwestia zwrotu, odstąpienie od umowy o usługi cyfrowe, często jest trudno udowodnić, że się nie korzystało z tego, doprecyzowanie ustawowe, jakieś przykładowe sposoby, jak sobie radzić z takim problemem?

3. Reklamacje

• Kiedy przedsiębiorca jest konsumentem, a kiedy nie? np. pan mówi, że ma fakturę na osobę fizyczną i zakupił aparat, ale chce złożyć reklamację, pani rzecznik wie, że ten pan jest fotografem i nabył aparat dla swojej firmy fotograficznej i chce skorzystać z rękojmi, a fakturę ma na osobę fizyczną

• Jaki jest tryb rozpatrywania reklamacji?

• Jak wygląda reklamacja usług, nie towarów?

• Kwestie związane z bankami, transakcje nieautoryzowane, jak pomagać ludziom tych sytuacjach?

• Rozpatrywanie reklamacji według starego i nowego prawa, jak traktować reklamowanie usługi, której finałem jest produkt, reklamować jako usługę? Czy jako produkt? Produkt według nowych zasad a usługa według starych. Co robić w tych przypadkach?

• Fotowoltaika, jak jest z oświadczeniami odstąpienia od umowy ? Co mogą podpowiedzieć, jeżeli takie oświadczenie konsument podpisał, ale przed upływem terminu do złożenia oświadczenia odstąpieniu od umowy wykonawca może podjąć czynności, 13 dzień od podpisania umowy, a przychodzi pan i wykonuje dodatkowe zlecenie, za które są naliczone wynagrodzenia za tę czynność?

• Fotowoltaika, co z roszczeniami do operatorów sieci? Chodzi o zgodność z wadliwie wykonaną instalacją i pompami ciepła, nie ma audytu zrobionego, co zrobić w takich przepadkach?

• Jaka jest różnica między reklamacją z rękojmi a z gwarancji?

4. Wakacyjne reklamacje

• Co z reklamacjami wakacyjnymi? Np. kiedy hotel odbiega od standardów, a był promowany przez biuro podróży

• Reklamacje imprez turystycznych i usług hotelowych, jaka jest procedura? Z jakich roszczeń mogą korzystać konsumenci w stosunku do operatorów ? nie tylko o zagranicznych, tylko również polskich

• Rezygnacja z urlopów w przypadku pożarów i wykupionych wycieczek - problem z odstąpieniem od umowy, jak to rozwiązać?

• Jak postępować w przypadku reklamacji z imprez turystycznych?

• Jakie działania podejmować w przypadku opóźnienia lotu, odwołania lotu?

• Co z reklamacjami imprez niezgodnych z umową?

5. Postępowania cywilne

• Jakie są etapy sądowego rozwiązywania sporów?

• Samo stanowisko rzecznika, co może w sądzie? Jakie uprawnienia mu przysługują?

• Jak wyglądają postępowania sądowe?

• Jakie są procedury sądowe?

• Jak uniknąć postępowań sądowych?

• Jak wygląda polubowne rozwiązywanie przy izbie handlowej?

• Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego- wyjaśnienie tego z uwzględnieniem odrębności

• Procedura cywilna w zakresie postępowania sądowego, jak się poruszać ? jak to działa?

6. Rękojmia i niezgodność towaru z umową

• Jaka jest praktyczna różnica między tymi pojęciami? Jaka jest linia postępowania między tymi pojęciami?

• Odnośnie roszczeń gwarancyjnych, które są słabo uregulowane - pod kątem wskazówek jak to rozpatrywać?

• Jak się ma rękojmia do niezgodności towaru z ustawy praw konsumenta?

• Odpowiedzialność z rękojmi, wzory nie są wiadome, jakie informacje powinny być ujawniane? jakie nie?

• Dualizm rękojmi, jaka jest właściwość miejscowa oraz powództwa związane z rękojmia?

• Jak praktycznie wykorzystać ten zapis? stan prawny dotyczący zakupów do 2022 r. jest nadal rozpatrywany z przepisu o rękojmi a od 1 stycznia 2023 wszystkie zakupy, których dokonują konsumenci, ale nie chcą korzystać z gwarancji, ale roszczeń wobec sprzedawcy, to już nazywa się niezgodność towaru z umową

7. Brak kontaktu z przedsiębiorcami

• Zdarza się, że przedsiębiorcy nie odpowiadają rzecznikom, jaka jest procedura, do kogo rzecznik ma się zwrócić, żeby ukarać przedsiębiorcę?

• Co w sytuacjach, gdy firma się zamknęła, a jest brak realizacji podpisanej umowy z konsumentem np. w sprawie fotowoltaiki ?

• Co ze sprzedażą towarów na portalach społecznościowych? Kupno artykułu przez link i transmisję na żywo. Przykładowo: pani sprzedaje odzież przez transmisję, oglądający kupują i co w sytuacji konsumenckich uprawnień? odstąpienia, wady, realizować to czy nie? jak to ustalić? bo nie ma kontaktu ze sprzedawcą

• Co w sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie odbierają korespondencji i nie można korzystać z prawa odstąpienia od umowy? Jak temu przeciwdziałać?

8. Dyrektywa Omnibus

• Dyrektywa towarowa, są pewne zagadnienia, np. kwestia gwarancji jakość? jak ona teraz wygląda przy towarach ? szczegółowe omówienie niezgodności towaru z umową, jak liczyć roszczenia? Termin przedawnienia roszczeń, gwarancja jakości towaru, co to jest towar w rozumieniu ustawy?

• Praktyczne przybliżenie dyrektywny omnibus

• Jakie są nowe wymogi związane z Omnibusem?

• Jak interpretować tę dyrektywę ?


Prowadzący

Agnieszka Drzewoska-Kovać- od 2007 Rzecznik Konsumentów w Tomaszowie Mazowieckim, wcześniej pracowała w Kancelarii Sejmu RP, była członkini Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wiceprzewodnicząca Związków Zawodowych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim a także mediator przy Prezesie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz prezeska fundacji OdNowa. Pani Agnieszka ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie w katedrze negocjacji i Mediacji Wydziału Prawa, Prawa kanonicznego i administracji oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie w Katedrze Teorii Zarządzania - Kolegium zarządzania i Finansów SGH w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia