Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe w OPS

Jak przygotować Ośrodek Pomocy Społecznej na wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych? Jakie są kryteria wyboru odpowiednich instytucji finansowych? W jaki sposób zaplanować środki dla PPK? Rezygnacja z PPK - kiedy należy ją złożyć i jak wypełnić? Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem PPK

od 399.00 zł

WIDEOSZKOLENIE PCC POLANDskierowane do pracowników działu kadr i płac, działu księgowości i głównych księgowych oraz wszystkich pracowników OPS odpowiedzialnych za wdrożenie PPK


Na co zwrócić uwagę przy wyborze podmiotu, który realizuje PPK?
Zapraszamy Państwa do udziału w praktycznym wideoszkoleniu, podczas którego podpowiemy jak dobrze przygotować Ośrodek Pomocy Społecznej do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, a w szczególności jak zapewnić środki na ewentualne PPK, jakie są kryteria wyboru odpowiednich instytucji finansowych, jak powinna wyglądać współpraca OPSu z firmą ubezpieczeniową oraz co zrobić w sytuacji, w której żaden pracownik nie będzie chciał przystąpić do PPK.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

1.Jeśli od stycznia OPS są objęci ustawą o PPK, od kiedy należy zbierać oświadczenia o rezygnacji w sytuacji, w której umowa o zarządzanie nie jest jeszcze podpisana?
2.Czy do instytucji finansowej należy wysyłać dane wszystkich uczestników objętych obowiązkiem (18-55 lat), czy tylko dane osób, które nie złożyły rezygnacji lub złożyły wniosek o dobrowolne objęcie PPK?

3.Co w sytuacji, kiedy nikt nie chce przystąpić. W jaki sposób wybrać instytucję do podpisania umowy?

4.Jaka jest procedura wyłonienia reprezentacji pracowników w celu wyboru instytucji finansowej do PPK?

5.W jaki sposób OPS będzie mógł podpiąć się pod wybraną firmę przez urząd miasta? Jakie powinny być uzgodnienia w takiej sytuacji?

6.Co w przypadku pracownika na zasiłku macierzyńskim? Czy pracodawca w tym czasie nie będzie dokonywał żadnych wpłat na konto do PPK? Czy w tej sytuacji przysługuje opłata powitalna oraz opłata roczna? Czy powiadamiając pracodawcę o rezygnacji z przystąpienia do PPK od października b.r będzie mogła zadeklarować chęć przystąpienia do PPK wracając do pracy w październiku 2021?

7.Jaka jest procedura dziedziczenia, po jakim czasie można otrzymać te pieniądze, kto dokładnie ma prawo dziedziczenia i jakiej proporcji?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych
 • informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK
 • deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych
 • informacja podmiotu zatrudniającego dotycząca PPK
 • oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie
 • porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej
 • regulamin wyborów przedstawiciela pracowników

Szczegółowy program szkolenia:

1. Na czym polegają PPK, jaka jest ich zasada funkcjonowania, po co się je tworzy?

 • Znajomość przepisów ustawy o PPK oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • O czym mówi ustawa o PPK?
 • Jakie są założenia programu PPK?
 • Procedura wdrożeniowa krok po kroku: plan wprowadzenia PPK
 • Jak wdrożyć PPK? Od czego zacząć? Jak przygotować jednostkę na wprowadzenie PPK?
 • Na co OPS-y powinny zwrócić uwagę wprowadzając PPK?
 • Czy to firma zewnętrzna przedstawia oferty, czy OPS musi poszukiwać tej instytucji?
 • Jaka jest różnica między umową o zarządzanie a umową o prowadzenie? Co to jest umowa o zarządzanie PPK?
 • Jakie są możliwości przystąpienia do PPK: Co trzeba zrobić aby przystąpić? Co trzeba zrobić żeby nie przystąpić?
 • Kiedy nie ma obowiązku utworzenia PPK dla pracowników?
 • Czy każda firma musi mieć PPK?
 • Co to jest instytucja finansowa? Jak wybrać instytucję finansową?
 • Jakie terminy obowiązują przy wprowadzeniu PPK?
 • Co będzie, jeżeli żaden z pracowników się nie zdecyduje na prowadzenie PPK- wtedy umowa o prowadzenie nie jest zawierana?

2. Jak powinna wyglądać współpraca z firmą ubezpieczeniową? Jaki jest podział obowiązków między OPS a firmą ubezpieczeniową?

