Wideoszkolenie: Transkrypcje

Czy możliwa jest transkrypcja aktu małżeństwa jednej płci? Co w sytuacji gdy jeden z małżonków nie żyje, a żyjący małżonek upoważnia do transkrypcji aktu brata swojej zmarłej żony? Jak postąpić w przypadku adnotacji tłumacza o tłumaczeniu z dokumentu bez wskazania, że jest to tłumaczenie z oryginału? Procedura wydawania wielojęzycznych formularzy standardowych


Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla kierowników urzędów stanu cywilnego

Uwaga, powiemy kto i kiedy może złożyć wniosek o odtworzanie aktu stanu cywilnego!
Podczas szkolenia omówimy, jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych. Poruszymy kwestię interpretacji orzeczeń dotyczących transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci oraz transkrypcji aktu urodzenia dziecka narodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Przeanalizujemy procedurę wydawania wielojęzycznych formularzy standardowych oraz wpływ wprowadzenia formularzy na pracę urzędników i kierownika USC.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jeśli obywatel Ukrainy nie ma dokumentów, to czy jest możliwe odtworzenie dokumentów?
 • Czy zawsze, do każdego aktu stanu cywilnego przedstawianego do transkrypcji, trzeba nadać apostille lub legalizację?
 • Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?
 • Jak traktować wielojęzyczne akty niezgodne z konwencją dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego? Czy należy je tłumaczyć?
 • Czy dokonując transkrypcji aktu urodzenia bez danych ojca, należy wpisać dane przesłaniające (wprost do aktu czy wzmianką)?
 • Czy transkrypcję aktu urodzenia można sprostować na podstawie aktu małżeństwa i oświadczeń rodziców?
 • Stosowanie pisowni przy transkrypcji imion i nazwisk. Jak to robić w przypadku nazwisk polskich, a jak w przypadku zagranicznych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
 • Apostille MSZ Polska
 • Orzeczenia NSA 10.10.2018-1
 • Rozporządzenie MSWiA w sprawie transliteracji
 • Rozporządzenie UE 2016.1191-1
 • Ustawa o tłumaczach przysięgłych
 • Wniosek o formularz wielojęzyczny - odpisy
 • Wniosek o formularz wielojęzyczny - zaświadczenie
 • Wniosek o transkrypcje aktu zgonu
 • Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa
 • Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia
 • Wyrok WSA 20.10.2016
 • Kodeks rodzinny Ukrainy (wyciąg)
 • Oświadczenie tłumacza UKR
 • Oświadczenie zgłaszającego
 • Proces rejestracji obywatela Ukrainy o statusie UKR - wyciąg
 • Rejestracja obywatela Ukrainy o statusie UKR - wyciąg
 • Umowa Polska - Ukraina

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy dziadkowie mogą złożyć wniosek o transkrypcję aktu urodzenia wnuka z pełnomocnictwem udzielonym przez rodziców?
 • Czy w brytyjskich aktach małżeństwa jest adnotacja o rozwodzie?
 • Czy na podstawie zaświadczenia koronera można sporządzić akt zgonu?
 • Czy można przyjąć do transkrypcji akty książeczkowe z byłych republik radzieckich?
 • Uznanie zmiany imienia/nazwiska dokonanej w drodze administracyjnej w kraju UE. Została wydana decyzja. Czy można wpisać do aktów stanu cywilnego? Czy powinniśmy przeprowadzić stosowne postępowanie?
 • Czy dokumenty wydawane w Nowej Zelandii powinny mieć apostille? Czy powinny podlegać legalizacji?
 • Czy jest dopuszczalna transkrypcja aktualnego aktu małżeństwa, jeżeli osoba zawarła wcześniej dwa związki małżeńskie za granicą? Czy można przyjąć oświadczenie o nazwiskach?
 • Akt małżeństwa. Niemiec urodzony we „Frankfurt am Main”. Czy w transkrybowanym akcie należy wpisać Frankfurt nad Menem? Pan się nie zgadza, bo jest Niemcem i nie chce nic zmieniać
 • W jaki sposób odróżnić akt urodzenia od innych aktów, jeżeli dziecko pochodzi od surogatki?
 • Co w przypadku, gdy osoba zmieniła płeć za granicą, a kilka lat później zmarła?
 • Czy akt małżeństwa z Kanady z 2005 r. przesłany przez konsula do transkrypcji powinien mieć legalizację?
 • Co w przypadku, gdy w dokumencie w miejscu urodzenia widnieje zapis „Szpital w (nazwa miejscowości)”?
 • Czy na podstawie paszportów rodziców, którzy są obywatelami Ukrainy można sprostować w akcie urodzenia dziecka pisownię ich nazwisk? Podczas tłumaczenia z ukraińskiego na łacinę tworzą się inne pisownie nazwisk.
 • Jaka jest różnica pomiędzy transkrypcją a apostille?
 • Czy można wydawać oryginalne akty urodzenia z akt zbiorowych obywatelom Ukrainy, pozostawiając uwierzytelnione kopie? Tłumaczą to brakiem możliwości wyciągnięcia aktów ze względu na działania wojenne. Czy można przyjąć książeczkowe akty urodzenia?
 • Polak chce zawrzeć małżeństwo z cudzoziemką i przesłał drogą mailową skan dokumentów do oceny do kilku USC. Co w tej sytuacji?

1. Jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych?

 • Kto może złożyć wniosek o odtwarzanie aktu stanu cywilnego? Jakie dokumenty są wymagane?
 • Czy do złożenia wniosku o transkrypcję aktu urodzenia dziecka konieczna jest obecność obojga rodziców?
 • Czy do wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa należy załączyć numery polskich aktów urodzenia małżonków z Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO lub ich odpisy?
 • Jak dokonać transkrypcji/odtwarzania aktu małżeństwa z kraju, gdzie system rejestracyjny jest całkiem różny od polskiego i nie ma rejestracji w USC? Czy akt małżeństwa jest ważny w Polsce?
 • W przypadku Szwecji kompetencje polskiego USC wykonuje Urząd Skarbowy. Czym różnią się takie dokumenty, co zawierają i jaką mają formę?
 • Dokument z Wysp Zielonego Przylądka - u kobiety jest wpisane imię i nazwisko ale to nie jest nazwisko tylko nazwisko rodowe - czy możemy sprostować na podstawie zbiorówki?
 • Czy jest prawdą, że na podstawie wniosku można zostawić miejsce zdarzenia w oryginalnej wersji, pomijając Komisję Standaryzacji, np. London?
 • Czy można zwrócić odpis aktu białoruskiego i wyroku rozwodowego, który został złożony do zawarcia małżeństwa? Jeśli nie możemy - to odmawiamy wydania decyzją czy postanowieniem?
 • Arabski akt urodzenia wielokrotnie tłumaczony. Co zrobić w przypadku dostarczenia aktu wielokrotnie tłumaczonego – z angielskiego na polski, pomimo że językiem urzędowym w państwie, z którego pochodzi małżonek, jest arabski?
 • Czy wystarczy jedynie oświadczenie wnioskującego o dokładnym miejscu urodzenia, czy powinno być to zaświadczenie wydane przez urząd, jeśli w akcie urodzenia jest podane jedynie państwo urodzenia? Np. w USA podaje się miejsce urodzenia - Stany Zjednoczone
 • Czy w aktach małżeństwa powinna być jedynie naniesiona wzmianka o rozwodzie z urzędu? Czy w pierwszej kolejności to sąd w Polsce powinien wydać decyzję o rozwodzie?
 • Czy rozwód wydany przez organ w Ukrainie uznajemy jako wzmiankę, czy jako transkrypcję?
 • Kiedy wystarczy wzmianka, a kiedy adnotacja?
 • Stosowanie pisowni przy transkrypcji imion i nazwisk. Jak robić to w przypadku nazwisk polskich, a jak w przypadku zagranicznych?
 • Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?
 • Jak ma wyglądać transkrypcja aktu urodzenia, jeśli dane w brytyjskim akcie urodzenia dziecka zostały zapisane bez polskich znaków diakrytycznych?
 • Szczegółowe omówienie procedury umiejscowienia i odtwarzania zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz rejestracji zdarzeń zagranicznych
 • Czy transkrypcję aktu urodzenia można sprostować na podstawie aktu małżeństwa i oświadczeń rodziców?
 • Czy w adnotacji przy transkrypcji wpisuje się, jaki urząd stanu cywilnego wydał taki akt?
 • Czy przy transkrypcji można dostosować pisownię do pisowni polskiej?
 • Jeżeli w transkrybowanym akcie nie ma informacji o noszonych nazwiskach, to jakim nazwiskiem powinna podpisać się kobieta pod składanym oświadczeniem, tym, które figuruje w rejestrze PESEL, czy nazwiskiem zgodnym z oświadczeniem o noszonym nazwisku?
 • Czy jeżeli w transkrybowanym akcie nie ma danych ojca, to należy wpisać dane kryjące z adnotacją?
 • Jeżeli transkrypcja jest wiernym przeniesieniem treści aktu zagranicznego, to czyje nazwisko wpisujemy, jeżeli jest inne w akcie zagranicznym niż nazwisko męża matki?
