Wideoszkolenie: Gminna Komisja Alkoholowa

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Co powinno wydatkować się z pieniędzy tzw. kapslowych? Jakim kontrolom podlega Komisja Alkoholowa? Jak napisać Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Jak napisać wniosek o leczenie, aby nie został odrzucony podczas postępowania sądowego? Jak przeprowadzić rozmowę motywacyjną z osobą uzależnioną?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mieszczących się przy urzędach miast i gmin oraz miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

Dowiedz się, jak wygląda przygotowanie dokumentacji do sądu!
Podczas spotkania nasz doświadczony prelegent powie, jak napisać dobry program profilaktyczny, dostosowany do każdej z grup docelowych oraz wskaże, jak ustrzec się przed najczęściej popełnianymi błędami podczas pisania tego programu. Nasze szkolenie pomoże Państwu przygotować się do rozmowy z osobą uzależnioną, aby skutkowała ona podjęciem leczenia odwykowego. Wskazówki naszego prelegenta przydadzą się także podczas współpracy z rodziną chorego, bo jak wiadomo, dzięki wsparciu najbliższych, osoba uzależniona zyskuje większą motywację, by odzyskać zdrowie.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie elementy powinien zawierać wniosek o zastosowanie leczenia? Jakie przesłanki uzasadniają skierowanie? Jak napisać wniosek o leczenie, aby nie został odrzucony podczas postępowania sądowego?
 • Jak wydatkować środki finansowe przeznaczone dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
 • Na jakich zasadach funkcjonuje Gminna Komisja Alkoholowa? Jakie są poszczególne zadania Komisji? Jakie obowiązki należą do Komisji? Czego nie może robić Komisja? Jakie regulaminy obowiązują Komisję Alkoholową?
 • Jakim kontrolom podlega Komisja Alkoholowa? Co jest sprawdzane podczas kontroli?
 • Jak napisać Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Jak na Program wpływa Narodowy Program Zdrowia? Jak odnieść Program do aktualnej sytuacji na świecie?
 • Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas tworzenia Gminnego Programu Profilaktycznego?
 • Jak przeprowadzić rozmowę motywacyjną z osobą uzależnioną? Jak przygotować się do rozmowy? Jak zachowywać się względem osoby chorej? Jakich argumentów użyć podczas rozmowy, aby osoba uzależniona zdecydowała się na podjęcie leczenia? Jak uświadomić osobie chorej konsekwencje nadużywania alkoholu?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór wniosku sądowego o skierowanie na leczenie odwykowe
 • Wzór protokołu z posiedzenia Komisji Alkoholowej
 • Wzór zawiadomienia o rozpoczęciu procedury Niebieskie Karty
 • Wzór protokołu ze spotkania z osobą uzależnioną
 • Wzór wniosku Komisji o skierowanie na leczenie odwykowe
 • Wzór zawiadomienia o kontroli punktów sprzedaży alkoholu


Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak zarządzać budżetem przeznaczonym na działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Co powinno wydatkować się z pieniędzy tzw. kapslowych oraz małpek, a na co owe fundusze nie powinny zostać przeznaczone?

 • Jak wydatkować środki finansowe przeznaczone dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
 • Skąd pochodzą środki przeznaczone na działania profilaktyczne? Na jakie działania przeznaczone są środki w ramach dotacji Programów Profilaktycznych?
 • Jak wygląda kontrola dotacji? Jakie błędy najczęściej wychodzą podczas kontroli?
 • Jak wydatkować środki przeznaczone dla zewnętrznych firm oferujących programy profilaktyczne dla szkół?

2. Jak napisać i realizować Gminny Program Profilaktyczny?Jak dostosować Gminny Program Profilaktyczny do potrzeb gminy?Jak powinna przebiegać realizacja zadań związanych Gminnym Programem Profilaktycznym?

