Wideoszkolenie: Windykacja- radca prawny

Co pracownicy urzędów miast i gmin powinni wiedzieć o prawnych aspektach windykacji? Jakie są skuteczne metody ściągania zaległych należności? Jak radzić sobie z upływającymi terminami?

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do urzędów miast i gmin mających w swojej strukturze wyodrębniony wydział lub osoby zajmujące się administracyjną stroną windykacji

Dowiedz się jak prowadzić skuteczną windykację - liczba dłużników rośnie!
Program jest zbiorem pytań zadanych od pracowników urzędów miast i gmin z całego kraju, którzy zajmują się windykacją należności od dłużnika. Podczas szkolenia odpowiemy na wszystkie pytania znajdujące się w programie oraz na pytania, które pojawią się podczas trwania szkolenia. Przybliżymy zakres kompetencji windykacyjnych urzędów miast i gmin oraz zasady współpracy z prawnikami i instytucjami zaangażowanymi w postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne (syndyk, radca prawny, Urząd Skarbowy i in.). Na szkoleniu zostaną omówione terminy zgłaszania wierzytelności. Pokażemy również gotowe rozwiązania sytuacji sprawiających problemy, posługując się praktycznymi przykładami dotyczącymi postępowania windykacyjnego.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Aktualne przepisy regulujące windykację-bieżące zmiany w ustawach
 • Jakie skutki ma upadłość, układ, restrukturyzacja dla postępowania windykacyjnego?
 • Wszystkie możliwe sposoby ściągania należności od podmiotów w zależności od typu podmiotu (np. rodzaju spółki)
 • Jak powinna przebiegać współpraca z syndykiem?
 • Jak współpracować z komornikiem, by jak najwięcej odzyskać?
 • Jak powinna przebiegać komunikacja pomiędzy urzędem a komornikami (sądowym i skarbowym)?
 • Jakie są terminy i tryby zgłaszania wszystkich wierzytelności?
 • W którym momencie zatrzymuje się naliczanie odsetek?
 • Umorzenia w sprawach spadkowych- jak poszukiwać spadkobierców, którzy mogą spłacić dług po zmarłym?
 • Co w sytuacji, kiedy spadkobiercy wielokrotnie odrzucają spadek?

Szczegółowy program szkolenia:

Postępowanie windykacyjne krok po kroku

 • Aktualne przepisy regulujące windykację-bieżące zmiany w ustawach
 • Które należności podlegają pod windykację urzędu, a które obsługuje Ordynacja podatkowa lub inne akty prawne?
 • Jakie są podstawy prawne podejmowanych przez urząd czynności, potrzebne dokumenty i wzory druków?
 • Kiedy można windykować należności?
 • Wzory pism, np. zagłaszanie wierzytelności (jakie dane, jaka podstawa prawna)?
 • Jakie skutki ma upadłość, układ, restrukturyzacja dla postępowania windykacyjnego?
 • Jak powinno przebiegać nadawanie klauzuli wykonalności?
 • Egzekucja jako ,,twardsza forma windykacji”Zakres kompetencji windykacyjnych urzędów miast i gmin


 • Wszystkie możliwe sposoby ściągania należności od podmiotów w zależności od typu podmiotu (np. rodzaju spółki)
 • Czy można przenieść zobowiązanie na członka zarządu albo inne osoby trzecie? Jeśli tak, to na kogo?
 • Kiedy i jakie czynności podjąć, gdy wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe i w związku z nim dostajemy propozycje układu? Co zrobić przed i po układzie?
 • Czy sytuacja, kiedy dłużnik jest w upadłości konsumenckiej lub restrukturyzacji wyklucza prowadzenie postępowania windykacyjnego lub egzekucyjnego? Czy się je zawiesza? Czy to zawieszenie jest zawsze po stronie wierzyciela?Współpraca między urzędnikami a prawnikami i innymi osobami lub instytucjami zaangażowanymi w windykację


 • Które kategorie spraw należą do prawników, a które do urzędu?
 • Jakie działania może podjąć urząd wobec organów egzekucyjnych i wobec dłużnika?
 • Czy wierzyciel ma jeszcze jakieś inne prawa, poza zobowiązaniem dłużnika dokonanym przed sądem?
 • W jednostkach, w których omawianymi sytuacjami zwyczajowo zajmuje się prawnik- co ma zrobić urzędnik w sytuacjach, kiedy prawnik jest nieobecny, a sprawa jest nagła?Współpraca między urzędnikiem a syndykiem


 • Jak powinna przebiegać współpraca z syndykiem?
 • W jaki sposób syndyk zarządza majątkiem? Co znajduje się w masie upadłościowej?
 • Jaka jest odpowiedzialność syndyka za bieżące wydatki i długi już po ogłoszeniu upadłości?
 • Jak dochodzić roszczeń od syndyka? Jak zmusić syndyka do płacenia bieżących wierzytelności?
 • Co możemy egzekwować i czego możemy wymagać od syndyka?
 • Co powinien płacić syndyk i jak możemy go wezwać do zapłaty?
 • Czy postępowanie egzekucyjne można prowadzić na bieżące zaległości?
 • Czy odsetki zgłoszone do syndyka zatrzymują się z dniem ogłoszenia upadłości, czy rosną dalej? Jak liczyć opłaty z bieżących?
 • Jak zgłaszać wierzytelności do syndyka?
 • Jak i na jakiej podstawie egzekwować informacje od syndyka?
 • Czy spółka w likwidacji może mieć syndyka?
 • Kiedy trzeba samodzielnie szukać syndyka w przypadku zgłoszenia?
 • Czy urząd może wysłać upomnienie do syndyka albo właściciela majątku?
 • Czy syndyk spłaca masę upadłościową główną, czy spłaca też odsetki?Współpraca między urzędnikiem a komornikiem


 • Jak współpracować z komornikiem, by jak najwięcej odzyskać?
 • Jak powinna przebiegać komunikacja pomiędzy urzędem a komornikami (sądowym i skarbowym)?
 • Skąd urząd może dowiadywać się o zbiegu egzekucji komorniczej w przypadku braku zawiadomienia przez komornika? Jak odbywa się zbieg egzekucji i jak efektywnie się nimi zająć?
 • Kiedy składać odpowiednie dokumenty do komornika?


Współpraca między urzędnikiem a Urzędem Skarbowym


 • Jak współpracować z urzędem skarbowym, by jak najwięcej odzyskać?
 • Urząd Skarbowy umarza postępowanie, a w postanowieniu przesyłają, że wobec dłużnika zastosowano konkretny środek- w jaki sposób to umorzyć, zgodnie z datą zastosowania środka, czy w momencie przedawnienia?


Współpraca między urzędnikiem a doradcą majątkowym


 • Jaka jest rola doradców majątkowych?
 • Jaka jest forma przepływu informacji między organem, dłużnikiem i doradcą?


Terminy w windykacji


 • Jakie są terminy i tryby zgłaszania wszystkich wierzytelności?
 • W którym momencie zatrzymuje się naliczanie odsetek?
 • Terminowość procedury w praktyce: w jaki sposób działać, żeby nie zaniechać i żeby dokonanie czynności było skuteczne? Jakie są ramy czasowe?
 • Czy zaległość się przedawnia? Omówienie przedawnień na przykładach
 • Czy odsetki biegną do terminu działań z nimi związanymi, np. do ich zablokowania czy odblokowania? Kiedy należy je zatrzymać?
 • Czy można zaksięgować odsetki od zaległości, na których jest hipoteka?
 • Czy odsetki biegną do momentu postępowania upadłościowego, czy też po jej ogłoszeniu?
 • Zaniechanie dochodzenia wierzytelności - na ile będzie to bezczynność, a na ile ochrona przed stratą kosztów poniesionych w dochodzeniu wierzytelności?
 • Jak dochodzić odsetek zasądzonych w sprawie cywilnej?
 • Czy ogłoszenie upadłości przerywa termin przedawnienia?
 • Zabezpieczenia i przedawnione zaległości- od początku do końca
 • Czy wpisy hipoteczne się przedawniają?


Praktyczne zagadnienia dotyczące postępowania windykacyjnego


 • Zgłaszanie wielu wierzytelności z jednego organu - czy organ musi mieć na tę okoliczność wdrożone specjalne procedury, czy powinien zgłaszać każdy organ od siebie w ramach jednego wierzyciela? Czy należy zgłosić je jako miasto i jako powiat osobno, czy zgłoszenie można połączyć razem? Czy można zgłosić jako jeden wierzyciel, czy mają to być różne zgłoszenia?
 • Jak usprawnić windykację - gdzie znaleźć upadłości i jak najprościej weryfikować upadłości? Jak szybko wyszukiwać podatników? Jak sobie radzić z upływającymi terminami?
 • Jakie są sposoby odzyskiwania należności ze wszystkich upadłości konsumenckich?
 • Co w sytuacji, kiedy dłużnik nie ma żadnych dochodów, a należność trzeba egzekwować?
 • Jak egzekwować należności, kiedy dłużnik nie płaci?
 • Jak pozaegzekucyjnie ściągać środki od dłużnika, który nie płaci?
 • Jak dostarczyć pozew osobie fizycznej, kiedy nie można uzyskać klauzuli wykonalności?
 • Jak dostarczyć pozew osobie fizycznej, która nie jest zameldowana?
 • Co w sytuacji, kiedy spółka nie wywiązuje się z postępowania układowego?
 • Gdzie szukać informacji czy dłużnik prowadzi działalność lub zaprzestał prowadzenia działalności podczas postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego?
 • Jak sprawdzić stan majątkowy dłużnika (np. czy posiada inne nieruchomości?)
 • Jak najszybciej dotrzeć do majątku dłużnika zanim go upłynni?
 • Co jeżeli majątek, który posiada dłużnik, przewyższa zaległości? Na ile organ podatkowy może sobie pozwolić, żeby koszty nie przerosły tego, ile najwięcej może odzyskać?
 • Niektóre postępowania trwają latami- jak podejść do starszych spraw upadłości lub restrukturyzacji?
 • Opodatkowanie na okres wstecz- jak to wtedy rozdzielić? Jakie będą skutki finansowe?
 • Czy można wystawiać upomnienia dla podatników w restrukturyzacji i upadłości? Na kogo wystawiać te upomnienia? Jak je windykować?
 • Kiedy dłużnik w upadłości znajduje się w małżeńskiej wspólności majątkowej, jeden upada, drugi nie - jak prowadzić windykację w tym wypadku?
 • Jakie wystawiać tytuły wykonawcze na lata nieobjęte upadłością lub restrukturyzacją?
 • Jak poradzić sobie z ,,nieuchwytnym dłużnikiem” np. nieposiadającym konta bankowego, bez możliwości ściągnięcia czy namierzenia?
 • Gdzie urzędnicy mogą dowiedzieć się o upadłości dłużnika i gdzie mają tego pilnować?
 • Czy ktoś ma obowiązek zawiadomić organ o upadłości dłużnika?
 • Czy w przypadku, jeżeli jako urząd chcemy podawać personalia dłużników i kwotę ich zadłużenia do publicznej wiadomości - czy obowiązuje nas wyrażenie zgody na takie działanie wyrażone przez Radę Gminy?
 • Długotrwałe postępowanie upadłościowe- dlaczego wspólnicy spółki ,,martwej i niedziałającej” (np. nieskładającej sprawozdań finansowych przez okres 3 lat) podejmują decyzję dotycząca postępowania upadłościowego tak późno?
 • Czy po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego można prowadzić egzekucję?
 • Wyznaczony zarządca dla osoby prawnej w restrukturyzacji nie płaci bieżących kosztów - co poza pisaniem do sądu? Czy możemy prowadzić egzekucję w stosunku do masy? Jakie są możliwości egzekucji?
 • Przykłady sposobów obsługi trudnych klientów w formie scenek (gdzie jedna osoba odgrywa trudnego klienta, a druga urzędnika)- jak się zachować, gdy klient nad sobą nie panuje, jak go uspokoić, jak przekazywać klientowi informacje, gdzie go kierować?Jak przeprowadzić egzekucję międzynarodową?


 • Gdzie kierować korespondencję?
 • Z jakich baz korzystać?
 • Gdzie zadawać pytania i szukać informacji o podatniku?Dłużnik zmarł - i co dalej? Poprawność opodatkowania i windykacji w prawie spadkowym


 • Umorzenia w sprawach spadkowych- jak poszukiwać spadkobierców, którzy mogą spłacić dług po zmarłym?
 • Co w sytuacji, kiedy spadkobiercy wielokrotnie odrzucają spadek?
 • Jak wystawiać decyzje podatkowe wobec osób, które nie odrzuciły spadku? Jak wystawiać te decyzje w sytuacji, kiedy osoba, która nie odrzuciła spadku jest ,,odległym” spadkobiercą w linii bocznej? Co z zaległościami?
 • Jakie są egzekucyjne tytuły wykonawcze i dalsze egzekucyjne tytuły wykonawcze?
 • Co ma zrobić wierzyciel- gdzie ma kierować pisma?
 • Czy wierzyciel musi czekać na pisma związane z postępowaniem, czy sam powinien się po nie zgłosić? Od kogo byłyby te pisma?
 • Co zrobić, kiedy spadkobiercy nic nie robią, żeby spadek przeszedł na nich, dług rośnie? Jak wystawić dalszy tytuł wykonawczy?

Prowadzący

Seweryn Robaczewski - Główny Specjalista w Referacie Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Windykacji w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Równolegle wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii. W 2017 r. ukończył studia na kierunku prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. W 2020 r. ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. W 2021 r. złożył z pozytywnym wynikiem egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy pod numerem BD-1620. W Urzędzie Miasta Bydgoszczy zatrudniony od 2017 r.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
30 marca 2023

Podobne szkolenia