 • Transkrypcja amerykańskiego aktu urodzenia dziecka urodzonego w 1993 r.; obydwoje rodzice są Polakami. Jak należy dostosować pisownię? Czy konieczne jest potwierdzenie obywatelstwa? Czy w transkrybowanym akcie jest obowiązek wpisywania obywatelstwa?
 • Jeśli jest wpisana dzielnica Nowego Jorku, Manhattan, jako miejsce zdarzenia, to co dokładnie należy wpisać Nowy Jork czy Manhattan?
 • Dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii, a klientka poinformowała o rozwodzie w roku 2017; nie ma tej informacji w systemie; dziecko z 2021, nie nosiła też innego nazwiska,czyli muszą być wpisane dane kryjące?
 • Transkrypcja aktu urodzenia dziecka i aktu małżeństwa rodziców. Dziecko urodziło się przed zawarciem małżeństwa przez rodziców. Czy transkrybowany akt urodzenia dziecka należy uzupełnić na podstawie transkrybowanego aktu małżeństwa rodziców, czy aktu urodzenia rodziców? Czy w takim przypadku akt urodzenia dziecka, niezawierający nazwiska noszonego matki, będzie uzupełniony o jej nazwisko rodowe?
 • Jakie jest postępowanie w przypadku adnotacji tłumacza o tłumaczeniu z dokumentu bez wskazania, że jest to tłumaczenie z oryginału?
 • Czy wydając odpis zupełny, należy wydać jeden akt z uzupełnieniem czy w pierwszej kolejności bez uzupełnienia, a następnie z uzupełnieniem?
 • Czy do uzupełnienia aktu urodzenia Ukraińca można wykorzystać akty urodzenia jego rodziców stwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza?
 • Dostosowanie pisowni umieszczamy w adnotacjach czy we wzmiankach dodatkowych?
 • W jaki sposób zapisywać nazwiska rodziców w transkrybowanym akcie urodzenia z Ukrainy, w przypadku gdy nazwisko osoby w karcie urodzenia i paszportem ma inny zapis niż nazwiska rodziców?
 • Czy w sytuacji, w której rodzice dziecka nie są małżeństwem i mama dziecka składa wniosek o transkrypcję, to najpierw zawiadamiamy ojca dziecka o zamiarze transkrypcji i potem dokonujemy transkrypcji czy dokonujemy transkrypcji i dopiero zawiadamiamy ojca?
 • Co w przypadku, gdy Ambasada przesłała wniosek o transkrypcję aktu urodzenia dziecka podpisany tylko przez matkę dziecka?
 • Czy po transkrypcji aktu i jego uzupełnieniu można wydać jeden odpis zupełny aktu z adnotacją o dokonaniu wpłaty za transkrypcję i za uzupełnienie?
 • Czy wszystkie akty transkrybowane muszą być uzupełnione?
 • Jakie dokumenty są wymagane transkrypcji aktu urodzenia dziecka adoptowanego w Wielkiej Brytanii?
 • Transkrypcja aktu urodzenia za pośrednictwem Ambasady RP w Londynie. Czy miejscem urodzenia dziecka będzie Londyn, czy dzielnica Londynu – Ealing? Skoro to dziecko nie ma wcześniejszych aktów, to czy podczas transkrypcji aktu urodzenia dziecka można dokonać dostosowania pisowni jego nazwiska?
 • Jaka jest procedura, jeżeli małżonkowie złożyli oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, a nie złożyli oświadczenia o nazwisku dzieci?
 • Czy dokonując transkrypcji aktu urodzenia bez danych ojca, wpisujemy dane przesłaniające (wprost do aktu czy wzmianką)?
 • Kiedy postępowanie kończy się decyzją, a kiedy postanowieniem? Które czynności noszą kategorie czynności materialno-technicznych? Co powinniśmy zrobić i w którym momencie? Czy wzywać do usunięcia braków, czy nie? Czy umarzać postępowanie jeśli braki nie zostaną uzupełnione?
 • Transkrypcje z krajów Trzeciego Świata - nietypowe przypadki
 • Transkrypcja aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego
 • Najnowsze orzeczenia sądów