 • Jak przebiega procedura pisania Gminnego Programu Profilaktycznego? Co należy wpisać do Programu, a jakie treści nie powinny się w nim znaleźć? W jaki sposób rozpisać poszczególne zadania?
 • Jakie programy należy realizować w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego?
 • Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas tworzenia Gminnego Programu Profilaktycznego?
 • Jak dostosować Gminny Program Profilaktyczny do potrzeb gminy?
 • Jak dostosować Gminny Program Profilaktyczny do potrzeb szkół?
 • Jak na Program wpływa Narodowy Program Zdrowia? Jak odnieść Program do aktualnej sytuacji na świecie?
 • Jak wygląda proces ogłaszania konkursów profilaktycznych? Jakie są poszczególne etapy planowania i realizowania konkursu? Jak powołać komisję do oceny wniosków konkursowych?
 • Jak powinna przebiegać realizacja zadań związanych Gminnym Programem Profilaktycznym?
 • Jak zaplanować i przeprowadzić akcje profilaktyczne w szkołach odnośnie destruktywnego działania alkoholu na osoby małoletnie, przemocy w rodzinie oraz innych czynników niebezpiecznych dla zdrowia i życia? Jakie metody dydaktyczne powinno się zastosować?
 • Jakie programy profilaktyczne są rekomendowane? Dla kogo są przeznaczone?
 • Jak organizować spotkania odnoszące się do działań opisanych w Gminnym Programie Profilaktycznym?

3. Zasady i procedury skierowania na leczenie odwykowe. Jak przebiega procedura skierowania na leczenie odwykowe? Jakie prawne działania może podjąć Komisja? Czego Komisja nie może robić? Jakie wyzwania stoją przed Komisją w trakcie prowadzenia procedury?

 • Skąd i w jaki sposób pozyskać biegłych? Jak współpracować z biegłymi oraz innymi organami wspomagającymi pracę Komisji?
 • Jak wygląda proces przygotowania dokumentacji do sądu? Jakie dokumenty należy dostarczyć do sądu? Kto jest upoważniony do podpisania dokumentów sądowych?
 • Jakie elementy powinien zawierać wniosek o zastosowanie leczenia? Jakie przesłanki uzasadniają skierowanie? Jak napisać wniosek o leczenie, aby nie został odrzucony podczas postępowania sądowego?
 • Jak przebiega procedura wydawania diagnozy na okres 5 lat? Kto może pomóc podczas pisania diagnozy?
 • W jaki sposób przewodniczący Komisji reprezentuje organizację przed sądem?
 • Gdzie można sprawdzić wynik postępowania sądowego?
 • Co zrobić w momencie, gdy osoba uzależniona nie stawia się na spotkanie? Jakie czynności powinno się podjąć?
 • Jak przeprowadzić rozmowę motywacyjną z osobą uzależnioną? Jak przygotować się do rozmowy? Jak zachowywać się względem osoby chorej? Jakich argumentów użyć podczas rozmowy, aby osoba uzależniona zdecydowała się na podjęcie leczenia? Jak uświadomić osobie chorej konsekwencje nadużywania alkoholu?
 • Jak prowadzić rozmowę z małżonkiem osoby uzależnionej? Jak uświadomić małżonkowi, że działania, które podejmuje względem rodziny uzależnionej, prowadzą do pogłębienia choroby? Jak uświadomić małżonka o konsekwencjach rodzinnych dalszego rozwoju choroby alkoholowej?
 • Jak współpracować z osobami współuzależnionymi?
 • Jakie są metody wsparcia rodzin osób dotkniętych chorobą alkoholową?
 • Jaką opieką obejmować dzieci i młodzież, których rodzice nadużywają alkohol? Jak pracować i rozmawiać z dziećmi pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniami?
 • Na jakich zasadach powinien działać punkt konsultacyjny? Jak motywować do poddania się leczeniu i udziału w terapii? Jak obalać mity alkoholowe?

4. Zadania i obowiązki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na jakich zasadach funkcjonuje Gminna Komisja Alkoholowa? Jakie są poszczególne zadania Komisji? Jakie obowiązki należą do Komisji? Czego nie może robić Komisja? Jakie regulaminy obowiązują Komisję Alkoholową?

 • Jakim kontrolom podlega Komisja Alkoholowa? Co jest sprawdzane podczas kontroli?
 • W jaki sposób gromadzić dokumentację Komisji w związku z RODO?
 • Jakie są zadania Gminnej Komisji w kontekście przemocy w rodzinie?

Prowadzący

Praktyk, od 2007 roku jest pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego. Od roku 2015 Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji, studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej i ekonomii społecznej. Od początku pracy w samorządzie związana z tematyką społeczną. Współpraca z NGO, profilaktyka uzależnień, ekonomia społeczna - to tematy, którymi zawodowo się zajmuje. Animator społeczny, koordynator projektów unijnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
03 lipca 2024
od 649.00
17 października 2024

Podobne szkolenia