Szkolenie: Prawo zamówień publicznych

„Na czym polegają zmiany w Prawie zamówień publicznych? Zamówienia bagatelne od A do Z. Jak stworzyć regulamin wewnętrzny lub dostosować obecny regulamin do zmian? Jak przeprowadzać postępowanie za pomocą platformy oraz jak weryfikować podpis elektroniczny? Porównanie miniPortalu z platformami komercyjnymi. Czy miniPortal jest wystarczający i jak korespondować za pomocą miniPortalu?"

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do sekretarzy gmin, pracowników ds. Zamówień publicznych, biur zamówień publicznych w urzędach, pracowników zarządów dróg oraz wydziałów inwestycji, Starostw Powiatowych, zarządców dróg powiatowych, miejskich, wojewódzkich. Zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się przetargami, zamówieniami publicznymi oraz inwestycjami.


Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021!
Podczas wideoszkolenia Prowadzący - praktyk przedstawi najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych i rozwieje wątpliwości na temat zamówień bagatelnych. Przedstawi jak stworzyć nowy regulamin wewnętrzny, przekaże uczestnikom wzory regulaminów, w zrozumiały sposób przybliży temat elektronizacji oraz szczegółowo odpowie na pytania zawarte w programie szkolenia.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

  • Jak będą wyglądały procedury po zmianach w Prawie zamówień publicznych?
  • Omówienie zasad sporządzania zamówień bagatelnych
  • Co dokładnie oznacza pojęcie „zakup jednorazowy”?
  • Jak utworzyć nowy regulamin? Przedstawienie przykładowych zapisów
  • Jak przygotować się do elektronizacji zamówień publicznych oraz co w przypadku jeśli gmina nie robi dużych zamówień powyżej progów unijnych?
  • Czy wykonawcy są przygotowani na wejście elektronizacji ze względu na COVID-19? Czy z tego samego powodu termin wprowadzenia zmian może się wydłużyć?
  • Jak dostosować regulamin do platformy, która będzie obsługiwała urząd oraz czy Mini portal jest wystarczający?

Szczegółowy program szkolenia:

Na czym polegają nowe zmiany w Prawie zamówień publicznych? Przedstawienie i porównanie najważniejszych nowości
• Jak będą wyglądały procedury po zmianach w Prawie zamówień publicznych?

• Co należy robić inaczej niż do tej pory?

• Jak czytać nowy akt prawny?

• Jak zastosować nowe przepisy w praktyce?

Zamówienia bagatelne – omówienie od a do z

• Omówienie zasad sporządzania zamówień bagatelnych

• Co nastąpi w zmianach dotyczących zamówień bagatelnych?

• Czy będzie wyłączenie zamówień bagatelnych?

• Czy będą jeszcze jakieś zmiany w trybie podstawowym?

• Czy negocjacje nie będą zakłócały konkurencji?

• SWZ – wzór pod kątem zapisów i podpisu kwalifikowanego

• Jakie dokumenty muszą być złożone w formie elektronicznej a jakie nie? Czy tylko oferta czy wszelkie dokumenty w postępowaniu?

• Jakie będą progi bagatelności?

• Zamówienie z wolnej ręki – jak się zmieniła procedura?

• W którym miejscu szukać zamówień bagatelnych?

• Jak należy je interpretować?

• Jak zawiadamiać o wyborze?

• Jak to powiązać z planem rocznym? Jeśli w ciągu roku ma się takie same zakupy to czy na przykład można tylko jedno z nich uznać jako zamówienia bagatelne?

• Jakie odzwierciedlenie w regulaminie będą miały zamówienia bagatelne?

• Jak na obecnym gruncie będą wyglądały zamówienia bagatelne? Cała procedura począwszy od ustalenia wartości

• Jak podzielić obowiązki w urzędzie?

• Roboty budowlane – jak konstruować specyfikację warunków zamówienia?

• Techniczna obsługa zamówień bagatelnych

• Co można negocjować?

• Jak można negocjować?

• Jakie powinny być kryteria oceny ofert?

• Co dokładnie oznacza pojęcie „zakup jednorazowy”?

