Wideoszkolenie: Promocja miasta, gminy i turystyki

Promocja miasta, gminy i turystyki. Jak stworzyć dobrą promocję miasta/gminy, aby pokazać społeczności, jakie działania podejmuje gmina/miasto dla swoich mieszkańców i turystów? Jak pozyskać inwestorów i sponsorów? Jakie możliwości daje Facebook, Twitter, Instagram, aby przyciągnąć uwagę młodych ludzi i zachęcić ich do osiedlania się na terenie gminy/miasta? Jak w ciekawy sposób informować o działalności urzędu, inwestycjach, lokalnych atrakcjach oraz innych ważnych wydarzeniach?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów promocji miast, gmin i turystyki, pracowników zajmujących się planowaniem i przeprowadzaniem działań promocyjnych oraz zarządzających budżetem promocyjnym.

W jaki sposób pokazać mieszkańcom lokalne atrakcje
Wiele gmin/miast nie promuje się skutecznie w Internecie, przez co ludzie nie mają szansy dowiedzieć się, jak dużo robi gmina dla swoich mieszkańców. A gdyby tak pokazać ludziom, jak prężnie działa gmina, ile nowych inwestycji prowadzi, ile fantastycznych wydarzeń dzieje się na jej terenie? Na pewno dzięki promocji w Internecie gmina/ miasto ma szansę pokazać się z jak najlepszej strony, a nawet pozyskać nowych inwestorów czy zwiększyć ruch turystyczny. W dzisiejszych czasach media społecznościowe mają ogromną moc. Na naszym spotkaniu pokażemy, jakich narzędzi i metod użyć, aby być bliżej ludzi i pokazać im, że gmina to atrakcyjne i prężnie rozwijające się miejsce do życia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W jaki sposób promować małe gminy, które nie mają w swoim obrębie wielu atrakcji?
 • W jaki sposób może promować się gmina, aby pozyskać inwestorów i jak pokazać im swoją atrakcyjność?
 • Jak prowadzić stronę internetową gminy, aby była czytelna i atrakcyjna dla mieszkańców?
 • Jak tworzyć treści zamieszczane w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej, aby były zgodne z ustawą o dostępności?
 • W jaki sposób zainteresować mieszkańców wydarzeniami, które dzieją się w mieście, aby mogli przekonać się, że w gminie dzieją się ciekawe wydarzenia?
 • Jakie treści zamieszczać w mediach w okresie okołoświątecznym?
 • W jakich przypadkach można wykorzystać wizerunek, a w jakich nie należy tego robić?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Sprawozdanie finansowe z działań promocyjnych
 • Wzór umowy o dzieło na licencję wyłączną
 • Wzór umowy o dzieło na licencję niewyłączną
 • Wzór pisma ze zgodą na wykorzystanie, logo, herbu
 • Notatka prasowa zapraszająca do udziału w konkursie organizowanym przez Urząd
 • Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku

Szczegółowy program szkolenia:

1.Jak prowadzić promocję gminy w Internecie? Media społecznościowe i strona internetowa jako skuteczne narzędzie do zwiększenia atrakcyjności gminy/miasta. Jak gmina/miasto za pomocą mediów społecznościowych może pokazać mieszkańcom, że stale się rozwija?

 • Które media są najlepszym narzędziem do promowania gminy w Internecie i jakie rezultaty może osiągnąć gmina, promując się w mediach społecznościowych? Jakie media społecznościowe są najchętniej używane przez mieszkańców i turystów?
 • Jakie możliwości promocyjne oferują gminie Facebook, Twitter, Instagram?
 • Jak zaplanować efektywną promocję gminy w Internecie? Jakimi zasadami kierować się podczas działań promocyjnych? Jak poprzez promocję w mediach społecznościowych osiągnąć trzy najważniejsze założenia: dotrzeć do inwestorów, by inwestowali w rozwój gminy, zachęcić turystów do odwiedzania miejscowości, być bliżej mieszkańców oraz zachęcać ludzi do osiedlania się na jej terenie?
 • W jaki sposób może promować się gmina, aby pozyskać inwestorów i jak pokazać im swoją atrakcyjność? Jak przygotować ofertę inwestorską miasta/gminy? Jak pokazać inwestorom, że gmina jest otwarta na inwestycje?
 • Jak zachęcić mieszkańców do śledzenia mediów społecznościowych gminy? Jak zwiększyć atrakcyjność zamieszczanych treści? Dlaczego to mieszkańcy poprzez polubienia i ilości wyświetleń sami decydują, co chcą czytać? Jak zachęcić mieszkańców do interakcji w komentarzach?
 • Jak prowadzić stronę internetową gminy, aby była czytelna i atrakcyjna dla mieszkańców? Dlaczego warto informować o działalności urzędu, inwestycjach, lokalnych atrakcjach oraz innych ważnych wydarzeniach i jakie to daje korzyści gminie?
 • Jak poprzez kampanie płatne oraz darmowe zwiększyć atrakcyjność materiałów zamieszczanych na stronie internetowej gminy?
 • Dlaczego media społecznościowe oraz strona internetowa powinny się ze sobą łączyć? Dlaczego nie powinno się wybierać treści zamieszczanych w mediach społecznościowych, tylko publikować te same informacje, które znajdują się na stronie internetowej?
 • Za pomocą jakich bezpłatnych narzędzi i aplikacji można uatrakcyjnić treści publikowane w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej gminy?
 • Jak prowadzić media społecznościowe i stronę internetową, aby były zgodne z ustawą RODO? Jakich danych wrażliwych nie można publikować? Czy regulamin jest zawsze wymagany podczas ogłaszania konkursu?

