Wideoszkolenie: Postępowanie z dłużnikiem

Postępowanie z dłużnikiem w PUP – Jak radzić sobie z dłużnikiem, z którym nie ma żadnego kontaktu? Jak dotrzeć do dłużnika za granicą? Co zrobić, kiedy dłużnik umiera? Jak uniknąć przedawnień? W jaki sposób funkcjonuje Krajowy Rejestr Zadłużonych i jak i dlaczego warto z niego korzystać? Co w przypadku, kiedy dłużnik ogłasza upadłość? Od jakiego momentu zliczać odsetki? Co robić, jeżeli tytuły wykonawcze nieustannie wracają do nadawcy?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do pracowników powiatowych urzędów pracy, z wydziałów: ewidencji i świadczeń, księgowo-finansowego oraz do wszystkich osób zajmujących się problematyką windykacji i egzekucji świadczeń nienależnie pobranych. Do udziału zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tematyką omawianą podczas szkolenia

Jak postępować w przypadku śmierci lub ucieczki dłużnika? Jak uniknąć przedawnienia? Na to pytanie i wiele innych dotyczących postępowania z dłużnikiem odpowie Radca Prawny z PUP Rzeszów posiadający ponad 20 lat doświadczenia.
Celem szkolenia jest wsparcie pracy urzędników poprzez dostarczenie merytorycznych i obszernych informacji dotyczących postępowania z dłużnikiem. Na szkoleniu zostaną omówione wszelkie kwestie dotyczące trudnych dłużników, ale także bloki tematyczne opowiadające o korzyściach korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych. Każdy z urzędników otrzyma autorski skrypt doświadczonej prelegentki z PUP Rzeszów, która funkcję Radcy Prawnego sprawuje ponad 20 lat. Pani Ewa Szot odpowie także na każde pytanie dotyczące Twojego trudnego dłużnika i jak sobie z nim radzić.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak skutecznie pozyskiwać dane dłużników? Jak wskazywać majątek? Jak ustalać adresy dłużników?
 • Dłużnik jest wypłacalny, ale nie chce spłacać – co w takim przypadku?
 • W jaki sposób i gdzie możemy sprawdzić miejsce, w którym pracuje dłużnik i skąd pozyskuje środki? Czy dzwonić do urzędów skarbowych, aby zobaczyć na jakim etapie jest postępowanie?
 • Jak uniknąć przedawnienia?
 • Co w przypadku, kiedy sprawa zostaje umorzona i ponownie trafia do komornika do sprawdzenia – jak to liczyć? Kiedy przedawnienie wynosi 3, a kiedy 6 lat?
 • Czy jako urząd należy zakładać konto w KRZ? Jak to zrobić?
 • Windykacja sądowa i przedsądowa z umów cywilnoprawnych, które są zawierane przez urząd. Jakie są skuteczne sposoby informowania windykacyjnego?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór pisma do komornika
 • Wzór pisma o przedawnienie długu
 • Wniosek o podział spadku
 • Wniosek ugodę
 • Wniosek o rozłożenie na raty

Szczegółowy program szkolenia:

Najbardziej problematyczne kwestie związane z dłużnikiem PUP. Jak określić składniki majątku dłużnika?

