Wideoszkolenie: Rozliczanie VAT

Jak ujmować w ewidencji faktury korygujące? Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie? Jakie dane ujmować do JPK_V7M? Jak odliczać VAT od inwestycji i jak korygować odliczenie?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do urzędników zajmujących się rozliczaniem VAT w gminie

VAT w gminie: poznaj jak przygotować się do przeprowadzenia kontroli w jst
Podczas wideoszkolenia powiemy o problemach z jakimi zmagają się urzędnicy zajmujący się rozliczaniem VAT w gminie, powiemy jak radzić sobie z tymi problemami. Powiemy o tym jakie zmiany zaszły w JPK i które z nich dotyczą jst. Przedstawimy kwestie związane z prowadzeniem ewidencji VAT i zwrócimy uwagę na zapisy aktów wewnętrznych. Omówimy również wyniki kontroli NIK przeprowadzonej w różnych jst oraz jak rozliczać VAT w inwestycjach gminnych oraz korygować odliczenie.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak ujmować w ewidencji faktury korygujące „in minus” i „In plus”? Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie i na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakie dane wprowadzić do JPK_V7M w zależności od rodzaju sprzedaży/zakupu?
 • Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych?
 • Kiedy istnieje obowiązek korekty odliczonego VAT?
 • Kiedy gmina jest zwolniona z opodatkowania dostawy inwestycji gminnej?
 • Jakie są wnioski z przeprowadzonej przez NIK kontroli centralizacji VAT w samorządach?
 • Czy w każdym urzędzie należy raportować schematy podatkowe?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Każdy z uczestników po wideoszkoleniu otrzyma materiał w formie 140 stronicowej prezentacji, w której są zawarte odpowiedzi na wszystkie zagadnienia ze szczegółowego programu wideoszkolenia!

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie? Na co zwracać uwagę?

 • Jak ujmować w ewidencji faktury korygujące „in minus” i „In plus”?
 • Przykład: czy jeśli zostanie podpisany aneks do umowy z końcem danego miesiąca i zostanie wystawiona faktura korygującą to w skutek czego trzeba dokonać zwrotu zapłaconej wcześniej kwoty np.: za wykonaną usługę, zwrot pieniędzy następuje na początku następnego miesiąca, czy wówczas korektę na minus trzeba ująć w momencie wystawienia faktury i posiadania dokumentów stanowiących korektę, czy w momencie kiedy zostaną zwrócone pieniądze?
 • Co w przypadku, gdy wystawiane są noty dla jednostek za: wodę, ścieki, telefony, energię - czy można wystawić refakturę i odliczyć podatek VAT?
 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w zarządzeniu wewnętrznym o centralnym rozliczaniu VAT?
 • Jak ewidencjonować VAT naliczony w jednostkach organizacyjnych, które dokonują zakupów dla innych jednostek?
 • Jaka jest struktura JPK_V7M. Jakie dane zawiera?
 • Jakie elementy JPK_V7M szczególnie dotyczą JST?
 • Jakie informacje z ewidencji podatkowej muszą znaleźć się w JPK_V7M?

2. Jakie błędy w rozliczaniach VAT samorządów wykazała kontrola przeprowadzona przez NIK? O jakie działania NIK wnioskował do Ministra Finansów?

 • Jakie błędy popełniały samorządy rozliczając VAT?
 • Jakie są wnioski i zalecenia kontroli NIK dla samorządów?
 • W jakich obszarach można oczekiwać zmian, ewentualnie wyjaśnień Ministra Finansów?

3. Jak odliczać VAT w gminie? Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych? Czy można odliczyć własny prewspółczynnik? Jakie są korekty odliczenia VAT?

 • Jakie są warunki odliczenia VAT w gminie?
 • Jak odliczać VAT w projektach inwestycyjnych w gminie? Na co zwrócić największą uwagę?
 • Jak odliczać VAT od działalności Urzędu? Przykłady.
 • Przykład: co w przypadku kiedy przez grunt rolny biegną sieci np.: linia energetyczna, nie ma obowiązującego planu i dla tej działki nie ma wydanej decyzji o warunkach zabudowy, czy taką działkę należy opodatkować podatkiem VAT, czy skorzystać ze zwolnienia?
 • Jakie znaczenie na gruncie VAT mają czynności z jednostkami organizacyjnymi jst, a jakie ze spółkami?
 • Jak odliczać VAT jeżeli inwestycja wykorzystywana jest przez inną jednostkę niż ponosząca wydatki?
 • Czy można odliczać VAT od inwestycji w budowie, jakie należy spełnić warunki?
 • Od jakich czynności można odliczyć VAT w gminie?
 • Jak korygować VAT w sytuacji zmiany przeznaczenia inwestycji?
 • Kiedy dokonuje się korekty wieloletniej, jeśli nie wiadomo w którym roku inwestycja się zakończy (w którym roku będzie zrobione OT) co w tym przypadku z bieżącymi fakturami - jak je rozliczać?
 • Jak należy odliczyć VAT jeżeli gmina wykorzystuje towar/usługę jednocześnie do sprzedaży opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu? Czy należy stosować prewspółczynnik czy określić zakres wykorzystywania do czynności opodatkowanych?
 • Kiedy należy odliczać VAT prewspółczynnkiem? Przykłady.
 • Jak odliczać VAT pre-współczynnikiem w działalności wod-kan?
 • Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych pre-współczynnikiem?
 • Jak ustalić inny pre-współczynnik?
 • Czy można odliczyć 100% VAT od budowy i utrzymania targowiska jeżeli pobiera się opłatę targową i tzw. opłatę rezerwacyjną?
 • Czy można odliczać VAT od transakcji za wodę mimo, że gmina jeszcze nie ma w pełni wybudowanego wodociągu?
 • Na co zwrócić uwagę przy kwalifikowaniu VAT w projektach dofinansowywanych z dotacji zewnętrznych?
 • Czy przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności jest GTU 10?
 • Czy jeśli prawo użytkowania wieczystego jest bez VAT, czy jest GTU 10?

4. Kiedy Gmina działa jako podatnik VAT? Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości. Opodatkowanie VAT dotacji na instalacje solarów, usuwanie azbestu, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 • Kiedy gmina nie jest podatnikiem z tytułu dostawy/świadczenia usługi?
 • Czynności z zakresu oświaty – interpretacja ogólna Ministra Finansów- jakie są wątpliwości?
 • Kiedy dostawa nieruchomości (sprzedaż, aport) jest zwolniona z VAT, a kiedy opodatkowana?
 • Które dotacje należy opodatkować, a które nie (np. od solarów, od przydomowych oczyszczalni ścieków)?
 • Kiedy można zrezygnować ze zwolnienia z VAT dostawy nieruchomości i zastosować opodatkowanie nieruchomości?
 • Co w przypadku jednorazowych opłat pobieranych przez gminę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ponieważ gmina opodatkowuje podatkiem VAT wyłącznie przekształcenie dla użytkowania wieczystego, które powstało po 1 maja 2004 r.?
 • Co w przypadku rocznych opłat za przekształcenie czy należy je opodatkować podatkiem VAT?

5. Czym są schematy podatkowe? Jak je rozpoznawać? Czy każda gmina powinna raportować schematy podatkowe?

 • Czy w każdym urzędzie należy raportować schematy podatkowe?
 • Czym są schematy podatkowe? Kiedy istnieje obowiązek ich raportowania?
 • Na co zwrócić uwagę w kontekście powiązań w jednostkach budżetowych/urzędzie/spółkach?
 • Jak raportować schematy podatkowe?
 • Czy są terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych?
 • Zdefiniowanie co wchodzi w schematy podatkowe.
 • Co powinno być w zarządzeniu odnośnie MDR?

Prowadzący

Agnieszka Januszkiewicz - pracownik samorządowy. Pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia gdzie od 9 lat kieruje działem, do którego zadań należy rozliczanie VAT oraz przesyłanie JPK_VAT. Posiada 15 letnią praktykę w dziedzinie podatku VAT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny od 2009 r.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
27 lipca 2021
od 379.00
13 października 2021
od 379.00
27 grudnia 2021

Podobne szkolenia