Wideoszkolenie: Rozliczenie VAT przez gminy i miasta

Jak rozliczać i korygować VAT od dotacji? Jak rozliczyć umowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności? Jak Polski Ład wpłynął na VAT? Jakie są zmiany w JPK-VAT? Jak ujmować w ewidencji faktury korygujące „in minus”, „in plus”? Faktura ustrukturyzowana - dowolność czy obowiązek?

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Wydziałów Finansowych, do osób zajmujących się rozliczaniem VAT w gminach i miastach.

Rozwiązania na problemy z rozliczeniem projektu Cyfrowa Gmina!
Państwo już wiedzą, że rok 2022 był czasem zmian w m.in. możliwości utworzenia grupy VAT oraz zmian w fakturowaniu, dlatego wyjaśnimy Państwu, na czym dokładnie te zmiany będą polegać zwłaszcza, że Komisja Europejska zgodziła się na obowiązkową e-fakturę w Polsce. Dostarczymy Państwu dawkę informacji, aby po naszym szkoleniu nie trzeba było już szukać dodatkowej wiedzy. Program zawiera zbiór pytań, jakie zadali pracownicy urzędów miast i gmin z całej Polski, zajmujący się rozliczeniem VAT. Prelegent praktyk dzięki swojej imponującej rzetelności i wiedzy odpowie na wszystkie pytania

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej wymusi przebudowę bądź budowę od podstaw system informatyczno-księgowego?
 • Co zrobić z fakturami z tytułu czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego opłaconymi “z góry” za parę lat i jaką stawką to opodatkować?
 • Czy opodatkować dotacje, w jaki sposób to robić, które trzeba opodatkować a których nie ?
 • Jakie są korzyści ze stworzenia grup VAT?
 • Jakie zakupione przez gminę rzeczy/produkty można odliczyć?
 • Wyjaśnienie stanowiska i orzeczenia KIS-u oraz TSUE w zakresie podatku VAT!
 • Jak Polski Ład wpłynął na VAT?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • autorski skrypt
 • wzór czynnego żalu
 • wzór uzgodnienia w zakresie korekty podatku należnego "in minus"


Szczegółowy program szkolenia:

NOWOŚCI w programie:

 • Sprzedaż węgla - rozliczanie podatku VAT
 • Problem z rozliczeniem projektu Cyfrowa Gmina
 • PRZYKŁAD: gmina prowadzi parkingi miejskie na swoich działkach. Sprzedaż biletów parkingowych jest opodatkowana podatkiem VAT. Na kilku parkingach możliwy jest postój darmowy przez pierwsze 30 min. Czy gmina może odliczyć 100% podatku naliczonego, czy musi zastosować prewspółczynnik? Parkujący np. 15 min nie płaci wcale
 • PRZYKŁAD: termomodernizacja budynku, występuje sprzedaż opodatkowana, niepodlegająca i zwolniona, (umowy najmu); czy gmina może odliczyć VAT, jeśli tak, to jakim współczynnikiem - powierzchniowym? Wynikającym z metrów w umowach najmu do całości powierzchni obiektu, czy innym? Gminy czy jednostki, która użytkuje budynek? Inwestorem była gmina, użytkuje i wystawia faktury za najem jednostka
 • PRZYKŁAD: gmina wybudowała kanalizację, którą następnie przekazała aportem do Zakładu Usług Komunalnych sp. z.o.o, stawka 23%. Od budowy kanalizacji odliczyliśmy VAT w 100 %. Przekazanie następuje w okresie do 4 miesięcy (czas na rozliczenie inwestycji oraz podjęcie uchwał). Dokumenty PT do spółki są z tą samą datą co faktura. W czasie tych miesięcy od przyjęcia na stan kanalizacji do przekazania jej do spółki nie jest zawierana umowa dzierżawy. Czy odliczamy VAT w 100%?
 • PRZYKŁAD: czy na etapie budowy przez gminę basenu, który będzie administrowany przez ośrodek sportu, można na bieżąco odliczać VAT prewspółczynnikiem, od inwestycji zakładu budżetowego? Czy po przekazaniu wybudowanego basenu zakładowi budżetowemu ośrodek sportu może odliczać VAT z tytułu bieżącego utrzymania basenu (czynność opodatkowana sprzedaż biletów, korzystanie z basenu przez szkoły)? Czy zakład budżetowy może na potrzeby odliczeń VAT od zakupów, związanych z basenem, stosować odrębny prewspółczynnik, wyliczony na podstawie wielkości sprzedaży biletów, opodatkowanych do ogólnej sprzedaży biletów, w tym obciążeń szkół notami księgowymi?
 • Jaki okres korekty dla termomodernizacji budynku?
 • Czy powinno się opodatkować dotację z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia dla pracowników?
 • Czy faktury ustrukturyzowane będą podpisywane podpisem elektronicznym?
 • Czy trzeba korygować okres w opłacie przekształceniowej od 2019 r. do 2021r.?
 • Czy powinniśmy wystawiać faktury na wpłatę za przekształcenia? Czy te faktury powinny być już wystawione w 2019 roku na całe przekształcenie?
 • Co z 1%, jeżeli do końca 2021 roku rozliczyliśmy wszystko ze stawką 22%, a w styczniu wpłynęła zaległość?
 • PRZYKŁAD: sprzedaż gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Nieruchomość jest zabudowana (sklep). Zabudowania stanowią własność użytkownika wieczystego. Czy gmina, dokonując sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, powinna naliczyć VAT?
 • PRZYKŁAD: gmina sprzedaje działkę. Kupujący dokonał zapłaty w czerwcu 2022. Akt notarialny zostanie podpisany z kupującym dopiero pod koniec lipca lub na początku sierpnia 2022. Kiedy powstaje data obowiązku podatkowego VAT - w dniu, kiedy dokonano zapłaty za działkę, czy w dniu podpisania aktu notarialnego?
 • PRZYKŁAD: gmina sprzedaje nieruchomość osobie fizycznej; w akcie jest podana wartość i kwoty płatności w ratach. Czy powinniśmy wystawić fakturę na wartość sprzedaży w dacie podpisania aktu notarialnego? Czy płatności będą ewidencjonowane jako nasze należności, czy należy wprowadzić na kasę fiskalną tylko w kwocie zapłaconej raty
 • PRZYKŁAD: gmina dzierżawi grunt rolny na rzecz operatora telefonii komórkowej. Co miesiąc wystawia fakturę z wykazanym podatkiem VAT. Na działce firma wystawiła wieżę. Dzierżawca wystąpił z wnioskiem o wykupienie tej działki. Czy ta sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia na podst. Art. 43 ust.9, ponieważ sprzedawany jest tylko grunt rolny, pomimo że znajduje się tam wieża niebędąca własnością gminy?
 • Co w przypadku, jeżeli firma po roku wycofa się z zakupu działek? Jak prawidłowo powinna być wystawiona FV korygująca? Czy wadium w marcu, a akt notarialny z wycofania powinien być zawarty w sierpniu?
 • Czy można wystawić fakturę VAT przed upływem terminu płatności, np. 15 września, z terminem płatności do 1 października, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta z firmą, a termin płatności jest raz w roku do dnia 1 października?
 • Czy dzierżawca powinien najpierw zapłacić, a potem powinniśmy wystawić fakturę?
 • Jeśli z umowy dzierżawy, która została zawarta na 3 lata wynika termin zapłaty czynszu do 1 października, a zostanie zapłacony wcześniej, np. w styczniu za dany rok kalendarzowy, to czy obowiązek podatkowy obligatoryjnie w dacie płatności można traktować jako zaliczkę?
 • Czy powinna zostać wystawiona faktura zaliczkowa za udostępnienie miejsca reklamowego w trakcie dożynek gminnych, jeżeli jest wpłata przed terminem dożynek?
 • Czy obowiązek podatkowy za wadium jest w dacie ogłoszenia informacji o przetargu, a pozostała kwota w dacie aktu notarialnego?
 • PRZYKŁAD: będziemy sprzedawać działkę, która jest zabudowana budynkiem, wybudowanym ze środków osoby dzierżawiącej ten grunt. Dzierżawa była opodatkowana stawką 23% (nie są to grunty rolne). Grunt, na którym stoi budynek nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Akt jest na przeniesienie własności całej nieruchomości, wartość budynki plus grunt, z tym że za wynagrodzeniem tylko za grunt. Jaka stawka VAT do tej sprzedaży? Jaka kwota na fakturze?
 • PRZYKŁAD: co, jeśli wadium wpłacone jest w styczniu i wtedy jest przetarg, a sprzedaż, czyli akt notarialny jest w lutym? Jak wystawić FV?
 • Co w przypadku sprzedaży gruntu, dla którego nie wydano warunków zabudowy? Nie posiada również planu zagospodarowania przestrzennego, jednak posiada oznaczenie "DR" czyli droga
 • Wadium zostało przeksięgowane na poczet zakupionych działek i powstał obowiązek podatkowy. Omyłkowo wystawiono fakturę zaliczkową na kwotę mniejszą niż faktyczna kwota przeksięgowania. Błąd został zauważony w momencie wystawienia faktury końcowej, po otrzymaniu aktu notarialnego, czyli po upływie około miesiąca. Czy można wystawić korektę faktury z aktualnym okresem rozliczeniowym?
 • PRZYKŁAD: gmina chce zaprosić sprzedawców na jarmark, ale chciałaby od nich zwrotu kosztów energii elektrycznej. Czy takim przedsiębiorcom można wystawiać FV za energię elektryczną?
 • PRZYKŁAD: od wspólnoty gruntowej otrzymujemy wpłaty, które są z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w danej miejscowości. Czy takie wpłaty powinny być opodatkowane?
 • PRZYKŁAD: mamy umowę użyczenia ze stowarzyszeniem. Udostępniamy im świetlicę nieodpłatnie, ale refakturujemy na nich opłaty za gaz. Czy takie użyczenie powinno być opodatkowane?
 • PRZYKŁAD: mieliśmy zawartą umowę dzierżawy na czas określony. Nie wyraziliśmy zgodny na dalsze przedłużenie umowy dzierżawy, natomiast wyraziliśmy zgodę na to, aby były dzierżawca jeszcze był na tym gruncie przez 3 miesiące, w celu uprzątnięcia i rozebrania pawilonu. Naliczyliśmy opłatę za bezumowne korzystanie ze stawką 23%. Czy ta opłata powinna być rozliczona na zasadach jak dzierżawa?

1. Od czego można odliczyć VAT w gminie? Jakie są zasady rozliczania VAT w gminie? Jak zaksięgować korektę roczną podatku VAT? Jak wprowadzić korektę roczną do JPK? Jak zrobić korektę VAT od środków trwałych? Jak wyliczyć proporcję VAT?

 • Zasady skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT?
 • Jakie zakupione przez gminę rzeczy można odliczyć? Przykłady
 • Czy można odliczać VAT tylko od działalności wodno-kanalizacyjnej, zgodnie z wyliczonym prewspółczynnikiem, jaki mamy wskazany w interpretacji indywidulanej i tylko 100% od zakupów odsprzedawanych? Materiałów biurowych i innych rzeczy służących do działalności mieszanej nie odliczamy. Czy to jest prawidłowe?
 • Jeśli gmina prowadzi jeszcze sprzedaż zwolnioną - dzierżawa gruntów rolnych, będących własnością gminy, opłata roczna, czy prawidłowo jest traktować tę wpłatę tak, jakby dotyczyła każdego miesiąca i odliczać faktury zakupowe dwoma wskaźnikami, czyli prewspółczynnikiem i strukturą sprzedaży w każdym miesiącu?
 • Czy można mieć obliczonych kilka prewspółczynników? To znaczy inny do działalności wodno-kanalizacyjnej, inny do działalności mieszanej, czyli materiałów biurowych itp.?
 • Czy przy zakupach związanych z usunięciem awarii wodociągu należy stosować prewspółczynnik?
 • Jeśli gmina prowadzi sprzedaż zwolnioną np. sprzedaż nieruchomości, to czy poza prewspółczynnikiem musi stosować również współczynnik struktury sprzedaży?
 • Czy tonery można odliczyć do każdej drukarki znajdującej się w urzędzie?
 • Czy odliczyć VAT od zakupów których dokonują pracownicy gospodarczy, którzy pracują dla gminy, np. rękawice, farby, sól żeby posypać schody?
 • Czy od zakupu oprogramowania oraz materiałów biurowych dla pracowników gminy można odliczyć VAT i w jakiej wysokości?
 • Jeśli trzeba zrobić korektę, czy można zacząć inaczej odliczać od bieżącego miesiąca?
 • Jeśli sprzedaż drzewa jest na osoby prowadzące działalność to nie ma potrzeby kasy gdyż dotyczy to osób fizycznych?
 • Odnośnie sprzedaży drewna dla osób prywatnych, jeśli wpłaty dokonywane są przelewem a gmina wystawia faktury czy pomimo tego wchodzi obowiązek kasy fiskalnej?
 • Czy faktura za prowizje może być odliczona w 100 %, jeżeli parkingi miejskie prowadzi firma zewnętrzna, a opłaty są opodatkowane?
 • Kasy fiskalne w gminach – w jakich przypadkach tworzy się obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
 • Czy trzeba mieć kasę, jeśli mamy sprzedaż drewna 3 razy do roku?
 • Co z kasą fiskalną w przypadku opłat za wodę? Faktury są wystawiane dla wszystkich, część mieszkańców wpłaca w kasie urzędu
 • Czy błędem jest fiskalizowanie mediów na rzecz osób fizycznych?
 • Bardzo sporadycznie gmina na swój koszt chowa zmarłych. Mamy zaświadczenia z MGOPS, że takich pochówków nie było w danym roku. Czy mogę odliczyć 100%?
 • PRZYKŁAD: darmowa komunikacja miejska. Czy od zakupu autobusu albo dzierżawy autobusu można odliczyć VAT?
 • PRZYKŁAD: gmina podpisała porozumienie z zarządem dróg na utrzymanie, sprzątanie drogi krajowej. Usługi w tym zakresie wykonuje spółka gminna, odliczamy to w 100% bo wychodzimy z założenia, że jest to poza zadaniami gminy i występuje działalność zarobkowa. Czy jest to prawidłowe?
 • Cmentarz świadczy m.in darmowe usługi - czy przysługuje prawo do odliczenia VAT np. z tytułu usługi sprzątania?
 • PRZYKŁAD: gmina ma umowę użyczenia podpisaną z harcerstwem na bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na zbiórki. Czy powinniśmy od tego użyczenia odprowadzić VAT? Jeśli tak, jak wprowadzić to do JPK?
 • Czy jeśli nie odliczyliśmy zakupów w ciągu trzech miesięcy, to możemy cofnąć się poprzez korektę JPK? PRZYKŁAD: czy jeśli mamy faktury zakupowe ze stycznia i nie odliczyliśmy ich w ciągu trzech miesięcy, to jeszcze możemy odliczyć je w drodze korekty?
 • Jeżeli stowarzyszenia wynajmują świetlice wiejskie i zostają zwolnione z opłaty, to od tych zwolnień musimy odprowadzić VAT tytułem bezpłatnego użyczenia? Stowarzyszenia podpisują umowę najmu jednocześnie z prośba o zwolnienie z opłaty
 • PRZYKŁAD: termomodernizacja budynku, występuje sprzedaż opodatkowana, niepodlegająca i zwolniona, (umowy najmu); czy gmina może odliczyć VAT, jeśli tak, to jakim współczynnikiem - powierzchniowym? Wynikającym z metrów w umowach najmu do całości powierzchni obiektu, czy innym? Gminy czy jednostki, która użytkuje budynek? Inwestorem była gmina, użytkuje i wystawia faktury za najem jednostka
 • PRZYKŁAD: gmina wybudowała kanalizację, którą następnie przekazała aportem do Zakładu Usług Komunalnych sp. z.o.o, stawka 23%. Od budowy kanalizacji odliczyliśmy VAT w 100 %. Przekazanie następuje w okresie do 4 miesięcy (czas na rozliczenie inwestycji oraz podjęcie uchwał). Dokumenty PT do spółki są z tą samą datą co faktura. W czasie tych miesięcy od przyjęcia na stan kanalizacji do przekazania jej do spółki nie jest zawierana umowa dzierżawy. Czy odliczamy VAT w 100%?
 • PRZYKŁAD: czy na etapie budowy przez gminę basenu, który będzie administrowany przez ośrodek sportu, można na bieżąco odliczać VAT prewspółczynnikiem, od inwestycji zakładu budżetowego? Czy po przekazaniu wybudowanego basenu zakładowi budżetowemu ośrodek sportu może odliczać VAT z tytułu bieżącego utrzymania basenu (czynność opodatkowana sprzedaż biletów, korzystanie z basenu przez szkoły)? Czy zakład budżetowy może na potrzeby odliczeń VAT od zakupów, związanych z basenem, stosować odrębny prewspółczynnik, wyliczony na podstawie wielkości sprzedaży biletów, opodatkowanych do ogólnej sprzedaży biletów, w tym obciążeń szkół notami księgowymi?
 • Jak ustalić odpowiednie prewspółczynniki i wskaźniki?
 • Korekta roczna – jak przebrnąć przez to gładko i bezboleśnie?
 • Przy korekcie wieloletniej do tej pory wprowadzałam tylko w części deklaracyjnej i US nie miał uwag, czy korekta powinna być wprowadzona do JPK zbiorczego. Jak to zrobić skoro gmina nie ma swojej ewidencji sprzedaży, zbiorczy JPK powstaje z JPK jednostek podległych?
 • Jak zrobić korektę środków trwałych?
 • Jaki okres korekty dla termomodernizacji budynku?
 • Co jeśli odliczam od faktur środki trwałe, ale inwestycja jest w budowie, jak to później skorygować?
 • Co kryje się pod pojęciem prewspółczynnik metrażowy? Kiedy go używać?
 • Co, jeśli nie mamy prewspółczynnika metrażowego?
 • Czy pisząc do US o prewspółczynnik metrażowy należy podać, jak został on wyliczony?


2. Kiedy można odliczyć VAT od dotacji? Przykłady. Jak zaksięgować zwrot VAT z dotacji?

 • Czy dotacje rozliczyć w kwocie netto czy brutto?
 • Czy w przypadku odliczania VAT od inwestycji w 100%, w trakcie realizacji inwestycji także należy zrobić korektę dziesięcioletnią?
 • Problem dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków: kto jest stroną przyznającą dotację, kto otrzymującą? Jakie są przesłanki opodatkowania takiej dotacji i jak to formalnie powinno wyglądać?
 • Gmina prowadzi hotel na terenie stadionu, od którego odlicza VAT, gdyż jest to sprzedaż opodatkowana (wystawia paragony i faktury); w hotelu tym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy, którzy mieszkają tam za darmo. Na ten cel gmina otrzymała dotacje z urzędu marszałkowskiego; czy ta dotacja podlega pod VAT?
 • Jaka jest podstawa prawna odliczania VAT od dotacji?
 • Czy dotacje trzeba ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, kiedy rodzi się ten obowiązek?
 • Czy opodatkować dotacje, w jaki sposób to robić, które trzeba opodatkować, a których nie?
 • Czy z dotacji na odnawialne źródła energii (przeznaczone dla mieszkańców) można odliczyć VAT? Jaką stawką możemy rozliczać VAT?
 • Czy przy próbie odliczenia VAT od dotacji wystarczą przepisy ogólne, czy jednak trzeba każdorazowo prosić o interpretację ogólną?
 • PRZYKŁAD: umowa związana z dotacjami została zawarta w trakcie trwania jednych stawek; inwestycja się przeciąga, zmieniają się stawki; jak teraz to rozliczyć, czy odprowadzać VAT i w jakiej stawce?
 • PRZYKŁAD: gmina wybudowała ośrodek sportu i rekreacji, oddała w dzierżawę jednej z podległych jej jednostek, która nie jest vatowcem. Jak z takiej inwestycji odliczyć VAT? Czy z umowy dzierżawy z jednostką, która nie jest vatowcem można naliczać VAT?
 • PRZYKŁAD: gmina chce założyć panele fotowoltaiczne na budynek oczyszczalni, jest dotacja dla gminy a nie de facto dla mieszkańców. Czy od tej dotacji można odliczyć VAT?
 • PRZYKŁAD: dotacja została przyznana na remont miejsca, w którym jest działalność wolna od podatku i działalność opodatkowana VAT-em, jak rozliczyć taką dotacje?
 • Jak rozliczyć dotacje na usuwanie azbestu, na pokrycia dachowe, na usuwanie folii rolniczych, na remonty i budowę dróg, na usuwanie opakowań po nawozach i opakować typu Big Bag, na sieć wodno-kanalizacyjną, na mieszkania socjalne, na sterylizacje psów ?
 • Czy powinno się opodatkować dotację z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia dla pracowników?