2. Jak przygotować atrakcyjne materiały na media społecznościowe i stronę internetową?

 • Skąd pozyskać atrakcyjne materiały na media społecznościowe i stronę internetową gminy? Jak samodzielnie tworzyć materiały promocyjne, filmowe, zdjęciowe, multimedialne? Jak tworzyć treści zamieszczane w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej, aby były zgodne z ustawą o dostępności?
 • W jaki sposób urząd gminy może przekazywać ważne informacje, aby były przystępne i zrozumiałe dla mieszkańców? 7 kanonów stylu komunikatywnego jako odpowiedź na poważny problem z komunikacją
 • W jaki sposób redagować teksty, aby były atrakcyjne i przyciągały odbiorców? W jaki sposób promować w Internecie przyszłe wydarzenia plenerowe i stacjonarne, aby zachęcić mieszkańców do uczestniczenia? W jaki sposób zainteresować mieszkańców wydarzeniami, które dzieją się w mieście, aby mogli przekonać się, że w gminie dzieją się ciekawe wydarzenia?
 • Jakie treści zamieszczane na mediach społecznościowych są najciekawsze? Czy warto częściej publikować filmy, czy zdjęcia? Jakie treści zamieszczać w mediach w okresie okołoświątecznym? Czy urząd powinien składać życzenia? Jak w ciekawy sposób urząd może złożyć życzenia świąteczne? W jaki sposób relacjonować wydarzenia okołoświąteczne?
 • Z kim gmina może współpracować podczas tworzenia treści na media społecznościowe? Czy graficy i fotografowie podnoszą atrakcyjność materiałów? Czy potrzebna jest pomoc polonistów i stylistów językowych? Czy należy kontaktować się z autorami tekstów w celu ulepszenia publikowanych treści?

3. Najważniejsze aspekty związane z prawem autorskim

 • Jak w praktyce korzystać z prawa autorskiego? Czym są prawa osobiste? Na jaki okres przyznaje się prawa majątkowe? Najważniejsze aspekty prawa autorskiego
 • Jak wykorzystywać materiały cyfrowe, aby były zgodne z prawem autorskim? Jak posługiwać się zdjęciami w Internecie?
 • Jak rozróżniać licencje na dzieło? Licencja wyłączna i niewyłączna
 • Jak stosować prawo ochrony wizerunkowej? W jakich przypadkach można wykorzystać wizerunek, a w jakich nie należy tego robić? Czy podczas dożynek miejskich można udostępniać wizerunek? Jakie zasady obowiązują podczas fotografowania dzieci podczas imprez okolicznościowych?
 • W jaki sposób można wykorzystać wizerunek np. na zdjęciach umieszczonych na portalach internetowych, by ustrzec się przed skargami i prośbami o usunięcie zdjęcia?
 • Jak poprawnie podać źródło materiałów publikowanych w Internecie?

