Wideoszkolenie: Porzucone i odholowane pojazdy

Porzucone i odholowane pojazdy - zadania gmin i powiatów. Jak ustalać właściciela pojazdu? Jak radzić sobie w przypadku pojazdów z innych krajów? Jak skutecznie egzekwować należności? Śmierć właściciela odholowanego auta. Postępowanie sądowe. Ubezpieczenia pojazdów, które są na parkingu

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland jest skierowane pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw odpowiedzialnych za procedury dotyczące postępowania z porzuconymi pojazdami.

Praktyk szczegółowo omówi trudne przypadki związane z artykułami 130a i 50a
Porzucone przez właścicieli auta stanowią duży problem dla mieszkańców, ponieważ zabierają miejsca na parkingach, zanieczyszczają środowisko, a nawet mogą zagrażać bezpieczeństwu. Odpowiedzialność za usunięcie porzuconego pojazdu spoczywa na pracownikach urzędów miast i gmin lub starostw. Nasz prelegent omówi procedury postępowania z porzuconym pojazdem, w tym poszukiwanie i zawiadamianie właściciela czy egzekwowanie płatności, co z pewnością ułatwi i przyśpieszy wykonywanie codziennych obowiązków.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak ustalić właściciela pojazdu?
 • Jak ustalić adres właściciela pojazdu w czasach, gdy obowiązek meldunkowy został zniesiony?
 • Jak egzekwować należności od osoby odbierającej pojazd z parkingu?
 • Jak radzić sobie z porzuconymi autami, których właścicielem są obcokrajowcami?
 • Czy urząd musi ubezpieczać pojazdy mimo ich złego stanu technicznego?
 • Jak angażować inne urzędy w sprawy odholowanych aut?
 • Co jest bardziej opłacalne i kiedy: własny parking czy podpisywanie umowy z prywatną osobą?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o odebranie pojazdu
 • Wyliczenie kosztów dla odbierającego
 • Oświadczenie odbierającego o stanie pojazdu
 • Dyspozycja usunięcia pojazdu
 • Wniosek do sądu

Szczegółowy program szkolenia:

1. Poszukiwanie właściciela pojazdu – pomoc innych organów, ustalanie i namierzanie osoby odpowiedzialnej za pojazd

 • Jak ustalić właściciela pojazdu?
 • Jak poszukiwać właściciela pojazdu?
 • Kto może pomóc w namierzaniu właściciela?
 • Jakie instytucje trzeba powiadomić w przypadku poszukiwania właściciela?
 • Jakie organy można prosić o pomoc w ustaleniu adresu zamieszkania właściciela pojazdu?
 • Jak napisać pismo do starostwa tak, by nie odmówiło udzielenia informacji dotyczących danych osobowych?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela pojazdu (brak wysłanych powiadomień, ponieważ nie ma do kogo)?
 • Czy można uprościć procedurę ustalenia właściciela, czy zawsze trzeba przejść pełną ścieżkę?
 • Co zrobić w przypadku, gdy ostatni właściciel pojazdu twierdzi, że nie był właścicielem, ponieważ umowa została sfałszowana?
 • Co zrobić w przypadku, gdy samochód miał przebite nr i tabliczkę znamionową silnika?
 • Co zrobić w przypadku pojazdu, który nie musi być oznakowany?
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy samochód, którego właściciel był poszukiwany, zniknął z miejsca, w którym się znajdował?


2. Zawiadamianie właściciela pojazdu o odholowaniu – dostarczanie powiadomień. Co zrobić, jeżeli nie są one odbierane?

 • Jak ustalić adres właściciela pojazdu w czasach, gdy obowiązek meldunkowy został zniesiony?
 • Jak dostarczyć powiadomienie o odholowaniu?
 • Jakie ścieżki można wykorzystać, żeby takie doręczenie faktycznie dotarło do właściciela?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy właściciel nie odbiera zawiadomień?
 • Kiedy można stosować fikcję doręczenia?
 • Jak poprawnie i na kogo należy wystawiać zawiadomienie o wszczęciu postępowania, jeżeli nikt się nie przyznaje do samochodu?
 • Co zrobić w przypadku, gdy dzieci właściciela odbierają korespondencję, ale nie stawiają się do urzędu?