3. Komisja Europejska zgodziła się na obowiązkową e-fakturę w Polsce! Faktura ustrukturyzowana – czym jest i czemu służy? Jakie obowiązki dojdą księgowym w związku z fakturą ustrukturyzowaną? Jakie zagrożenia i korzyści się z nią wiążą?

 • Co to jest faktura ustrukturyzowana?
 • Jak się przygotować do obligatoryjnego wprowadzenia faktur ustrukturyzowanych?
 • Czy faktura ustrukturyzowana dotyczy każdej faktury, czyli: najmu, dzierżawy, energii elektrycznej itd.?
 • Czy faktury ustrukturyzowane będą podpisywane podpisem elektronicznym?
 • Czy jako gmina będziemy musieli mieć specjalny program do odbierania faktur, wystawionych przez przedsiębiorców?
 • Czy wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej wymusi przebudowę bądź budowę od podstaw system informatyczno-księgowego?
 • Czy data wystawienia faktury ustrukturyzowanej będzie taka sama jak data wprowadzenia do systemu?
 • Co zrobić jak zawiesi się system KSeF?
 • Czy do umów dzierżawy np. gruntu pod działalność gospodarcza musimy robić aneksy o przesyłanie faktur w formie ustrukturyzowanej?
 • Faktury za wodę dla mieszkańców również będą musiały być wysyłane do KSeF?
 • Jak przekazać fakturę ustrukturyzowaną do osoby która nie ma Internetu?
 • Czy będzie możliwość poprawek faktury i kto będzie widział te zmiany?
 • Jak będą wyglądać zwroty i potwierdzenia odbioru faktury ustrukturyzowanej?
 • Wpływ faktury ustrukturyzowanej na JPK_VAT
 • Jak wygląda obieg dokumentów?
 • Jak wystawić fakturę dla jednostek organizacyjnych gminy?


4. Czym jest grupa VAT? Kto może należeć do grupy VAT? Co wiąże się z przystąpieniem do grupy VAT?

 • Czym różni się centralizacja od grupy VAT?
 • Jakie są korzyści ze stworzenia grup VAT?
 • Jakie sytuacje problematyczne wynikają ze stworzenia grup VAT?


5. Czy użytkowanie wieczyste podlega VAT? Jaką stawkę VAT ustalić dla poszczególnych przypadków przekształcenia użytkowania wieczystego?

 • Omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-604/19 z oraz interpretacji ogólnej
  Nr PT1.8101.2.2021 Ministra Finansów 1 dot. opodatkowania opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
 • Co z opłatami, wynikającymi z ustawy z dnia 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?
 • Czy powinniśmy opodatkować należności otrzymane w tym roku z tytułu opłaty przekształceniowej, które wcześniej nie były rozliczone, bowiem były to opłaty sprzed maja 2004 r.? Z jakich przepisów to wynika?
 • Czy naliczamy VAT od wpłat z tytułu opłaty przekształceniowej, ustanowionych tylko na mocy ustawy z 2018 roku?
 • Czy jest obowiązek wystawienia faktury dla wszystkich, czy można wykazać tylko w dokumencie wewnętrznym?
 • Jeżeli gmina sprzedaje prawo użytkowania wieczystego i będzie stanowiło to prawo własności, czy podlega to opodatkowaniu?
 • Jak rozliczać umowy użytkowania wieczystego zawarte przed 2004 rokiem, czy coś z nimi robić, jeśli tak to co konkretnie?
 • Opłaty wynikające z przekształcenia użytkowania wieczystego powinny być dokonywane do 30.03. każdego roku, czy faktury powinny być wystawiane w przypadku wpłaty, czy faktura powinna być wystawiona pomimo braku wpłaty?
 • Czy trzeba korygować okres w opłacie przekształceniowej od 2019r. do 2021r.?
 • Czy powinniśmy wystawiać faktury na wpłatę za przekształcenia? Czy te faktury powinny być już wystawione w 2019 roku na całe przekształcenie?
 • Co z 1%, jeżeli do końca 2021 roku rozliczyliśmy wszystko ze stawką 22%, a w styczniu wpłynęła zaległość?
 • Jak rozliczyć umowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zawarte i trwające pomiędzy zmianami w wysokości stawki podatku z 22% na 23%?
 • Czy opłata przekształceniowa podlega opodatkowaniu VAT?
 • Co w sytuacji, gdy wpłynęła opłata za przekształcenie w styczniu 2022 od osoby fizycznej, a nie została wystawiona faktura?
 • Co w przypadku kiedy jest dużo nadpłat na koncie opłaty przekształceniowej, czy powinno się przeksięgować te nadpłaty na bieżące i na te nadpłaty wystawić faktury?
 • Użytkowanie wieczyste - czy trzeba rozliczać przez faktury czy innymi wewnętrznymi dokumentami, czy potrzebna jest kasa fiskalna?
 • Kiedy wystawić fakturę za opłatę przekształceniową? Czy ten obowiązek tworzy się w momencie wpłaty, czy brane są pod uwagę inne czynniki?
 • Co zrobić z fakturą za użytkowanie wieczyste, wystawioną przed zmianą stawki VAT, która nie została opłacona,
  a funkcjonuje już nowa stawka?
 • Co zrobić z fakturami z tytułu czynności przekształcenia użytkowania wieczystego opłaconymi z góry za parę lat i jaką stawką to opodatkować?


6. Jakie JPK_VAT w 2023? Jakie oznaczenia w nowym JPK_VAT? Co się zmieniło w kodach GTU? Jakie zmiany będą wprowadzone w SLIM VAT 3?

 • JPK_VAT – najnowsze zmiany w tym: o charakterze technicznym, nowe terminy zwrotu VAT tj. 15 i 40 dni, dodanie nowych oznaczeń!
 • Faktury wystawiane do paragonu, trzeba ujmować w JPK każdorazowo jako faktura do paragonu ?
 • Czy w JPK ujmuje się datę sprzedaży jako datę zawarcia umowy, czy wtedy, kiedy zostanie zapłacone?
 • Czy w 2022 roku należy składać czynny żal w przypadku korygowania JPK_VAT?
 • Czy ujmujemy w JPK w czerwcu, jeśli data wystawienia to 15.07, a data sprzedaży 30.06?
 • Co nowego w kodach GTU? PRZYKŁAD: jest umowa dzierżawy działki. Za zgodą urzędu, najemca stawia tam reklamę. Czy trzeba to oznaczyć GTU_12?
 • Czy w przypadku refaktury za doradztwo podatkowe też GTU_12?
 • Czy faktury wystawiane za użytkowanie wieczyste i opłaty z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w JPK oznaczamy GTU_10?
 • Czy GTU_10 dotyczy lokali mieszkalnych?
 • Czy faktury za dzierżawę gruntów też oznaczamy GTU_10?
 • Czy na złom stalowy można użyć kodu GTU_08?
 • Jeśli gmina sprzedała samochód to musi zaznaczać GTU_07?
 • Jeśli gmina sprzedała samochód, który służył do celów własnych, to trzeba zaznaczyć kod GTU_07?
 • Co obowiązkowo oznaczać kodami GTU?
 • Jakie zaszły zmiany w SLIM-VAT?
 • Jakie są zapowiadane zmiany w SLIM-VAT 3?


7. Działalność gospodarcza – co zrobić, gdy w jednym miejscu spotka się działalność gospodarcza i pozostająca poza zakresem opodatkowania?

 • Jak zrozumieć podział działalności gospodarczej w samorządach terytorialnych?
 • Jak zastosować rozliczenie VAT w działalności gospodarczej?
 • Kasa fiskalna a obrót bezgotówkowy
 • PRZYKŁAD: gmina sprzedaje wodę, ale ta woda idzie też do szkoły; szkole nie można wystawić faktury, bo nie można opodatkować samych siebie. Tworzą się koszty, bo trzeba doprowadzić wodę do szkoły i tu np. będzie potrzebny prąd do pompy. Czy można naliczyć VAT? Jak podzielić te wszystkie koszty? Czy da się to jakoś rozgraniczyć? Czy od kosztów dostarczania wody do szkoły można odliczyć VAT? Czy analogicznie dotyczy to również kanalizacji? Czy dotyczy to również dokonywanych przez gminę zakupów?
 • PRZYKŁAD: w budynku m.in gminy zużywa się prąd, wodę, ciepło; w tym samym budynku jest działalność zobowiązana VAT i również korzysta się z prądu, wody i ciepła. Czy jest potrzeba rozgraniczania VAT? Jeśli tak, jak ten VAT rozliczyć?


8. Rozliczanie VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Przykłady

 • Czy wystawia się faktury za sprzedaż działek? Jaka stawka VAT?
 • Czy przy korekcie konieczne jest podawanie przyczyn korekty?
 • Czy zakup samochodu gminnego wprowadzamy korektą, jeśli nie odliczamy VAT od wydatków bieżących?
 • Czy gruntowny remont budynku urzędu gminy odliczenie współczynnikiem i prewspółczynnikiem?
 • Jeśli gmina zawiera umowę na zajęcie pasa drogi wewnętrznej, to czy taka opłata jest opodatkowana? Stawka 23%? Czy w przypadku umowy na umieszczenie urządzenia w drodze wewnętrznej stawka VAT wynosi 23%?
 • Czy wydanie dla działki decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jest równoznaczne z decyzją o warunkach zabudowy? Czy będzie to teren budowlany?
 • Czy opodatkowuje się zajęcie dróg gminnych i wewnętrznych, pomimo że sprzedajemy tylko grunt, czy należy wycenić i opodatkować sam grunt, bo jest zabudowany?
 • Czy wystawia się faktury VAT za zajęcia pasa drogowego? Czy tylko wtedy, kiedy jest umowa, a kiedy decyzja, to nie?
 • Czy zawsze robi się korekty 5-letnie i 10-letnie?
 • Jeśli wystawiamy fakturę za paliwo gazowe np. dla banku, to czy na fakturze musi być opisane w treści, że to refaktura?
 • Czy wystawia się faktury na wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów?
 • Czy wystawiamy fakturę na całość przy sprzedaży mienia, jeśli jest zwolnione i rozłożone na raty?
 • Jakie są przesłanki klasyfikacji nieruchomości do zabudowanych i niezabudowanych?
 • Sprzedaż nieruchomości a stawka podatku VAT? Przykłady
 • W jakim terminie można odliczyć fakturę od daty wpływu do urzędu np. faktura wpłynęła w lutym to czy można ją rozliczyć najpóźniej w deklaracji za m-c maj?
 • Czy szkoły z racji tego ze nie podlegają podatkowaniu i nie maja żadnych obrotów muszą składać/generować plik xml zerowy do JPK?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży nieruchomości?
 • Jaką stawkę stosujemy przy sprzedaży nieruchomości? Przykłady
 • Jak zdefiniować teren zabudowany?
 • Jak refakturować media? Przykłady
 • PRZYKŁAD: mamy media i okres rozliczeniowy rozpoczął się przed zmianą stawki VAT i trwał aż do obowiązywania nowej stawki; przerzucamy stawkę VAT na najemcę; czy brana jest wtedy pod uwagę data faktury (bo tworzy się obowiązek podatkowy) czy jednak inny okres rozliczeniowy?
 • Czy można obniżyć VAT za media w lokalach wynajmowanych mieszkańcom przez gminę, gdzie gmina sama dostaje wciąż faktury ze stawką 23%?
 • Podział działki, a stawka podatku VAT przy sprzedaży
 • PRZYKŁAD: jest działka podzielona; na jednej części jest budynek, opodatkowany stawką 23%, na drugiej części jest działka, która do tej pory była dzierżawiona jako działka rolna(od 2015 roku, stoi na niej słup energetyczny (słup zajmuje ok. 30% działki), który w świetle prawa budowlanego jest obiektem budowlanym. Jak to opodatkować? Czy słup energetyczny rzeczywiście traktować jak budynek?
 • PRZYKŁAD: sprzedaż gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Nieruchomość jest zabudowana (sklep). Zabudowania stanowią własność użytkownika wieczystego. Czy gmina, dokonując sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, powinna naliczyć VAT?
 • PRZYKŁAD: gmina sprzedaje działkę. Kupujący dokonał zapłaty w czerwcu 2022. Akt notarialny zostanie podpisany z kupującym dopiero pod koniec lipca lub na początku sierpnia 2022. Kiedy powstaje data obowiązku podatkowego VAT - w dniu, kiedy dokonano zapłaty za działkę, czy w dniu podpisania aktu notarialnego?
 • PRZYKŁAD: gmina sprzedaje nieruchomość osobie fizycznej; w akcie jest podana wartość i kwoty płatności w ratach. Czy powinniśmy wystawić fakturę na wartość sprzedaży w dacie podpisania aktu notarialnego? Czy płatności będą ewidencjonowane jako nasze należności, czy należy wprowadzić na kasę fiskalną tylko w kwocie zapłaconej raty
 • PRZYKŁAD: gmina dzierżawi grunt rolny na rzecz operatora telefonii komórkowej. Co miesiąc wystawia fakturę z wykazanym podatkiem VAT. Na działce firma wystawiła wieżę. Dzierżawca wystąpił z wnioskiem o wykupienie tej działki. Czy ta sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia na podst. Art. 43 ust.9, ponieważ sprzedawany jest tylko grunt rolny, pomimo że znajduje się tam wieża, niebędąca własnością gminy?
 • Co w przypadku, jeżeli firma po roku wycofa się z zakupu działek? Jak prawidłowo powinna być wystawiona FV korygująca? Czy wadium w marcu, a akt notarialny z wycofania powinien być zawarty w sierpniu?
 • Czy można wystawić fakturę VAT przed upływem terminu płatności, np. 15 września, z terminem płatności do 1 października, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta z firmą, a termin płatności jest raz w roku do dnia 1 października?
 • Czy dzierżawca powinien najpierw zapłacić, a potem powinniśmy wystawić fakturę?
