Wideoszkolenie: Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe – w jaki sposób podejmuje się decyzje dotyczące nieruchomości wspólnej? Jak należy postępować w przypadku dewastacji nieruchomości oraz jak wyeksmitować osobę, która zakłóca spokój? Obsługiwanie wspólnot, prowadzenie księgowości, rozliczanie mediów oraz dokumentacja wydatków wspólnych

od 499.00 zł

Praktyczne warsztaty skierowane do pracowników zajmujących się zasobami mieszkaniowymi


Pokażemy na przykładach jak dobrze wydatkować pieniądze na naprawy części wspólnych!
Zapraszamy Państwa na wideoszkolenie, z którego korzysta coraz więcej osób zajmujących się lokalami komunalnymi i socjalnymi. Jednym z czołowych problemów wspólnot mieszkaniowych jest brak transparentności w kwestii wydatkowania środków finansowych wspólnoty, co rodzi konflikty. Podpowiemy, jak nie dopuścić do takich zarzutów i wyjaśnimy co może zarządca, a co leży w obowiązkach zarządu? Jedno nasze szkolenie, które zastępuje kilka innych!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Listy zarządców podczas głosowania: niektórzy zarządcy na liście do głosowania wprowadzili opcję „wstrzymuję się od głosu” – czy to właściwe postępowanie, czy jednak może być tylko „tak” lub „nie”? Co, jeśli opcję „wstrzymuję się od głosu” wybierze większa liczba osób? Czy głosowanie jest ważne?
 • PRZYKŁAD: w dwóch nieruchomościach są dwie wspólnoty mieszkaniowe, wydzielone geodezyjnie, ale mają wspólną konstrukcję dachu w starym budynku szeregowym i chciałyby się połączyć; część lokali zostało wykupionych, a część nie – czy istnieje możliwość połączenia?
 • Co zaliczyć do części wspólnych? Za co odpowiada właściciel lokalu, a za co wspólnota mieszkaniowa?
 • Co może być zrobione w ramach funduszu remontowego? Czy do funduszu remontowego możemy również wliczyć fundusz inwestycyjny? Czy jednak fundusz inwestycyjny powinien być osobnym funduszem?
 • PRZYKŁAD:na klatce schodowej pani z zarządu wspólnoty założyła monitoring i pomimo braku zgody wszystkich mieszkańców ogląda przechodzących przez klatkę mieszkańców. Jak do takiej sprawy podchodzić? Czy taki mieszkaniec może sam założyć monitoring? Jeśli nie, to jak nakłonić go do likwidacji sprzętu monitorującego?
 • Jak wyegzekwować od mieszkańca usunięcie nagromadzonych w lokalu rzeczy? Co, jeśli mieszkaniec nie chce usunąć tych rzeczy? Wejść do mieszkania i wyrzucić te rzeczy? Jak załatwić taką sprawę, aby mieszkaniec nie złożył skargi na wtargnięcie do jego mieszkania bez jego zgody?
 • Jakie środki ma zarządca nieruchomości w kwestii oświadczeń o ilości osób zamieszkujących w lokalu. Jeżeli właściciel deklaruje mniej osób niż jest naprawdę? chodzi np. o płacenie za śmieci zgodnie z osobami w lokalu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • bilans wspólnoty
 • wzory komunikatów
 • pisma do uciążliwych klientów
 • upomnienia w drodze windykacji
 • dokumentowanie głosowania
 • dokumenty tworzone przy podejmowaniu uchwał
 • plany remontów

Szczegółowy program szkolenia:

Wspólnoty mieszkaniowe, kwestie problematyczne związane z praktycznymi zagadnieniami

