Wideoszkolenie: Nowe dowody osobiste

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak będzie wyglądać procedura składania wniosku i odbioru dokumentu tożsamości? Co z osobami, które nie mogą pojawić się w urzędzie? Czy gminy otrzymają dofinansowanie do nowego sprzętu? W jakich sytuacjach można udzielać pełnomocnictwa?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane jest do pracowników ewidencji ludności, referatów lub wydziałów dowodów osobistych, spraw obywatelskich, a także USC.

Jak będzie wyglądać procedura składania wniosku o dowód osobisty w domu klienta?
Na wideoszkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia zawarte w programie. Dowiedzą się Państwo jak będzie wyglądać praktyczna, mobilna obsługa klienta. Poruszymy ważny temat korzystania ze sprzętu i udostępniania go innym gminom. Prowadząca omówi również temat wprowadzania nowych przepisów podczas pandemii. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy do obsługi czytnika linii papilarnych będzie potrzebny dodatkowy sprzęt?
 • Ile mobilnych czytników linii papilarnych będzie na powiat?
 • Jak będzie wyglądało udostępnianie mobilnego sprzętu innym gminom?
 • Jak będą wyglądać procedury podczas pandemii – przychodzenie do urzędu, przyjeżdżanie do mieszkańców?
 • Co z osobami, które nie mogą odebrać dowodu osobiście, ponieważ są za granicą?
 • Jak wyglądają procedury podczas pandemii związane z pełnomocnictwem?
 • Jakie dokumenty z koperty dowodowej mogą zostać udostępnione?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wezwanie przy wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 64 kpa (braki formalne wniosku)
 • na podstawie art. 50 kpa (wątpliwości organu, fotografia, powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego)
 • zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpoznania
 • decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 kpa
 • wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu wydania dowodu osobistego
 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego (stosowane w przypadku składania wniosku przez nieuprawnioną osobę).

Decyzja:

 • a podstawie art. 32 ustawy o dowodach osobistych odmawiająca wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 52 ustawy o dowodach osobistych stwierdzająca nieważność dowodu osobistego
 • decyzja art 52 - stwierdzenie nieważność dowodu - poświadczenie nieprawdy w zakresie posiadanego obywatelstwa na wniosku


Szczegółowy program szkolenia:

Sprzęt, obsługa klienta w urzędzie

 • Jak będzie wyglądać procedura składania wniosku o wydanie dowodu osobistego i odebrania gotowego dowodu?
 • Czy do obsługi czytnika linii papilarnych będzie potrzebny dodatkowy sprzęt?
 • W jaki sposób działają czytniki?
 • Czy jest jeden model czytnika, czy więcej?
 • Jakiej wielkości jest czytnik?
 • W którym momencie składania wniosku trzeba będzie pobierać odcisk palca? Na początku, czy na końcu procedury?
 • Ile mobilnych czytników linii papilarnych będzie na gminę?
 • Czy trzeba będzie się dzielić z innymi gminami czytnikiem?
 • Czy jest potrzebne połączenie internetowe do obsługi czytnika?
 • Czy czytnik linii papilarnych będzie niezbędny przy odbiorze dowodu?
 • Czy będą dofinansowania do nowego sprzętu? Czy gmina sama będzie musiała je zakupić? Czy urzędy otrzymają cały sprzęt z ministerstwa (np. czytniki)?
 • Ze względu na biometrię na dowodzie osobistym zostanie zniesiony ePUAP. Czy będzie „jakieś” alternatywne rozwiązanie dla tej sytuacji? Czy będzie możliwość załatwienia spraw urzędowych przez internet, tak jak to wyglądało w przypadku ePUAPu?
 • Jak postępować z osobą pozbawionej rąk, która nie ma możliwości pobrania odcisku palca oraz złożenia podpisu samodzielnie? Jak, w takiej sytuacji, powinna wyglądać procedura wyrobienia dowodu osobistego?
 • Jaka jest procedura wyrobienia dowodu dla osób, które nie potrafią pisać?
 • Czy będzie zmiana czytników? Czy wszystkie dotychczasowe czytniki zostaną zastąpione nowymi?
 • Czy skan palca będzie wystarczającym potwierdzeniem tożsamości?
 • Czy odcisk palca na dowodzie będzie można ponownie przeskanować w celu sprawdzenia tożsamości? Na przykład, na lotnisku lub na komisariacie?
 • Czy policja będzie miała dostęp do odczytów linii papilarnych?
 • Czy na nowym dowodzie będzie podpis osobisty?
 • Czy jest potrzebny skan palca, jeśli ktoś ma podpis osobisty?
 • Czy wszystkie instytucje (nie tylko urzędy) będą miały dostęp do czytników palców w celu zidentyfikowania tożsamości?
 • Czy jest górna granica wieku, której nie będzie obowiązywać ustawa? Czy np. osoby po 80 roku życia będą musiały wyrobić nowy dowód osobisty?
 • Czy urzędy zostaną wyposażone w nową aplikację do ćwiczeń? Jeśli tak, to kto przeszkoli pracowników? Informatycy z urzędów miast i gmin?
 • Czy nowelizacja będzie miała duży wpływ na zmianę organizacji gabinetów w urzędach, gdy pojawi się nowy sprzęt?
 • Czy będą wprowadzone opłaty za dowody?
 • Czy będzie zatrudnionych więcej pracowników w urzędach do obsługi mieszkańców?
 • Jaka będzie procedura w przypadku braku odcisku palca na dowodzie? Czy będzie konieczność wyrobienia dowodu ponownie za rok?

