Wideoszkolenie: Podatek VAT dla placówek oświaty - nagranie

Jak interpretować naliczanie VAT-u w placówkach oświatowych w przypadku wyżywienia na stołówkach szkolnych? Czy kolonie organizowane przez CUW, który nie jest jednostką objętą ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a nie szkołę, podlegają podatkowi VAT? Jakie są różnice pomiędzy wynajmem a udostępnieniem w odniesieniu do wynajmu pomieszczeń szkolnych? Jakie wymagania należy spełnić, aby prawidłowo wystawiać faktury elektroniczne? O czym należy pamiętać?


Nagranie wideoszkolenia PCC Poland przeznaczone dla pracowników centrum usług wspólnych, pracowników oświatowych na stanowisku głównego księgowego, urzędów miast i gmin zajmujących się sprawami oświaty

Jak prawidłowo określić stawki podatku VAT?
Dzięki nagraniu wideoszkolenia "Podatek VAT w placówkach oświaty" uzyskają Państwo gotowe rozwiązania obejmujące określanie stawki VAT. Dowiedzą się Państwo, jakie zasady towarzyszą wyliczaniu współczynnika VAT oraz otrzymają odpowiedź na pytanie, jakie są aktualne oprocentowania VAT-u. Ekspert wskaże również, co należy zrobić, jeżeli opłaty za legitymacje, świadectwa i duplikaty dokumentów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, czy wykazujemy je w JPK jako „zwolnione” lub „nie podlega”. Dzięki wygodnej formie, będą mogli Państwo odtworzyć nagranie w dowolnym momencie swojej codziennej pracy!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jeżeli opłaty za legitymacje, świadectwa i duplikaty dokumentów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, to czy wykazujemy je w JPK jako „zwolnione” lub „nie podlega”?
 • Jakie są różnice pomiędzy wynajmem a udostępnieniem w odniesieniu do wynajmu pomieszczeń szkolnych?
 • Na jakich zasadach należy opodatkować dostawy drukarek 3D do szkół?
 • Jaką stawką należy opodatkować jednorazowy najem (weekend) sali gimnastycznej na turniej sportowy?
 • Czy kolonie organizowane przez CUW, który nie jest jednostką objętą ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a nie szkołę, podlegają podatkowi VAT?
 • Czy są jakieś kary za niedokonanie korekt?
 • Czy wartość początkowa środka trwałego 15.000 zł to netto czy brutto z faktury?

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania naszych uczestników podczas wideoszkolenia

 • Jeżeli na fakturze mamy dwie pozycje: zestaw komputerowy 0% i 2 laptopy ze stawką 23%, to w jaką stawkę zastosować przy dostawie?
 • Co z drukarkami 3D?
 • Jaką stawką należy opodatkować jednorazowy najem sali gimnastycznej na turniej sportowy?
 • Jaką stawkę VAT zastosować dla osoby fizycznej wynajmującej salę gimnastyczną na cele sportowe na podstawie umowy na okres dwóch miesięcy (konkretne godziny i terminy wstępu)?
 • Zawarliśmy umowę użyczenia terenu na czas nieoznaczony. Biorący korzysta z energii elektrycznej i rozliczenie następuje na podstawie faktycznego zużycia. Jest zainstalowany podlicznik. Czy można wystawić notę obciążającą za energię elektryczną i księgować na zmniejszenie kosztów? Czy musimy wystawić fakturę VAT?
 • Czy poprawne jest rozliczenie energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej poprzez pomniejszenie kwoty faktury zakupowej od dostawczy energii elektrycznej PGE Obrót i traktowanie kwoty pomniejszenia jako dochodu budżetowego odsyłanego do na dochody UMK bez wystawienia faktury i naliczenia VAT od wytworzonej energii? Czy rozliczenie wyprodukowanej energii znajduje się na fakturze zakupowej za energię elektryczną?
 • Wartość początkowa z faktury w wysokości 15 tys. zł to wartość netto, czy brutto?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wystawieniu faktury korygującej in minus?

Moduł I

 • Stawki VAT - jaką stawkę naliczać? Jakie usługi nie podlegają pod podatek VAT?
 • Co podlega, a co nie podlega pod VAT? W jakich sytuacjach placówka oświaty jest zobligowana do naliczania VAT-u?
 • Jakie są aktualne oprocentowania VAT-u?
 • Jaka stawka VAT za jakie usługi?
 • Jak wykonać refakturowanie mediów w odniesieniu do VAT-u? Jak prawidłowo określić stawki?
 • Jak interpretować naliczanie VAT-u w placówkach oświatowych w przypadku wyżywienia na stołówkach szkolnych?
 • Jakie opłaty za legitymację, świadectwa i duplikaty dokumentów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, to czy wykazujemy je w JPK jako "zwolnione" lub "nie podlega"?