• Kiedy i w jaki sposób przeprowadzać analizę? W jakiej formie ma być dostarczona do urzędu?

Jak utworzyć nowy regulamin?

• Jak utworzyć regulamin wewnętrzny?

• W jaki sposób dostosować obecny regulamin do zmian?

• Jak zapisać wszystko w jednym dokumencie?

• Regulamin do 130 tys. zł – jakie należy wprowadzić zmiany?

• Przykładowe zapisy w regulaminie

• Czy będą jakieś uproszczenia?

Jak przygotować się do elektronizacji zamówień publicznych?

• Czy termin wprowadzenia zmian może przedłużyć się w czasie ze względu na COVID-19?

• Czy wykonawcy są przygotowani na wejście elektronizacji ze względu na COVID-19?

• Krok po kroku elektronizacja zamówień

• Jak przygotować i otworzyć ofertę?

• W jakiej formie będzie składana oferta?

• W jakiej formie będzie składana rezygnacja z oferty?

• Od kiedy jest liczony termin? Czy to będzie od pierwszego dnia następującego po otwarciu?

• Jak szacować wartości zamówienia?

• Jak przeprowadzić postępowanie za pomocą platformy?

• Czy systemy komputerowe i sieciowe w mniejszych gminach to wytrzymają?

• Jak będzie wyglądało e-fakturowanie?

• Czy będzie jakiś darmowy program?

• Warsztaty komputerowe i praktyczne uwagi odnośnie elektronizacji – pokazanie na przykładzie miniPortal (pod kątem zamawiającego)

• Jak będzie wyglądało przesyłanie informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?

• Jakie są dostępne platformy komercyjne?

• Czy urząd na własną rękę musi wybrać platformę?

• Co można uzyskać więcej od platformy komercyjnej?

• Porównanie: miniPortal a platformy komercyjne oraz plusy i minusy

• Na jaki okres będzie stworzona umowa do platformy?

• Czy cała dokumentacja musi być prowadzona elektronicznie?

• Jak weryfikować podpis osobisty?

• Jak udostępniać dokumenty w formie elektronicznej?

• Czy program do elektronizacji będzie komercyjny czy ogólnodostępny (bezpłatny)?

• Po czym poznać, że oferta jest prawidłowo podpisana?

• Co zrobić w sytuacji gdy ofertę złoży wykonawca, który nie jest zaproszony do składania ofert?

• Jak się przygotować do elektronizacji jeśli gmina nie robi dużych zamówień powyżej progów unijnych?

• Przykład: Urzędy Marszałkowskie z niektórych programów chcą całą dokumentację zgodną z oryginałem. Tak było w wersji papierowej. Jak to ma się do elektronizacji? Jak to będzie wyglądało podczas kontroli?

• Czy trzeba będzie wszystko drukować?

• Jak dostosować regulamin do platformy, która będzie obsługiwała urząd?

• Analiza trzech możliwości podpisu

• Jak weryfikować te 3 rodzaje podpisów gdy kilka różnych firm składa oferty?

• Jak weryfikować podpis elektroniczny?

• Jak przełamać stereotyp elektronizacji? (dla niektórych osób jest to totalna nowość, głównie dla starszych oraz tych, które prowadziły do tej pory obieg dokumentów w formie papierowej)

• Nowa specyfikacja techniczna – jak ją stworzyć? Na roboty budowalne, usługi

• Jak będzie wyglądało ogłoszenie o wpisaniu do prezesa urzędu o zamówieniach publicznych 30 dni od podjęcia decyzji o ustawie budżetowej planu zamówień?

Prowadzący

Miron Tadych - Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, odpowiedzialny za zarządzanie miejską infrastrukturą drogową, terenami zieleni i cmentarzy. Radca prawny specjalizujący się w prawie samorządowym i administracyjnym. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Oficjalny stypendysta Miasta Poznania. Wiceprezes Forum Innowacji w Logistyce i Transporcie z siedzibą w Warszawie. Szkoleniowiec oraz autor wielu artykułów branżowych, publikowanych przez wydawnictwa ZGD „TOR”, C. H. Beck oraz Semantica.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
09 grudnia 2020
od 399.00
04 stycznia 2021

Podobne szkolenia