 • W jaki sposób szukać dłużnika, jeżeli nie ma z nim żadnego kontaktu?
 • Jak skutecznie pozyskiwać dane dłużników? Jak wskazywać majątek? Jak ustalać adresy dłużników?
 • Jak dotrzeć do dłużnika za granicą?
 • Co zrobić, kiedy dłużnik zmarł, a dług dziedziczy po nim kilka osób?
 • W jaki sposób szukać majątku wśród rodziny dłużnika w przypadku jego śmierci?
 • Jakie są umocowania do spadku?
 • Windykacja świadczeń nienależnie pobranych przy zgonie dłużnika
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy jest złożone postępowanie, a występuje brak majątku, z którego
 • można by dochodzić zadłużenia?
 • Co w przypadku, kiedy dłużnik ogłasza upadłość? Jak długo można dochodzić należności w takim
 • przypadku?
 • Dłużnik jest wypłacalny, ale nie chce spłacać – co w takim przypadku?
 • Co w przypadku bardzo wysokich kwot długu i braku informacji, gdzie szukać dłużnika?
 • Jakie kroki poczynić, kiedy dłużnik nie chce spłacać długu?
 • Co, jeśli dłużnik nie przyjmuje długu?
 • W jaki sposób i gdzie możemy sprawdzić miejsce, w którym pracuje dłużnik i skąd pozyskuje środki?
 • Czy dzwonić do urzędów skarbowych, aby zobaczyć na jakim etapie jest postępowanie?
 • Co robić w przypadku bardzo małych kwot, gdy więcej wysyłamy listów, niż jest wart sam dług?
 • Dłużnik ma trudną sytuację i składa wniosek o rozłożenie na raty – co wtedy?
 • Czy należy wynajmować prawnika w Niemczech, jeżeli dłużnik wyjechał do tego kraju?
 • Jakie są skuteczne sposoby na dochodzenie należności w przypadku, kiedy dłużnik ucieka za granicę,
 • nie odbiera korespondencji i nie ma z nim kontaktu?
 • Dłużnik od 20 lat nie jest zainteresowany swoją sytuacją, odsetkami i komornikiem – co w takiej
 • sytuacji należy zrobić?
 • Czy należy kontrolować, co dzieje się z dłużnikiem?

Odsetki, raty i okresy przedawnienia. Jak skutecznie egzekwować okresy przedawnienia? Co w przypadku, kiedy okres przedawnienia mija? Czy są sposoby, aby unikać przedawnień?Terminowość należności – praktyczne omówienie

 • Jak uniknąć przedawnienia?
 • Jak wyliczyć termin spłaty?
 • W jaki sposób liczyć odsetki? Od jakiego momentu należy je naliczać?
 • Kiedy należy pisać pismo o przedawnienie?
 • Odsetki i sposób rozumowania – co, jeśli komornicy inaczej interpretują ustawę o odsetkach i ustawę covidową?
 • Jak skutecznie egzekwować okresy przedawnienia? Co w przypadku, kiedy okres przedawnienia mija?
 • Jak wszcząć postępowanie, aby okres przedawnienia nie minął?
 • Jakie są narzędzia do egzekwowania okresów przedawnienia?
 • Jak prawidłowo sporządzić dokumenty w przypadku rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, czy nabycia spadku?
 • Zawieranie ugody i decyzji w przypadku rozłożenia na raty
 • Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności
 • Postępowanie o nabycie spadku – wniosek o podział spadku
 • Ustalenie zakresów odpowiedzialności
 • Co w przypadku, kiedy sprawa zostaje umorzona i ponownie trafia do komornika do sprawdzenia – jak to liczyć? Kiedy przedawnienie wynosi 3, a kiedy 6 lat?
 • Zaliczenia na poczet długów – wszystkie koszty uboczne
 • Należności od przedsiębiorców i firm, które zlikwidowały działalność, a zalegają wysokie kwoty pożyczek. Do kiedy można ubiegać się o należności? Jak to skutecznie robić?
 • Wydana decyzja o raty – co robić, jeśli osoba nie spłaca, albo spłaca nie w terminie? Jak naliczać odsetki w przypadku decyzji o raty?
 • ZUS – co jeżeli ZUS dokonuje zwrotu niezależnie pobranego i nie zdoła pobrać całej należności? Czy należy żądać potrącenia, czy powinien robić to ZUS? Co dzieje się z resztą długu w przypadku potrącenia z renty?
 • Przedawnienie kosztów
 • Jak rozliczać wpłaty, gdzie nie są one zgodne z rozłożeniem na raty? Kiedy są odsetki? Sposoby rozliczania wpłat

Krajowy rejestr zadłużonych – dlaczego warto korzystać z KRZ?Jakie są techniczne nowinki związane z krajowym rejestrem zadłużonych?

 • Jak odczytywać przesłane korespondencje w rejestrze?
 • Czy jako urząd należy zakładać konto w KRZ? Jak to zrobić? Czy jesteśmy podpięci z automatu?
 • Czy dłużnik widnieje w systemie? Jak to sprawdzić?
 • Na jakich zasadach osoba jest wpisywana do KRZ?
 • Windykacje z lat 90 – czy wpisywać do KRZ?
 • Sąd poniszczył bardzo stare dokumenty, a ktoś domaga się dostarczenia tych dokumentów – co
 • wtedy?
 • Stare windykacje – co zrobić, kiedy poręczyciel umiera? Umorzyć, czy księgować?
 • Jak założyć konto w KRZ? Jak powiązać krajowy rejestr z jednostką organizacją? Instrukcja KRZ i
 • założenia rachunku
 • System nie jest kompatybilny ze stopą procentową – jak prawidłowo naliczyć odsetki?
 • Co, jeśli wynikają różnice ze sposobu naliczania odsetek między urzędem pracy, a urzędem
 • skarbowym?