4. Jak zaplanować kilkuletnią strategię promocyjną?

 • Najważniejsze zasady promowania gminy. Do kogo gmina kieruje swoją promocję i dlaczego tak ważne jest określenie grupy odbiorców? Jaki powinien być cel promocji? Jak w trakcie promocji wykorzystać atuty miejscowości? Czy park miejski może być sztandarowym obiektem promocyjnym gminy?
 • W jaki sposób promować małe gminy, które nie mają w swoim obrębie wielu atrakcji? W jaki sposób stworzyć pozytywny wizerunek miasta i gminy wśród mieszkańców oraz poza obrębem gminy i dlaczego warto nad tym stale pracować?
 • Na jakiej podstawie i za pomocą jakich narzędzi można tworzyć strategię promocyjną gminy? Dlaczego podczas planowania strategii promocyjnej gminy powinno się uwzględnić potrzeby mieszkańców?
 • Jakie narzędzia i kanały może wykorzystać gmina podczas promocji? Jak promować gminę za pomocą klasycznych technik przekazywania informacji? Jak podczas promocji wykorzystać lokalną gazetę? W jaki sposób pisać o tym, co aktualne?
 • Jak wypromować małych gminnych przedsiębiorców? W jaki sposób promować się przy pomocy lokalnych produktów i producentów? Jak poprzez promocję wpłynąć na sprzedaż dziedzictwa kulturowego? W jaki sposób prowadzić akcje promocyjne, aby zachęcić młodych mieszkańców do pozostania i osiedlania się w obrębie miasta i gminy?
 • W jaki sposób promować gminę za pomocą gadżetów? Jakie materiały promocyjne warto przygotować? Jak tworzyć materiały z uwzględnieniem identyfikacji wizualnej oraz zasady spójności? Czy gadżety przeznaczone na nagrodę w konkursie są dobrą metodą promocji?
 • Jak promować zdrowy tryb życia w czasie pandemii? Czy informacja o nowym parku zachęci mieszkańców do aktywności fizycznej? Jak promować działania profilaktyczne? Czy wywiad z lokalnym ekspertem może mieć charakter promocyjny?

5. Skąd pozyskać budżet na działania promocyjne?

 • Jak opracować skuteczny plan zarządzania budżetem promocyjnym gminy?
 • Jak poprowadzić tanią i skuteczną promocję gminy?
 • Skąd można pozyskać dodatkowe środki finansowe na promocję miasta i gminy oraz turystyki?
 • Zewnętrzne dofinansowanie działań promocyjnych gminy. Na co zwrócić uwagę pisząc wnioski konkursowe?

6. Jak nawiązać efektywną współpracę?

 • Dlaczego gmina powinna współpracować z mediami? Jak współpracować z lokalnymi redakcjami? Czy współpraca z telewizją oraz radiem przynosi korzyści gminie? Co zrobić, aby współpraca była skuteczna?
 • Dlaczego dialog z mieszkańcami jest ważny dla rozwoju miasta, gminy, powiatu? Jaką rolę we współpracy pełnią konsultacje społeczne?
 • Jak współpracować z wewnętrznymi przedsiębiorcami, aby gmina oraz przedsiębiorcy uzyskali wspólne korzyści finansowe? Jak prowadzić negocjacje? Jak stworzyć wspólny plan projektu? Jak współpracować, aby doprowadzić wspólny projekt ku końcowi?
 • Jakie korzyści dla gminy wynikają ze współpracy z miastami partnerskimi z zagranicy?
 • W jaki sposób ustalać oferty sponsorskie na działania promocyjne miast i gmin? Na co zwrócić uwagę podczas współpracy?
 • Dlaczego współpraca z miejskimi/gminnymi instytucjami kultury i sportu jest ważna dla wspólnej promocji?

7. Jak przeprowadzić promocję turystyki?

 • Jak opracować strategię promocyjną produktu turystycznego?
 • Jak wypromować małe miejscowości turystyczne?
 • Jak promować miejscowość turystyczną poza sezonem?
 • W jaki sposób skierować działania na promocję na ekoturystyki? Jak promować ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i ekologiczne środki transportu?
 • W jaki sposób prowadzić analizę pod kątem ruchu turystycznego? W jaki sposób monitorować przychód turystyczny? Jakie sposoby można zastosować?
 • Z jakich serwisów turystycznych oraz aplikacji warto korzystać w trakcie promocji?
 • Jak gmina może promować się na targach turystycznych? Jak powinno wyglądać przekonujące stanowisko promocyjne? Jak przygotować materiały promocyjne?
 • W jaki sposób gmina może otworzyć się na zagranicznego turystę?
 • Jak stworzyć własną markę turystyczną? W jaki sposób ją wypromować?

Prowadzący

Wideoszkolenie poprowadzi specjalista ds. turystyki i promocji. Nasz prelegent od 2013 roku pracuje w samorządzie terytorialnym — w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury. Zajmuje się m.in. promocją miasta, turystyką, współpracą z mediami, współpracą z zagranicznymi miastami partnerskimi. Prowadzący posiada również doświadczenie zawodowe w dziale marketingu i sprzedaży w prywatnej firmie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie public relations oraz Szkoły Liderów Miasta Ełku. Wykształcenie wyższe magisterskie: filologia polska, licencjackie: zarządzanie w administracji publicznej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
11 lutego 2022
od 399.00
08 kwietnia 2022
od 399.00
10 czerwca 2022
od 399.00
12 sierpnia 2022
od 399.00
14 października 2022
od 399.00
16 grudnia 2022

Podobne szkolenia