Wideoszkolenie: Rozliczenie VAT przez gminy i miasta

Jak rozliczać i korygować VAT od dotacji? Jak rozliczyć umowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności? Jakie są zmiany w JPK-VAT? Jak ujmować w ewidencji faktury korygujące „in minus”, „in plus”? Jak orzeczenia TSUE zmieniają dotychczasowy sposób rozliczeń VAT przyjmowany przez większość urzędów w zakresie projektów OZE i usuwania azbestu? Faktura ustrukturyzowana - dowolność czy obowiązek?

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Wydziałów Finansowych, do osób zajmujących się rozliczaniem VAT w gminach i miastach

Przełomowy Wyrok TSUE dot. OZE i usuwania azbestu – co to oznacza dla JST?
30.03.2023 r. zapadł przełomowy wyrok TSUE w sprawie OZE i usuwaniu azbestu – wyjaśnimy, co to oznacza dla JST. Ponadto omówimy, na czym polegają możliwości utworzenia grupy VAT oraz zmiany w fakturowaniu, zwłaszcza że Komisja Europejska zgodziła się na obowiązkową e-fakturę w Polsce. Dostarczymy Państwu pomocną dawkę informacji, aby po naszym szkoleniu nie trzeba było już szukać dodatkowej wiedzy. Program zawiera zbiór pytań, jakie zadali pracownicy urzędów miast i gmin z całej Polski, zajmujący się rozliczeniem VAT. Prelegent-praktyk dzięki swojej imponującej, rzetelnej wiedzy odpowie na wszystkie pytania

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Przełomowy Wyrok TSUE dot. OZE i usuwania azbestu – co to oznacza dla JST?
 • Czy wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej wymusi przebudowę bądź budowę od podstaw systemu informatyczno-księgowego?
 • Co zrobić z fakturami z tytułu czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego opłaconymi z góry za parę lat i jaką stawką to opodatkować?
 • Czy opodatkować dotacje, w jaki sposób to robić, które trzeba opodatkować, a których nie?
 • Jakie są korzyści ze stworzenia grup VAT?
 • Jakie zakupione przez gminę rzeczy/produkty można odliczyć?
 • Jak Polski Ład wpłynął na VAT?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • autorski skrypt
 • wzór czynnego żalu
 • wzór uzgodnienia w zakresie korekty podatku należnego "in minus"


Szczegółowy program szkolenia:

Przełomowy wyrok TSUE dot. OZE i usuwania azbestu – co to oznacza dla JST?
Planowane zmiany wg SLIM VAT 3
Problem z wprowadzeniem faktur ustrukturyzowanych
Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości - przykłady
Prewspółczynnik i struktura - korekta wieloletnia - przykłady
Rozliczenie opłat przekształceniowych i wieczystego użytkowania -przykłady


Pytania, na jakie udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy korygujemy zakup środka trwałego, który jest wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej?
 • Jeżeli odprowadziliśmy VAT od dotacji za azbest w 2021r. i 2022r., ale nie odliczyliśmy VAT-u naliczonego, to czy może to podlegać korekcie?
 • Czy z chwilą rozstrzygnięcia wystawiamy fakturę zaliczkową, a przy wpłacie reszty fakturę końcową? Czy można wystawić jedną fakturędopiero przy wpłacie całości?
 • Sprzedając drewno opalowe osoby fizycznej wystawiliśmy FV. Czy powinniśmy nabić na kasę fiskalną?
 • Co zrobić, gdy węgiel nie został sprzedany w całości? Czy musimy skorygować fakturę zakupu?
 • Czy sprzedaż węgla trwa do lipca 2023 r.?


1. Zasady odliczania podatku VAT w gminie. Jak zrozumieć pojęcie działalności gospodarczej w jednostkach samorządu terytorialnego? Jak wyliczyć prewspółczynnik indywidualny w działalności wod-kan? Jak zrobić korektę VAT od środków trwałych?