3. Egzekwowanie płatności – skuteczna procedura. Co zrobić w przypadku śmierci właściciela pojazdu?

 • Jak egzekwować należności od osoby odbierającej pojazd z parkingu?
 • Jak radzić sobie w przypadku, gdy osoba odmawia zapłaty ze względu na konflikt ustawy z konstytucją?
 • Ile dni powinno być na pokrycie kosztów odebrania i postoju pojazdu?
 • Procedury egzekwowania opłat od osób, które nie zapłaciły w momencie odbioru auta
 • Jak egzekwować należność w przypadku odebrania pojazdu w ramach przepisu 130a?
 • Egzekucja administracyjna (umarzanie postępowań, egzekucja bezskuteczna)
 • Egzekwowanie kwoty za odstąpienie od holowania - jak to zrobić skutecznie?
 • Kiedy można stosować odpowiedzialność solidarną?
 • Czy można pociągnąć do odpowiedzialności leasing?
 • Co zrobić w przypadku śmierci dłużnika?
 • Jak szybko i skutecznie ustalić spadkobiercę takiego pojazdu?
 • Jak prowadzić sprawy w przypadku, gdy samochód zostaje przekazany w spadku?
 • Czy spadkobierca ma prawo żądać umorzenia opłaty odholowanie i parking samochodu zmarłego krewnego?
 • Jak radzić sobie w przypadku, gdy zapadła decyzja 10H, a właściciel nie żyje?
 • Jak pozbyć się pojazdu, którego właściciel się powiesił, a reszta rodziny odmawia przyjęcia auta w formie spadku?
 • Właściciel zmarł, nie ma żadnych informacji o spadkobiercach, a sąd nie chce przekazać prawa własności na urząd. Co można zrobić w takim przypadku?


4. Pojazdy właścicieli z innych krajów – procedura poszukiwania. Jakie kroki można podjąć? Jakie organy mogą pomóc w ustaleniu właściciela? Co zrobić w przypadku braku reakcji na zawiadomienia?

 • Jak radzić sobie z porzuconymi autami, których właścicielem są obcokrajowcami?
 • Skąd czerpać informacje o właścicielach aut, które mają obce nr rejestracyjne? CEPiK nie ma takiej możliwości, żeby ustalić takiego właściciela
 • Jakie organy mogą pomóc w ustaleniu właściciela. Który jest obywatelem UE?
 • Jakie organy mogą pomóc w ustaleniu właściciela, który prawdopodobnie nie jest z UE?
 • Jeżeli istnieje podejrzenie nielegalnego przekroczenia granicy, to czy można angażować konsulat?
 • Jeżeli współwłaścicielem auta jest obcokrajowiec, którego nie można namierzyć, to wystarczy zawiadomić drugiego właściciela i wobec niego wszcząć postępowanie?
 • Czy właściciel- obcokrajowiec musi odebrać zawiadomienie?
 • Co zrobić w przypadku, gdy właściciel pojazdu nie odbiera poczty, bo jest na wojnie?
 • Jak udowodnić, że dana osoba miała prawo do korzystania z pojazdu?
 • Pojazd z Hiszpanii z fałszywymi tablicami - są zatrzymani, ale niby nie wiedzą, czyj on jest i skąd go mają. Czy można od razu składać wniosek do sądu o przekazanie na rzecz urzędu?
 • Jeżeli pojazd nie ma oznaczeń, bądź nie jest zarejestrowany w Polsce, to czy można wnioskować do sądu o przekazanie praw bez wcześniejszego ustalania właściciela (osoba kierująca nim nie jest, nie wie, skąd go ma i kto jest jego właścicielem)?
 • Samochody ciężarowe z Litwy, Łotwy, Estonii, które brały udział w zdarzeniach drogowych nie są zazwyczaj odbierane. Firma transportowa znika, zaczyna funkcjonować pod innym adresem, z innym właścicielem. Co wtedy należy zrobić?