 • Wielu zarządców nie robi zebrań, co im grozi? Czy wina jest przesunięta w tej sprawie na zarząd?
 • Jakie środki ma zarządca nieruchomości w kwestii oświadczeń o ilości osób zamieszkujących w lokalu. Jeżeli właściciel deklaruje mniej osób niż jest naprawdę? chodzi np. o płacenie za śmieci zgodnie z osobami w lokalu?
 • Jaki jest najlepszy program do zaliczek pomiędzy gminą a wspólnotami?
 • Jak powinno wyglądać RODO we wspólnocie mieszkaniowej?
 • Jak powinno zostać skonstruowane?
 • Jak się zaskarża uchwały wg nowych aktów prawnych, czy orzeczeń sądowych?
 • Jak przegłosować uchwałę? W jaki sposób głosować uchwały?
 • Czy jeden właściciel to jeden głos, czy nie?
 • Jak przebiega głosowanie uchwał? Jak przyjmować uchwały?
 • Czy stawka zaliczki na centralne ogrzewanie powinna zostać przyjęta uchwałą wspólnoty?
 • Listy zarządców podczas głosowania: niektórzy zarządcy na liście do głosowania wprowadzili opcję „wstrzymuję się od głosu” – czy to właściwe postępowanie, czy jednak może być tylko „tak” lub „nie”? Co, jeśli opcję „wstrzymuję się od głosu” wybierze większa liczba osób? Czy głosowanie jest ważne?
 • Co zaliczyć do części wspólnych? Za co odpowiada właściciel lokalu, a za co wspólnota mieszkaniowa?
 • Czy w przypadku małej wspólnoty niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli na dokonanie jakiejś czynności? Czy w razie braku takiej zgodny należy sprawę kierować do sądu, czy da się to załatwić polubownie?
 • Co w sytuacji jak żona zmarła a nie ma rozdzielności majątkowej, nie ma wydzielonych udziałów. Jak w takiej sytuacji może głosować mąż?
 • Sytuacja: jest dwóch właścicieli. Jeden właściciel chce zaznaczyć, że jest na terenie prywatnym żeby ludzie nie przychodzili a drugi się z tym nie zgadza i kłócą się między sobą. Co robić w takiej sytuacji?
 • Co, gdy mieszkaniec nie chce partycypować w remoncie, a z reguły ten remont wynika w protokole budowlanym? Podać go do sądu?
 • Jak wytłumaczyć mieszkańcom, że mimo, że nie mają styczności z niektórymi częściami wspólnymi to i tak muszą płacić za ich remont?
 • Jak rozumieć ustawę o własności lokali? Jakie zmiany mają zajść w tej ustawie i kiedy?
 • W jaki sposób zarządzać dwoma bądź trzema budynkami na jednej działce? Czy występuje wtedy jedna wspólnota, czy więcej?
 • PRZYKŁAD: w dwóch nieruchomościach są dwie wspólnoty mieszkaniowe, wydzielone geodezyjnie, ale mają wspólną konstrukcję dachu w starym budynku szeregowym i chciałyby się połączyć; część lokali zostało wykupionych, a część nie – czy istnieje możliwość połączenia?
 • Jak postępować w przypadku, gdy właściciele nie chcą udostępniać lokali? Co, gdy właściciele nie chcą wpuścić nikogo w celu usunięcia awarii, która przeszkadza również innym mieszkańcom? Jak nakłonić taką osobę, żeby sama usunęła usterkę?
 • Jak wygląda zakładanie monitoringu w budynkach jeśli chodzi o RODO? Jakich procedur należy przestrzegać? Czy potrzebna jest zgoda wszystkich mieszkańców?
 • Jak założyć monitoring, aby nie ingerować już w prywatną przestrzeń mieszkańca? Nie raz jest tak, że klatki schodowe są niszczone przez osoby trzecie i czy wtedy można założyć monitoring?
 • W jaki sposób zlikwidować problem niszczenia klatek schodowych przez osoby trzecie? Jak zapobiegać niszczeniu klatek?
 • PRZYKŁAD: na klatce schodowej pani z zarządu wspólnoty założyła monitoring i pomimo braku zgody wszystkich mieszkańców ogląda przechodzących przez klatkę mieszkańców. Jak do takiej sprawy podchodzić? Czy taki mieszkaniec może sam założyć monitoring? Jeśli nie, to jak nakłonić go do likwidacji sprzętu monitorującego?
 • Czy prywatna osoba może zamontować sobie kamerę z widokiem na podwórze? Jak w takim wypadku odnosić się do RODO? Czy w ogóle taka sytuacja jest dozwolona?
 • Jeśli zakładanie monitoringu na własną rękę jest niedozwolone, to w jaki sposób nakłonić osobę, która go założyła do jego usunięcia? Sprzęt należy do lokatora i administrator / zarządca sam nie może usunąć takiego sprzętu
 • Jak postąpić w przypadku uszkodzenia elewacji podczas montażu kamery / monitoringu / anteny? Jak wyegzekwować zwrot kosztów naprawy takiej elewacji?
 • Jak wyegzekwować od mieszkańca usunięcie nagromadzonych w lokalu rzeczy? Co, jeśli mieszkaniec nie chce usunąć tych rzeczy? Wejść do mieszkania i wyrzucić te rzeczy? Jak załatwić taką sprawę, aby mieszkaniec nie złożył skargi na wtargnięcie do jego mieszkania bez jego zgody?
 • Czy istnieje możliwość wejścia do mieszkania razem z policją i usunięcia nagromadzonych rzeczy, jeśli występuje zagrożenie życia? Jak uniknąć skargi takiego mieszkańca?
 • Co, jeśli mieszkańcy rozkładają swoje rzeczy na klatce schodowej? Jak nakłonić ludzi do tego, aby nie wyrzucali na klatkę niepotrzebnych rzeczy, albo do tego aby je zabrali?
 • Co w przypadku, jeśli właściciel posiada dużą liczbę zwierząt w małym lokalu? Jak pozbyć się tych zwierząt? Czy sprawę skierować do sądu, czy można załatwić to inaczej?
 • Co, jeśli mieszkaniec zakłóca spokój, jeśli są na niego skargi? Jak reagować? Czy taką osobę trzeba eksmitować?
 • Jak wyeksmitować osobę, która zakłóca spokój? Co jest potrzebne, aby taką osobę wyeksmitować?
 • Jak pozbyć się „dzikich lokatorów”?
 • Co, jeśli mieszkaniec nie chce płacić zaliczek na poczet części wspólnych? Co, jeśli dach przecieka, a mieszkaniec nie chce płacić pieniędzy na remont dachu, ponieważ uważa, że jego to nie dotyczy?
 • Jak wyegzekwować należności od właścicieli jako członków wspólnoty mieszkaniowej? Np. nie ma środków innych niż te powszechnie znane.
 • Jak postępować w przypadku dewastacji mieszkań? Czasami trzeba wykonywać prace remontowe nawet po roku od zamieszkania.
 • Co robić gdy w budynkach dochodzi do dewastacji?
 • Jak zwiększać świadomość lokatorów w mieszkaniach komunalnych?
 • Co w przypadku, jeśli wspólnota decyduje się na remont balkonów, a ktoś nie chce dołożyć się do remontu, bo nie ma balkonu? Nie brać od takiej osoby pieniędzy, wybudować balkon?
 • Co należy robić z graffiti/pomazanymi klatkami?
 • PRZYKŁAD: tryb mieszany: jeśli na zebraniu nie ma większości udziałowców, to wtedy część podpisów jest zbierana na zebraniu, a część po zebraniu, po odwiedzeniu mieszkań osób, które na zebraniu nie były. Czy tak może być? Czy aby zebrać wszystkie podpisy trzeba jednak zwołać kolejne zebranie?
 • Co należy do zadań zarządu, a do zadań zarządcy? Co może zarząd, co może zarządca?
 • Co wtedy, gdy zarządca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków?
 • Co, gdy zarządca nie wywiązuje się z obietnicy danej na zebraniu?
 • Jak wytłumaczyć ludziom ich prawa, jako osób zamieszkujących lokale komunalne? Jakie prawa ma osoba, która wykupiła mieszkanie, a jakie prawa ma osoba, która to mieszkanie wynajmuje?
 • Jakie zgody są potrzebne przy lokalu własnościowym? Czy właściciel musi pytać o zgodę np.: przy wykonywaniu remontu we własnym lokalu?