 • Jak zrozumieć pojęcie działalności gospodarczej w jednostkach samorządu terytorialnego?
 • Prawo do odliczenia podatku VAT - istotne informacje do poprawnych odliczeń
 • Prawo do odliczenia podatku VAT - prewspółczynnik i struktura
 • Rodzaje zakupów, od których przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w gminie - przykłady
 • Czy można stosować kilka prewspółczynników, tzn. inny do działalności wodno-kanalizacyjnej, inny do działalności mieszanej?
 • Czy od zakupów odsprzedawanych można odliczać VAT w 100%?
 • Jeśli gmina prowadzi jeszcze sprzedaż zwolnioną - dzierżawa gruntów rolnych, będących własnością gminy, opłata roczna, czy prawidłowo jest traktować tę wpłatę tak, jakby dotyczyła każdego miesiąca i odliczać faktury zakupowe dwoma wskaźnikami, czyli prewspółczynnikiem i strukturą sprzedaży w każdym miesiącu?
 • Czy przy zakupach związanych z usunięciem awarii wodociągu należy stosować prewspółczynnik?
 • Jeśli gmina prowadzi sprzedaż zwolnioną, np. sprzedaż nieruchomości, to czy poza prewspółczynnikiem musi stosować również współczynnik struktury sprzedaży?
 • Czy tonery można odliczyć do każdej drukarki znajdującej się w urzędzie?
 • Czy odliczyć VAT od zakupów, których dokonują pracownicy gospodarczy, pracujący dla gminy, np. zakupy rękawic, farb, soli do posypania schodów?
 • Czy można odliczyć VAT od zakupu oprogramowania oraz materiałów biurowych dla pracowników gminy i w jakiej wysokości?
 • Czy faktura za prowizję może być odliczona w 100%, jeżeli parkingi miejskie prowadzi firma zewnętrzna, a opłaty są opodatkowane?
 • Czy gruntowny remont budynku urzędu gminy odliczamy współczynnikiem i prewspółczynnikiem?
 • Darmowa komunikacja miejska, a prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu lub dzierżawy autobusów
 • Czy cmentarz świadczy m.in. darmowe usługi, czy przysługuje tu prawo do odliczenia VAT np. z tytułu usługi sprzątania?
 • PRZYKŁAD: bardzo sporadycznie gmina chowa zmarłych na swój koszt. Mamy zaświadczenia z MGOPS, że takich pochówków nie było w danym roku. Czy możemy odliczyć 100%?
 • Terminy skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT
 • Jeśli gmina w ciągu trzech miesięcy nie odliczyła podatku VAT od zakupów, to czy może sporządzić korektę JPK?
 • Gmina prowadzi parkingi miejskie na swoich działkach. Sprzedaż biletów parkingowych jest opodatkowana podatkiem VAT. Na kilku parkingach możliwy jest postój darmowy przez pierwsze 30 min. Czy gmina może odliczyć 100% podatku naliczonego, czy musi zastosować prewspółczynnik?
