Szkolenie: Księgowość w przedszkolach

Księgowość i podatki w przedszkolach - jak prawidłowo prowadzić księgowość w przedszkolach: jak księgować opłaty i naliczać odsetki? Jak naliczać wynagrodzenia i absencje nauczycielom? Jak prowadzić ewidencję strat oraz jak powinna wyglądać współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, UMiG lub innym organem prowadzącym księgowość przedszkola?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości w przedszkolach, organów zewnętrznych m.in.: CUW, ZEAS, Urzędów Miast i Gmin oraz szkół

Prowadzenie księgowości w przedszkolu – gotowe rozwiązania
Podczas wideoszkolenia omówimy m.in.: jak prawidłowo prowadzić księgowość w przedszkolu, jak powinna wyglądać polityka rachunkowości: wynagrodzenia, składki ZUS? Omówimy także jak powinna wyglądać współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, UMiG oraz innymi organami prowadzącymi tę księgowość. Podczas szkolenia prowadząca omówi kolejno każde zagadnienie z poniżej przedstawionego programu oraz otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie zawarte tam zagadnienia w postaci prezentacji oraz dodatkowych wzorów pism. Podczas warsztatów mogą Państwo zadawać pytania, serdecznie zachęcamy do korzystania z tej możliwości!

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

• Płatność za wyżywienie – jakie są odsetki podatkowe oraz jak egzekwować należności? Sporządzanie umów z rodzicami – na co zwrócić szczególną uwagę, jakie są podstawy prawne?

• Jak naliczać wynagrodzenie nauczyciela? Jak rozliczać absencje z uwagi na chorobę oraz kwestie związane z kwarantanną, jak rozliczać godziny ponadwymiarowe? Naliczanie w przypadku wielu składników oraz art. 30a kodeksu nauczyciela (wyrównanie)

• Jak wygląda kontrola zewnętrzna, gdy księgowością zajmuje się osoba będąca w przedszkolu – jak prawidłowo przygotować się do takiej kontroli, np. Do kontroli z UG?

• Naliczanie dotacji oświatowych – koszty wspólne, czy trzeba podzielić koszty oraz jakimi wskaźnikami kierować się przy naliczaniu dotacji?

• Program magazynowy: czy każda FV oraz zużycie magazynowe trzeba wprowadzić danego dnia do programu? Jak prowadzić ewidencję, aby kwoty zgadzały się ze stawką żywieniową?

• Jakie obowiązki ma przedszkole, jeśli księgowość prowadzona jest przez CUW, ZEAS lub inne jednostki?

• Jak powinno wyglądać naliczanie płatności dla GOPS za dziecko przebywające w placówce?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

• Konto rodzica do zwrotu nadpłat,

• Wniosek o przeksięgowanie płatności za przedszkole,

• Formatka na faktury.

Szczegółowy program szkolenia:

Jak prawidłowo powinna wyglądać polityka rachunkowości, wynagrodzenia, składki ZUS oraz jak prawidłowo prowadzić księgowość w przedszkolu?
• Jak liczyć wynagradzanie nauczycieli?

• Jak rozliczać godziny pracy nauczycieli?

• Jak naliczać wynagrodzenie nauczycielom, którzy zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami?

• Pobory nauczycielskie – jak wygląda sprawa wypłat i zwolnień?

• Co w przypadku godzin, które są niewypłacone i zaległe?

• Jak rozwiązać problem z naliczaniem wynagrodzeń nauczycielom i pracownikom administracji obsługi, jeśli nauczyciele mają płacone inaczej niż administracja– kiedy i w jakich kwotach?

• Liczenie różnych absencji – jak wyliczyć?

• Co wchodzi, a co nie w podstawę chorobowego?

• Nauczyciele maja dużo składników – część wchodzi, a cześć nie: czy urlop wychowawczy płaci budżet Państwa?

• Nauczyciele mają płatne z góry 1-wszego dnia każdego miesiąca, a administracja i obsługa z dołu – czy terminy są regulowane odgórnie, czy można przyjąć, że 26-go każdego miesiąca ma płatna administracja i obsługa?

• COVID – było postojowe dla pracowników administracji i obsługi – jak uregulować tę sprawę?

• Kwarantanna – w jakiej wysokości płacić wynagrodzenie za czas kwarantanny, czy pracownik w tym czasie może być na urlopie, czy może w tym czasie świadczyć pracę z domu?

• Jak wynagradzać w przypadku osoby będącej na kwarantannie i równocześnie pracującej zdalnie?

• Czy kwarantanna i praca zdalna=świadczenie za chorobę zakaźną?