Mobilna obsługa klienta

 • Czy będą dofinansowania związane z obsługą klientów w terenie?
 • Czy będzie tylko jeden pracownik obsługujący petentów stacjonarnie oraz poza urzędem? Co w przypadku dużego miasta o zasięgu np. 30 km?
 • Czy pracownik ma jeździć swoim samochodem na własny koszt?
 • Jak postępować z osobami, które chcą złożyć wniosek o założenie dowodu osobistego i nie mają możliwość stawić się w urzędzie?
 • Jak będzie wyglądać procedura składania wniosku o dowód osobisty w domu klienta?
 • Kto będzie odpowiedzialny za transport pracowników urzędów do domów mieszkańców?
 • Czy będzie dostępny jeden punkt mobilny na cały powiat?
 • Czy pracownik z miasta powiatowego będzie jeździć po innych gminach, żeby dostarczyć czytnik linii papilarnych? Kto będzie odpowiedzialny za przekazywanie sprzętu?
 • Jak będzie wyglądało udostępnianie mobilnego sprzętu innym gminom?
 • Mobilne urządzenia - stację, które pracownicy będą zabierać ze sobą w teren. Jak je obsługiwać? Na jakich zasadach to funkcjonuje?
 • Osoby niepełnosprawne, chore lub starsze nie będą miały możliwości samodzielnie przyjechać i złożyć wniosku o dowód oraz go odebrać. Nie każdy urząd dostanie urządzenie mobilne, więc nie będzie możliwości obsługi klienta w domu. Jak powinno wyglądać rozwiązanie dla takiej sytuacji? Czy tylko miasto powiatowe będzie miało dostęp do urządzeń mobilnych?
 • Czy powinno być utworzone osobne stanowisko w urzędzie dla osób, które będą składać wniosek o dowód osobisty poza urzędem?
 • Jak weryfikować odcisk palca przy odbiorze? W przypadku, wyrobienia dowodu w domu, trzeba będzie jechać dwukrotnie do domu mieszkańca. Za pierwszym razem, należy złożyć wniosek i pobrać odcisk palców. Za drugim razem podczas odbioru dowodu osobistego również trzeba będzie wykonać ponowny skan. Odciski mogą być przechowywane tylko przez 90 dni, natomiast petenci odbierają dowód osobisty np. po roku.
 • Jak postępować z osobami, które nie będą miały chęci lub możliwości wejść do urzędu np. ze względu na wiek? Przeszkodą są najczęściej schody lub obawa przed zarażeniem się wirusem. Czy procedurę składania wniosku będzie można złożyć pod urzędem?
 • Czy wraz ze zmianą o dowodach osobistych będą zachowane środki ostrożności dotyczące pandemii?
 • Każdy będzie musiał dotknąć czytnika. Jak to się ma do wymagań sanitarnych w sytuacji pandemii?
 • Jak postępować przede wszystkim ze starszymi osobami, jeżeli chodzi o odcisk?
 • Osoba na kwarantannie chce wyrobić sobie dowód osobisty. Czy pracownik ma obowiązek przyjechać do domu mieszkańca? Czy jest to zgodne z prawem, jeśli pracownik urzędu przyjedzie do takiej osoby i zrobi odcisk palca?
 • Jak będą wyglądać procedury podczas pandemii – przychodzenie do urzędu, przyjeżdżanie do mieszkańców?


