Wideoszkolenie: Szczególne tryby rejestracji aktów stanu cywilnego

Szczególne tryby rejestracji stanu cywilnego - transkrypcja aktów stanu cywilnego; rejestracja zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane; odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego. Administracyjna zmiana imienia i nazwiska

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do kierowników i zastępców kierowników USC, a także osób zajmujących się transkrypcją aktów stanu cywilnego, rejestracją zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane czy odtworzeniem treści zagranicznego aktu stanu cywilnego a także administracyjną zmianą imienia i nazwiska

Omówione zostaną niecodzienne sytuacje związane z transkrypcją oraz rejestracją aktów stanu cywilnego
Dzięki udziale w naszym szkoleniu uzyskają Państwo możliwość szczegółowego wejścia w problematykę związaną zarówno z transkrypcją aktów stanu cywilnego, rejestracji zdarzeń w obszarze stanu cywilnego, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane. Prelegentka szczegółowo zagłębi się również w problematykę związaną z administracyjną zmianą imienia i nazwiska. Zdobyta podczas szkolenie wiedza pozwoli Państwu na szybkie i zdecydowane podejmowanie decyzji oraz zdejmie z Państwa wątpliwości wynikające z konieczności pracy z zagranicznymi dokumentami. Dlatego też, podczas wideoszkolenia prelegent z ponad 20-letnim stażem pracy w zakresie rejestracji stanu cywilnego, powie Państwu jak sprawdzić, czy dokumenty zagraniczne są autentyczne, jeśli nie ma konwencji i odpisów wielojęzycznych? Jakimi źródłami badać wiarygodność dokumentów? Jakie cechy charakterystyczne zawierają te dokumenty? A także kiedy następuje data wykonalności decyzji zmiany imienia i nazwiska? Czy jest to data dostarczenia do strony, data, kiedy minie okres na odwołanie, czy decyzja natychmiastowa?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Obywatel Francji, posiadający również obywatelstwo polskie, złożył wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa z Francji, na którym widnieje wzmianka o rozwodzie. Jednocześnie złożył wniosek o uznanie orzeczenia zgodnie z wyrokiem sądu, w którym brakuje klauzuli wykonalności, a rozwód był w 2014 r. Potrzebne jest zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich. Jeżeli wyrok rozwiązujący małżeństwo jest z 2014 roku, to czy Francja wyda zaświadczenie na podstawie nowego rozporządzenia (przepis art. 36) czy jeszcze wg starego (przepis art. 39), jeżeli we Francji nie chcą wydać zaświadczenia?
 • Transkrypcja zagranicznych aktów potwierdzających związki partnerskie, związki tej samej płci - jak zachować się z aktem małżeństwa, gdzie partnerami są dwaj mężczyźni? Jaka jest procedura administracyjna w takim przypadku? Do kogo można się odwołać?
 • Składanie oświadczeń przez małżonków o noszonych nazwiskach – wybór właściwego prawa, zasady
 • Jak radzić sobie z osobami zaburzonymi psychicznie lub wnioskami z zakładów karnych?
 • Czy można dokonać zmiany nazwiska na wniosek osoby będącej w związku partnerskim?
 • Decyzja odmowna w przypadku zmiany imion i nazwisk. Czy zawsze godzić się na żądanie strony?
 • Jaka jest procedura zmiany nazwiska dziecka (nazwisko biologicznego ojca) na nazwisko obecnego męża, zanim nastąpi proces adopcyjny/przysposabiający?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego - zasady transkrypcji aktów stanu cywilnego oraz najważniejsze przesłanki