 • PRZYKŁAD: termomodernizacja budynku w którym występuje sprzedaż opodatkowana, niepodlegająca i zwolniona - czy gmina może odliczyć VAT, jeśli tak, to jakim współczynnikiem - powierzchniowym?
 • PRZYKŁAD: gmina wybudowała kanalizację, którą następnie przekazała aportem do Zakładu Usług Komunalnych sp. z.o.o, stawka 23%. Od budowy kanalizacji odliczono VAT w 100 %. Przekazanie następuje w okresie do 4 miesięcy (czas na rozliczenie inwestycji oraz podjęcie uchwał). Czy gmina musi sporządzić korektę i oddać odliczony podatek VAT?
 • PRZYKŁAD: czy na etapie budowy przez gminę basenu, który będzie administrowany przez ośrodek sportu, można na bieżąco odliczać VAT prewspółczynnikiem, od inwestycji zakładu budżetowego? Czy po przekazaniu wybudowanego basenu zakładowi budżetowemu ośrodek sportu może odliczać VAT z tytułu bieżącego utrzymania basenu (czynność opodatkowana sprzedaż biletów, korzystanie z basenu przez szkoły)? Czy zakład budżetowy może na potrzeby odliczeń VAT od zakupów, związanych z basenem, stosować odrębny prewspółczynnik, wyliczony na podstawie wielkości sprzedaży biletów, opodatkowanych do ogólnej sprzedaży biletów, w tym obciążeń szkół notami księgowymi?
 • Jak zrobić korektę środków trwałych?
 • Jaki okres korekty dla termomodernizacji budynku?
 • Co, jeśli odliczam od faktur środki trwałe, ale inwestycja jest w budowie, jak to później skorygować?
 • Czy w przypadku odliczania VAT od inwestycji w 100%, w trakcie realizacji inwestycji także należy zrobić korektę dziesięcioletnią?
 • Czy korygujemy zakup środka trwałego, który jest wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej?
 • Gmina prowadzi hotel na terenie stadionu, od którego odlicza VAT, gdyż jest to sprzedaż opodatkowana (wystawia paragony i faktury); w hotelu tym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy, którzy mieszkają tam za darmo. Na ten cel gmina otrzymała dotacje z urzędu marszałkowskiego - czy ta dotacja podlega pod VAT?
 • PRZYKŁAD: gmina wybudowała ośrodek sportu i rekreacji, oddała w dzierżawę jednej z podległych jej jednostek, która nie jest vatowcem. Jak z takiej inwestycji odliczyć VAT? Czy z umowy dzierżawy z jednostką, która nie jest vatowcem można naliczać VAT?
 • Czy gmina może odliczyć VAT od zakupu działek na mieszkania socjalne?

 • PRZYKŁAD: gmina skorzystała z prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych w ramach projektu, projekt się zakończył, a tymczasem zmieniają się prewspółczynniki bądź wskaźniki. Jak zrobić korektę?
 • PRZYKŁAD: jeśli inwestycja zaczęła się w 2020 roku i ma się zakończyć w 2023, to czy musimy korygować odliczenia ze względu na zmianę prewspółczynnika w styczniu 2021, styczniu 2022 i styczniu 2023? Czy tylko zaczynamy korektę w styczniu 2024, gdyż OT będzie w 2023?
 • Gmina ma spółkę z o.o., której wydzierżawia wodociąg. Czy koszty użytkowania tego wodociągu można odliczać w 100%?
 • Spółka używa infrastruktury i ponosi koszty niewielkich napraw, większe pokrywa gmina. Jak odliczać?
 • Co z budową nowych inwestycji, jeżeli jest założenie, że będzie to wydzierżawione dla spółki ZGK?


2. Dotacje – zasady rozliczenia VAT

 • Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania dotacji na OZE i azbest
 • Cyfrowa Gmina a kwalifikowalność VAT w projekcie
 • Co, jeżeli z programu Cyfrowa Gmina była finansowania serwerownia?
 • Czy dotacje rozliczyć w kwocie netto czy brutto?
 • Problem dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków: kto jest stroną przyznającą dotację, kto otrzymującą? Jakie są przesłanki opodatkowania takiej dotacji i jak to formalnie powinno wyglądać?
 • Jaka jest podstawa prawna odliczania VAT od dotacji?
 • Czy dotacje trzeba ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, kiedy rodzi się ten obowiązek?
 • Czy opodatkować dotacje, w jaki sposób to robić, które trzeba opodatkować, a których nie?
 • Czy z dotacji na odnawialne źródła energii (przeznaczone dla mieszkańców) można odliczyć VAT? Jaką stawką możemy rozliczać VAT?
 • Czy przy próbie odliczenia VAT od dotacji wystarczą przepisy ogólne, czy jednak trzeba każdorazowo prosić o interpretację ogólną?
 • Umowa związana z dotacjami została zawarta w trakcie trwania jednych stawek; inwestycja się przeciąga, tymczasem zmieniają się stawki i teraz jak to rozliczyć, czy odprowadzać VAT i w jakiej stawce?
 • PRZYKŁAD: gmina chce założyć panele fotowoltaiczne na budynek oczyszczalni, jest dotacja dla gminy, a nie de facto dla mieszkańców. Czy od tej dotacji można odliczyć VAT?
 • PRZYKŁAD: dotacja została przyznana na remont miejsca, w którym jest działalność wolna od podatku i działalność opodatkowana VAT-em, jak rozliczyć taką dotację?
 • Jak rozliczyć dotację na usuwanie azbestu, na pokrycia dachowe, na usuwanie folii rolniczych, na remonty i budowę dróg, na usuwanie opakowań po nawozach i opakować typu Big Bag, na sieć wodno-kanalizacyjną, na mieszkania socjalne, na sterylizacje psów?
 • Jeżeli odprowadziliśmy VAT od dotacji za azbest w 2021r. i 2022r., ale nie odliczyliśmy VAT-u naliczonego, to czy może to podlegać korekcie?


3. Komisja Europejska zgodziła się na obowiązkową e-fakturę w Polsce! Faktura ustrukturyzowana – czym jest i czemu służy? Jakie obowiązki dojdą księgowym w związku z fakturą ustrukturyzowaną? Jakie zagrożenia i korzyści się z nią wiążą?

 • Co to jest faktura ustrukturyzowana?
 • Jak się przygotować do obligatoryjnego wprowadzenia faktur ustrukturyzowanych?
 • Czy faktura ustrukturyzowana dotyczy każdej faktury, czyli: najmu, dzierżawy, energii elektrycznej itd.?
 • Czy faktury ustrukturyzowane będą podpisywane podpisem elektronicznym?
 • Czy jako gmina będziemy musieli mieć specjalny program do odbierania faktur, wystawionych przez przedsiębiorców?
 • Czy wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej wymusi przebudowę bądź budowę od podstaw systemu informatyczno-księgowego?
 • Czy data wystawienia faktury ustrukturyzowanej będzie taka sama, jak data wprowadzenia do systemu?
 • Co zrobić, gdy zawiesi się system KSeF?
 • Czy do umów dzierżawy np. gruntu pod działalność gospodarczą musimy robić aneksy o przesyłanie faktur w formie ustrukturyzowanej?
 • Faktury za wodę dla mieszkańców również będą musiały być wysyłane do KSeF?
 • Jak przekazać fakturę ustrukturyzowaną do osoby, która nie ma Internetu?
 • Czy będzie możliwość poprawek faktury i kto będzie widział te zmiany?
 • Jak będą wyglądać zwroty i potwierdzenia odbioru faktury ustrukturyzowanej?


4. Czy użytkowanie wieczyste podlega VAT? Jaką stawkę VAT ustalić dla poszczególnych przypadków przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności?

 • Omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-604/19 z oraz interpretacji ogólnej Nr PT1.8101.2.2021 Ministra Finansów 1 dot. opodatkowania opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
 • Co z opłatami, wynikającymi z ustawy z dnia 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?
 • Opodatkowanie należności otrzymane w tym roku z tytułu opłaty przekształceniowej, które wcześniej nie były rozliczone, bowiem były to opłaty sprzed maja 2004 r.? Z jakich przepisów to wynika?
 • Czy naliczamy VAT od wpłat z tytułu opłaty przekształceniowej, ustanowionych tylko na mocy ustawy z 2018 roku?
 • Czy jest obowiązek wystawienia faktury dla wszystkich, czy można wykazać tylko w dokumencie wewnętrznym?
 • Jeżeli gmina sprzedaje prawo użytkowania wieczystego i będzie stanowiło to prawo własności, czy podlega to opodatkowaniu?
 • Jak rozliczać umowy użytkowania wieczystego zawarte przed 2004 rokiem, czy coś z nimi robić, jeśli tak, to co konkretnie?
 • Opłaty wynikające z przekształcenia użytkowania wieczystego powinny być dokonywane do 31.03. każdego roku, czy faktury powinny być wystawiane w przypadku wpłaty, czy faktura powinna być wystawiona pomimo braku wpłaty?
 • Co z 1%, jeżeli do końca 2022 roku rozliczono opłaty przekształceniowe wg stawki 22%, a w styczniu 2023 wpłynęła zaległość?
 • Jak rozliczyć umowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zawarte i trwające pomiędzy zmianami w wysokości stawki podatku z 22% na 23%?
 • Czy opłata przekształceniowa podlega opodatkowaniu VAT?
 • Co w sytuacji, gdy wpłynęła opłata za przekształcenie w styczniu 2022 od osoby fizycznej, a nie została wystawiona faktura ?
 • Co w przypadku, kiedy jest dużo nadpłat na koncie opłaty przekształceniowej, czy powinno się przeksięgować te nadpłaty na bieżące i na te nadpłaty wystawić faktury?
 • Jeżeli w trakcie roku podatnik zapłacił w większej wysokości niż należna opłata przekształceniowa za dany rok, to czy nadpłata podlega opodatkowaniu VAT w momencie wpłaty?
 • Czy od dokonanej wpłaty za przekształcenie należy odliczyć odsetki za zwłokę i wystawić notę lub fakturę na różnicę?
 • Użytkowanie wieczyste - czy trzeba rozliczać przez faktury czy innymi wewnętrznymi dokumentami, czy jest do tego potrzebna kasa fiskalna?
 • Kiedy wystawić fakturę za opłatę przekształceniową, czy ten obowiązek tworzy się w momencie wpłaty czy brane są pod uwagę inne czynniki?
 • Co zrobić z fakturą za użytkowanie wieczyste, wystawioną przed zmianą stawki VAT, która nie została opłacona, a funkcjonuje już nowa stawka?
 • Co zrobić z fakturami z tytułu czynności przekształcenia użytkowania wieczystego opłaconymi z góry za parę lat i jaką stawką to opodatkować?
 • Czy trzeba korygować okres w opłacie przekształceniowej od 2019 r. do 2021r.?Czy gminy powinny wystawiać faktury na wpłaty z tyt. otrzymania opłaty przekształceniowej? Czy te faktury powinny być już wystawione w 2019 roku na całe przekształcenie?
 • Od kiedy opodatkowywać opłaty przekształceniowe? PRZYKŁAD: w naszej jednostce użytkowanie wieczyste było ustanowione przed 1 maja 2004, natomiast przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności nastąpiło w 2018 roku na podstawie umowy, a nie na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami i płacone jest ratalnie (raz w roku). Co z użytkowaniem wieczystym ustanowionym przed 1 maja 2004?


5. Rozliczanie VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Przykłady

 • Rozliczania podatku należnego w jednostkach samorządu terytorialnego – istotne zasady rozliczania
 • O czym trzeba pamiętać przy wystawianiu faktur - zasady a praktyka
 • Czy na wystawianych fakturach poprawne są zapisy „styczeń 2023”, jeśli chodzi o datę dostawy towaru bądź wykonania usługi? Czy musi być zawsze konkretna data, np. 20.01.2023, równoznaczna z datą wpłaty zaliczki?
 • Czy przy korekcie konieczne jest podawanie przyczyn korekty?
 • Czy wystawia się faktury za sprzedaż działek? Jaka stawka VAT?
 • Czy gruntowny remont budynku urzędu gminy odliczamy współczynnikiem i prewspółczynnikiem?
 • Jeśli gmina zawiera umowę na zajęcie pasa drogi wewnętrznej, to czy taka opłata jest opodatkowana? Stawka 23%? Czy w przypadku umowy na umieszczenie urządzenia w drodze wewnętrznej stawka VAT wynosi 23%?
 • Czy wystawia się faktury VAT za zajęcia pasa drogowego? Czy tylko wtedy, kiedy jest umowa, a kiedy decyzja, to nie?
 • Jeśli gmina wystawia fakturę za paliwo gazowe np. dla banku, to czy na fakturze musi być opisane w treści, że to refaktura?
 • Jakie są przesłanki klasyfikacji nieruchomości do zabudowanych i niezabudowanych?
 • Jak zdefiniować teren zabudowany?
 • Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży nieruchomości?
 • Czy obowiązek podatkowy za wadium powstaje w dacie ogłoszenia informacji o przetargu, a pozostała kwota w dacie aktu notarialnego?
 • Sprzedaż nieruchomości, a stawka podatku VAT. Przykłady
 • Czy z chwilą rozstrzygnięcia fakturę zaliczkową, a przy wpłacie reszty fakturę końcową? Czy można dopiero przy wpłacie całości wystawić jedprzetargu powinniśmy wystawić ną fakturę?
 • Czy wydanie dla działki decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jest równoznaczne z decyzją o warunkach zabudowy? Czy będzie to teren budowlany?
 • Czy wystawiamy fakturę na całość przy sprzedaży mienia, jeśli jest zwolnione i rozłożone na raty?
 • PRZYKŁAD: jest podzielona działka; na jednej części stoi budynek (opodatkowany stawką 23%), na drugiej części jest działka, która do tej pory była dzierżawiona jako działka rolna (od 2015 roku), stoi na niej słup energetyczny (słup zajmuje ok. 30% działki), który w świetle prawa budowlanego jest obiektem budowlanym. Jak to opodatkować? Czy słup energetyczny rzeczywiście traktować jak budynek?
 • PRZYKŁAD: gmina będzie sprzedawać działkę, która jest zabudowana budynkiem, wybudowanym ze środków osoby dzierżawiącej ten grunt. Dzierżawa była opodatkowana stawką 23% (nie są to grunty rolne). Grunt, na którym stoi budynek nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Jaka stawka VAT do tej sprzedaży?
 • Co w przypadku sprzedaży gruntu, dla którego nie wydano warunków zabudowy? Nie posiada również planu zagospodarowania przestrzennego, jednak posiada oznaczenie "dr" czyli droga
 • PRZYKŁAD: sprzedaż gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Nieruchomość jest zabudowana (sklep). Zabudowania stanowią własność użytkownika wieczystego. Czy gmina, dokonując sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, powinna naliczyć VAT?
 • PRZYKŁAD: gmina sprzedaje działkę. Kupujący dokonał zapłaty w styczniu 2023. Akt notarialny zostanie podpisany z kupującym dopiero pod koniec lipca lub na początku sierpnia 2023. Kiedy powstaje data obowiązku podatkowego VAT - w dniu, kiedy dokonano zapłaty za działkę, czy w dniu podpisania aktu notarialnego?
 • PRZYKŁAD: gmina sprzedaje nieruchomość osobie fizycznej; w akcie jest podana wartość i kwoty płatności w ratach. Czy powinniśmy wystawić fakturę na wartość sprzedaży w dacie podpisania aktu notarialnego? Czy płatności będą ewidencjonowane jako nasze należności, czy należy wprowadzić na kasę fiskalną tylko w kwocie zapłaconej raty
 • Czy sprzedaż działki, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest o przeznaczeniu pod drogę, należy opodatkować stawką 23%?
 • PRZYKŁAD: gmina chce sprzedać działkę z budynkiem, który ok. 10 lat temu był wynajmowany na cele mieszkalne. Nie było nakładów na budynek, plan zagospodarowania z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową – jaka stawka VAT?
 • PRZYKŁAD: gmina chce dokonać zamiany działek. Gmina sprzedaje działkę niezabudowaną, brak planu, brak decyzji o warunkach zabudowy, w ewidencji gruntów użytek Bp. Osoba fizyczna postawiła ogrodzenie z podmurówką z siatką i chce sprzedać gminie działkę, na której jest droga utwardzona i biegnie w niej sieć kanalizacyjna, wybudowana przez gminę. Brak planu, brak warunków zabudowy, w ewidencji gruntu użytek Bp. Jak to opodatkować?
 • PRZYKŁAD: gmina dzierżawi grunt rolny na rzecz operatora telefonii komórkowej. Gmina co miesiąc wystawia fakturę z wykazanym podatkiem VAT. Na działce firma postawiła wieżę. Dzierżawca wystąpił z wnioskiem o wykupienie tej działki. Czy ta sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia na podst. Art. 43 ust.9, ponieważ sprzedawany jest tylko grunt rolny, pomimo że znajduje się tam wieża niebędąca własnością gminy?
 • Co w przypadku, jeżeli firma po roku wycofa się z zakupu działek? Jak prawidłowo powinna być wystawiona FV korygująca? Czy wadium w marcu, a akt notarialny z wycofania powinien być zawarty w sierpniu?
 • Wadium zostało przeksięgowane na poczet zakupionych działek i powstał obowiązek podatkowy. Omyłkowo wystawiono fakturę zaliczkową na kwotę mniejszą niż faktyczna kwota przeksięgowania. Błąd został zauważony w momencie wystawienia faktury końcowej, po otrzymaniu aktu notarialnego, czyli po upływie około miesiąca. Czy można wystawić korektę faktury z aktualnym okresem rozliczeniowym?
 • Czy z racji tego, że szkoły nie podlegają podatkowaniu i nie mają żadnych obrotów muszą składać/generować plik xml zerowy do JPK?
 • Jak refakturować media? PRZYKŁAD: refaktura za media - okres rozliczeniowy rozpoczął się przed zmianą stawki VAT i trwał aż do obowiązywania nowej stawki; jaka stawka podatku VAT na fakturze?
 • Najem mieszkalny lokali komunalnych. Co z mediami, które są opodatkowane doliczane poza czynszem?
 • Czy można wystawić fakturę VAT przed upływem terminu płatności, np. 15 września, z terminem płatności do 1 października, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta z firmą, a termin płatności jest raz w roku do dnia 1 października?
 • Czy dzierżawca powinien najpierw zapłacić, a potem powinniśmy wystawić fakturę?
 • Jeśli z umowy dzierżawy, która została zawarta na 3 lata, wynika termin zapłaty czynszu do 1 października, a zostanie zapłacony wcześniej, np. w styczniu za dany rok kalendarzowy, to czy obowiązek podatkowy obligatoryjnie w dacie płatności można traktować jako zaliczkę?
 • Czy powinna zostać wystawiona faktura zaliczkowa za udostępnienie miejsca reklamowego w trakcie dożynek gminnych, jeżeli jest wpłata przed terminem dożynek?
 • Sprzedaż samochodu w gminie, a stawka podatku VAT?
 • Czy sprzedaż drewna osobom fizycznym generuje obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
 • Sprzedaż drewna osobom prywatnym - jeśli wpłaty dokonywane są przelewem, a gmina wystawia faktury, to czy pomimo tego wchodzi obowiązek kasy fiskalnej?
 • Co w przypadku sprzedaży tabletów dla radnych?
 • Czy można naliczyć VAT od udostępniania informacji publicznej bądź udostępnienia zdjęć?
 • PRZYKŁAD: wystawiane są faktury za czynsz i media w mieszkaniu wynajmowanym od gminy, ale okazuje się, że najemca zapłacił za dużo, co robimy?
 • PRZYKŁAD: gmina występuje jako pośrednik w wynajmie mieszkania od TBS. TBS nakłada na gminę podatek VAT w wysokości 23%. Czy gmina może nałożyć na najemcę również opłatę VAT? W jakiej wysokości gmina może nałożyć na najemcę podatek VAT?
 • Zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących „in minus” i „in plus”
 • PRZYKŁAD: gmina chce zaprosić sprzedawców na jarmark, ale chciałaby od nich zwrotu kosztów energii elektrycznej. Czy takim przedsiębiorcom można wystawiać FV za energię elektryczną?
 • PRZYKŁAD: od wspólnoty gruntowej otrzymujemy wpłaty, które są z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w danej miejscowości. Czy takie wpłaty powinny być opodatkowane?
 • PRZYKŁAD: mamy umowę użyczenia ze stowarzyszeniem. Udostępniamy im świetlicę nieodpłatnie, ale refakturujemy na nich opłaty za gaz. Czy takie użyczenie powinno być opodatkowane?
 • PRZYKŁAD: mieliśmy zawartą umowę dzierżawy na czas określony. Nie wyraziliśmy zgodny na przedłużenie umowy dzierżawy, natomiast wyraziliśmy zgodę na to, aby były dzierżawca jeszcze był na tym gruncie przez 3 miesiące, w celu uprzątnięcia i rozebrania pawilonu. Naliczyliśmy opłatę za bezumowne korzystanie ze stawką 23%. Czy ta opłata powinna być rozliczona na zasadach jak dzierżawa?
 • Kasy fiskalne w gminach – w jakich przypadkach tworzy się obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
 • Czy błędem jest fiskalizowanie mediów na rzecz osób fizycznych?
 • PRZYKŁAD: gmina ma umowę użyczenia podpisaną z harcerstwem na bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na zbiórki. Czy powinniśmy od tego użyczenia odprowadzić VAT? Jeśli tak, to jak wprowadzić to do JPK?
 • Jeżeli stowarzyszenia wynajmują świetlice wiejskie i zostają zwolnione z opłaty, to od tych zwolnień musimy odprowadzić VAT tytułem bezpłatnego użyczenia? Stowarzyszenia podpisują umowę najmu jednocześnie z prośbą o zwolnienie z opłaty
 • Czy jednostki podległe powinny co miesiąc przekazywać plik JPK fa VAT do gminy, aby gmina mogła wygenerować zbiorczy JPK fa VAT? Czy można wygenerować z programu plik dopiero po wezwaniu z US?
 • Sprzedając drewno opalowe osoby fizycznej wystawiliśmy FV. Czy powinniśmy nabić na kasę fiskalną?
 • Co zrobić, gdy węgiel nie został sprzedany w całości? Czy musimy skorygować fakturę zakupu?
 • Czy sprzedaż węgla trwa do lipca 2023 r.?
 • Od kiedy Slim VAT 3?
 • Planowane zmiany w Slim VAT 3

Prowadzący

Małgorzata Matusiak- wieloletni pracownik administracji samorządowej - przede wszystkim praktyk w prezentowanej dziedzinie. Kierownik Biura Skarbnika, zajmuje się problematyką podatku VAT w gminie, decydując o naliczeniu podatku należnego oraz prawie do odliczenia podatku naliczonego od zakupów bieżących i zakupów inwestycyjnych. Gmina, w której pracuje, zrealizowała prawo do odliczenia podatku VAT poprzez korekty deklaracji VAT i odliczenie podatku naliczonego, a słuszność tych decyzji potwierdziły liczne kontrole podatkowe. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas długoletniej pracy w Urzędzie Skarbowym, prowadząc czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, a także postępowania podatkowe z zakresu podatku VAT.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
12 czerwca 2023
od 539.00
11 lipca 2023
od 539.00
07 sierpnia 2023
od 539.00
14 września 2023
od 539.00
06 listopada 2023

Podobne szkolenia