 • Akt małżeństwa. Niemiec urodzony we „Frankfurt am Main”. Czy w transkrybowanym akcie należy wpisać Frankfurt nad Menem? Pan się nie zgadza, bo jest Niemcem i nie chce nic zmieniać
 • W jaki sposób odróżnić akt urodzenia od innych aktów, jeżeli dziecko pochodzi od surogatki?
 • Czy jest dopuszczalna transkrypcja aktualnego aktu małżeństwa, jeżeli osoba zawarła wcześniej dwa związki małżeńskie za granicą? Czy można przyjąć oświadczenie o nazwiskach?
 • Co w przypadku, gdy osoba zmieniła płeć za granicą, a kilka lat później zmarła?
 • Czy dziadkowie mieszkający w Polsce mogą dokonać transkrypcji aktu urodzenia wnuka, który przebywa z rodzicami za granicą? Czy jest opłata za pełnomocnictwo?
 • Ponad 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych zmarło małżeństwo. Syn twierdzi, że oryginały aktów zgonu zostawił w sądzie (20 lat temu), do przeprowadzenia sprawy spadkowej. Mówi, że nie posiada oryginałów tych aktów zgonu i nie jest w stanie uzyskać nowych. Zależy mu przede wszystkim na zarejestrowaniu w bazie PESEL informacji, że rodzice zmarli, żeby mógł ich wymeldować. Jakich dokumentów wymagać i od czego zacząć? Czy mając np. kopie tych aktów, potwierdzonych za zgodność przez nasz sąd, w którym toczyła się sprawa, można dokonać odtworzenia aktów zgonu? Czy przy transkrypcji aktu zgonu dostosowujemy pisownię, czy robimy sprostowanie?
 • Mamy transkrypcję AM kobiety, która w akcie z Saint Lucia ma wpisane dane poprzedniego męża, a u nas figuruje jako panna. Urząd umiejscawiał AM tej pani, ale go też unieważnił. Przesłano nam postanowienie o jego unieważnieniu, ale nie wynika z niego fakt, że małżeństwo zostało unieważnione. Nie posiadamy oryginału AM.
 • Akt z USA - „poświadczony dokument stanu cywilnego” - z pieczęcią powiatu Clark Nevada, bez miejsca zawarcia małżeństwa. Jest to certyfikowany wypis aktu małżeństwa. Czy w takim przypadku należy zostawić pustą rubrykę miejsca zawarcia małżeństwa?
 • Jak przeprowadzić transkrypcję w następującym przypadku: kobieta w akcie z 2019 ma wpisane dane poprzedniego małżonka. U nas jest panną, a w 2014 roku była małżonką innego mężczyzny. Akt poprzedni był transkrybowany w 2014, a później akt został unieważniony. Nie małżeństwo, tylko akt unieważniony. Postanowienie o unieważnieniu aktu jest z 2021. Nowe małżeństwo w 2019. Mamy wniosek o transkrypcji małżeństwa z 2019. Czy to panna, czy rozwódka?
 • Jeżeli w akcie małżeństwa jest brak zapisu o dacie i miejscu zawarcia małżeństwa, ale osoba złożyła dodatkowo zaświadczenie o zawartym związku małżeńskim, w którym dane są zamieszczone, to czy możemy wpisać te informacje w transkrybowanym akcie?
 • Czy chcąc uznać akt małżeństwa z Nepalu powinniśmy posiłkować się tłumaczeniem z nepalskiego na angielski przez notariusza?
 • Zdarza się, że osoby przychodzą z laurkami, które dostali po zawarciu związku małżeńskiego (dotyczy to małżeństw zawartych w Stanach Zjednoczonych, najczęściej w latach 90. i są przekonani, że to akt małżeństwa, jak postąpić, gdy nie ma oprócz tego innych dowodów zawarcia małżeństwa?
 • Jeżeli wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa składa jeden z małżonków (na wniosku są podpisy obojga) i wniosek zawiera w treści oświadczenie o nazwiskach, to czy możemy uznać to za prawidłowe i na podstawie tych oświadczeń wpisać wskazane nazwiska, mimo że oboje nie stawili się przed kierownikiem, aby złożyć te oświadczenia?