 • Kiedy dokonujemy transkrypcji z urzędu?
 • Czy przy transkrypcji należy robić uzupełnienie lub/i sprostowanie i wydać odpis po każdej czynności?
 • Jakie dane należy wpisać z aktów stanu cywilnego krajów muzułmańskich, w których występuje kilkanaście nazwisk? Czy wpisywać wszystko? Skąd pochodzi wiedza, jak dana osoba ma na imię i na nazwisko?
 • Czy wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa wraz z oświadczeniem o noszonych nazwiskach podpisanych przez małżonków może złożyć w ich imieniu ktoś z rodziny lub pełnomocnik?
 • Dostaliśmy do transkrypcji aktu zgonu z Niemiec, w którym imię zmarłego jest Henrich a w akcie urodzenia i małżeństwa mamy imię Henryk. Czy po dokonaniu transkrypcji można sprostować ten akt?
 • Co w przypadku transkrypcji aktu urodzenia dziecka w Norwegii, jeżeli rodzice nie są małżeństwem?
 • W tłumaczeniu AU z Egiptu jest jedno imię, natomiast osoba twierdzi, że posługuje się dodatkowo trzema imionami od ojca. Jak sporządzić zapewnienie?
 • Obywatel Francji, posiadający również obywatelstwo polskie, złożył wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa z Francji, na którym widnieje wzmianka o rozwodzie. Jednocześnie złożył wniosek o uznanie orzeczenia zgodnie z wyrokiem sądu, w którym brakuje klauzuli wykonalności, a rozwód był w 2014 r. Potrzebne jest zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich. Jeżeli wyrok rozwiązujący małżeństwo jest z 2014 roku, to czy Francja wyda zaświadczenie na podstawie nowego rozporządzenia (przepis art. 36) czy jeszcze wg starego (przepis art. 39), jeżeli we Francji nie chcą wydać zaświadczenia?
 • Transkrypcje aktów małżeństwa z krajów egzotycznych. Jakie dokumenty należy przyjmować z państw arabskich?
 • Transkrypcje aktu małżeństwa z USA. Czy prostować akt w sytuacji, w której tłumacz wpisał imię i nazwisko w miejsce rubryki z imieniem?
 • Wniosek o transkrypcję AM – Polska i obywatel USA. Czy wniosek podpisują oboje małżonkowie czy tyko Polska?
 • Pisownia nazw miejscowości położonych poza granicami RP
 • Odmowa transkrypcji aktów stanu cywilnego - Czy wydajemy decyzję odmowną, jeżeli nie możemy potwierdzić tożsamości osoby, jeżeli została wezwana do uzupełnienia braków formalnych?
 • Postępowanie w przypadku transkrypcji zagranicznych elektronicznych aktów stanu cywilnego - czy na tłumaczeniu musi być informacja, że jest to tłumaczenie z dokumentu elektronicznego?
 • Transkrypcja zagranicznych aktów potwierdzających związki partnerskie, związki tej samej płci - jak zachować się z aktem małżeństwa, gdzie partnerami są dwaj mężczyźni? Jaka jest procedura administracyjna w takim przypadku? Do kogo można się odwołać?
 • Rejestracja zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane lub gdy w danym państwie nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego - przesłanki rejestracji, odmowa rejestracji a także zadania konsula przy rejestracji zdarzeń mających miejsce za granicą
 • Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego
 • Inne szczególne tryby rejestracji stanu cywilnego
 • Składanie oświadczeń przez małżonków o noszonych nazwiskach – wybór właściwego prawa, zasady
 • Jak zastosować dokumenty z Kenii, w których występują imiona i nazwiska plemienne lub ukraińskie, gdzie imiona są odojcowskie? Jak dokonać rejestracji w sytuacji, w której ciężko określić co jest imieniem, a co nazwiskiem?
 • Z aktów zagranicznych wynika, że Polka używa za granicą innego nazwiska, pozbawionego znaków diakrytycznych. Czy jesteśmy w mocy zostawić używane nazwisko, czy wydać transkrypcję z prawidłowym nazwiskiem? Co w sytuacji wniosku o uzupełnienie aktu, w którym nazwisko jest inne? Czy słuszne jest sprostowanie nazwiska, które przyjęła przy zawarciu małżeństwa? Do którego momentu mamy prawo ingerować w sprawę sprostowania nazwiska?

2. Sprawdzanie ważności oraz wiarygodności zagranicznych aktów stanu cywilnego

 • Jak sprawdzić, czy dokumenty zagraniczne są autentyczne, jeśli nie ma konwencji i odpisów wielojęzycznych? Jakimi źródłami badać wiarygodność dokumentów? Jakie cechy charakterystyczne zawierają te dokumenty?
 • Jak sprawdzić, czy otrzymany dokument jest właściwy?
 • Jakich dokumentów należy wymagać od norweskich rodziców, którzy nie są małżeństwem, a rejestrują urodzenie dziecka na podstawie przepisu art. 99?
 • Legalizacja czy apostille – różnice, zasady żądania niniejszych dokumentów

3. Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym. Aspekty prawne oraz przesłanki zmiany imienia lub nazwiska - jakie są zasady prowadzenia postępowania o zmianę imienia i nazwiska? Jakie są obowiązkowe elementy podania o zmianę nazwiska i imienia?

 • Jaki jest stosunek Rady Języka do zmiany imienia i nazwiska?
 • Procedura nadawania nazwisk dwuczłonowych - Kiedy nazwisko powinno być pisane z pauzą, kiedy bez, a kiedy z kreską? Co w przypadku, gdy nazwisko jest dwuczłonowe, a po ślubie będzie trzecie nazwisko? Czy takie nazwiska powinny być pisane przy zmianach z kreską?
 • Jak radzić sobie z osobami zaburzonymi psychicznie lub wnioskami z zakładów karnych?
 • Jaka jest procedura powrotu do nazwiska rodowego po 3 miesiącach od rozwodu?
 • Rejestracja imion staropolskich i ich prostowanie np. Franek/Franciszek
 • Kto może zostać wnioskodawcą, a kto nie może i jak to zrobić? Czy należy złożyć wniosek o zmianę imienia i nazwiska? Czy to dotyczy osoby pełnoletniej, czy niepełnoletniej? Czy osoba niepełnoletnia może działać przez pełnomocnika? Jak postępować aby wydawane decyzje nie były później negowane przez sądy?
 • Kiedy następuje data wykonalności decyzji zmiany imienia i nazwiska? Czy jest to data dostarczenia do strony, data, kiedy minie okres na odwołanie, czy decyzja natychmiastowa?
 • Czy muszą być dwa podpisy obojga rodziców, jeśli jeden rodzic jest ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw rodzicielskich?
 • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska dziecka?
 • Czy można zmienić nazwiska w rejestrze PESEL, nanieść wzmianki o zmianie imienia i nazwiska w sytuacji, w której konsulat przyjął decyzję, ale nie przekazał ich do osób zainteresowanych?
 • Jak postępujemy w przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska, jeżeli kobieta źle się czuje z nazwiskiem męża, a są 22 lat po ślubie i nie zamierzają się rozwieść?
 • Kobieta miała nieślubne dziecko, wyszła za mąż (nie za ojca dziecka). Mąż przyjął nazwisko żony. Następnie przysposobił dziecko żony. Teraz chcą zmienić sobie i trójce dzieci nazwiska na nazwisko rodowe męża, żeby cyt.: „było tak, jak ma być prawidłowo”. Jaką znaleźć podstawę zmiany nazwiska?
 • Matka będzie składać wnioski o zmianę nazwisk dzieci, wcześniej dokonała zmiany swojego nazwiska po rozwodzie, ale po upływie 3 miesięcy. Ojciec pozbawiony praw. Babcia jako opiekun prawny tych dzieci pobiera świadczenia rodzinne, więc prawdopodobnie matka ma zabrane prawa lub miała prawa ograniczone. Co w takiej sytuacji?
 • Czy można dokonać zmiany nazwiska na wniosek osoby będącej w związku partnerskim?
 • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
 • PRZYKŁAD: osoba złożyła wniosek o zmianę imienia i drugi wniosek o zmianę nazwiska. Po zmianie imienia osoba składająca wniosek o zmianę nazwiska już nie istniała, zostało to zmienione w rejestrze PESEL. Jaka powinna być procedura w takiej sytuacji?
 • Polka mieszkająca we Francji przesłała wniosek o zmianę nazwiska, nie wskazując, na jakie nazwisko chce zmienić, bez oświadczenia, że nie składała wniosku przed innym organem. Wezwaliśmy ją o uzupełnienie wniosku ze wskazaniem, że może tę sprawę załatwić przed konsulem
 • Jaka jest specyfika nadawania nazwisk w Hiszpanii?

4. Uzasadnienie wniosku oraz zasadność żądania dokumentów potwierdzających przedstawione uzasadnienie

 • Czy należy wymagać uzasadnienia zmiany nazwiska?
 • Czy jest obowiązek przedstawienia dokumentu o przemocy w rodzinie, aby przejść na nazwisko matki nie ojca? Czy kierownik USC musi mieć potwierdzenie, że taka sytuacja ma miejsce?
 • Czy do zmiany nazwiska w trybie administracyjnym wystarczający jest powód, że jest przemoc w rodzinie i dziecko nie chce nosić nazwiska swojego ojca, a chce nosić nazwisko panieńskie matki?
 • Jakie argumenty można uznać w uzasadnieniu zmiany imion i jakie załączniki/dowody brać pod uwagę na potwierdzenie tych argumentów? Przykłady ważnych argumentów/uzasadnień na zmianę imion/nazwisk
 • Jakiego dokumentu urzędowego należy wymagać na potwierdzenie zmiany imienia/nazwiska np. we Włoszech, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Japonii oraz państw, w których nie ma USC?

5. Zmiana nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na nieletnie dziecko. Zmiana nazwiska i imienia małoletniego

 • Kiedy stosujemy rozciąganie zmiany nazwiska na dzieci?
 • Czy zmiana imienia matki rozciąga się na akty urodzeń dzieci?
 • Kobieta drugi raz zawarła związek małżeński i przyjęła nazwisko męża. Następnie złożyła wniosek o zmianę nazwiska dla dzieci. Wydaliśmy decyzję pozytywną. Czy powinniśmy wystąpić z wnioskiem o dołączenie wzmianki o zmianie nazwiska w aktach urodzeń dzieci?
 • Jak wygląda wniosek o zmianę imienia i nazwiska małoletniego złożony przez rodzinę zastępczą?
 • Jaka jest procedura zmiany nazwiska dziecka (nazwisko biologicznego ojca) na nazwisko obecnego męża, zanim nastąpi proces adopcyjny/przysposabiający?
 • Czy dziecko w wieku 13 lat również musi wyrazić zgodę na zmianę imienia lub nazwiska?

6. Zmiana imienia i nazwiska obywatela polskiego za granica – zasady uznawania orzeczeń organów państw obcych. Ostateczność decyzji administracyjnych

 • Czy możemy nanieść zmianę imienia lub nazwiska na podstawie orzeczenia sądowego z innego kraju?
 • Procedura zmiany imion na angielskie
 • Czy sformułowanie w amerykańskim orzeczeniu rozwodowym o powrocie do nazwiska kobiety sprzed rozwodu jest wiążące w Polsce?
 • Kobieta w Niemczech zmieniła imię i od kilku lat nazywa się inaczej niż w Polsce. Ma polski dowód osobisty. Czy zmieniamy jej imię zgodnie z ustawą? Czy należy sporządzić wzmiankę o zmianie imienia na podstawie niemieckiej decyzji?
 • Czy dokument o zmianie nazwiska w trybie administracyjnym przez władze Iranu powinien posiadać legalizację?

7.Odmowa zmiany nazwiska i imienia

 • Kiedy można zastosować decyzję odmowną?
 • Decyzja odmowna w przypadku zmiany imion i nazwisk. Czy zawsze godzić się na żądanie strony?
 • Zmiana imion przy małoletnich dzieciach. W jaki sposób pisać decyzje odmowne, jeśli prośba o zmianę nie jest dobrze uzasadniona lub są braki formalne np. brakuje podpisów?
 • Jak powinna wyglądać decyzja odmowna w postępowaniu zmiany nazwiska lub imienia? Co się dzieje, gdy decyzja odmowna trafia do organu nadzoru? Co może zrobić organ nadzoru i co powinien zrobić kierownik, kiedy wniosek wraca do ponownego rozpatrzenia?

Prowadzący

Magdalena Mietła- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemianowicach Śląskich; wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad20-letnim stażem pracy w zakresie rejestracji stanu cywilnego; członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Absolwentka studiów na kierunku Administracja publiczna w systemie prawa europejskiego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
27 lutego 2024
od 499.00
22 maja 2024
od 499.00
13 listopada 2024

Podobne szkolenia