 • Jeśli z umowy dzierżawy, która została zawarta na 3 lata wynika termin zapłaty czynszu do 1 października, a zostanie zapłacony wcześniej, np. w styczniu za dany rok kalendarzowy, to czy obowiązek podatkowy obligatoryjnie w dacie płatności można traktować jako zaliczkę?
 • Czy powinna zostać wystawiona faktura zaliczkowa za udostępnienie miejsca reklamowego w trakcie dożynek gminnych, jeżeli jest wpłata przed terminem dożynek?
 • Czy obowiązek podatkowy za wadium jest w dacie ogłoszenia informacji o przetargu, a pozostała kwota w dacie aktu notarialnego?
 • PRZYKŁAD: będziemy sprzedawać działkę, która jest zabudowana budynkiem, wybudowanym ze środków osoby dzierżawiącej ten grunt. Dzierżawa była opodatkowana stawką 23% (nie są to grunty rolne). Grunt, na którym stoi budynek nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Akt jest na przeniesienie własności całej nieruchomości, wartość budynki plus grunt, z tym że za wynagrodzeniem tylko za grunt. Jaka stawka VAT do tej sprzedaży? Jaka kwota na fakturze?
 • PRZYKŁAD: co, jeśli wadium wpłacone jest w styczniu i wtedy jest przetarg, a sprzedaż, czyli akt notarialny jest w lutym? Jak wystawić FV?
 • Co w przypadku sprzedaży gruntu, dla którego nie wydano warunków zabudowy? Nie posiada również planu zagospodarowania przestrzennego, jednak posiada oznaczenie "DR" czyli droga
 • Sprzedaż samochodu w gminie a stawka podatku VAT?
 • Czy sprzedaż drewna osobom fizycznym generuje obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
 • Czy można naliczyć VAT od udostępniania informacji publicznej bądź udostępnienia zdjęć?
 • Czy gmina od sprzedaży działek na mieszkania socjalne można odliczać VAT?
 • PRZYKŁAD: odliczyliśmy coś z projektu, projekt się zakończył, między czasie zmieniają się pre-współczynniki bądź wskaźniki. Jak zrobić z tego korekty?
 • PRZYKŁAD: jest czynsz w mieszkaniu wynajmowanym od gminy i najemca używał mediów, wystawiane są za to faktury. Okazuje się, że najemca zapłacił za dużo. Czy trzeba to refakturować? Czy tworzy się potrzeba korekty in minus? Jak to rozwiązać? Co zrobić jak w trakcie okresu rozliczeniowego zmieni się stawka?
 • PRZYKŁAD: gmina występuje jako pośrednik w wynajmie mieszkania od TBS. TBS nakłada podatek VAT wysokości 23% na gminę. Czy gmina może nałożyć na najemcę również opłatę VAT? W jakiej wysokości gmina może nałożyć na najemcę podatek VAT?
 • Zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących „in minus” i „in plus”
 • Wadium zostało przeksięgowane na poczet zakupionych działek i powstał obowiązek podatkowy. Omyłkowo wystawiono fakturę zaliczkową na kwotę mniejszą niż faktyczna kwota przeksięgowania. Błąd został zauważony w momencie wystawienia faktury końcowej, po otrzymaniu aktu notarialnego, czyli po upływie około miesiąca. Czy można wystawić korektę faktury z aktualnym okresem rozliczeniowym?
 • PRZYKŁAD: gmina chce zaprosić sprzedawców na jarmark, ale chciałaby od nich zwrotu kosztów energii elektrycznej. Czy takim przedsiębiorcom można wystawiać FV za energię elektryczną?
 • PRZYKŁAD: od wspólnoty gruntowej otrzymujemy wpłaty, które są z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w danej miejscowości. Czy takie wpłaty powinny być opodatkowane?
 • PRZYKŁAD: mamy umowę użyczenia ze Stowarzyszeniem. Udostępniamy im świetlicę nieodpłatnie, ale refakturujemy na nich opłaty za gaz. Czy takie użyczenie powinno być opodatkowane?
 • PRZYKŁAD: mieliśmy zawartą umowę dzierżawy na czas określony. Nie wyraziliśmy zgodny na dalsze przedłużenie umowy dzierżawy, natomiast wyraziliśmy zgodę na to, aby były dzierżawca jeszcze był na tym gruncie przez 3 miesiące, w celu uprzątnięcia i rozebrania pawilonu. Naliczyliśmy opłatę za bezumowne korzystanie ze stawką 23%. Czy ta opłata powinna być rozliczona na zasadach jak dzierżawa?
Prowadzący

Małgorzata Matusiak- wieloletni pracownik administracji samorządowej - przede wszystkim praktyk w prezentowanej dziedzinie. Kierownik Biura Skarbnika, zajmuje się problematyką podatku VAT w gminie, decydując o naliczeniu podatku należnego oraz prawie do odliczenia podatku naliczonego od zakupów bieżących i zakupów inwestycyjnych. Gmina, w której pracuje, zrealizowała prawo do odliczenia podatku VAT poprzez korekty deklaracji VAT i odliczenie podatku naliczonego, a słuszność tych decyzji potwierdziły liczne kontrole podatkowe. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas długoletniej pracy w Urzędzie Skarbowym, prowadząc czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, a także postępowania podatkowe z zakresu podatku VAT.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
02 marca 2023
od 539.00
27 kwietnia 2023
od 539.00
12 czerwca 2023
od 539.00
07 sierpnia 2023
od 539.00
14 września 2023
od 539.00
06 listopada 2023

Podobne szkolenia