 • Czy firma ubezpieczeniowa na wniosek OPS-u będzie wprowadzała pracowników do systemu?
 • Czy OPS będzie mógł polegać na firmie ubezpieczeniowej?
 • Kto jest odpowiedzialny za napisanie regulaminu wyborów, informację dla pracownika i dopilnowaniem wszystkich terminów w OPS?
 • Kto zajmuje się obsługą całego procesu wdrożenia PPK, wyboru instytucji, informowania pracowników, dostarczenia materiałów?
 • Czy firma, z którą podpisze się umowę będzie obsługiwała zgłoszenia członków i wypowiedzenia, czy będzie to spoczywało na pracowniku OPS-u?
 • W jakim zakresie instytucja finansowa będzie pomagała i obsługiwała ten system?
 • Na kim będzie spoczywał obowiązek związany z przystąpieniem i ewentualną rezygnacją?
 • Na kim będzie spoczywał obowiązek związany ze składaniem wniosków i deklaracji?
 • Kto powinien przyjmować deklaracje i dbać o bieżącą obsługę pracowników i obsługę programu kadrowo – płacowego?
 • Czy oprogramowanie do obsługi KPP będzie udostępnione w kadrach i w płacach danej jednostki i będzie to spoczywało na pracowniku? Czy OPS może wymagać do niego dostępu?
 • Czy firma ubezpieczeniowa będzie przesyłała lub udostępniała informacje w systemie i na tej podstawie pracownik płac i kadr będzie mógł dokonywać rozliczeń z wypłaty?
 • Jeśli od stycznia OPS są objęci ustawą o PPK, od kiedy należy zbierać oświadczenia o rezygnacji w sytuacji, w której umowa o zarządzanie nie jest jeszcze podpisana?
 • Czy do instytucji finansowej należy wysyłać dane wszystkich uczestników objętych obowiązkiem (18-55 lat), czy tylko dane osób, które nie złożyły rezygnacji lub złożyły wniosek o dobrowolne objęcie PPK?
 • W ustawie nie ma wskazanego terminu "od kiedy" można rezygnować. Czy przystępuje się z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie?
 • Co w sytuacji, kiedy nikt nie chce przystąpić. W jaki sposób wybrać instytucję do podpisania umowy?
 • Co się dzieje, kiedy pracownik zmienia miejsce pracy?
 • Czy u nowego pracodawcy pracownik będzie oszczędzał w dotychczasowej instytucji finansowej?
 • Czy pracownik musi złożyć rezygnację aby nie przystąpić do PPK? Czy jeśli nie złoży rezygnacji jest zapisany automatycznie do PPK?
 • Czy pracodawca będzie mógł ponownie automatycznie zapisać pracownika do programu, mimo wcześniejszej rezygnacji?
 • Co z pracownikami po 55 roku życia? Czy mogą skorzystać z PPK czy muszą złożyć deklarację rezygnacji?
 • Czy jest to umowa pomiędzy pracownikiem a instytucją którą zawiera pracodawca w jego imieniu czy umowa pomiędzy pracodawcą a instytucją?
 • Co robić w sytuacji, w której pracownicy nie wyrażają zgody na przystąpienie do PPK?
 • PPK czy PPE? Czy posiadanie PPE zwalnia pracodawcę z oferowania pracownikom PPK?
 • Co z pracownikami, którzy pracują na umowy cywilno-prawne czy na zlecenia a w zakładzie jest PPE (a oni nie są w nie wciągnięci, a zakład PPK nie musi dla nich tworzyć)?
 • Przepisy obowiązujące od 01.01.2021 r. mówią, że do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy. W jaki sposób ustalić tą wartość zamówienia?

3. Jaka jest procedura wyłonienia reprezentacji pracowników w celu wyboru instytucji finansowej do PPK?

 • W jaki sposób wybrać reprezentację pracowników, która ma wyłonić instytucję finansową zarządzającą środkami?
 • Czy konieczne jest przeprowadzanie wyborów reprezentacji pracowników skoro jest 2 chętnych. Czy wystarczy krótka notatka że te 2 osoby będą pełnić te funkcje? Jak należy sporządzić protokół z wyboru takiej reprezentacji?
 • Czy reprezentacja do wyboru instytucji do PPK może być jednoosobowa? Czy należy przedstawić 3 instytucje do wyboru czy wystarczą np. 2?
 • Czy stosować czas startu zamówienia publicznego? Jeśli końcowy to jaki?
 • Jeśli jest Rada Pracowników wybrana wcześniej to należy udokumentować to jeszcze raz na potrzeby wyboru instytucji finansowej i przystąpienia do PPK? Czy konieczny jest dodatkowy wywiad z resztą pracowników w celu wyrażenia zgody na taki sam skład Rady Pracowników do wyboru instytucji finansowej?
 • Regulamin wyborów reprezentacji pracowników - wzór
 • Protokół z wyborów reprezentacji pracowników - wzór

4. Jakie są kryteria wyboru odpowiednich instytucji?

 • Od czego zacząć? W jaki sposób szukać instytucji? Harmonogram działań
 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze podmiotu, który realizuje PPK?
 • Protokół wyboru instytucji - jakie należy zawrzeć w nim kryteria wyboru?
 • Czy jednostka nadrzędna nad jednostką budżetową, która nie ma związków zawodowych, będzie mogła zawrzeć umowę z firmą ubezpieczeniową i w jaki sposób?
 • W jaki sposób OPS będzie mógł podpiąć się pod wybraną firmę przez urząd miasta? Jakie powinny być uzgodnienia w takiej sytuacji?
 • Co wówczas powinno być zrobione po stronie OPS-u, jakie formalności powinny zostać dopełnione aby to było prawidłowe?