Unieważnienia, zwroty, wysyłka dowodów

 • Czy osoba starsza musi sobie wyrabiać dowód co 10 lat? Czy w pewnym wieku można już posiadać dowód dożywotni?
 • Jaki wygląda wzór pisma dotyczącego uzasadnienia decyzji o odrzucenie zdjęcia do dowodu osobistego?
 • Kiedy i komu można wydać dowód osobisty na okres 12 miesięcy?
 • Jak wygląda procedura przygotowania dowodów do zwrotu z warstwą elektroniczną do MSW? Co należy przygotować?
 • Jak wygląda procedura zwrotu unieważnionych dowodów z certyfikatami do MSW?
 • Długość czasu produkcji dowodu osobistego. Czy można to usprawnić?
 • Jak odsyłać dowody z warstwą elektroniczną? Jak to powinno formalnie wyglądać? Np. w przypadku, gdy są uszkodzone. Czy są jakieś formularze?
 • Petent składa uszkodzenie dowodu i przychodzi do urzędu. Nie chce go zostawić, ponieważ go potrzebuje.
 • W jaki sposób można rozwiązać taką sytuację prawnie? Czy petent ma obowiązek oddać dokument od razu po zgłoszeniu uszkodzenia?
 • Ustalanie daty unieważnienia dowodów osobistych w przypadku, gdy jest to zgłoszenie z konsulatu. Osoba zza granicy podaje datę do urzędu, dowód przychodzi do urzędu lub przez ePUAP z inną datą. Kiedy ustalić datę unieważnienia dowodu?
 • Czy osoby, które podpisały certyfikat podpisu osobistego korzystają później z otrzymanych pinów?
 • Osoba podejrzewa, że ich dane osobowe są wykorzystywane. Chce unieważnić dowodów i równocześnie otrzymać zaświadczenie o unieważnieniu. Zaświadczenie można otrzymać tylko przy utracie uszkodzeniu. Jak można w inny sposób pomóc takiej osobie?
 • Czemu służą aktualne warstwy elektroniczne? W jakich sytuacjach petenci mogą korzystać z e-dowodu?

Pojęcie pełnomocnictwa i opiekuna prawnego

 • Co z osobami, które nie mogą odebrać dowodu osobiście, ponieważ są za granicą? Dlaczego w takiej sytuacji nie działa kwestia pełnomocnictwa? Czy jest jakieś inne rozwiązanie prawne dla takich osób?
 • Jak powinien wyglądać przebieg realizacji wniosków o dowód osobisty dla osób ubezwłasnowolnionych?
 • Pełnomocnik może odebrać dowód osobisty, jeśli wnioskodawca poinformuje organ, że zaszły okoliczności, w których nie może odebrać samodzielnie dokumentu tożsamości. Czy pracownik powinien znać te okoliczności?
 • Jak wyglądają procedury podczas pandemii związane z pełnomocnictwem?
 • Dlaczego nie każdy może skorzystać z pełnomocnictwa przy odbieraniu dowodów osobistych?
 • Jak pracownicy urzędów mają weryfikować osobę, która podaje się za opiekuna prawnego? Czy osoba, która podaje się za takiego opiekuna musi zostać sprawdzona oraz posiadać zaświadczenie?
 • Czy można poinformować o obecności opiekuna prawnego tylko ustnie?
 • Opiekunem prawnym osoby pełnoletniej ubezwłasnowolnionej jest matka. W przypadku śmierci opiekuna prawnego, zostaje nim drugi rodzic. Czy na dowodzie osobistym powinna zostać matka jako opiekun prawny, czy jest tylko ojciec?
 • Skąd możemy wiedzieć, że dana osoba jest ubezwłasnowolniona? Czy potrzebne są dokumenty potwierdzające? Jeśli tak, to jakie?


Udostępnianie danych do drzewa genealogicznego

 • Komu powinno się udostępniać dane do drzewa genealogicznego? Kto ma do tego uprawnienia?
 • Jakie pokrewieństwo musi być, żeby móc udostępniać te dane?
 • Czy można udostępniać dane do drzewa genealogicznego bezpłatnie, czy za pobraniem opłaty? Jeśli tak, to czy od ilości udostępnionych kserokopii?
 • Czy można wykonywać kopię dokumentów, zrobić skan zdjęcia z koperty dowodowej?
 • Czy należy wymagać od osoby, która się ubiega o pokrewieństwo, dokumentu potwierdzający zgodność tego pokrewieństwa?
 • Jakie dokumenty musi przedłożyć klient, żeby otrzymać dane np. z koperty dowodowej?
 • Jakie dokumenty z koperty dowodowej mogą zostać udostępnione?
 • Kiedy stosujemy udostępnianie dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
 • Wymagana opłata przy udostępnianiu dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?

Prowadzący

Agnieszka Plucińska – wieloletni pracownik administracji samorządowej, od 7 lat kierownik Działu Dowodów Osobistych w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Stale współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji opiniując projektowane zmiany z punktu widzenia JST. Jeden z członków grupy roboczej utworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki opracowującej zmian do aplikacji Źródło w zakresie Rejestru Dowodów Osobistych. Uczestniczyła w testach przedwdrożeniowych e-dowodu 1.0 w 2019 roku oraz brała udział w testach przedwdrożeniowych e-dowodu 2.0 wiosną 2021 roku. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek socjologia, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Prawa i gospodarki Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskiem oraz Nowoczesne zarządzanie jednostką administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
20 października 2021
od 379.00
24 listopada 2021

Podobne szkolenia