Osoby bezrobotne, składniki majątku

 • Jakie są składniki majątku?
 • Jak postępować w przypadku osób bezrobotnych i nienależnie pobranych świadczeń?
 • Dłużnik jest bezrobotny, nie ma dochodów, a z zasiłków z opieki nie można ściągać świadczeń nienależnie pobranych – Co robić?
 • Zasiłki dla bezrobotnych w kwestii długów
 • Jak poszukiwać spadkobierców?

ABC Egzekucji administracyjnej i cywilnej – różnice, podobieństwa, omówienie

 • Jakie są różnice w egzekucji administracyjnej i cywilnej? Jakie są części wspólne? Zmiany w ustawodawstwie
 • Omówienie sądowych postępowań
 • Jak rozpocząć postępowanie?
 • Jak złożyć tytuł wykonawczy?
 • Od jakiego pozwu zależy naliczanie odsetek? Co w przypadku, kiedy nie ma radcy prawnego?
 • Co robić w przypadku bardzo małych kwot, gdzie więcej wysyłamy listów, niż jest wart sam dług?
 • Europejski nakaz zapłaty – omówienie
 • Niska ściągalność egzekucji – jak temu zaradzić?
 • Co to jest dzień układowy i w jakich postępowaniach występuje?
 • Jakie są konsekwencje, jak działać, co ustalać w przypadku dnia układowego?
 • Przypadki restrukturyzacyjne – upadłości konsumenckie
 • Dziedziczenie długów w praktyce – jak to wygląda?
 • Tytuły wystawionych decyzji – sądowe i inne
 • Omówienie świadczeń nienależnie pobranych
 • Postępowania sądowe – omówienie
 • Rozwiazywanie umów
 • Elektroniczne tytuły wykonawcze – omówienie
 • Ustawa covidowa – opinia wojewody dotycząca zastosowania ulg czy rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń. Czy opinia/ decyzja wojewody zawsze jest wiążąca? Co, jeśli wojewoda rozpatrzy negatywnie wniosek o raty?
 • Windykacja sądowa i przedsądowa z umów cywilnoprawnych, które są zawierane przez urząd. Jakie są skuteczne sposoby informowania windykacyjnego?
 • Zabezpieczenia przed udzielaniem pożyczek – wiarygodność żyranta, wzory aktów notarialnych
 • Jakie powinny być przesłanki do wszczęcia postepowania? Jakie kroki należy podjąć po umorzeniu postepowania?
 • Bony spadkowe i zasiłek stażowy – charakterystyka

Współpraca z komornikiem i sądem

 • Jak skutecznie występować do komornika?
 • Czy i kiedy występować do komornika o ponowne wszczęcie postępowania?
 • Procedura przyjmowania spadku przez komornika sądowego
 • Pisma do komorników, kiedy dłużnik nie odpowiada na wezwanie do spłaty – jak powinny wyglądać? Kiedy i jak je wysyłać?
 • Jak skutecznie współpracować z sądem?

Tytuły wykonawcze – umowy, kwoty

 • Co robić, kiedy tytuły wykonawcze nieustannie wracają?
 • Co, jeśli dłużnik nie odbiera pisma?
 • Ile upomnień należy wysyłać do dłużnika? Czy należy wysyłać 2, czy 3 upomnienia?
 • Jeżeli upomnienie jest awizowane, czy uważa się je za odebrane, czy nie?
 • Procedura księgowania wpłat i wyksięgowania w momencie płatności – jak księgować po spłaceniu długu?


Prowadzący

Ewa Szot -z wykształcenia jest Radcą Prawnym z ponad 20-letnim stażem pracy. Jest pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach pracy zajmuje się obsługą prawną urzędów administracji publicznej, w tym Powiatowych Urzędów Pracy.

Do zadań należy w szczególności dochodzenie na drodze postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego, należności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również z ustawy o COVID-19.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
06 marca 2023

Podobne szkolenia