Finanse we wspólnotach mieszkaniowych – jak rozliczać wspólnoty mieszkaniowe? W jaki sposób wspólnota może wziąć kredyt?

 • Jak rozliczać wspólnoty mieszkaniowe? Jak rozliczać małe wspólnoty, a jak duże?
 • Jak rozliczać straty na wodzie? Jak rozliczać media we wspólnotach mieszkaniowych?
 • Jak rozliczać wodę i media? Jak rozliczać różnice?
 • Jak postępować w przypadku nadpłat i niedopłat za media?
 • Czy nadpłaty są zwracane właścicielom lokali?
 • Czy niedopłaty pokrywa najemca czy właściciel?
 • Jak dokumentować wydatki wspólnot mieszkaniowych?
 • Krok po kroku: w jaki sposób wspólnota może wziąć kredyt? Jakie są warunki kredytowania dla wspólnot mieszkaniowych? Czy wspólnota musi mieć zarządcę jeśli chce wziąć kredyt?
 • W jaki sposób pozyskać pieniądze z innego źródła? Dofinansowanie, fundusze unijne?
 • Jakie są formy rozliczeń? Jak powinien rozliczać się zarządca? Jak zarząd wspólnoty powinien się rozliczać? Co stanowi wynagrodzenie zarządcy? Jakie elementy tam się znajdują i z czego one wynikają?
 • Jakie koszty ponosi wspólnota w związku z utrzymaniem części wspólnych?
 • Co zrobić w przypadku gospodarstw, które nie płacą zanim dojdzie do licytacji takiego mieszkania?
 • Jak rozliczać koszty odpadów wielkogabarytowych?
 • Co robić w przypadku braku segregacji odpadów?
 • Co jeśli jedna osoba (nieuchwytna) nie segreguje śmieci a kara przychodzi na wspólnotę? (Wspólnota jest podmiotem umowy i wspólnota dostaje karę)
 • W jaki sposób zachęcać mieszkańców, aby spłacali należności, kredyty?
 • Jak dochodzić zaległości?
 • Jak podzielić środki dla wspólnot mieszkaniowych? Co jeśli część mieszkańców chce remontować piwnice, a część dach?
 • Co w przypadku, gdy nie ma pieniędzy na remont? Zorganizować zbiórkę, zaciągnąć kredyt?
 • Czy wspólnota ma sama prowadzić księgowość czy zatrudnić do tego księgową? Jak wygląda księgowość we wspólnotach mieszkaniowych?
 • Jak postępować z dłużnikami?

