Wideoszkolenie: Przetarg na odbiór odpadów

Jak poprawnie przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych? Jak przeprowadzić analizę potrzeb i wymagań? Jakie są nowe obowiązki zamawiających? Jak prawidłowo sporządzić dokumenty zamówienia?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się przetargiem na odbiór odpadów, gospodarką odpadami, pracowników działów zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, osób zajmujących się kontrolą i audytem zamówień publicznych.

Kluczowe elementy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jak przygotować się do zlecenia odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Ponadto praktyk przedstawi krok po kroku postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w trybie podstawowym w różnych wariantach oraz w trybie przetargu nieograniczonego. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania od pierwszych minut spotkania, a prelegent odpowie na nie w oparciu o swoje doświadczenie. Wszystko po to, by dać Państwu gotowe rozwiązania, do zastosowania w pracy od zaraz.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy mimo obowiązku wprowadzenia w ustawie o utrzymaniu czystości wynagrodzenia wykonawcy wg stawek jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów możliwe jest stosowanie rozliczeń ryczałtowych np. ustalenie maksymalnej miesięcznej wysokości ryczałtowej wynagrodzenia? Np. rozliczamy się miesięcznie wg stawek jednostkowych, ale jeśli przekroczymy konkretny próg kwotowy wskazany w SWZ płacimy w danym miesiącu stawkę ryczałtową? Na jednym ze szkoleń powiedziano że wprowadzenie stawek jednostkowych nie zabroniono ryczałtu.
 • Zamawiający udziela zamówienia o wartości wyższej niż progi unijne na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jeśli zastosujemy CPV 90510000-5 (usuwanie i obróbka odpadów) zamiast CPV wskazanego w ustawie o e.i.p.a. (CPV 90511000-2), to czy zamawiający nie będzie musiał wymagać pojazdów niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych?
 • Które rozwiązania należy przyjąć by udzielić zamówienia na odbiór odpadów w sposób optymalny i zgodny z przepisami?
 • Czy można w SWZ wpisać termin realizacji zamówienia np. „3 miesiące od daty zawarcia umowy”, to czy w umowie można wpisać konkretnie „termin wykonania umowy 3 miesiące od dnia zawarcia umowy?
 • Czy najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zmienia dotychczasowe spojrzenie na przetargi śmieciowe?
 • Jak i kiedy sporządzić analizę potrzeb i wymagań zgodnie z nowym PZP?
 • Jak sprawdzić i przechowywać dokumenty elektroniczne, dokumentację z przeprowadzonego postępowania?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • SWZ dla zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 • SWZ dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie

 • Czy po 01.01.2023 r. każdy zamawiający ma obowiązek prowadzenia postępowań na platformie e-zamówienia? Co z zamawiającymi korzystającymi z komercyjnej platformy zakupowej?
 • Na jednym ze szkoleń powiedziano, że aby nie składać sprawozdania dot. czystych pojazdów w SWZ należy wpisać ogólny kod CPV- 90500000-2, zamiast szczegółowych wskazanych w art. 68b pkt 3 ustawy o elektromobilności. Czy RIO nie zarzuci unikania obowiązków sprawozdawczych?
 • Czy mimo obowiązku wprowadzenia w ustawie o utrzymaniu czystości wynagrodzenia wykonawcy wg stawek jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów możliwe jest stosowanie rozliczeń ryczałtowych np. ustalenie maksymalnej miesięcznej wysokości ryczałtowej wynagrodzenia? Np. rozliczamy się miesięcznie wg stawek jednostkowych, ale jeśli przekroczymy konkretny próg kwotowy wskazany w SWZ płacimy w danym miesiącu stawkę ryczałtową? Na jednym ze szkoleń powiedziano że wprowadzenie stawek jednostkowych nie zabroniono ryczałtu.
 • Czy użycie następujących kodów w usłudze odbioru i zagospodarowania jest prawidłowe:90512000-9 usługi transportu odpadów, 90512000-2 usługi związane z odpadami, 90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 90533000-2 usługi gospodarki odpadami.
 • Czy przy unieważnieniu postępowania wydłuża się termin zwrotu wadium o 5 dni, czyli czas na wniesienie odwołania?
 • Czy w umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych można zobowiązać przedsiębiorstwo do uzyskania wymaganych poziomów recyklingu?
 • Czy prawidłowe będzie zlecenie przez gminę in-house własnej spółce odbiór i zagospodarowanie odpadów a spółka będzie przekazywała zagospodarowanie odpadów innej firmie?
 • Czy można w SWZ wpisać termin realizacji zamówienia np. „3 miesiące od daty zawarcia umowy”, to czy w umowie można wpisać konkretnie „termin wykonania umowy 3 miesiące od dnia zawarcia umowy?
 • Czy zmieniając umowę na podstawie przepisu art. 455 ust 2 trzeba sporządzić aneks do umowy?
 • Zamawiający udziela zamówienia o wartości wyższej niż progi unijne na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jeśli zastosujemy CPV 90510000-5 (usuwanie i obróbka odpadów) zamiast CPV wskazanego w ustawie o e.i.p.a. (CPV 90511000-2), to czy zamawiający nie będzie musiał wymagać pojazdów niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych?
 • Od kiedy należy liczyć ogłoszenie o wykonaniu umowy w BZP do 30 dni od wykonania umowy?
 • Czy można ustalić stawkę ryczałtową za 1 mg odpadów, bez rozbijania na poszczególne frakcje?
 • Czy można wyłączyć z przetargu odbiór zużytych opon, które zbierane są w trakcie zbiórek wielkogabarytowych? Czy można zlecić ich odbiór w ciągu roku innej firmie, bez przetargu poprzez umowę zlecenie?