5. Dodatkowe opłaty – ubezpieczenia, kary za jego brak

 • Czy można jakoś obejść obowiązek regulowania zaległych opłat za samochód, np. ubezpieczenia?
 • Czy urząd musi ubezpieczać pojazdy mimo ich złego stanu technicznego?
 • Co zrobić z ubezpieczeniem odholowanego samochodu?
 • Ubezpieczenie samochodu kończy się w trakcie przetrzymywania go na parkingu przez gminę, ale przed przejściem na jej własność - co wtedy?
 • Co zrobić w przypadku kary za brak opłaconego ubezpieczenia?
 • Czy można obarczać gminę kosztami utrzymania w momencie, gdy samochód już jedzie/już jest na parkingu powiatowym?
 • Co zrobić w przypadku, gdy zaraz po odholowaniu okazuje się, że samochód ma nieopłacone ubezpieczenie?
 • Czy można zezłomować samochód, który jest własnością urzędu, ale nie ma opłaconego ubezpieczenia?
 • Ile trzeba czekać, żeby móc zezłomować pojazd?
 • Czy urząd może sprzedawać takie samochody?


6. Współpraca z innymi organami – zakres pomocy. Obowiązki i dobre praktyki podczas pracy z policją

 • Jak angażować inne urzędy w sprawy odholowanych aut?
 • Współpraca z innymi organami w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania
 • Jak współpracować z Izbą Celną?
 • Jak efektywnie współpracować z policją?
 • Jaki jest dokładny zakres współpracy z policją?
 • Jaki jest zakres działań policji w takich postępowaniach?
 • Kiedy potrzebne jest zezwolenie policji/straży na odbiór pojazdu?
 • Jak gmina powinna zawiadamiać policę o porzuconym aucie?
 • Ile czasu ma policja na odholowanie zgłoszonego auta?
 • Jakie dokumenty policja powinna przekazać do urzędu?
 • Jak powinna przebiegać współpraca z policją, zarówno w przypadkach usunięcia z ramienia przepisu 50a, jak i 130a?
 • Czy policja może zmienić kwalifikację czynu z art. 130a na 50a?
 • Czy można podważyć przydzielenie przez policję zdarzenia pod art. 130a?
 • Czy można prosić policję o wydanie opinii w przypadku odholowania pojazdu (chodzi o wyjaśnienie który przepis mógł zostać zastosowany)?
 • Co zrobić w przypadku, gdy policja wystawia i opisuje dyspozycję usunięcia pojazdu na nieaktualnych drukach?
 • Co zrobić w przypadku, gdy policja przekazuje źle uzupełnione/ nieczytelnie dokumenty z niepełnymi informacjami?
 • Ile czasu można wymagać na odesłanie poprawnych dokumentów?
 • Co zrobić w przypadku, gdy policja nie sprawdza, czy kierujący jest właścicielem pojazdu?
 • Jak i czy można domagać się od policji uzupełnienia brakujących informacji?
 • Jak współpracować z policją tak, by było jak najmniej takich sytuacji?
 • Jeżeli starostwo nie wie, jakie środki w celu ustalenia i powiadomienia właściciela pojazdu podjęła policja, to dubluje ich czynności. Jakie zasady najlepiej wypracować w czasie współpracy z policją tak, żeby nie powielać czynności?
 • Czy gmina może „przerzucić” w pełni odpowiedzialność za holowanie pojazdów na policję?
 • Kto ma odholować auto w przypadku, gdy brało ono udział w zdarzeniu drogowym, a kierowca został odwieziony do szpitala? Policja, powiat, czy gmina?
 • Pojazd usunięty z pola kukurydzy (z wyjaśnień policjanta wynika, iż kierujący nie zatrzymał się do kontroli i wjechał na pole kukurydzy). Została wydana dyspozycja z art. 130a ust 2 pkt.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Czy w tym przypadku ma tutaj zastosowanie art. 130a. skoro pojazd nie został usunięty z drogi tylko z pola kukurydzy? Czy wydanie dyspozycji było zasadne


7. Holowanie i parking – przetargi, zawieranie umów. Jak radzić sobie z brakiem chętnych do wykonania usługi? Parkingi dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne

 • Co jest bardziej opłacalne i kiedy: własny parking czy podpisywanie umowy z prywatną osobą?
 • Jak gmina może sobie radzić z wyznaczeniem parkingu, na który będą odholowywane pojazdy?
 • Czy można „dogadać się” z powiatem odnośnie korzystania ze wspólnych parkingów?
 • Jak powiat może „dogadać się” z gminami w sprawie użytkowania wspólnego parkingu?
 • Czy powiat/gmina może korzystać z parkingów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych?
 • Czy GDDK może w ogóle wynająć taki parking samorządom?
 • Jak ustanowić parking powiatowy dla samochodów?
 • Do czego jeszcze może być wykorzystany parking powiatowy?
 • Czy można korzystać z parkingów, które należą do jednostek/organów podległych powiatowi/gminie? Jeżeli tak, to jak to zrobić?
 • Jak radzić sobie z brakiem parkingu, który spełnia wszystkie wymagania? Czy można pominąć jakieś wymogi?
 • Co zrobić w przypadku auta, z którego wyciekają płyny chemiczne?
 • Wyznaczanie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (brak oferentów a wymóg posiadania ww. parkingu)?
 • Jak wytyczyć parking dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne?
 • Skąd można pozyskać fundusze na stworzenie takiego parkingu?
 • Czy straż miejska może odmówić holowania pojazdu ze względu na brak miejsca na parkingu?
 • Kiedy można korzystać z parkingu policyjnego?
 • Czy parking musi być na terenie powiatu?
 • Kto egzekwuje płatność za parking?
 • Czy można wymagać podania nr PESEL przy odbiorze auta z parkingu?
 • Co oznacza „powstanie kosztów”? Kiedy można to ustalić? Jaki ma wpływa na przebieg procedury odstąpienia?
 • Jak należy rozróżnić opłaty wyznaczone przez Radę Powiatu i koszty, które powiat płaci za pojazd trzymany na parkingu?
 • Jak niwelować koszty związane z postojem na parkingu danego samochodu?
 • W jakim trybie można zrobić przetarg na parking i holowanie?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas zawierania umów na holowanie/parking?
 • Jakie zapisy w umowie warto zawrzeć, żeby zabezpieczyć interes gminy/powiatu?
 • Czy można najpierw zarządzić przetarg na holowanie, a potem przyjąć uchwałę?
 • Co powinno znajdować się w uzasadnieniu do Uchwały Rady Powiatu dotyczącej ustalenia stawek za usuwanie i przechowywanie pojazdów?
 • Jakie czynniki należy brać pod uwagę, ustalając stawki?
 • Stawki za holowanie pojazdu ustalone przez rząd są nieadekwatne do realiów – skąd można pozyskać dodatkowe fundusze tak, żeby nie obciążać budżetu?
 • Czy otwieranie pojazdów należy zawrzeć w umowie na przechowywanie pojazdu, czy lepiej zlecać to doraźnie?
 • Co zrobić w przypadku, gdy nikt nie zgłosił się do przetargu na holowanie?
 • Czy holownik może być spoza powiatu?
 • Jak pozyskać holowniki do pojazdów przewożących materiały niebezpieczne?
 • Kto wskazuje lawetę, która ma odebrać samochód?
 • Czy można korzystać z doraźnych usług lawety (bez umowy stałej)?
 • Czy można wykorzystać lawetę wskazaną przez powiat w przypadku holowania z ramienia przepisu 50a? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?
 • Kto powinien zająć się odholowaniem samochodu z tablicami rejestracyjnymi, który nie zagrażał bezpieczeństwu, ale stał na parkingu miejskim oddalonym od drogi?
 • Co zrobić w przypadku sytuacji, gdy zdarzają się pojedyncze pojazdy do holowania, nie ma środków na własny parking, a do przetargu na parking i holowanie nikt się nie zgłosił?
 • Jeżeli odholowany pojazd okazuje się kradziony, to na czyj parking powinien trafić: policyjny czy powiatowy?
 • Co zrobić w przypadku, gdy holowanie należy przeprowadzić w oparciu o przepis 50a, a umowa oparta jest na zadania związane z artykułem 130a?
 • Z jakich przepisów można skorzystać, gdy trzeba odholować pojazd z prywatnego parkingu?
 • Czy ustawa o elektormobliności dotyczy także firm zajmujących się holowaniem? Jeżeli tak, to jak to wpłynie na podpisane umowy?