Moduł II

 • Jak wykonać refakturowanie mediów w odniesieniu do VAT-u? Jak prawidłowo określić stawki? c.d.
 • Kiedy należy stosować stawkę 0%?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby zastosować stawkę 0% przy zakupie sprzętu elektronicznego?
 • Czy wynajem sal i pomieszczeń należących do oświaty i należy opodatkować VAT-em?
 • Jak naliczać VAT w przypadku wynajmu obiektów sportowych? Kiedy stawki podatku są wyższe, a kiedy niższe?

Moduł III

 • Jak naliczać VAT w przypadku wynajmu obiektów sportowych? Kiedy stawki podatku są wyższe, a kiedy niższe? c.d
 • Jak rozliczać usługę oraz VAT za wynajem i udostępniania pomieszczeń szkolnych, hal sportowych oraz sal gimnastycznych? Jakie są różnice pomiędzy wynajmem a udostępnieniem?
 • Jakie usługi są zwolnione z VAT-u?

Moduł IV

 • Jakie usługi są zwolnione z VAT-u? c.d.
 • Czy szkoła jest zwolniona z podatku VAT, gdy wykupuje szkolenie dla pracowników?
 • Jak naliczać VAT z wydatków na rzecz dzieci z Ukrainy? Jaką stawkę procentową należy zastosować?
 • Podatek naliczony - jak należy obliczać współczynnik podatku VAT? Jak stosować prewspółczynnik oraz współczynnik?
 • Jak poprawnie wyliczyć współczynnik VAT-u?

Moduł V

 • Jak poprawnie wyliczyć współczynnik VAT-u? c.d.
 • Jak odliczyć podatek VAT od remontów i kosztów z nim związanych?

Moduł VI

 • Jak odliczyć podatek VAT od remontów i kosztów z nim związanych? c.d.
 • Jeżeli wynajem w szkole był do września 2023r., to czy od 2024r. mamy naliczać współczynnik?
 • Czy można odliczyć podatek VAT od faktury zakupowej, która otrzymała szkoła z zastosowaniem proporcji CUW?
 • Jak wykonać korektę podatku VAT naliczonego? Jak zmienić proporcje i prewspółczynnik?

Moduł VII

 • Jak wykonać korektę podatku VAT naliczonego? Jak zmienić proporcje i prewspółczynnik? c.d.
 • Czy są jakieś kary za niedokonanie korekt?
 • Jak odliczać VAT, gdy placówce oświaty należy się zwrot za zużycie gazu, prądu?
 • Ewidencja VAT, deklaracja - Jak sporządzać rejestr zakupów? Jak prawidłowo wykonać deklaracje VAT?

Moduł VIII

 • Co musi zawierać ewidencja VAT-u?
 • Jak prowadzić ewidencję VAT?
 • Jak wprowadzać zakupy do rejestru VAT?

Moduł IX

 • Jak wprowadzać zakupy do rejestru VAT? c.d.
 • Jak sporządzić deklarację VAT-u?
 • Faktury elektroniczne- od czego zacząć? Jak prowadzić? Jak zarchiwizować?
 • Jakie są zasady fakturowania elektronicznego?
 • Od czego należy zacząć przy wprowadzaniu faktur elektronicznych?
 • Jakie wymagania należy spełnić, aby prawidłowo wystawiać faktury elektroniczne? O czym należy pamiętać?

Moduł X

 • Jak archiwizować elektroniczne faktury?
 • Czy prowadzenie faktur elektronicznych jest obowiązkowe?
 • Jakie są zasady wystawiania faktur elektronicznych, faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur?
 • Jak dokonać korekty faktury elektronicznej?

Moduł XI

 • Kiedy dokonać korekty faktury?
 • Jakie są najczęstsze błędy przy wprowadzaniu faktury elektronicznych?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone od 1 września 2023 odnośnie do zmian dotyczących wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących?
 • Jakie konsekwencje wynikają z projektu ustawy, który ma wprowadzić obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r.?

Prowadzący

Agnieszka Bąk - Kierownik Referatu Centralnych Rozliczeń Podatku VAT w Urzędzie Miasta Krakowa. Od 2019 r. pracuje w Urzędzie Miasta Krakowa w Biurze ds. Podatku VAT, gdzie zajmuje się obsługą prawną w zakresie tego podatku. Jest magistrem prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Przez wiele lat pracowała w administracji skarbowej, w tym w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się podatkiem od towarów i usług. Jest również autorką publikacji z zakresu tego podatku.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia