Szkolenie: Wymiana pieców

Jakie obowiązki spoczywają na gminach w związku z uchwałą antysmogową? Omówienie zmian dotyczących podwyższonego poziomu dofinansowania oraz jak budować świadomość mieszkańców odnośnie dbania o środowisko? Jak zdobyć dofinansowanie na wymianę pieca i do kiedy jest na to czas? jakie są inne programy będące alternatywą dla „Czystego powietrza” oraz jakich dokumentów należy wymagać od mieszkańców składających wnioski o dofinansowanie?

od 429.00 zł

Wideoszkolenie skierowane jest do wydziałów ochrony środowiska w Urzędach Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, którym zależy na poprawie jakości powietrza, wymianie pieca na nowy oraz wszystkich osób zajmujących się wydawaniem zaświadczeń o dochodach. Zapraszamy te gminy, w których są już wprowadzone programy ekologiczne oraz te, które zastanawiają się nad ich wprowadzeniem i skorzystaniem z dofinansowania do pieca, który będzie zgodny z najnowszymi normami i bezpieczny dla środowiska.

Wymiana trujących powietrze pieców musi przyspieszyć!
Podczas szkolenia Prowadząca omówi zmiany dotyczące podwyższonego poziomu dofinansowania, powie o innych programach będących alternatywą dla programu "Czyste powietrze" oraz o rodzajach pieców, na co należy zwracać uwagę przy ich wyborze. Przybliżymy kwestię przeprowadzania kontroli zwłaszcza podczas pandemii oraz powiemy jakie procedury formalno-prawne wynikają z przepisów prawa budowlanego dla poszczególnych typów urządzeń.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Jakie są inne programy będące alternatywą dla „Czystego powietrza”? Czy każda gmina może stworzyć swój własny program finansowany z budżetu miasta?
 • Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca?
 • Na co zwracać uwagę przy wyborze i kwalifikacji pieców? Jakie piece brać pod uwagę?
 • Omówienie zmian dotyczących podwyższonego poziomu dofinansowania – czy wydawaniem zaświadczeń powinna zajmować się gmina czy OPS?
 • W jaki sposób kontaktować się z mieszkańcami podczas pandemii i czy można w tym czasie przeprowadzać kontrolę?
 • Jakie procedury formalno-prawne wynikają z przepisów prawa budowlanego dla poszczególnych typów urządzeń?
 • Jak rozwiązać kwestię pełnomocnictwa kiedy właściciel mieszka za granicą?

Szczegółowy program szkolenia:

Jakie zmiany nastąpiły w programie „Czyste Powietrze”?

 • Jak został uproszczony wniosek po 15 maja?
 • Częstotliwość zmian regulaminu – kwestia problematyczna
 • Jakie są nowe regulacje?
 • Do kiedy należy wymienić piec?
 • Jaki jest zakres upoważnień ustawowych dla rad gmin w zakresie stanowienia przepisów dotyczących ustanawiania programów czy regulaminów udzielania dotacji celowych na przedsięwzięcia proekologiczne? (ograniczenia w przekazaniu uprawnień rady wójtom, burmistrzom czy prezydentom miast)

Jak budować świadomość i kompetencje w jednostkach obsługujących mieszkańców? (budownictwo jednorodzinne, administracja..)

• Na jakim etapie jest zapowiedziane kiedy budynki wielorodzinne mają być objęte zmianą?

• Kiedy w kolejnych regionach Polski będzie można składać wnioski na domy wielorodzinne?

• Na jakim etapie jest ta ustawa z której wynika, że mieszkańcy będą mieli obowiązek składania deklaracji o posiadanym źródle ciepła?

Jakie są inne programy będące alternatywą dla „Czystego powietrza”?

• Czy każda gmina może stworzyć swój własny program finansowany z budżetu miasta?

• Czy jeśli ktoś w przeszłości korzystał z jakiegoś programu i pozostaje mu część wkładu własnego to czy jest możliwość pozyskania dodatkowego dofinansowania z programu „Czyste powietrze”?

• Jak takie programy mogą wspierać samorządy?

Jakie są typy i źródła ogrzewania?

• Jakie są obowiązujące wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów urządzeń grzewczych? (certyfikaty, normy, oznakowanie produktów …)

• Czy taka wymiana pieca zgodnie z prawem budowlanym musi mieć pozwolenie/decyzję?

• Akty prawa miejscowego stanowione przez gminę a akty wyższego rzędu (przepisy antysmogowe stanowione przez sejmiki województw)

• Jakie procedury formalno-prawne wynikają z przepisów prawa budowlanego dla poszczególnych typów urządzeń?

• Jakie są rodzaje pieców?

• Porównanie pieców elektrycznych i na gaz

• Na czym polega redukcja zanieczyszczeń przy danym źródle ciepła?

• Jakie brać piece pod uwagę?

• Jakie wymogi muszą spełniać?

• Omówienie klas energetycznych

• Na co zwracać uwagę przy wyborze i kwalifikacji pieców?

• Jak odczytywać tabliczki znamionowe?

• Pytanie techniczne: czy klimatyzator z pompą ciepła jest odnawialnym źródłem energii?

• Jak określać ziarnistość węgla? Co na ten temat mówi uchwała antysmogowa?

Czy należy przeprowadzać kontrole w czasie pandemii?

• Jak ma wyglądać kontrola w gminach wiejskich gdzie nie ma straży gminnej?

• Jeśli sami urzędnicy chcą przeprowadzić kontrolę palenisk domowych, czy muszą wcześniej zawiadamiać mieszkańców o takiej kontroli? Jak powinna prawidłowo wyglądać procedura kontroli tylko przez urzędnika?

• W momencie kiedy są już wymienione okna/pieca - składany jest wniosek o wypłatę przez beneficjenta i wtedy pracownicy z WFOŚ mogą przyjechać na kontrolę czy rzeczywiście dokonano wymiany tego pieca. Jak powinna wyglądać taka kontrola w czasie pandemii?

• Kto powinien taką kontrolę przeprowadzać?

Jak uzyskać dofinansowanie?

• W jaki sposób przygotować wniosek do dofinansowania?

• Jakich wymogów należy wymagać od mieszkańców?

• Jakie dokumenty i treści są potrzebne do wniosków o dofinansowanie?

Omówienie zmian dotyczących podwyższonego poziomu dofinansowania

• Czy gmina powinna zajmować się wyliczaniem dochodu czy MOPS?

• Skąd brać zaświadczenie o dochodach?

• Jak przygotować się w samorządach do wydawania zaświadczeń o dochodach?

• Jak wyliczyć dochód do wniosku?

• Co brać pod uwagę podczas wydawania zaświadczeń?

• Co w sytuacji jeśli nie wszystkie dochody są opodatkowane?

• Jeśli wnioskodawca ma powyżej 100 tysięcy a jego współmałżonek ma poniżej to bierze się pod uwagę z PITu pozycję podatek po odliczeniach czy łączy się?

• Jakie są progi dochodowe?

• Czy bierze się pod uwagę dochód jedynie wnioskodawcy?

• Czy wnioskodawcą jest w takim razie 1 osoba czy 2?

• Jak wydawać zaświadczenia o dochodach po nowym rozporządzeniu?

• Koszty kwalifikowane – czy należy wpisać te z wniosku, które były czy te z faktury?

• Co z osobami, które mieszkają za granicą? Jak należy traktować ich dochód?

• Wzory wniosków o dofinansowanie, wniosek o płatności w ramach programu priorytetowego – który wniosek należy wypełnić?

Jak mieszkańcy powinni składać wnioski do gminy?

• W jaki sposób kontaktować się z mieszkańcami podczas pandemii?

• Jak obsługiwać interesantów dobie koronawirusa gdy trzeba jednak takie wnioski wydawać?

• Kto ma zajmować się poszczególnymi obowiązkami w urzędzie? Jak wyznaczyć obowiązki dla pracowników?

• Jak wypełniać wnioski wydawane przez gminy?

• Jak prawidłowo sprawdzać wnioski?

• Jak mają wyglądać faktury do rozliczeń? Co musi tam być zapisane?

Jak rozwiązać kwestię pełnomocnictwa kiedy właściciel mieszka za granicą?

• Jak uświadamiać mieszkańców odnośnie warunków, które spełniają dofinansowanie?

• Jak osoby starsze mogą przesyłać dokumenty jeśli nie mają nikogo do pomocy, mieszkają sami a takie sprawy jak e-mail po prostu je przerastają?

• Jak budować świadomość mieszkańców?

Prowadzący

Anna Dębiec - od 1991r. zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, aktualnie Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami, na stanowisku kierownika referatu ochrony środowiska. W trakcie pracy w Urzędzie zajmuje się tematyką ochrony powietrza, zarówno w zakresie udzielania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przyjmowania zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia, pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń na udział w systemie handlu emisjami, jak również kontroli, rozpatrywania skarg i wniosków, a także współpracy przy opracowywaniu programów ochrony środowiska i raportów z ich realizacji, Programu Ograniczania Niskiej Emisji (opracowywanie regulaminów udzielania dotacji z budżetu miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej), jak również sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza dla woj. Śląskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 429.00
10 marca 2021

Podobne szkolenia