Wideoszkolenie: Kontrola zarządcza w placówkach oświaty

Kontrola zarządcza: jakie są obowiązki dyrektorów szkół? Jak dostosować statut szkoły do aktualnych przepisów prawa? Jak wynagradzać pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych? Ustawa o dostępność w szkole – co trzeba zapewnić?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do dyrektorów szkół podstawowych oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych od strony administracyjnej

Uwaga! Gotowe wzory: plan kontroli, statut szkoły
Wystarczy dostęp do urządzenia z Internetem, a my przekażemy Państwu niezbędną wiedzę do przygotowania się w tematyce kontroli zarządczej oraz statutu. Nasz Prelegent omówi składniki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w kontekście najczęściej pojawiających się problemów. Poruszone zostaną również kwestie ustawy o dostępności, ponieważ pierwszy raz w tym roku trzeba sporządzić raport o stanie zapewnienia dostępności. W trakcie wideoszkolenia Ekspert podpowie, jakie są najważniejsze i najbardziej problematyczne kwestie związane z zarządzaniem placówką oświaty

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są obowiązki każdego dyrektora w zakresie kontroli zarządczej?
 • Jak napisać plan kontroli? Gotowy wzór planu kontroli
 • Jak prawidłowo stworzyć statut szkoły, jak umiejętnie wprowadzać zmiany w statucie oraz jakie zachodzą w statutach zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym ? Przykładowy wzór statutu
 • Jak wynagradzać pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych? Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?
 • Jak wyliczać nadgodziny w okresie pandemii i nauczania zdalnego?
 • Jaki obowiązek ma szkoła odnośnie nowych regulacji dotyczących dostępności cyfrowej do zapewnienia odpowiedniego wyglądu strony internetowej oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?
 • Uwaga! Pierwszy raz w tym roku raport o stanie zapewnienia dostępności: czy każda placówka powinna wprowadzić taki dostęp?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Plan kontroli – przykładowy wzór;
 • Statut szkoły – przykładowy wzór;
 • Wzór sprawozdania z nadzoru.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jakie dokumenty kontroli zarządczej są wymagane w szkole? Gotowe wzory

 • Jak napisać plan kontroli?
 • Jak wykonać sprawozdanie z kontroli?
 • Jak poprawnie opisać dokumentację

2. Jakie są cele i zadania dla kontroli zarządczej? Kontrola zarządcza od A do Z

 • Jak dokonać oceny ryzyka?
 • Co jest brane pod uwagę przy ocenie pracy dyrektora oraz nauczyciela?
 • Jak dokonywać kontroli czasu pracy pracowników?
 • W jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka?
 • W jaki sposób prowadzić kontrolę?
 • Co trzeba objąć kontrolą?
 • Jak w kontroli zarządczej wyznaczać cele oraz na jakiej podstawie?
 • Jakie zadania powinny być ujęte w kontroli zarządczej?
 • Jak powinna wyglądać kontrola zarządcza w kontekście pandemii oraz w kontekście RODO, aby nie naruszyć przepisów?
 • W jaki sposób przeprowadzić efektywną oraz skuteczną kontrolę zarządczą od podstaw?
 • W jaki sposób umiejętnie prowadzić kontrolę zarządczą?
 • W jaki sposób poszczególne działy szkoły mają dostarczać informacje, aby wszystko było zawarte w kontroli zarządczej?

3. Jak dostosować statut szkoły do aktualnych przepisów prawa?

 • Jak powinien wyglądać statut szkoły, jakie są wytyczne, np.: czy w statucie należy ujmować zdalne nauczanie, sposób organizowania, sposób oceniania?
 • Na czym się oprzeć tworząc statut?
 • Jakie są niezbędne rozporządzenia dot. statutu?
 • Czy rozporządzenia muszą być zawarte w statucie?
 • Czy statut musi być cały czas monitorowany?
 • Czy wśród kadry można wyłonić lidera, który będzie zajmował się aktualizacją statutu?
 • Czy każdorazowo trzeba nanosić zmiany do statutu, zwłaszcza, kiedy mamy COVID i sytuacja jest bardzo dynamiczna?
 • W jaki sposób sporządzić sprawozdanie z realizacji planu nadzoru? Wzór sprawozdania z nadzoru
 • Sprawozdania z nadzoru w czasie COVID: jak prawidłowo je wypełnić?
 • Co powinno być zawarte w sprawozdawczości, a czego nie trzeba ujmować, jak zakończyć proces zdalnego nauczania?
 • Jak przeprowadzić sprawozdanie z dziennika elektronicznego?
 • Sprawozdania: jakie są obowiązki szkoły w zakresie dostarczania sprawozdań do organu podległemu?
 • Jak powinno zostać skonstruowane sprawozdanie z nadzoru działalności opiekuńczo-wychowawczej?
 • Raporty do kuratorium dotyczące obecności uczniów w szkole: ilu uczniów w szkole jest obecnych, ilu nieobecnych – czy po każdym dniu od 24.02 należy każdorazowo wykonywać sprawozdania i wyliczyć % o liczbie uczniów? Do czego są potrzebne te dane w kuratorium?
 • Kto udostępnia dane, aby zalogować się przez główny urząd statystyczny i aby wprowadzić sprawozdanie w GUS oraz upublicznić je na BIP?
 • Czy sprawozdanie z nadzoru można zrobić mniej szczegółowe niż w latach ubiegłych?
 • Jaka ma być forma sprawozdań oraz jakie elementy muszą być zawarte w sprawozdaniach?
 • Jakie powinno się wykonywać wewnętrzne sprawozdania?
 • Co powinno zawierać sprawozdanie z doskonalenia nauczycieli?
 • Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej: co powinno zawierać? Plan ewaluacji: gotowy wzór
 • Kogo można upoważnić do wykonywania wszelkiego rodzaju sprawozdań w imieniu dyrektora oraz czy są wymagane jakieś kwalifikacje?

4. Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych: rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów

 • W jaki sposób przydzielać dodatkowe godziny nauczycielom?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?
 • Kiedy przysługuje prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Rozliczanie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli niepedagogicznych: które godziny mają być realizowane, a które nie?
 • Jak wyliczać nadgodziny w okresie pandemii i nauczania zdalnego?
 • Jak rozliczać godziny pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
 • Jakie są elementy składowe w wynagrodzeniach nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela?
 • Jakie są zmieniające się składniki, które wchodzą w skład wynagrodzeń nauczycieli?
 • Rozwiązywanie umów z nauczycielami, którzy przechodzą na świadczenia kompensacyjne: jak wyliczać, kiedy im się należy, kiedy im się nie należy?
 • Czas pracy w szkołach: czy ujmować wszystkie okresy zatrudnienia i czy wylicza się 20 lat stażu pracy na stanowisku nauczyciela przy tablicy?
 • Czego można wymagać od nauczyciela w ramach 40h?
 • W którym momencie nie przesadzić oraz ile można wymagać po 40h?

5. Dostępność w szkole: obowiązki i zadania. Jakie są procedury dla pracowników oraz uczniów?

 • Jak zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami?
 • Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: jak dobrze zrobić taki raport?
 • Dostępność strony internetowej: czym jest i czy musi być w szkołach?
 • Dostępność a wymogi prawne: jakie przepisy określają dostępność strony internetowej?
 • Czy jeśli klika się na stronę www szkoły, czy powinna być opcja, która umożliwia powiększenie/pomniejszenie czcionki? Czy jeżeli coś jest w formie wideo, to czy powinno być to z czytnikiem? Jakie inne zawiłości występują w dostępności do strony www?
 • Plan dostępności budynku: czy powinien być plan dostępności budynku, czy budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych? Czy taki plan o dostępności budynku powinien być również na stronie www?
 • Dlaczego dostępność oraz jej posiadanie jest tak ważna?
 • Deklaracje o dostępności na BIP – czy umieszczać na BIP informacje, co jest dostępne, czy jest dostępność dla os. niepełnosprawnych, w jaki sposób złożyć taką deklarację?
 • Pierwszy raz w tym roku raport o stanie zapewnienia dostępności: czy każda placówka powinna wprowadzić taki dostęp?

Prowadzący

Anna Listewnik –pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku od 2016 roku. Filolog, pedagog dramy, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Lider Inspiratorium grupy dyrektorek i dyrektorów placówek oświatowych, z którymi wymienia się dobrymi praktykami oraz pomysłami. Organizator Międzynarodowych Konferencji pt. Współpraca edukacyjna Gdańsk –Lwów - Odessa - Kutaisi - Batumi. Stworzyła innowacyjny projekt „lekcje języka polskiego i gruzińskiego” w języku angielskim. . Prowadząca blog pt. „Przestrzeń Edukacji”. Otworzyła oddziały przygotowawcze dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Zmieniła przestrzeń szkoły na przytulną i przyjazną dzieciom. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z dyrektorami szkół, z nauczycielami nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Między innymi udzieliła wywiadów w telewizji ukraińskiej nt. systemu edukacji. Praca według jej wartości to zaangażowanie, empatia, rodzinna atmosfera, rozwój, co w konsekwencji daje ogromne możliwości. Ukończyła m. in. studia podyplomowe z zakresu organizacji i techniki handlu zagranicznego oraz marketingu, wiedzy o kulturze. Chętnie podzieli się z Państwem swoimi dobrymi praktykami wypracowanymi podczas pełnienia funkcji dyrektora szkoły.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
15 marca 2022
od 399.00
31 maja 2022
od 399.00
23 sierpnia 2022
od 399.00
04 października 2022
od 399.00
13 grudnia 2022

Podobne szkolenia