2. Wzory dokumentów ukraińskich przedkładanych w USC, treść tych dokumentów i pisownia danych w nich zawartych. Dane miejsca urodzenia i zawarcia małżeństwa w ukraińskich aktach stanu cywilnego. Procedury rejestracji ukraińskich aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego. Tłumaczenie dokumentów ukraińskich i przepisy dotyczące udziału tłumacza w czynnościach z zakresu sprawa urzędu stanu cywilnego.Zgłaszanie bieżących zdarzeń z zakresy stanu cywilnego przez obywateli ukraińskich

 • Jeśli obywatel Ukrainy nie ma dokumentów, to czy jest możliwe odtworzenie dokumentów?
 • Czy jest wymagane tłumaczenie przysięgłe dokumentów?
 • Czy oświadczenia składane przez obywateli Ukrainy muszą być wypełniane po polsku?
 • Czy jest wymagany dokument o rozwodzie bądź dokument o byciu niezamężnym?
 • Czy przy oświadczeniach obywatele Ukrainy w razie nieścisłości będą pociągani do odpowiedzialności zgodnie z prawem polskim czy ukraińskim?
 • Jak wypełnić dokumenty, kiedy kobieta deklaruje, że jest zamężna, ale nie ma dokumentów potwierdzających tego stanu?
 • Czy można uznać wyrok z urzędu z Ukrainy?
 • Jakie orzeczenia można uznać z Ukrainy?
 • Jak wygląda uznanie ojcostwa?
 • Kto musi złożyć wniosek o transkrypcję?
 • Czy wnioski o transkrypcje muszą być składane w języku polskim?
 • Jakie dokumenty są wymagane od obywateli Ukrainy w przypadku sporządzania aktu zgonu?
 • Jaka wygląda procedura pochówku obywateli Ukrainy?
 • Czy trzeba sprawdzać prawdziwość informacji zawartych w dokumentach, które poświadczone są przez ukraińskie urzędy?
 • Jak wygląda procedura rejestracji zdarzeń? Na jakiej podstawie rejestrować zdarzenia?
 • Jak zarejestrować zdarzenie, gdy obywatel Ukrainy nie ma dokumentów?
 • PRZYKŁAD: jest para obcokrajowców, którzy chcą się pobrać w Polsce, w jakim języku trzeba złożyć wniosek do sądu o zgodę?
 • Jakie są potrzebne dokumenty do przedłożenia urzędom, aby obcokrajowcy pobrali się w Polsce?
 • Jak rozszyfrować dokumenty obywateli Ukrainy?
 • Jak odczytać miejsce urodzenia bądź zamieszkania obywatela Ukrainy z dokumentów, gdy najczęściej podany jest obwód, a nie dokładny adres?
 • Gdzie i jak szukać informacji o rozszyfrowaniu dokumentów?
 • Jak sprawdzać prawidłowość dokumentów?
 • Co zrobić, gdy obywatel Ukrainy nie ma zaświadczenia o stanie cywilnym?
 • Jak zapisać w ŹRÓDLE dane dziecka, skoro inne dane są w dokumentach rodziców, a inne w dokumentach dziecka?
 • PRZYKŁAD: nasz OPS wymaga od matek dzieci z Ukrainy przedłożenia polskich aktów z informacją o danych kryjących ojca, aby otrzymały świadczenia dla matek samotnie wychowujących dzieci. Te Panie przyszły do naszego USC i przyniosły AU dzieci w którym są wpisane dane ojców, jednak nie ma informacji, że są to dane kryjące (Panie tylko mówią, że imiona są zmyślone). Jedna z Pań miała zaświadczenie z Ukrainy, że tam pobierała świadczenia dla matek samotnie wychowujących dzieci, a druga z Pań miała wyciąg z państwowego rejestru aktów stanu cywilnego o urodzeniu, z zaznaczeniem informacji o ojcu zgodnie z częścią pierwszą art. 135 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy. Jak poradzić sobie z taką sytuacją?
 • Uznanie dziecka nienarodzonego - matka Ukrainka i ojciec Polak. Kobieta oprócz paszportu nie posiada innych dokumentów. W jaki sposób ustalić stan cywilny kobiety?
 • Pani urodziła się w Niemczech, ale jest obywatelką Ukrainy. Przyniosła akt urodzenia sporządzony na Ukrainie. Czy odmawiamy i wymagamy aktu urodzenia sporządzonego w Niemczech?
 • Jeśli osoba transkrybuje akt małżeństwa z Ukrainy sprzed 30 lat i akt zgonu mężczyzny sprzed roku, ale nie ma w nim jego stanu cywilnego ani danych żony (takie informacje nie figurują w aktach zgonu), to czy można zmienić stan cywilny kobiety w rejestrze PESEL na „wdowa”?
 • Czy uznajemy akty ukraińskie w laminacie?
 • Jak wpisać miejsce zawarcia związku małżeńskiego w transkrybowanym akcie, gdy tłumacz tłumaczy miejsce rejestracji: Dniepropietrowsk Okręg, nie wskazując wprost miejsca zawarcia małżeństwa?