8. Tereny prywatne

 • Czy gmina może wydać dyspozycje usunięcia pojazdu z terenu prywatnego?
 • W jakich przypadkach można usuwać takie pojazdy?
 • Co zrobić w przypadku zgłoszenia od spółdzielni mieszkaniowej?
 • Kiedy można obejść przepisy jeżeli chodzi o teren prywatny (np. zaśmiecanie czy zanieczyszczenie środowiska)?
 • Co może zrobić właściciel placu z samochodem, który zalega np. na parkingu supermarketu?
 • Czy pracownik samorządowy może rozmawiać z właścicielem, którego auto stoi na parkingu prywatnym?
 • Jak wygląda procedura w przypadku takich pojazdów?


9. Rozróżnienie przepisów i kwalifikacja aut jako wraków

 • Praca na przestarzałych przepisach - jak sobie radzić z nieścisłościami?
 • Jak rozróżniać przepisy 130a i 50a?
 • Na podstawie czego należy ustalać, kiedy powiat zajmuje się samochodem, a kiedy gmina?
 • Na podstawie czyjej decyzji można zdecydować, że pojazd jest holowany z ramienia powiatu lub gminy?
 • Jak powiat może udowodnić gminie, że to holowany pojazd podlega jednak pod art. 50a?
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy auto jest bez tablic, ale stwarza zagrożenie w ruchu drogowym?
 • Co jest odpadem, a co wrakiem?
 • Kto zajmuje się wrakami samochodów?
 • Kiedy można pozbyć się wraku, który generuje koszty?
 • Ile czasu wrak ma być na parkingu, zanim można go zutylizować?
 • Co zrobić w przypadku, gdy samochód zabiera miejsce parkingowe, nikt nim nie jeździ, ale ma wszelkie opłaty?
 • Kiedy i co należy brać pod uwagę, żeby zaklasyfikować stan techniczny pojazdu jako zły?
 • Jak zmniejszyć koszty przetrzymywania pojazdów na parkingu?
 • Co oznacza pojazd nieużywany?
 • Samochody - reklamy: czy powinny być klasyfikowane jako wrak, czy jednak sprawny samochód, którym powinien zająć się urząd?
 • Jak szukać właściciela auta- reklamy?
 • Jak chronić się przed zarzutami o chęć czerpania zysków?
 • Czyim problemem jest pojazdy stojący poza pasem drogowym?


10. Sądy – składanie wniosków, wymagania formalne. Omówienie orzecznictwa i sytuacji problemowych

 • Dlaczego powiat musi przejść drogę sądową, żeby uzyskać prawo do pojazdu, a gmina nie musi?
 • Jak przygotować się do postępowania przed sądem tak, aby uzyskać przepadek własności?
 • Jakie dokumenty należy przygotować do postepowania sądowego?
 • Jakie powinny być załączniki do wniosku sądowego?
 • Wymogi formalne wniosku sądowego
 • Jak napisać wniosek tak, by sędzia go nie odrzucił?
 • Czy wniosek o przepadek powinno się składać na właściciela, czy również na kierującego pojazdem w dniu wydania dyspozycji?
 • Co zrobić w przypadku, gdy właściciel w dniu sprawy sądowej przynosi dokument potwierdzający przeniesienie własności na kolejną osobę?
 • Jak motywować przed sądem przepadek mienia, jeżeli pojazd jest usunięty z posesji prywatnej, ale policja zaklasyfikowała to pod art. 130a?
 • Jakie argumenty można przygotować dla kolegium odwoławczego? Czy można udowodnić działanie właściciela w złej wierze?
 • Jak odwołać się od decyzji o umorzeniu sprawy?
 • Jakie są możliwości wywłaszczenia?
 • Co zrobić w przypadku, gdy ze względu na opieszałość sądu powiat poniesie dodatkowe koszty utrzymania pojazdu?
 • Co zrobić w przypadku, gdy komornik nie może ustalić miejsca zamieszkania?
 • pojazd przez sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu. Otrzymali informacje z sądu po jakimś czasie. Właścicielem stają się w dniu wydania postanowienia przez sąd, ale dowiadują się po jakimś czasie. Co z tym ubezpieczeniem w czasie, kiedy nie wiedzieli, że są właścicielami?
 • Kiedy należy występować o kuratelę?
 • Jak nałożyć kuratora na sprawę?
 • Czy komornik ma obowiązek znalezienia właściciela pojazdu i doprowadzenia go na salę sądową?
 • Motorower usunięty w trybie art.130a., nie zarejestrowany w Polsce ani za granicą. Czy należy składać wniosek o przepadek czy przekazać pojazd Naczelnikowi Urzędu Celnego zgodnie z art 130a ust.10b. ustawy PRD? Czy w przypadku, gdy Naczelnik odmówi jego przejęcia, błędem będzie złożenie wniosku o przepadek pojazdu?
 • Pan jechał na motorynce w stanie upojenia, na dodatek uciekał przed policją. Motorynka nie miała tablic, tylko jakiś wymalowany znaczek. Złapali go, motorynkę odholowali, ale potem Pan nie miał zamiaru płacić za parking. W sądzie stwierdził, że to nie jest jego motorynka, on nie wie, skąd ją ma i jak znalazła się w jego rękach. I faktycznie z papierów wynikało, że motorynka została wyrejestrowana w zagranicznym urzędzie, ale nie została ponownie zarejestrowana w Polsce. Nie udało się dotrzeć do poprzedniego właściciela. Sąd z powodu braku twardych dowodów, że faktycznie jest właścicielem, umorzył spłatę. Jak udowodnić w takim przypadku, że Pan jest właścicielem?
 • Pojazd usunięty z drogi w trybie art. 130a. Brak osoby kierującej. Zostaje powiadomiona osoba, która figuruje w bazie CEPiK jako właściciel. Osoba ta składa oświadczenie, że pojazd sprzedała i nie jest właścicielem już od 4 lat, a umowę zagubiła i nie pamięta, komu sprzedała pojazd. Składając wniosek o przepadek, kogo należy wpisać jako uczestnika postępowania? Czy możemy uznać takie oświadczenie jako dowód w sprawie?
 • Orzecznictwo sądowe - omówienie różnych przypadków
 • Skarżenie przez prokuraturę uchwał miast/powiatów, które wprowadziły „zawyżone” opłaty za holowanie pojazdów – jak udowodnić swoją niewinność

Prowadzący

Zbigniew Figura - pracownik samorządowy z 30 letnim doświadczeniem, kierownik referatu i główny specjalista w wydziałach Urzędu Miasta Ruda Śląska, realizujących zadania w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Obecnie wykonujący i koordynujący zadania jednego z wydziałów w zakresie: usuwania i przechowywania pojazdów (cały proces po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu obejmujący m.in. rozliczeń z wykonawcą oraz prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wobec właściciela i kierującego pojazdem, recykling pojazdu, wniosek o wyrejestrowanie pojazdu), zamówień publicznych, gospodarki finansowo-księgowej i organizacyjno-prawnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politologii na Uniwersytecie Opolskim w Opolu. Autor poradnika „Postępowanie na wypadek wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń” adresowanego do mieszkańców Rudy Śląskiej oraz nowatorskiego „Programu poprawy bezpieczeństwa”.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
30 sierpnia 2022

Podobne szkolenia