Wideoszkolenie: Licencje na oprogramowanie

Jak zarządzać licencjami i jakie są praktyczne rozwiązania dotyczące zakupu licencji na oprogramowanie w urzędzie gminy i miasta? W jaki sposób licencjonować produkty Microsoft, aby nie łamać przepisów prawa? Jak przygotować się do audytu – potrzebne dokumenty, wymagane uprawnienia, zakres odpowiedzialności

od 399.00 zł

Wideoszkolenie adresowane do informatyków, inspektorów ds. informatyzacji, pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się licencjonowaniem

UWAGA! Dowiedz się, jak licencjonować produkty Microsoft bez łamania przepisów prawa?
Podczas wideoszkolenia zostaną omówione przepisy dotyczące licencjonowania produktów Microsoft, a także praktyczne rozwiązania z zakresu eksploatacji licencji na oprogramowanie – jak łączyć licencje, aby nie złamać przepisów? Prowadzący udzieli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu przeniesienia przypisania licencji na inne konto oraz kontroli oprogramowania zainstalowanego na komputerach

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie usługi Win Serwer wymagają licencji CAL? Co z usługami typu serwer DNS WINS DHCP?
 • Klucz aktywacji wielokrotnej (MAK) – Co się dzieje, jeżeli na licencji mamy limit 50 krotnego użycia klucza i przekroczymy tę wartość np. w szkołach?
 • Czy licencja na edycje Windows Server Standard umożliwia korzystanie z dwóch środowisk OSE lub maszyn wirtualnych?
 • [PRZYKŁAD] Office, który można kupić za ułamek ceny — urząd dostaje fakturę oraz informację, ze Office były już kiedyś używany na innym sprzęcie. Czy jest to legalna rozwiązanie dla urzędu? Jakie stanowisko w tej sprawie ma Microsoft?
 • Jaką licencje należy posiadać, aby na maszynie wirtualnej można było korzystać z Windows 10 ?
 • Jakie darmowe programy mogą pomóc podczas inwentaryzacji? Porównanie i omówienie darmowych programów do inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania
 • Audyt wewnętrzny – co ile odbywa się audyt? Co należy wiedzieć? Jakie dokumenty posiadać? Jak się przygotować?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór karty rejestracyjnej

Szczegółowy program szkolenia:

1. Licencje od Microsoft - które licencje Microsoftu są legalne z perspektywy urzędu gminy i miasta?

 • Które licencje Microsoftu są legalnie z perspektywy urzędu gminy
 • i miasta? Czy mogą być jakieś licencje, które legalnie kupi urząd, a będą nielegalne?
 • Które warianty licencji Microsoftu dostępne na rynku są odpowiednie dla poszczególnych urzędów w zależności od ich wielkości?
 • W jaki sposób interpretować regulacje licencji Microsoftu dostępnych na rynku?
 • Jakimi kategoriami kierować się podczas wyboru licencji Microsoftu?
 • Jakie są możliwości licencjonowania od Microsoft dla gmin?
 • Licencja grupowe oraz pojedyncze Microsoft
 • Co to licencja grupowa?
 • Ile licencji grupowych można przypisać do jednego konta?
 • Jakich korzyści dostarcza licencja grupowa?
 • Stosunek ceny do ilości komputerów, do których przypisana jest licencja grupowa
 • Jakie licencje wybrać z uwagi na różnorodność wydziałów w urzędzie gminy lub miasta?
 • Jakie możliwości licencjonowania dla administracji, finansów, oświaty oraz organizacji?
 • Czy biblioteka jest instytucją publiczną? Jaki typ licencji wybrać dla biblioteki?
 • Co ma zapewnić dobrze dobrane oprogramowanie?
 • W jaki sposób łączyć oprogramowania, aby nie naruszać praw licencji?
 • Jaką licencje Microsoftu wybrać z uwagi na serwer?
 • Co wchodzi w skład licencji serwerowych?
 • Od czego uzależniony jest rodzaj licencji - licencje na rdzeń/CAL, licencje na wystąpienie, licencje na rdzeń
 • Czy Windows Server 2019 Essential zawiera wbudowane licencje CAL?
 • Co to są licencje CAL do serwerów?
 • Windows Server - jak traktować drukarki i inne tego typu sprzęty?
 • Jakie usługi Win Serwer wymagają licencji CAL? Co z usługami typu serwer DNS WINS DHCP?
 • [PRZYKŁAD 1] Organizacja ma 40 użytkowników, którzy łączą się do serwera AD, tych samych 40 użytkowników korzystających z serwera DHCP zainstalowanego na osobnym serwerze niż AD, a 20 użytkowników w organizacji łączących się do SQL Serwer zainstalowanego na osobnym serwerze. Ile i jakie licencje CAL należy kupić?
 • [PRZYKŁAD 2] W urzędzie jest sieć, w której pracuje 30 pracowników i jest 30 stanowisk PC, 10 drukarek i 5 serwery NAS. Wszystkie te zasoby korzystając z dostępu do Serwera AD, DHCP, DNS, WINS. Ile licencji CAL i jakie należy, można kupić?
 • Czy należy zakupić licencje CAL na sprzęt, który korzysta z dostępu do serwera Win?
 • Jaką licencje CAL dokupić do serwerów?
 • Czy każde urządzenie pracujące w sieci, jeśli nawiązuję połączenie z WIN Serwer wymaga do każdej usługi CAL?
 • Jakie są Licencje SQL Server?
 • Jakie są Licencje Windows Server?
 • Co to jest VLSC - Volume Licensing Service Center Microsoft?
 • Klucz aktywacji wielokrotnej (MAK) – co się dzieje, jeżeli na licencji mamy limit 50 krotnego użycia klucza i przekroczymy tą wartość np. w szkołach?
 • Jakie są licencje Exchange Server?
 • Licencje a wirtualizacja?
 • Czy licencja na edycje Windows Server Standard umożliwia korzystanie z dwóch środowisk OSE lub maszyn wirtualnych?
 • Czy możliwość korzystania z dwóch maszyn wirtualnych z licencji Windows Server 2019 Standard dostępna jest tylko na środowisku witalizacyjnym Hyper-V czy również na innych np. na środowisku VMware?
 • Aktywacja licencji zbiorowych Microsoft
 • W jaki sposób przeprowadzić aktywację licencji zbiorowych online?
 • Przyczyny i rozwiązania niepowodzenia aktywacji online
 • Zbywalność licencji


Microsoft 365

 • Jakie korzyści dostarcza Platforma 365?
 • Co wchodzi w skład Platformy 365?
 • Jakie narzędzia są korzystne dla administracji, oświaty, organizacji?
 • Jaką licencję wybrać dla poszczególnych urzędów w zależności od ich wielkości?
 • Co należy zrobić, żeby uzyskać licencję?
 • Wysokość opłat za użytkowanie licencji
 • Czy możliwe jest scalenie starszych wersji Office 365 w jedną? W jaki sposób to zrobić?
 • Czy można używać w urzędzie MS Office 2003 i 2007 bez aktualizacji bezpieczeństwa i nie wspieranego już przez producenta?
 • Czy można używać w urzędzie na własną odpowiedzialność MS Office, którego już nie wspiera producent i nie „łata go"?
 • Ponowna instalacja oprogramowania Windows – czy należy kupić nowe licencje Office 365?
 • W jaki sposób zmienić przypisanie licencji Microsoft 365/ Office 365, aby działała na innym komputerze?
 • Czy licencja zostaje przypisana na zawsze do jednego komputera?
 • Czy mogę podłączyć inne konta, na których przypisane są licencje pojedyncze do konta, na którym znajdują się licencje grupowe?
 • W jakich przypadkach można przenieść licencje Microsoft 365/ Office 365 na inny komputer?
 • W jaki sposób dodać własną domenę na Office 365?


Jakie są alternatywy dla powyższych licencji?


2. Licencje darmowe – czy warto ich używać z perspektywy urzędu gminy i miasta?

 • Czy takie oprogramowania są korzystne z perspektywy gminy?
 • Czy są jakieś przesłanki, aby nie używać oprogramowania na darmowej licencji?


3. Upgrade licencji

 • Czy legalne jest przejście z Windows 7 na Windows 10?
 • Czy należy wykupić licencję na aktualizację Windows 8 na Windows 10?
 • Jak stosować się do rozbieżnych informacjami na stronie producenta odnośnie aktualizacji Windows 8-10?
 • Czy wymiana/aktualizacja licencji oprogramowania na tańszej to dobre rozwiązanie?
 • Jak wpływa to na wymianę sprzętu, czas pracy, przeszkolenie pracowników? Omówienie na przykładach
 • Czy jest to opłacalny zabieg?


4. Rejestr sprzętu i oprogramowania oraz inwentaryzacja techniczna

 • Jak prowadzić rejestr sprzętu i oprogramowania?
 • Kto powinien prowadzić rejestr sprzętu i oprogramowania?
 • W jakiej formie prowadzić rejestr sprzętu i oprogramowania – elektronicznej lub papierowej?
 • Jaki program usprawni przeprowadzenie rejestru sprzętu i oprogramowania? Porównanie programów
 • W czym pomaga rejestr sprzętu i oprogramowania?
 • Wymagane dokumenty oraz odpowiedzialność za nieprzeprowadzenia rejestru sprzętu
 • i oprogramowania


Inwentaryzacja techniczna

 • Jak przeprowadzić inwentaryzacje sprzętu oraz oprogramowania?
 • W jaki sposób spisać inwentaryzację sprzętu oraz oprogramowania?
 • Jaki program użyć podczas inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania?
 • Pomocne wskazówki dotyczące inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania
 • Jakie komercyjne programy mogą pomóc podczas inwentaryzacji? Porównanie i omówienie komercyjnych programów do inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania
 • Jakie darmowe programy mogą pomoc podczas inwentaryzacji? Porównanie i omówienie darmowych programów do inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania
 • W jaki sposób zautomatyzować inwentaryzacje sprzętu oraz oprogramowania?


5. Audyt – czy informatyk może sam przeprowadzić audyt wewnętrzny? Na co zwraca uwagę audytor podczas kontroli?

 • Obowiązki urzędu gminy i miasta w ramach KRI – jakie obowiązki są konieczne do spełnienia a jakie obligatoryjne?
 • Jakie trzeba mieć uprawnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego – kto może przeprowadzić audyt?
 • Audyt wewnętrzny – co ile odbywa się audyt? Co należy wiedzieć? Jakie dokumenty posiadać? Jak się przygotować?
 • Na jakie aspekty audytor kładzie największy nacisk?
 • Omówienie konsekwencji związanych z niedopełnieniem obowiązków w ramach KRIProwadzący

Adam Szkudlarski – pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Pracuje w administracji publicznej w informatyce od 20 lat. Zajmował się licencjami w urzędzie, posiada tytuł Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) w zakresie licencjonowania zbiorowego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W 2017 zdał egzamin na Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z PN-ISO/IEC 27001. Przeprowadzał kontrole bezpieczeństwa systemów informatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego w woj. opolskim. Obecnie Główny Specjalista w dziale informatyki w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu zajmuje się bezpieczeństwem informatycznym urzędu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
09 listopada 2021

Podobne szkolenia