3. Jakie dane powinny znaleźć się w pełnomocnictwie?

 • Czy na pełnomocnictwie powinien być tylko podpis osoby upoważniającej?
 • Jakie dokumenty powinien złożyć pełnomocnik reprezentujący klienta? Jakich dokumentów wymagać?
 • Czy rodzice dziecka mogą dać pełnomocnictwo dziadkom do dokonania transkrypcji?
 • Czy pełnomocnik może wnioskować o uzupełnienie aktu urodzenia o dane rodziców?
 • W jakich przypadkach wymagać poświadczenia o posiadanym obywatelstwie polskim? Czy od każdej osoby, czy tylko w szczególnych przypadkach?
 • Czy USC w Polsce przesyłają odpisy po dokonanej transkrypcji na adresy za granicą, czy trzeba wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń w Polsce?
 • Czy pełnomocnik musi mieć pełnomocnictwo do odbioru aktu stanu cywilnego?
 • Czy rodzice mogą udzielić pełnomocnictwa do dokonania transkrypcji np. swoim rodzicom, którzy mieszkają w Polsce?
 • Czy brat może bez pełnomocnictwa złożyć wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa (ma oryginał i tłumaczenie aktu), czy lepiej, żeby wniosek złożył pełnoletni syn?
 • Czy można wymagać pełnomocnictwa od dziadka lub babci?
 • Co gdy jeden z małżonków nie żyje, a żyjący małżonek upoważnia do transkrypcji aktu brata swojej zmarłej żony?

4. Czy możliwa jest transkrypcja aktu małżeństwa jednej płci?

 • Jak wygląda przeniesienie zagranicznych orzeczeń w sytuacji, kiedy partnerzy są jednopłciowi? W której rubryce wpisać kobietę, a w której mężczyznę, jeśli jest dwóch mężczyzn? Jakie jest orzecznictwo dotyczące takich przypadków?
 • Dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa tej samej płci w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konstytucji RP
 • Jakie jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie odmowy transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
 • Na jakich przepisach oprzeć swoją decyzję odmowną dokonania transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
 • Jak dokonać transkrypcji aktu urodzenia dziecka, które ma dwóch ojców? Gdzie dokładnie zapisać tę informację? Jak prawidłowo wypełnić formularz aktu urodzenia, gdzie figurują rubryki „ojciec” i ” matka”?
 • Czy odmowa transkrypcji aktu urodzenia dziecka z powodu jednopłciowości rodziców jest złamaniem jego praw? Czy taka transkrypcja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP?
 • Czy odmowa transkrypcji oznacza niewydanie polskiego dowodu tożsamości i numeru PESEL?
 • Czy dziecku pary jednopłciowej można nadać PESEL i zrobić dowód osobisty na podstawie zagranicznego aktu urodzenia? Co z imieniem ojca w takim dowodzie?

5. Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1191 na swobodę przepływu obywateli

 • Omówienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej 2016/11/91 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli. Co konkretnie określa rozporządzenie w sprawie przepływu obywateli i jaki ma ono wpływ na pracę kierownika USC? Jakie są obowiązki kierownika USC?
 • Co w przypadku, gdy obywatel złoży wniosek do urzędu i chce otrzymać zaświadczenie w języku obcym?
 • Jak powinien wyglądać wniosek? Kto może złożyć wniosek?
 • Czy odpis musi być wydany także w dwóch różnych językach?
 • Jaki wpływ ma RODO na stosowanie rozporządzenia?
 • W jakich przypadkach rozporządzenie znosi obowiązek tłumaczeń dokumentów urzędowych?
 • Jakie dokumenty zostały wyłączone z rozporządzenia?
 • Czy sam fakt dołączenia formularza jest jednoznaczny ze zwolnieniem z obowiązku tłumaczenia?
 • Jakie są lub mogą być konsekwencje swobodnego przepływu obywateli?
 • Gdzie znaleźć listę tłumaczy z Unii Europejskiej?
 • Czy obligatoryjne jest stosowanie prawa prywatnego międzynarodowego w transkrypcji AM dla obcokrajowca, w przypadku braku oświadczenia o nazwiskach i braku protokołu konsula?
 • Na podstawie jakiego przepisu zabieramy paszport i przesyłamy do ambasady?

6. Procedura wydawania wielojęzycznych formularzy standardowych

 • Co w praktyce oznacza wprowadzenie wielojęzycznych formularzy standardowych UE?
 • Kto i gdzie może uzyskać formularz?
 • Jakie dokumenty standardowe UE może wydawać kierownik USC? Gdzie kierownik USC może znaleźć te formularze?
 • Jakich aktów stanu cywilnego dotyczą formularze wielojęzykowe?
 • Jeżeli wielojęzyczny akt stanu cywilnego wydany np. w Holandii nie zawiera tłumaczenia na język polski, czy należy wymagać do niego tłumaczenia?
 • Czy dokument wielojęzyczny potwierdzający stan cywilny z apostille z Norwegii jest właściwym dokumentem przedłożonym do wpisania do polskich ksiąg?
 • W jaki sposób formularze wielojęzyczne umożliwiają dostęp do wymiaru sprawiedliwości na terenie UE?
 • Czy można przyjąć formularz pomocniczy jako tłumaczenie aktu?
 • Jaką opłatę pobieramy za formularz wielojęzyczny?