Lokale komunalne należące do gminy we wspólnotach mieszkaniowych – kwestie niepewne i wątpliwe, co można zrobić w ramach funduszu remontowego, a czego nie można? Co może zarządca, a co leży w obowiązkach zarządu?

 • Czy gmina może sprzedać pomieszczenie niebędące samodzielnym lokalem, jako pomieszczenie przynależne, gdy stanowi ono wyłączą własność gminy?
 • Czy jak w przeglądzie są wpisane prace do wykonania, jest potrzebna na te prace uchwała? Zalecenia z przeglądów budowlanych, jako prace wynikające z eksploatacji budynku a nie duże remonty?
 • Czy przy wspólnocie wielobudynkowej możliwe jest utworzenie funduszu remontowego osobno dla każdego budynku?
 • Jak doprowadzić do pełnej prywatyzacji budynków?
 • Co może być zrobione w ramach funduszu remontowego? Czy do funduszu remontowego możemy również wliczyć fundusz inwestycyjny? Czy jednak fundusz inwestycyjny powinien być osobnym funduszem?
 • Jak powołuje się zarząd wspólnoty? Jak on funkcjonuje? Jak wybierać zarząd? Jak odwoływać zarząd?
 • Czy zatrudniać zarządcę z zewnątrz, czy samemu się tym zająć?
 • Jak zarząd wspólnoty powinien kontrolować zarządcę? Co powinien kontrolować?
 • Jakie są możliwości zarządu zwykłego w przypadku małych wspólnot, a jakie czynności już ten zarząd zwykły przekraczają?
 • Jak organizować remonty w częściach wspólnych?
 • Co robić w sytuacji gdy lokator sam podejmuje „remont” na przykład piwnicy? (Lokator wybudował ściankę przez co powstały 2 piwnice z jednej)
 • Jak prowadzić zebrania we wspólnotach mieszkaniowych? Jak pisać program zebrania wspólnot mieszkaniowych?
 • Jak powinny funkcjonować wspólnoty mieszkaniowe? Na jakiej zasadzie powinny działać wspólnoty mieszkaniowe?
 • Co jeśli komornik sądowy nie doręcza nakazu, bo nikt nie otwiera drzwi?
 • Czy zmieniły się przepisy doręczania nakazów od sądu?
 • Czy straż pożarna powinna zajmować się pozostawianymi rzeczami na przykład w częściach wspólnych? Czy powinien zająć się tym właściciel? Jak postępować w takim przypadku?
 • Jak zbierać podpisy od osób starszych?


Prowadzący

Magdalena Tomaszewska – Zastępca kierownika Działu Gospodarki Mieszkaniowej w Spółce Lider Usług Komunalno-Samorządowych w Środzie Wlkp., zajmującym się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi, zarówno z udziałem Gminy, jak i wyłącznie podmiotów prywatnych, a także nieruchomościami gminnymi o charakterze mieszkalnym oraz użytkowym. Posiada doświadczenie w administrowaniu wspólnotami z udziałem gminy, położonymi w strefie ochrony konserwatorskiej oraz administrowaniu wspólnotami deweloperskimi. W latach 2005 - 2016 pracownik Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu, gdzie zajmowała się podziałem nieruchomościami oraz zlecaniem innych robót geodezyjnych; przygotowaniem nieruchomości do realizacji roszczeń wspólnot, bądź gminy wobec wspólnot. W poprzednich latach pracowała w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie w Oddziale Rozwoju Regionalnego jako pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego. Absolwentka WNGiG na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła studia o kierunku Gospodarka Przestrzenna. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku Zarządzanie Nieruchomościami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 2005 roku związana zawodowo z tematyką gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, w tym w związku z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Przez dekadę, w okresie zebrań absolutoryjnych, reprezentowała Prezydenta Miasta Poznania na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
28 kwietnia 2023

Podobne szkolenia