Przetarg na odbiór odpadów - najczęstsze pytania uczestników

 • W jaki sposób zrobić pomocne rozpoznanie rynku, jeżeli każda gmina ma inną wielkość, częstotliwość odbioru, liczbę mieszkańców, system pojemnikowo-workowy, gęstość zabudowy itd.? Kompletny przykład analizy rynku na konkretnym przykładzie
 • Czy sumujemy odbiór i zagospodarowanie?
 • Gospodarka odpadami – czy w gminie do 50.000 obowiązuje 10% czy nie?
 • Kiedy stosujemy elektromobilność, a kiedy nie?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy podczas trwania zamówienia in-house przekroczone zostanie maksymalne zobowiązanie wobec wykonawcy? Jeśli przy jednostkowym rozliczeniu odpadów będzie więcej niż szacowano i wartość umowy będzie wyższa niż założono?
 • Czy w SWZ lub w umowie trzeba umieścić zapis dotyczący przypadków przekroczenia wartości umowy czy nie jest to konieczne?
 • Czy ma to być aneks do umowy, zamówienie uzupełniające, ponowne negocjacje, czy jeszcze coś innego?
 • Czy po 1września jest możliwość zapisu na prowadzenie postępowania oraz przygotowanie formularza oferty na platformie e-zamówienia?
 • Czy w specyfikacji możemy dodać kryteria wyposażenia pojazdów, np. większą liczbę kamer, ponieważ obecnie mamy nagrania z jednej kamery na samochodach przedsiębiorcy


Jak prawidłowo przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów?

• Jak ma wyglądać podzielenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie w praktyce?
• Jak udzielić zamówienia na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych a jak z niezamieszkałych?
• Czy robić jednoroczny przetarg – jaki przetarg optymalnie na ile lat?
• Co to jest analiza potrzeb i wymagań i jak ją przygotować?
• Jak oszacować wartość zamówienia?
• Jak przygotować opis przedmiotu zamówienia?
• Jak ustalać warunki zamówienia?
• Jak opisać aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne zamówienia?
• Jak ustalić kryteria oceny ofert?
• Jak określić warunki udziału w postępowaniu?


Czym są zamówienia in-house i czy można je stosować do zamówień na odbiór odpadów?

• Co to są zamówienia in-house i kiedy je można stosować?
• Jakie zmiany w zamówieniach in-house wprowadziła nowa ustawa pzp?
• Na czym polega in-house wertykalny?
• Na czym polega in-house odwrócony i siostrzany?
• Na czym polega in-house wspólny?
• Jak przeprowadzić zamówienie z wolnej ręki krok po kroku?


Jak przygotować umowę?

• Co w nowym Prawie zamówień publicznych zmieniło się w kwestii umów?
• Jakie są klauzule abuzywne (niedozwolone)?
• Jakie zapisy musi zawierać umowa ws zamówienia publicznego?
• Jakie są nowe obligatoryjne klauzule w umowach powyżej 12 m-cy?
• Kiedy można i kiedy trzeba zmienić zawartą umowę?


Jak przygotować specyfikację warunków zamówienia?(Omówienie na wzorach)

• Jakie elementy musi zawierać specyfikacja warunków zamówienia?
• Jakie są różnice w zapisach specyfikacji w postępowaniu krajowym i unijnym?
• Jak określić sposób komunikacji w przypadku postępowań prowadzonych w platformach przetargowych a w miniportalu?
• Jak i kiedy zamawiający ma podpisać i opublikować swz?


Jak krok po kroku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego?

• Kiedy stosować przetarg nieograniczony?
• Które przepisy pzp mają zastosowanie do tego trybu?
• Jakie są terminy?
• Gdzie wypełnić ogłoszenie o zamówieniu?
• Jak przygotować wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)?
• Czy można negocjować treść ofert?


Jak krok po kroku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym?

• Kiedy stosować tryb podstawowy i jakie są warianty?
• Które przepisy pzp mają zastosowanie do tego trybu?
• Który wariant jest najlepszy?
• Jakie są terminy?
• Gdzie wypełnić ogłoszenie o zamówieniu?
• Czy stosuje się Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)?
• Czy można negocjować treść ofert?
• Kiedy nie negocjować?

Prowadzący

Paweł Nocoń- ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, praktyk, od 18 lat pracujący w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego. Kierownik w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa, prowadzący postępowania dla wydziałów Urzędu, jak i dla jednostek miejskich w ramach pomocniczych działań zakupowych. Prowadzi postępowania krajowe i unijne, drobne i te za kilkadziesiąt milionów złotych, głównie na roboty budowlane.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
10 maja 2023
od 499.00
30 czerwca 2023
od 499.00
17 sierpnia 2023
od 499.00
11 października 2023
od 499.00
07 grudnia 2023

Podobne szkolenia