Wideoszkolenie: Przetarg na odbiór odpadów

Jak poprawnie przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych? Jak przeprowadzić analizę potrzeb i wymagań? Jakie są nowe obowiązki zamawiających? Jak prawidłowo sporządzić dokumenty zamówienia?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się przetargiem na odbiór odpadów, gospodarką odpadami, pracowników działów zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, osób zajmujących się kontrolą i audytem zamówień publicznych.

Omówimy SWZ w świetle zmian w prawie zamówień publicznych
Zapraszamy Państwa do udziału w praktycznym wideoszkoleniu, podczas którego podpowiemy, w jaki sposób przygotować się do zlecenia odbioru odpadów. Wskażemy różnice w zamówieniu odbioru z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz pomiędzy samym odbiorem a odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Przedstawimy krok po kroku postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w trybie podstawowym w różnych wariantach oraz w trybie przetargu nieograniczonego. Otrzymacie Państwo wzory specyfikacji istotnych warunków zamówienia zarówno do postępowania w progu krajowym, jak i unijnym, na których omówimy wszystkie wymagane elementy SWZ.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Które rozwiązania należy przyjąć by udzielić zamówienia na odbiór odpadów w sposób optymalny i zgodny z przepisami?
  • Jakie pułapki czyhają na zamawiających przygotowujących zamówienie publiczne na odbiór odpadów?
  • Czy najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zmienia dotychczasowe spojrzenie na przetargi śmieciowe?
  • Jak i kiedy sporządzić analizę potrzeb i wymagań zgodnie z nowym PZP?
  • Jak sprawdzić i przechowywać dokumenty elektroniczne, dokumentację z przeprowadzonego postępowania?
  • Jakie poziomy odzysku i recyklingu gminy muszą uzyskać aby nie płacić kar?
  • Jakie kryteria ocen można zastosować? Jak oszacować koszty systemu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

  • Dla zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
  • Dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Szczegółowy program szkolenia:

1. Co zmieniło się w przepisach związanych z odpadami i zamówieniami publicznymi?
• Jakie główne zmiany wprowadziła nowa ustawa Prawo zamówień publicznych?

• Jak czytać nową ustawę Pzp?

• Jakie są nowe obowiązki zamawiających?

• Na czym polega elektronizacja zamówień publicznych?

• Jakie są nowe progi zamówień publicznych? Od jakiego progu jest to przetarg unijny?

• Co zmieniło się w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

• Co zmieni się w ustawie o odpadach?

2. Jak prawidłowo przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów?

• Jak ma wyglądać podzielenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie w praktyce?

• Jak udzielić zamówienia na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych a jak z niezamieszkałych?

• Czy robić jednoroczny przetarg – jaki przetarg optymalnie na ile lat?

• Co to jest analiza potrzeb i wymagań i jak ją przygotować?

• Jak oszacować wartość zamówienia?

• Jak przygotować opis przedmiotu zamówienia?

• Jak ustalać warunki zamówienia?

• Jak opisać aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne zamówienia?

• Jak ustalić kryteria oceny ofert?

• Jak określić warunki udziału w postępowaniu?

3. Czym są zamówienia in-house i czy można je stosować do zamówień na odbiór odpadów?

• Co to są zamówienia in-house i kiedy je można stosować?

• Jakie zmiany w zamówieniach in-house wprowadziła nowa ustawa Pzp?

• Na czym polega in-house wertykalny?

• Na czym polega in-house odwrócony i siostrzany?

• Na czym polega in-house wspólny?

• Jak przeprowadzić zamówienie z wolnej ręki krok po kroku?

4. Jak przygotować umowę?

• Co w nowym Prawie zamówień publicznych zmieniło się w kwestii umów?

• Jakie są klauzule abuzywne (niedozwolone)?

• Jakie zapisy musi zawierać umowa ws zamówienia publicznego?

• Jakie są nowe obligatoryjne klauzule w umowach powyżej 12 m-cy?

• Kiedy można i kiedy trzeba zmienić zawartą umowę?

5. Jak przygotować specyfikację warunków zamówienia?(Omówienie na wzorach)

• Jakie elementy musi zawierać specyfikacja warunków zamówienia?

• Jakie są różnice w zapisach specyfikacji w postępowaniu krajowym i unijnym?

• Jak określić sposób komunikacji w przypadku postępowań prowadzonych w platformach przetargowych a w miniportalu?

• Jak i kiedy zamawiający ma podpisać i opublikować swz?

6. Jak krok po kroku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego?

• Kiedy stosować przetarg nieograniczony?

• Które przepisy Pzp mają zastosowanie do tego trybu?

• Jakie są terminy?

• Gdzie wypełnić ogłoszenie o zamówieniu?

• Jak przygotować wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)?

• Czy można negocjować treść ofert?

7. Jak krok po kroku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym?

• Kiedy stosować tryb podstawowy i jakie są warianty?

• Które przepisy Pzp mają zastosowanie do tego trybu?

• Który wariant jest najlepszy?

• Jakie są terminy?

• Gdzie wypełnić ogłoszenie o zamówieniu?

• Czy stosuje się Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)?

• Czy można negocjować treść ofert?

• Kiedy nie negocjować?

Prowadzący

Paweł Nocoń- ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, praktyk, od 18 lat pracujący w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego. Kierownik w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa, prowadzący postępowania dla wydziałów Urzędu, jak i dla jednostek miejskich w ramach pomocniczych działań zakupowych. Prowadzi postępowania krajowe i unijne, drobne i te za kilkadziesiąt milionów złotych, głównie na roboty budowlane.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
22 czerwca 2022
od 409.00
13 września 2022

Podobne szkolenia