5. Od czego będzie zależeć wysokość wpłat na konto PPK?

 • Jak zapewnić środki na ewentualne PPK? Czy należy to wpisać w plan wydatków na następny rok budżetowy
 • W jaki sposób zaplanować środki na następny rok dla PPK?
 • W jaki sposób poradzić sobie ze sfinansowaniem planów kapitałowych, z jakich źródeł finansować PPK?
 • Jaka jest wysokość składek na PPK? Jaka jest składka minimalna i maksymalna poniesiona przez pracownika?
 • Czy można zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wpłat do PPK?
 • Jak radzić sobie z problemem z dostosowaniem programu do obliczania składek?
 • Czy PPK jest opodatkowane? Jakie podatki zostaną nałożone na oszczędności?
 • Nie została jeszcze wybrana instytucja do prowadzenia i zarządzania. Czy należy już naliczać składki z datą wejścia w życie terminu czy dopiero po zawarciu umów?
 • Czy co roku pracownik będzie płacił procentowo coraz więcej?
 • Kto ile dopłaca?
 • Czy uczestnik dostaje część zysku? Czy tylko to co wpłacił + wpłaty pracodawcy + dopłaty roczne?
 • Jak na oszczędności w PPK wpłynie inflacja?
 • Czy PPK podlega waloryzacji?
 • Czy PPK jest opodatkowane w momencie wypłaty?
 • Czy PPK jest traktowane jako kapitał czy oszczędności?
 • Czy PPK będą oprocentowane?
 • Wynagrodzenia uczestnika PPK, korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”
 • Jaka jest możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników?
 • Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK
 • Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK przez uczestnika
 • Co się dzieje z pieniędzmi w PPK w przypadku choroby, jakie składki są odprowadzane, czy można te pieniądze wypłacić i w jakim czasie należy je zwrócić?
 • Co w przypadku pracownika na zasiłku macierzyńskim? Czy pracodawca w tym czasie nie będzie dokonywał żadnych wpłat na konto do PPK? Czy w tej sytuacji przysługuje opłata powitalna oraz opłata roczna? Czy powiadamiając pracodawcę o rezygnacji z przystąpienia do PPK od października b.r będzie mogła zadeklarować chęć przystąpienia do PPK wracając do pracy w październiku 2021?
 • Sposób obliczania składki dla osób przebywających na zwolnieniach, na urlopach wychowawczych i macierzyńskim. Od jakiej podstawy naliczamy te kwoty?
 • Jakie koszty manipulacyjne są związane z przystąpieniem do PPK?
 • Ile pracodawca musi odprowadzać do urzędu skarbowego?
 • Jaka jest procedura dziedziczenia, po jakim czasie można otrzymać te pieniądze, kto dokładnie ma prawo dziedziczenia i jakiej proporcji?
 • Jakie są koszty obsługi PPK przez bank?

6. Podpisywanie umów

 • Jakie mogą pojawić się błędy podczas obsługi PPK?
 • Czy istnieje możliwość przynależności do kilku programów PPK?
 • Jak powinna wyglądać deklaracja? Wzór
 • Protokół wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Wzór
 • Czy pracownik musi co 4 lata podpisywać deklarację rezygnacji aby był to program dobrowolnego uczestnictwa?
 • Tworzenie list

7.Jaki zakres danych pracodawca powinien pozyskać od uczestnika PPK i na jakiej podstawie?

 • Jaka dokumentacja jest niezbędna w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego?
 • Na jakiej podstawie prawnej pracodawca przetwarza dane uczestnika PPK?
 • Czy umowa o prowadzenie PPK będzie mogła zostać zawarta i realizowana jeśli pracownik nie ma skrzynki e-mail ani telefonu?
 • Czy pracodawca musi pozyskać odrębną zgodę pracownika na przetwarzanie danych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail?
 • Jak długo pracodawca może przechowywać dane w związku z PPK? (także w przypadku rezygnacji)?
 • Jaki jest zakres danych, jakich pracodawca żąda od pracowników celem zawarcia w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK?
 • Po jakim czasie dane powinny zostać usunięte?
 • Czy w każdym ośrodku powinien być wskazany inspektor ochrony danych osobowych?
 • Kto jest administratorem danych dotyczących PPK, instytucja finansowa czy pracodawca?
 • Przyjmowanie, obieg i gromadzenie dokumentacji dotyczącej PPK
 • Jakie są zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji?

8. Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem PPK

 • Jak się przygotować do kontroli?
 • Jakie kary i za co grożą pracodawcy?
 • Co dokładnie podlega kontroli i jaka instytucja państwowa dokonuje kontroli?
 • Czy KNF będzie mieć prawo do nakładania sankcji na instytucje państwowe?
 • Jaki jest podział kontroli między KNF i PIP?

Prowadzący

Agnieszka Gazda - długoletni praktyk, szczególnie prawa pomocy społecznej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, prawnik stale współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, osoba odpowiedzialna za przygotowanie wszelkich procedur i zarządzeń wewnętrznych dotyczących pracy i organizacji OPS, dr nauk prawnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Autor publikacji z zakresu prawa jednostek pomocy społecznej. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
27 listopada 2020
od 399.00
21 grudnia 2020

Podobne szkolenia