Wideoszkolenie: Programy zdrowotne

Jak tworzyć, realizować, promować i finansować programy oparte na Ustawie o zdrowiu publicznym? W jaki sposób przygotować i zdać sprawozdanie? Co robić, gdy pojawią się problemy z obsługą ProfiBazy?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników UM, UMiG, UG i OPS zajmujących programami opartymi na Ustawie o zdrowiu publicznym

Jak efektywnie realizować programy przy niskim budżecie? Co zrobić, gdy środki przeznaczone na realizację programu są niewystarczające?
Podczas szkolenia dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o programach zdrowotnych. Nasz prelegent opowie, jak tworzyć program zdrowotny w praktyce, jak go realizować oraz promować. Wyjaśni, skąd można pozyskać fundusze i jak uporać się ze sprawozdaniami. Praktyk - pracownik urzędu - rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące programów zdrowotnych oraz ProfiBazy - co z pewnością ułatwi i przyśpieszy wykonywanie codziennych obowiązków

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak napisać program zdrowotny w praktyce? Jak go analizować? Na co zwracać uwagę?
 • Jakie są zadania gmin wynikające z Ustawy o zdrowiu publicznym?
 • Jak skontrolować gminny program zdrowotny?
 • Co minimalnie powinien zawierać program, żeby realizować ustawę?
 • Jak finansować programy polityki zdrowotnej? Skąd czerpać środki? Jakie są możliwości?
 • Jak przypisywać realizowane działania do ogólnego programu zdrowotnego? Czy w ogóle istnieje obowiązek wpisywania tych danych?
 • ProfiBaza: jak tworzyć bazę działań? Jak wprowadzać do niej dane?

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy co roku trzeba przedstawić stan zaszczepienia mieszkańców? Komu należy to przedstawić - Radzie Miejskiej czy NFZ?
 • Czy pieniądze z ,,małpek” można przeznaczyć na terapię, ponieważ czas oczekiwania jest bardzo długi? Czy pieniądze z ,,korkowego’’, bądź z ,,małpek’’ można przeznaczyć na inne programy zdrowotne dla mieszkańców?
 • Jak określić liczbę odbiorców korzystających z utworzonej ścieżki rowerowej lub siłowni zewnętrznej?
 • Czy należy określić czas realizacji zadań przez miejską komisję rozwiązywania problemów alkoholowych?
 • Co z programem profilaktyki, jeżeli gmina ma status uzdrowiska?
 • Czy konkursy na PPZ ogłasza się co roku?
 • Czy konkurs na program wieloletni ogłaszamy co roku?


1. Jak tworzyć program zdrowotny w praktyce?

 • Jak napisać program zdrowotny w praktyce? Jak go analizować? Na co zwracać uwagę?
 • Jak wyznaczać cele w programach zdrowotnych?
 • Jak należy określić dany problem badawczy przy tworzeniu programu?
 • Jak pisać programy dla małej gminy przy uwzględnieniu jej możliwości?
 • Skąd czerpać dane do tworzenia programu? Co powinno się w nim znaleźć?
 • W jaki sposób oszacować potrzeby społeczeństwa? Sposoby badania rynku, lokalne sondaże itp.
 • Co minimalnie powinien zawierać program, żeby realizować ustawę?
 • Podejmowanie uchwał przez radę miejską odnośnie programów zdrowotnych


2. W jaki sposób realizować program zdrowotny?

 • Jakie są zadania gmin na podstawie Ustawy o zdrowiu publicznym?
 • Jak organizować konkursy?
 • Jak skontrolować gminny program zdrowotny?
 • Co należy do obowiązków gminy? Jak się w tym rozeznać?
 • Jak powinny wyglądać umowy o świadczenie usług zdrowotnych?
 • Jak przesłać program do zaopiniowania?
 • Na czym polega opiniowanie programów przez agencję? Jak powinno prawidłowo przebiegać?
 • Co robić, kiedy po zgłoszeniu programu agencja wyda negatywną opinię? Jak tego uniknąć?
 • Czy istnieje obowiązek brania udziału w działaniach nie mających charakteru ustawowego? Jak sobie radzić w takich sytuacjach?
 • Jak sobie poradzić w sytuacji kolidujących terminów?


3. Jak promować program?

 • Jak dobrze zorganizować kwestie marketingowe związane z zachęceniem mieszkańców do wzięcia udziału w programach?
 • Jak powinna wyglądać dobra reklama? Proces tworzenia krok po kroku
 • Jak efektywnie prowadzić kampanię informacyjną za pomocą środków masowego przekazu?
 • Jak przygotowywać treści internetowe?


