Wideoszkolenie: Nowelizacja w planowaniu przestrzennym

Co tak naprawdę zmieni nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym? Co wiąże się z planowaną nowelizacją? Do czego zostaną zobligowani urzędnicy w związku z wejściem nowych regulacji? Czy oraz w jaki sposób można przekształcić aktualne dokumenty pod nowe wymogi zawarte w nowelizacji ustawy? W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Skąd pozyskać dotacje na wdrożenie planowanych zmian?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland kierowane jest do osób zajmujących się planowaniem przestrzennym w urzędach miast i gmin, które w związku z planowanymi zmianami zostaną postawieni przed nowymi wyzwaniami i koniecznością gruntownych zmian w dokumentacji.

Zapraszamy tych z Państwa, którzy przejawiają liczne, uzasadnione obiekcje i obawy w związku z planowanymi zmianami i koniecznością zmiany działania w codziennej pracy.

Zaplanuj wdrożenie rewolucyjnych zmian by móc opracować je zaledwie w ciągu 3 lat
Nadchodząca nowelizacja, radykalnie wpłynie na obszar planowania przestrzennego, przez co zostaną Państwo zmuszeni do całkowitego przeorganizowania swojej dotychczasowej pracy. Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo, jakie terminy na wdrożenie zmian przewidują ustawodawcy oraz kto i do jakiej odpowiedzialności może zostać pociągnięty za niedopełnienie ich wprowadzenia zgodnie z nowelizacją. Ponadto prelegent wyjaśni czy dotychczasowa dokumentacja może zostać wykorzystana (i w jakiej formie) pod opracowanie nowych planów ogólnych. Zostaną omówione także kwestie dotyczące dofinansowania do opracowania planów ogólnych – praktyk podzieli się z Państwem swoją wiedzą odnośnie możliwości pozyskania takiego dofinansowania, wskaże czy będzie szansa na uzyskanie dotacji z KPO oraz jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby ubiegać się o wsparcie finansowe.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy okres 3 lat na utworzenie planu będzie wystarczający? Czy będzie można wydłużyć ten okres? Do kogo będzie można kierować wnioski o wydłużenie okresu na przygotowanie planu ogólnego i co może działać na korzyść takiej prośby?
 • Czy ustawodawca przewiduje kary dla urzędów, które w wyznaczonym czasie od wejścia ustawy w życie nie opracują planu ogólnego?
 • Czy będzie możliwe przeniesienie części dokumentacji ze studium do planu ogólnego? Jakie dokumenty i w jakim stopniu można wykorzystać?
 • Co z gminami/miastami, które są w trakcie tworzenia/uchwalania studium zagospodarowania? Czy należy te prace wstrzymać i poczekać do wejścia nowelizacji, czy lepiej je zakończyć (uchwalić studium) mimo zbliżających się zmian i zniesienia studium?
 • Co w sytuacji, gdy gmina nie posiada na całym terenie miejscowych planów zagospodarowania? Czy brak takiej dokumentacji wiąże się z większymi trudnościami po wejściu nowelizacji?
 • W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Od kiedy będzie obowiązywał? Czy będzie można połączyć go z np. wewnętrznym systemem, tak aby dane zaciągały się automatycznie bez konieczności ponownego ich wprowadzania?
 • Jakie dokumenty będą obowiązywały w czasie od wejścia ustawy do momentu opracowania planu?

Szczegółowy program szkolenia:

Co tak naprawdę zmieni nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym? Co wiąże się z planowaną nowelizacją? Opracowanie planu ogólnego - zmiany związane z nowelizacją ustawy o planowaniu przestrzennym

 • Jak bardzo planowane zmiany zmienią zadania planowania przestrzennego? Co da urzędnikom nowelizacja ustawy?
 • Czy i w jaki sposób nowelizacja pozwoli zapanować gminie/miastu nad przestrzenią?
 • Co w związku z nowelizacją będą musiały opracować urzędy? Jakie szczegółowe działania będą musiały podjąć?
 • Kto będzie odpowiedzialny za opracowanie planu ogólnego? Kto i w jaki sposób będzie rozliczony z dopełnienia obowiązku zmiany dokumentacji planistycznej?
 • Kiedy można się spodziewać wejścia nowelizacji? Jaki zakres zmian będzie obowiązywał?
 • Jakie elementy będą obligatoryjne dla planu ogólnego? Z czego będzie się on składać?
 • W jakim czasie urzędy będą zobligowane do zmiany i przejścia ze studium na plan ogólny? Czy urząd będzie mógł przekroczyć wyznaczony termin?
 • Czy okres 3 lat na utworzenie planu będzie wystarczający? Czy będzie można wydłużyć ten okres? Do kogo będzie można kierować wnioski o wydłużenie okresu na przygotowanie planu ogólnego i co może działać na korzyść takiej prośby?
 • Czy ustawodawca przewiduje kary dla urzędów, które w wyznaczonym czasie od wejścia ustawy w życie nie opracują planu ogólnego?
 • Czy będzie możliwe przeniesienie części dokumentacji ze studium do planu ogólnego? Jakie dokumenty i w jakim stopniu można wykorzystać?
 • Czy i w jaki sposób można przekształcić aktualne dokumenty pod nowe wymogi zawarte w nowelizacji ustawy?
 • Co zrobić - czy dokonywać zmian w studium, ponieważ wymaga ono aktualizacji, czy czekać na wejście nowelizacji i nie dokładać sobie zbędnej pracy przed wprowadzeniem jasnych wytycznych? Co na chwilę obecną jest bardziej korzystne? Może należy jednak podjąć działania przygotowawcze?
 • Czy dokonując aktualizacji bądź innych zmian w studium zagospodarowania przestrzennego w chwili obecnej będzie można wykorzystać zebrane dane do utworzenia planu ogólnego po zamianie przepisów?
 • Co z gminami/miastami, które są w trakcie tworzenia/uchwalania studium zagospodarowania? Czy należy te prace wstrzymać i poczekać do wejścia nowelizacji, czy lepiej je zakończyć (uchwalić studium) mimo zbliżających się zmian i zniesienia studium?
 • Czy zespoły projektowe w urzędach będą w stanie poradzić sobie z samodzielnym opracowaniem planu ogólnego?
 • Czy planowane zmiany przełożą się na większą swobodę inwestorów? Czy uzyskanie przez nich odpowiedniej dokumentacji pod inwestycje będzie łatwiejsze i szybsze?
 • Czy w kosztach tworzenia planu ogólnego będą mogli uczestniczyć inwestorzy?
 • Co w sytuacji, gdy gmina nie posiada na całym terenie miejscowych planów zagospodarowania? Czy brak takiej dokumentacji wiąże się z większymi trudnościami po wejściu nowelizacji?
 • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja w zakresie odległości zabudowy mieszkaniowej od szkół czy ośrodków zdrowia?
 • W jaki sposób nowelizacja przewiduje tworzenie inwestycji np. farm fotowoltaicznych?
 • Czy nowelizacja ograniczy realizację inwestycji np. farm fotowoltaicznych, które zabierają miejsce pod inne, możliwe inwestycje gminy/miasta?
 • W jaki sposób wprowadzenie planu ogólnego uniemożliwi deweloperom podejmowanie niekorzystnych inwestycji?
 • Czy zmiany w prawie dadzą gminom/miastom większą kontrolę nad zagospodarowaniem przestrzenią?
 • W jaki sposób i gdzie będzie można określić przeznaczenie działki po wejściu w życie nowelizacji?
 • Gdzie i w jaki sposób można znaleźć specjalistów, którzy podejmą się opracowania nowego dokumentu, według nowych wytycznych i do tego w stosunkowo krótkim czasie? Czy jest to realne, aby wykonać plan ogólny w ciągu trzech lat?
 • Jak znaleźć dobrego wykonawcę? Czy gminy/miasta już powinny szykować przetargi pod opracowanie planu ogólnego?
 • Czy do utworzenia całego planu ogólnego trzeba korzystać ze wsparcia firmy zewnętrznej, czy urzędnicy mogą sami przygotować jakąś część dokumentacji?
 • Na ile gmina/miasto jest w stanie poradzić sobie z samodzielnym opracowaniem planu ogólnego?
 • Czy i jakie trudności mogą wystąpić w związku z pozyskaniem wykonawcy planu ogólnego?
 • W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Od kiedy będzie obowiązywał? Czy będzie można połączyć go z np. wewnętrznym systemem, tak aby dane zaciągały się automatycznie bez konieczności ponownego ich wprowadzania?

Strategia rozwoju a nowelizacja ustawy - jaką funkcję po wejściu nowelizacji ustawy będzie pełnić ten dokument?

 • W jakim czasie gminy/miasta będą zobowiązane do utworzenia/zaktualizowania strategii rozwoju?
 • Czy strategia rozwoju będzie dokumentem obligatoryjnym?
 • Czy po wejściu przepisów strategia rozwoju będzie konieczna do zaktualizowania?
 • Czy każda gmina/miasto ma obowiązek stworzenia strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego?
 • Strategia rozwoju lokalnego i ponadlokalnego - w jaki sposób dokumenty te będą powiązane z planem ogólnym?
 • Czy organ ustawodawczy przewiduje kary za niewykonanie strategii rozwoju i jej brak po wejściu nowelizacji?

Pozyskanie dotacji na utworzenie planu ogólnego - kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie? Jakie będą zasady uzyskania wsparcia?

 • Czy będą dofinansowania z KPO do planu ogólnego?
 • Czy dofinansowanie z KPO wystarczy na pokrycie kosztów opracowania planu?
 • Czy będą dostępne inne środki na utworzenie planu ogólnego?
 • Czy gmina dostanie dofinansowanie do utworzenia planu ogólnego?
 • Jak gmina/miasto może poradzić sobie z wysokimi kosztami opracowania planu ogólnego?
 • Jaka jest gwarancja uzyskania środków z KPO? Co mają zrobić urzędy, gdy takich środków na utworzenie planu ogólnego nie dostaną? W jaki inny sposób mogą pokryć koszty opracowania planu ogólnego?
 • Jak mogą poradzić sobie urzędy bez dofinansowania z utworzeniem planu ogólnego?
 • Jakie kryteria będzie musiała spełnić gmina/miasto, aby uzyskać dofinansowanie do utworzenia planu ogólnego?
 • Czy gminy/miasta dostaną dofinansowanie na zmianę dokumentacji planistycznej? Skąd pozyskać wsparcie finansowe, aby opracować plan ogólny?
 • Co w sytuacji, gdy nie będzie możliwe uzyskanie jakiejkolwiek dotacji? Jak mają poradzić sobie urzędy?
 • Do kogo urzędy mogą zwrócić się o pomoc finansową?
 • Czy gminy dostaną fundusze, czy będą musiały się o nie ubiegać? Jakie warunki będą musiały spełnić, aby uzyskać wsparcie?
 • Co w sytuacji, gdy gminy/miasta nie stać na wykonanie planu ogólnego?
 • Na jakich warunkach będzie udzielane wsparcie finansowe? Co muszą wykazać urzędy, aby je otrzymać?
 • Czy urzędy zostaną obciążone wszystkimi kosztami związanymi ze zmianami i opracowaniem planu ogólnego? Gdzie składać wnioski i w jakich terminach?

Przygotowanie do nowelizacji - jakie korzyści niesie za sobą wcześniejsze podjęcie działań w nowych kierunkach?

 • Zmiany związane z nowelizacją - z czym będą musieli zmierzyć się urzędnicy po wejściu nowelizacji? Jakie wyzwania zostaną narzucone na urzędników?
 • Jak proponowane w nowelizacji zmiany wpłyną na rzeczywiste funkcjonowanie wydziałów zajmujących się planowaniem przestrzennym?
 • Czy wprowadzenie nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, zmusi do zmian organizacyjnych w wydziałach zajmujących się planowaniem przestrzennym?
 • Czy przed wejściem nowelizacji ustawy sensowne jest podejmowanie działań przygotowawczych pod wprowadzenie planu ogólnego?
 • Co mogą zrobić urzędnicy, aby już teraz zadbać o swoją pracę w związku ze zmianami i koniecznością opracowania planu ogólnego?
 • Jakie działania można przyjąć przed wejściem nowelizacji, aby przygotować się na nadchodzące zmiany?
 • Czym może skutkować brak przygotowania pod nadchodzące zmiany?

Konsultacje społeczne - w jaki sposób dobrze zarządzać „nową” rolą społeczeństwa w planistyce?

 • Konsultacje społeczne - w jaki sposób będą przebiegały? Jak będą wyglądały? W jaki sposób je przygotować, aby nie wydłużały całego procesu?
 • Kiedy będą konieczne konsultacje społeczne? Czy każda nowa uchwała i zmiana będzie obligowała urząd do organizowania konsultacji? Jaką formę będą one przybierać?
 • Czy konsultacje społeczne będą konieczne do zrealizowania przy każdych zmianach w dokumentacji planistycznej?
 • Co zmieni się w opłatach planistycznych po wejściu ustawy?
 • Co w związku z nowelizacją zmieni się w kontekście opłat planistycznych? Jak będą one wyliczane?
 • Opłata planistyczna - co zmieni się wraz z wejściem nowelizacji?
 • Na jakich zasadach będzie pobierana opłata planistyczna? Od czego będzie zależała? Jaka będzie podstawa do jej wyliczenia?
 • W jaki sposób będzie ustalana wysokość opłaty planistycznej po nowelizacji przepisów?
 • Czy właściciele terenów, którym ustalono nowe opłaty planistyczne, zostaną powiadomieni o takiej zmianie? Czy właściciele będą mieli wpływ na tę zmianę?
 • Zmiany w zakresie opłaty planistycznej - kto będzie ponosić koszty opłaty?

Przepisy przejściowe oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - jak w czasie przejściowym podejmować działania inwestycyjne?

 • Okres przejściowy - jak będzie wyglądać? Jakie przepisy będą obowiązywały?
 • Jak w czasie przejściowym będzie wyglądało wydawanie decyzji o warunkach zabudowy?
 • Jakie wytyczne będą obowiązywały w okresie przejściowym? Czy zostaną one określone, czy każdy urząd powinien opracować takie zasady samodzielnie w odniesieniu do ogólnych wytycznych?
 • Jakie dokumenty będą obowiązywały w czasie od wejścia ustawy do momentu opracowania planu?
 • W jaki sposób nowelizacja ujmuje decyzje o warunkach zabudowy? Co się zmieni?
 • Jak będą wydawane WZ po nowelizacji przepisów?
 • Co z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w okresie przejściowym?
 • Co stanie się z dotychczas wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy? Czy one też będą ograniczone czasowo?
 • Na jakiej podstawie będą wydawane decyzje o warunkach zabudowy w okresie przejściowym? Czy bez planu miejscowego na etapie przejścia ze studium na plan ogólny będzie można wydawać takie decyzje?
 • Czy okres przejściowy pomiędzy wprowadzeniem planu ogólnego, a wyłączeniem studium będzie czasem zatrzymania inwestycji? Co może zrobić gmina/miasto, żeby temu zapobiec?
 • Co z inwestycjami rozpoczętymi przed wejściem nowelizacji? Czy będą one dokończone według starych zasad, czy po wejściu zmian zawartych w nowelizacji będzie konieczna zmiana dokumentacji takiej inwestycji?
 • Czy nowe wytyczne będą obowiązywały także stare plany miejscowe, jeżeli będzie konieczność ich aktualizacji? Czy konieczne zmiany będą wprowadzane według starych wytycznych?

Prowadzący

Sebastian WitekNaczelnik Wydziału Architektury w Urzędzie Miasta Rybnika. Od początku kariery zawodowej związany z administracją publiczną, gdzie pracował na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami.

Jest autorem wielu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Specjalizuje się w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, gospodarce nieruchomościami oraz procedurze administracyjnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz systemów informacji geograficznej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
14 lipca 2023

Podobne szkolenia