Wideoszkolenie: Świadczenia rodzinne

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak postępować w przypadku nienależnie pobranych świadczeń? Jakie świadczenia podlegają weryfikacji grupowej? Jak radzić sobie z brakiem narzędzi prawnych podczas procedury przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom osób niepełnosprawnych? Jak obliczyć dochód aby przyznać zasiłek rodzinny? Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Gmin lub Miast, którzy zajmują się świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi oraz koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

UWAGA!!! Omówimy zmiany w 300 plus. Kto straci, a kto zyska? Jakie są nowe terminy składania wniosków?
Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń rodzinnych, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych w świadczeniach rodzinnych. Dokładnie omówimy świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów z uwzględnieniem kryterium wieku oraz problematykę koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Podpowiemy jak poprawnie wyliczać dodatek „złotówka za złotówkę” oraz jak ustalać utracone i uzyskane dochody. Poruszymy również kwestię weryfikacji świadczeń nienależnie pobranych oraz planowanych zmian w programie „Dobry Start”.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

1. Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji z zasiłku opiekuńczego?

2. Kto jest uprawniony i na jaki okres do pobierania świadczeń związanych z niepełnosprawnością? Jakie są problemy z przedłużaniem okresu przyznania świadczeń w związku ze stanem epidemii?

3. Koordynacja 500+ – jak prowadzić postępowanie, gdy istnieją przesłanki, że osoba pobierająca świadczenie, przebywa za granicą? Czy zachodzi koordynacja w przypadku rodziców pozbawionych praw rodzicielskich?

4. Kto ustala skład rodziny? Co zrobić jeśli wpisany przez wnioskodawcę skład rodziny nie spełnia wymogów definicji ustawowej?

5. Nowa kategoria utraty dochodu w postaci obniżenia z powodu przeciwdziałania COVID-19.

6. Jak realizowane są świadczenia rodzinne dla cudzoziemców, którzy utracili ważność karty pobytu?

7. Na czym polega weryfikacja świadczeń nienależnie pobranych? Jakie świadczenia podlegają weryfikacji grupowej?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • pismo do organów właściwych - koordynacja 2021
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 • informacja dotycząca "13 emerytury"
 • Gdańsk realizacja wyroku
 • I OSK 1083/18 przyznanie dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • I OSK 1090/18 zasiłek rodzinny - piecza zastępcza
 • klauzula informacyjna RODO
 • komunikat MRPiPS - ulga dla mlodych
 • odmowa świadczenia pielęgnacyjnego
 • Sopot realizacja wyroku - artykuł
 • świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek macierzyński
 • świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek macierzyński
 • świadczenie pielęgnacyjne waloryzacja wzór decyzji
 • utrata dochodu COVID
 • wspólpraca miedzy organem wlasciwym a wojewodą
 • Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13, w sprawie zgodności z Konstytucją art. 16a ust. 2 i art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • wyrok_38/13 z uzasadnieniem
 • wyrok TK 38/13 dziennik ustaw
 • zmiany ustaw COVID podsumowanie

Szczegółowy program szkolenia:

1. Świadczenia dla osób opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Problemy z przyznawaniem świadczeń w związku z rozstrzygnięciami samorządowych kolegiów odwoławczych oraz sądów administracyjnych.

 • Czy ośrodek pomocy społecznej ma prawo przyznać świadczenie pielęgnacyjne w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku (sygn. akt K 38/13)?
 • Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji z zasiłku opiekuńczego? Jak prowadzić postępowanie, jeśli osoba pobierająca SZO lub ZDO złoży wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?
 • W jakiej kolejności należy rozpatrywać dwa wnioski (wniosek o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wniosek o uchylenie decyzji przyznającej prawo do zasiłku dla opiekuna)?
 • W jaki sposób należy dokonywać waloryzacji kwoty świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy można zawiesić prawo do emerytury i korzystać z świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego? Czy można nie złożyć wniosku o emeryturę i dalej pobierać świadczenie pielęgnacyjne?
 • Czy specjalny zasiłek opiekuńczy można przyznać wnukowi, jeżeli żyją dzieci? Jak wygląda sytuacja w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy małżonkowi w związku z opieką nad małżonkiem? Jak wygląda niniejsza kwestia w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne może pobierać osoba pobierająca zasiłek macierzyński? Jak wygląda sytuacja w przypadku świadczenia rodzicielskiego? Czy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczne z rezygnacją z zatrudnienia?

2. Świadczenia związane z niepełnosprawnością – osoby uprawnione oraz okres przyznania. Problemy z przedłużaniem okresu przyznania w związku ze stanem epidemii.

 • Które świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych są świadczeniami związanymi z niepełnosprawnością?
 • Od kiedy przyznajemy świadczenia związane z niepełnosprawnością? Czy data złożenia wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ma znaczenie?
 • Na jaki okres przedłużać okres przyznania świadczeń w związku z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?
 • Które ze świadczeń przysługują w przypadku umieszczenia w placówce? Czy zasiłek pielęgnacyjny należy się osobie przebywającej w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie?

3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego i jej stosowanie w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 • Jakie świadczenia podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?
 • Jak wysłać wniosek do wojewody? Jakie zadania realizuje OPS, a jakie wojewoda?
 • Czy aby zaistniała koordynacja, członek rodziny wnioskodawcy musi zamieszkiwać poza granicami RP w kraju w którym zachodzi koordynacja?
 • Czy w przypadku wysłania zapytania do wojewody, czy zachodzi koordynacja, wstrzymujemy wypłatę świadczeń?
 • Czy wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie 500+ na wcześniejsze okresy świadczeniowe jeżeli nie składał ich wcześniej?

4. Ustalenie składu rodziny oraz obliczenie dochodu do celów przyznania zasiłku rodzinnego.

 • Kto jest członkiem rodziny zgodnie z definicją ustawową? Kto ustala skład rodziny? Co zrobić jeśli wpisany przez wnioskodawcę skład rodziny nie spełnia wymogów definicji ustawowej?
 • Czy do składu rodziny wliczamy męża wnioskodawcy przebywającego w zakładzie karnym?
 • Czy zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci umieszczone w placówkach? Co w sytuacji, gdy pomimo umieszczenia w placówce, dzieci przebywają w domu rodzinnym?
 • Kto to jest opiekun faktyczny dziecka?
 • Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko?
 • Jak obliczyć dochód utracony w związku z obniżeniem wynagrodzenia ze względu na covid?

5. Nowe wyzwania – weryfikacje grupowe oraz nowelizacje przepisów.

 • Jakie świadczenia podlegają weryfikacji grupowej? Z jakich systemów pobierane są dane?
 • Ile czasu ma OPS na dokonanie weryfikacji?
 • Jakie zmiany w przepisach nas czekają?
 • Co z „dobrym startem”?

Prowadzący

Bogumiła Jastrzębska– praktyk, od 2005 roku Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspert Gazety Prawnej oraz Radia Katowice z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wykształcenia politolog ze specjalizacją polityka społeczna.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
19 sierpnia 2022
od 409.00
29 listopada 2022

Podobne szkolenia