4. W jaki sposób finansować program?

 • Jak finansować programy polityki zdrowotnej? Skąd czerpać środki? Jakie są możliwości?
 • Skąd pozyskiwać fundusze na bieżąco? W jaki sposób to robić?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy okaże się, że na dany program jednak nie ma środków, bądź są one niewystarczające? Do kogo się zwrócić?
 • Jak wykorzystywać środki z opłat małpkowych?
 • Środki korkowe - jak je wykorzystać? Jakie są możliwości ich wykorzystania?
 • Jak ubiegać się o dofinansowania z budżetu województwa, państwa lub budżetu unijnego?
 • Jak gminy z niskim dochodem mają efektywnie realizować program? Co zrobić w sytuacji, gdy środki przeznaczone na jego realizację są niewystarczające?
 • Jak powinno wyglądać rozliczanie z dofinansowań? Na co zwracać uwagę?
 • Kto ma obowiązek finansowania badań udostępnionych bezpłatnie lokalnej ludności?


5. Jak radzić sobie ze sprawozdawczością?

 • Jak często wypełniać sprawozdania?
 • Gdzie tworzyć sprawozdania?
 • Jak prawidłowo zdawać sprawozdanie?
 • Jak wyegzekwować sprawozdanie od jednostek podległych gminie?
 • Co z zakresu sprawozdawczości należy do samorządów?
 • Jak przypisywać realizowane działania do ogólnego programu zdrowotnego? Czy w ogóle istnieje obowiązek wpisywania tych danych?
 • Jak precyzować zagadnienia w sprawozdaniach?
 • Aktualizacja sprawozdań krok po kroku
 • Jak sporządzać sprawozdania w ProfiBazie?
 • Jak uzupełniać sprawozdania w ProfiBazie?
 • ProfiBaza - jak unikać usuwania sprawozdań przez ten system?
 • Profi Baza - jak tworzyć bazę działań? Jak wprowadzać do niej dane?
 • Jak segregować sprawozdania w ProfiBazie?
 • Jak zapisywać sprawozdania w ProfiBazie?
 • Jak zaklasyfikować działania w ProfiBazie? Według jakiego wzoru to robić? Słowniczek pojęć
 • ProfiBaza - jak napisać sprawozdanie, żeby system go nie odrzucał?
 • Sprawozdawczość - co należy do samorządów?
 • Jakie zadania powinny znajdować się w ramach ProfiBazy?
 • Jak nanosić korektę na sprawozdanie w ProfiBazie?
 • ProfiBaza - jak ustawić w niej priorytety?
 • Sprawozdawczość - jak mała gmina, realizująca zadania ogólne, ma wybrać kategorie w bazie, która jest sprecyzowana?
 • PARPA - jak prawidłowo sporządzać sprawozdaniaw jej ramach?
 • Jak poruszać się po ProfiBazie z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego?

Prowadzący

Małgorzata Gromadzka - od 2014 roku pracuje w Urzędzie Miasta Biłgoraj. Jest odpowiedzialna za politykę zdrowotną tj. tworzenie programów polityki zdrowotnej m.in. programu szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Biłgoraja powyżej 60 roku życia na lata 2018-2026 oraz Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2021. Jest również odpowiedzialna za koordynację działań zdrowotnych na terenie gminy w zakresie m.in. profilaktyki czerniaka, szczepień ochronnych, współpracy z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną, działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania COVID-19, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zdrowia, sprawozdawczość w zakresie działań zdrowotnych na terenie gminy. Dodatkowo nadzoruje wszystkie jednostki pomocy społecznej w mieście i odpowiedzialna jest za nadzór nad żłobkami.

Od 2009 roku jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W latach 2017-2019 piastowała funkcję Przewodniczącej Rady. Natomiast od 2021 roku jest przewodniczącą Rady Rejonowej Honorowych Dawców Krwi przy PCK w Biłgoraju. Jest odpowiedzialna za koordynację i organizowanie terenowych akcji poboru krwi w powiecie biłgorajskim. Od 2021 roku została powołana do pełnienia funkcji członka Rady ds. Polityki Senioralnej Województwa Lubelskiego. Od 2020 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla przedsiębiorców, rolników, naukowców, organizacji pozarządowych. Samorządowiec i działacz społeczny. W 2014 roku ukończyła Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, wydział prawa i administracji, na kierunku prawo.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
02 marca 2023
od 499.00
21 kwietnia 2023
od 499.00
26 czerwca 2023
od 499.00
08 września 2023
od 499.00
30 listopada 2023

Podobne szkolenia