7. Czy system Informacji o Rynku Wewnętrznym (IMI) całkowicie znosi obowiązek legalizacji i apostille?

 • Jak można sprawdzić, czy dany akt stanu cywilnego jest oryginalny?
 • Kiedy wymagamy apostille, a kiedy legalizacji? Czy zawsze wymaga się albo apostille lub legalizacji, czy też można przyjąć do transkrypcji akt zagraniczny bez apostillle/legalizacji?
 • Jak sprawdzić, czy zagraniczny akt jest oryginalny, nie mając wiedzy na temat tego, jak wygląda?
 • Czy jeżeli ktoś dostarczy akt z USA bez apostille, to może je uzyskać np. w ambasadzie?
 • Czy w sytuacji wyjścia Wielkiej Brytanii, po tym jak wyszła z Unii, też wymagać apostille?
 • Czy zawsze do każdego aktu stanu cywilnego przedstawianego do transkrypcji trzeba apostille lub legalizację?
 • Jak szukać nazw miejscowości w zeszytach KSNG i którą wpisywać do aktu stanu cywilnego?
 • Czy można przyjąć akt do transkrypcji bez apostille czy legalizacji, czy wymagamy apostille lub legalizacji w zależności od tego, czy dane państwo należy do konwencji?
 • Co w przypadku aktu z terenu UE, jeśli nie jest wielojęzyczny? Czy wtedy wymagać apostille?
 • Jak rozpoznać, że dokument, który przedstawia klient, jest autentyczny?
 • Legalizacja dokumentów – omówienie i przykłady. W jakich sytuacjach wymagać potwierdzenia autentyczności?
 • Które dokumenty wydawane do ślubu za granicą może uznać kierownik USC w Polsce, a które musi uznać sąd?
 • W których państwach dokumenty nie są wydawane przez USC? Omówienie dokumentów wydawanych w Wielkiej Brytanii lub Szkocji
 • Jak postępować z dokumentami bez pieczęci i podpisów?
 • Osoby z krajów wschodnich mają inaczej wpisane imiona i nazwiska w paszportach, a inaczej w dokumentach urzędowych. Które dane są właściwe dla USC? Co zrobić w sytuacji, kiedy tłumacz przysięgły przetłumaczył imię i nazwisko inaczej, niż jest w karcie pobytu lub innym dokumencie?
 • Jak uzyskać legalizację polskich dokumentów urzędowych w celu posługiwania się nimi za granicą, jeżeli mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej?
 • Które dokumenty poddaje się legalizacji, a które apostille?
 • Procedura uzyskania pieczęci na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
 • Czy dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji?
 • Podrabianie aktów stanu cywilnego - apostille w krajach wysokiego ryzyka
 • Który organ jest odpowiedzialny za potwierdzenie legalności aktów USC w Polsce?
 • Jaką metodą weryfikacji autentyczności dokumentów został zastąpiony wymóg wymagania apostylli i legalizacji dokumentów pochodzących z państw członkowskich?
 • Jakie czynności może podjąć pracownik USC za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI?
 • Jak rozwiązać problem jednoczesnej obsługi ŹRÓDŁA i portalu E-SPRAWIEDLIWOŚĆ?
 • Który organ centralny został wyznaczony do udzielania informacji w sytuacji, jeśli za pomocą systemu IMI nie będzie możliwa weryfikacja autentyczności dokumentów?
 • Na czym dokładnie polega korzystanie z systemu IMI? Z jakimi problemami przy obsłudze tego systemu może spotkać się kierownik USC?
 • Jakie zastosowanie w Polsce mają wydruki elektroniczne wydawane w Belgii posiadające kod QR, na podstawie którego można zweryfikować dokument? Z czego wynikają problemy w Polsce, aby zweryfikować potrzebny dokument?
 • Czy w Polsce istnieje Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych USC?
 • Czy możliwa jest wymiana informacji z urzędami i instytucjami innych państw za pomocą standardowego zapytania w przypadku dalszych wątpliwości dotyczących wiarygodności podpisy lub pieczęci dokumentu?
 • Czy akt małżeństwa z Kanady z 2005 r. przesłany przez konsula do transkrypcji powinien mieć legalizację?
 • Czy należy wydać decyzję odmowną, jeżeli wzywamy do przedłożenia apostille i wniosek nie zostanie uzupełniony?
 • Jaką argumentację można uznać za uzasadnioną w przypadku odmowy dostarczenia apostille?
 • Skąd praktyka, aby do aktów z USA rutynowo dołączać apostille? Przepisy stanowią, że wymagamy wtedy, gdy mamy wątpliwość co do przedstawianego aktu, a tylko akty z niektórych stanów budzą wątpliwości

8. W jakich przypadkach USC może wysyłać informacje drogą elektroniczną?

 • Czy jest możliwość uzyskania odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu drogą elektroniczną?
 • Czy jest możliwe i na podstawie jakich przepisów, przesyłanie informacji o zgonie drogą elektroniczną ze szpitala do USC, aby móc zarejestrować akt zgonu?
 • Jak szybko i bezpiecznie przekazać informację o zgonie lub urodzeniu?
 • Czy odpis urodzenia można wysłać rodzicom drogą pocztową? W jaki sposób dokonać opłaty skarbowej?
 • Jakie obowiązki kierownika USC może przejąć wójt, burmistrz lub prezydent?
 • Czy kierownik USC może samodzielnie wydać zarządzenie o karcie zgonów?
 • Czy można zgłosić urodzenie dziecka przez stronę internetową w sytuacji kryzysowej?
 • Omówienie problemów związanych z wydawaniem dokumentów w formie elektronicznej w związku z podpisem elektronicznym
 • Czy musimy przyjmować tylko komplet dokumentów, czy dopuszczalne jest złożenie części, z możliwością ich uzupełnienia

Prowadzący

Magdalena Kędziera – wieloletni praktyk, doświadczony szkoleniowiec, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sieradzu; w latach 2010 - 2014 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Błaszkach; w latach 1998-1999 starszy inspektor w Urzędzie Wojewódzkim w Sieradzu, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; w latach 1999 - 2010 starszy inspektor wŁódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; obowiązki: sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencja ludności i dowodów osobistych, wydawanie decyzji administracyjnych II instancji w przedmiotowym zakresie

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia