Szkolenie: Rozliczanie VAT

Jak ujmować do ewidencji faktury korygujące? Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie? Jakie dane ujmować do JPK_V7M? Jak odliczać VAT od inwestycji i jak korygować odliczenie?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do urzędników zajmujących się rozliczaniem VAT w gminie

Uwaga! Nowe zasady ujmowania faktur korygujących
Podczas wideoszkolenia powiemy o problemach z jakimi zmagają się urzędnicy zajmujący się rozliczaniem VAT w gminie, powiemy jak radzić sobie z tymi problemami. Powiemy o tym jakie zmiany zaszły w JPK i które z nich dotyczą jst. Przedstawimy kwestie związane z prowadzeniem ewidencji VAT i zwrócimy uwagę na zapisy aktów wewnętrznych. Omówimy również wyniki kontroli NIK przeprowadzonej w różnych jst oraz jak rozliczać VAT w inwestycjach gminnych oraz korygować odliczenie.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Jak ujmować do ewidencji faktury korygujące „in minus” i „In plus”? Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie i na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakie dane wprowadzić do JPK_V7M w zależności od rodzaju sprzedaży/zakupu?
 • Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych?
 • Kiedy istnieje obowiązek korekty odliczonego VAT?
 • Kiedy gmina jest zwolniona z opodatkowania dostawy inwestycji gminnej?
 • Jakie są wnioski z przeprowadzonej przez NIK kontroli centralizacji VAT w samorządach?
 • Czy w każdym urzędzie należy raportować schematy podatkowe?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Każdy z uczestników po wideoszkoleniu otrzyma materiał w formie 140 stronicowej prezentacji, w której są zawarte odpowiedzi na wszystkie zagadnienia ze szczegółowego programu wideoszkolenia!

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie? Na co zwracać uwagę?

 • Jak ujmować do ewidencji faktury korygujące „in minus” i „In plus”?
 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w zarządzeniu wewnętrznym o centralnym rozliczaniu VAT?
 • Jak ewidencjonować VAT naliczony w jednostkach organizacyjnych, które dokonują zakupów dla innych jednostek?
 • Jaka jest struktura JPK_V7M. Jakie dane zawiera?
 • Jakie elementy JPK_V7M szczególnie dotyczą JST?
 • Jakie informacje z ewidencji podatkowej muszą znaleźć się w JPK_V7M?

2. Jakie błędy w rozliczaniach VAT samorządów wykazała kontrola przeprowadzona przez NIK? O jakie działania NIK wnioskował do Ministra Finansów?

 • Jakie błędy popełniały samorządy rozliczając VAT?
 • Jakie są wnioski i zalecenia kontroli NIK dla samorządów?
 • W jakich obszarach można oczekiwać zmian, ewentualnie wyjaśnień Ministra Finansów?

3. Jak odliczać VAT w gminie? Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych? Czy można odliczyć własny prewspółczynnik? Jakie są korekty odliczenia VAT?

 • Jakie są warunki odliczenia VAT w gminie?
 • Jak odliczać VAT w projektach inwestycyjnych w gminie? Na co zwrócić największą uwagę?
 • Jak odliczać VAT od działalności Urzędu? Przykłady.
 • Jakie znaczenie na gruncie VAT mają czynności z jednostkami organizacyjnymi jst, a jakie ze spółkami?
 • Jak odliczać VAT jeżeli inwestycja wykorzystywana jest przez inną jednostkę niż ponosząca wydatki?
 • Czy można odliczać VAT od inwestycji w budowie, jakie należy spełnić warunki?
 • Od jakich czynności można odliczyć VAT w gminie?
 • Jak korygować VAT w sytuacji zmiany przeznaczenia inwestycji?
 • Jak należy odliczyć VAT jeżeli gmina wykorzystuje towar/usługę jednocześnie do sprzedaży opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu? Czy należy stosować prewspółczynnik czy określić zakres wykorzystywania do czynności opodatkowanych?
 • Kiedy należy odliczać VAT prewspółczynnkiem? Przykłady.
 • Jak odliczać VAT pre-współczynnikiem w działalności wod-kan?
 • Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych pre-współczynnikiem?
 • Jak ustalić inny pre-współczynnik?
 • Czy można odliczyć 100% VAT od budowy i utrzymania targowiska jeżeli pobiera się opłatę targową i tzw. opłatę rezerwacyjną?
 • Czy można odliczać VAT od transakcji za wodę mimo, że gmina jeszcze nie ma w pełni wybudowanego wodociągu?
 • Na co zwrócić uwagę przy kwalifikowaniu VAT w projektach dofinansowywanych z dotacji zewnętrznych?

4. Kiedy Gmina działa jako podatnik VAT? Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości. Opodatkowanie VAT dotacji na instalacje solarów, usuwanie azbestu, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 • Kiedy gmina nie jest podatnikiem z tytułu dostawy/świadczenia usługi?
 • Czynności z zakresu oświaty – interpretacja ogólna Ministra Finansów- jakie są wątpliwości?
 • Kiedy dostawa nieruchomości (sprzedaż, aport) jest zwolniona z VAT, a kiedy opodatkowana?
 • Które dotacje należy opodatkować, a które nie (np. od solarów, od przydomowych oczyszczalni ścieków)?
 • Kiedy można zrezygnować ze zwolnienia z VAT dostawy nieruchomości i zastosować opodatkowanie nieruchomości?

5. Czym są schematy podatkowe? Jak je rozpoznawać? Czy każda gmina powinna raportować schematy podatkowe?

 • Czy w każdym urzędzie należy raportować schematy podatkowe?
 • Czym są schematy podatkowe? Kiedy istnieje obowiązek ich raportowania?
 • Na co zwrócić uwagę w kontekście powiązań w jednostkach budżetowych/urzędzie/spółkach?
 • Jak raportować schematy podatkowe?
 • Czy są terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych?
 • Zdefiniowanie co wchodzi w schematy podatkowe.
 • Co powinno być w zarządzeniu odnośnie MDR?

Prowadzący

Agnieszka Januszkiewicz - pracownik samorządowy. Pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia gdzie od 9 lat kieruje działem, do którego zadań należy rozliczanie VAT oraz przesyłanie JPK_VAT. Posiada 15 letnią praktykę w dziedzinie podatku VAT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny od 2009 r.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
18 marca 2021

Podobne szkolenia