• Od strony wynagrodzeń utrudnieniem jest, że wynagrodzenia nauczycieli idą dwa razy w miesiącu, problematyka występuje na wypadek ewentualnych zwolnień, ponieważ jest dużo zwrotów/nadpłat – jak to rozwiązać?

• Podziały rozdziałów – np. wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne, rozdział list płac nauczycieli, którzy mają wszystkiego po trochu – jak to prowadzić?

• Czy średnią do zwolnień lekarskich wprowadzać do podstawy wynagrodzenia, aby uzyskać nagrody z dnia edukacji narodowej?

• Jak liczyć wynagrodzenia za czas zwolnienia?

• Źle naliczany macierzyński, np.: nie jest przeliczana podstawa z chorobowego na macierzyńskie – jak to rozwiązać?

• Czy nauczyciel rozlicza sam godziny ponadwymiarowe?

• Dochody – jak rozgraniczać na inne w przypadku zwrotu składek z ZUS?

• ZUS – podstawy do zasiłków do wynagrodzeń chorobowych – co brać pod uwagę?

• Zwrot składek ZUS – rozbieżne interpretacje, składki były zapłacone, zwrócone na konto – jak księgować, czy w ogóle przez konto ZUS?

• VAT – jakie są obowiązujące przepisy: zwolnienia oraz opodatkowania?

• Czy każda placówka powinna odprowadzać VAT?


Płatności za wyżywienie, odsetki, opłata godzinowa w przedszkolu: jak naliczać, egzekwować oraz jak prowadzić ewidencję strat?

• Opłaty za przedszkole – do jakiej kwoty nie pobieramy?

• Płatności za wyżywienie: jakie są odsetki podatkowe?

• Przepisy są mało czytelne, np.: odnośnie naliczania odsetek od nieterminowych płatności jest to nieuregulowane prawnie do końca – jak powinno być to robione właściwie?

• Płatności – czy powinny być odprowadzane odsetki, czy nie, np.: za wyżywienie, gdy ktoś się opóźni z płatnością?

• Czy naliczanie odsetek jest zależne od organu prowadzącego?

• Jak ewidencjonować opłaty za godziny ponadwymiarowe oraz jak egzekwować płatności?

• Czy można samemu naliczać odsetki za nieterminowe uiszczanie płatności?

• Jak prowadzić ewidencję strat na stołówce? Np.: na magazynach są zakupione produkty żywieniowe, a termin ich przydatności ulega przeterminowaniu

• Naliczenia dla GOPS-ów – opieka społeczna dopłaca dzieciom, których rodzice nie mają możliwości z różnych przyczyn, rodzice ubiegają się w gminie o dofinansowanie, a przedszkole na koniec miesiąca daje informacje, ile dane dziecko ma do zapłaty, informacja ta jest przekazywana do UG – rodzic za to nie płaci, tylko UG, ale przedszkole musi przesłać pismo do gminy z notą obciążeniową z wyszczególnionymi danymi: ilość godzin, za jakie dziecko, itd. – co trzeba spełniać, aby GOPS dokonywał takiej dopłaty?

• Kto powinien regulować termin płatności, czy jest to odgórne, czy dyrektor?

• Kto powinien rozliczać płatności za przedszkole i wyżywienie – obliczanie, kto ile ma zapłacić i dlaczego?

• Egzekwowanie należności za przedszkole od rodziców – kiedy co należy robić, kiedy decyzja, a kiedy obciążenie?

• Czy całe rozliczanie z żywnością robi tylko intendentka?


Sprawozdanie finansowe: kto musi je sporządzić oraz kiedy złożyć?

• Sprawozdanie RB28 – jak sporządzić?

• Czy sprawozdanie RB28, które jest z wydatków, przedstawiamy UG do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni?

• Kiedy wykonuje się korektę sprawozdania RB28, czy jest to niezwłocznie po tym, kiedy urząd zwrócił uwagę na występujący błąd?


Jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, Urzędem Miasta i Urzędem Gminy oraz szkołami

• Jaką dokumentację trzeba przygotować dla CUW/ZEAS każdego miesiąca, czy są to tylko FV – opis, przyjęcie FV, sprawdzenie z merytorycznej strony?

• Jakie dane trzeba systematycznie zdawać do CUW, aby to CUW w dalszej kolejności zajmował się dokonywaniem przelewów?

• Czy wystarczy, aby księgowość przekazała do CUW takie dane jak: wysokość premii, staż pracy, aby CUW w dalszej kolejności mógł naliczyć końcowe wynagrodzenie?

• Czy księgowość, która jest w przedszkolu, UG lub szkole oddając księgowość do CUW cyklicznie dostarcza dane do naliczenia, a całą procedura naliczania i kwestie ZUS obejmują już CUW?

• Wprowadzanie FV do ogólnopolskiego programu, a w dalszej kolejności zajmuje się wszystkim CUW, czy to jest jedyny obowiązek przedszkola, kiedy księgowością zajmuje się CUW?

• To, czy CUW ma prowadzić dane przedszkole reguluje zapis zawarty w uchwale Rady Miasta?

• Czy przedszkole ma tylko to wszystko, co jest związane z dziećmi plus opłata ponadpodstawowa za opiekę w momencie, kiedy naliczaniem wynagrodzeń pracownikom zajmuje się ZEAS?

• ZEAS – naliczanie list płac – rt..30a kodeksu nauczyciela (wyrównanie) – jak to wygląda?

• Raport z fakturowania: czy taki raport przekazuje się codziennie dyrekcji, która podbija i zatwierdza, a na koniec miesiąca wszystko oddaje się do ZEAS?

• Jak wygląda kontrola przez UG?


Najbardziej problematyczne kwestie techniczne wynikające z codziennej pracy w dziale księgowości

• Program do księgowości Vulcan – czy wybór programu jest dowolny, czym się najlepiej kierować przy wyborze takiego programu?

• Czy program do naliczania – Vulcan jest intuicyjny i łatwy w obsłudze?

• Fakturowanie, wpisywanie wszystkiego do programu, następnie wszystko jest przekazywane do księgowości – rozliczanie i płatności robi księgowość – jakie jeszcze czynności powinno pełnić przedszkole w momencie, gdy księgowość jest prowadzona przez zewnętrzną jednostkę?

• Problemy związane z programem – np.: przychodzi 1,5 kg marchewki, system sam zaokrągla kwotę po swojemu, a zazwyczaj wychodzi inaczej: np.: była cena 1,99 zł, ponieważ tego w systemie nie da się podzielić na pół, 1 kg na pół to wychodzi ok 1,00 zł – księgując trzeba rozliczać, że 1 kg w innej kwocie i np.: 9 kg inaczej w kwocie 9, 99zł, a 1 kg wtedy co zostaje – jak można tę procedurę uściślić?

• Dokonuje się księgowania, robi się z tego swoją kalkulację i z tego robi się rozliczenia dzienne – raporty, czy taki raport musi być robiony codziennie?

• Trzeba zrobić zakończenie danego miesiąca, godzin za żywienie, ile każde dziecko ma do zapłaty, opłaty ponadpodstawowe, czyli opłatę dodatkowo płatną za każde dziecko, całe zestawienie magazynów, rozliczenia z czytników, ponieważ wszyscy się odbijają kartą – takie rozliczenie trzeba zrobić dla rodziców i księgowości, trzeba zamawiać wszystkie towary i jadłospisy to jeszcze cała księgowość – w jaki sposób można ułatwić prowadzenie wszystkich tych czynności przez jedną osobę?

• Rozliczanie absencji chorobowych w programie – jaka jest podstawa?

• Jak wstawić dobre parametry do systemu?

• Czy musza być osobne konta bankowe, osobne konto dochodów, gdzie jest czesne, konto wydatków?

• Opisanie FV – jak powinien wyglądać opis takiej FV?

• Cała dokumentacja – rozliczanie godzin ponadwymiarowych, czy musi być jakiś specjalny druk?

• Naliczanie dotacji oświatowych – koszty wspólne, niektóre koszty trzeba podzielić na przedszkole z ogólnego budżetu, które koszty trzeba podzielić?

• Jakimi wskaźnikami kierować się przy naliczaniu dotacji?

• Czy naliczanie dotacji oświatowych jest to sprawa indywidualna każdej jednostki, czy jest jakaś ogólna zasada?

• Program magazynowy – wprowadzanie wszelkich stanów, wszystkie FV spożywcze trzeba wprowadzić z każdego dnia, jest wydawane co się zużywa, kwota musi się zgadzać ze stawką żywieniową

• Wprowadzanie FV, przyjmowanie, a oryginały przekazywane do UG

• Czy problemy zależą tylko od programów księgowych? Jak najlepiej dobrać taki program?

• Rozliczanie dotacji przedszkolnej – jakie koszty w ramach takiej dotacji można rozliczać?

• Jak rozliczać subwencję na ucznia?

• Jakie zaświadczenia nauczycielowi, rodzicowi, czy innej osobie może wystawić księgowość?

• Prowadzenie dokumentacji księgowej – duplikaty FV – jak prowadzić?

Prowadzący

Magdalena Biernat -wieloletni praktyk, od kilkunastu lat główna księgowa w trzech placówkach oświatowych na terenie Jeleniej Góry oraz Piechowic.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
15 grudnia 2020

Podobne szkolenia