Wideoszkolenie: Ewidencja miejscowości ulic i adresów

W jaki sposób wygląda sprawny proces aktualizacji numeracji porządkowej? Zasady wprowadzania nowych nazw ulic. Omówienie nowego rozporządzenia- jak wniosek odnosi się do całej ustawy? Jak należy postępować, kiedy jest zdublowana numeracja porządkowa?

od 409.00 zł

Dla osób zajmujących się numeracja porządkową budynków, nadawaniem nazw ulic oraz ewidencją miejscowości ulic i adresów.

Wydział Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa.

Jak wygląda proces aktualizowania numeracji?
Podczas wideoszkolenia wieloletni praktyk opowie o procesie porządkowania numeracji oraz prawidłowego nadawania nazw ulic. Odpowiemy na nurtujące pytania i sytuacje pracowników urzędów: Jak postępować w przypadku powtarzającej się numeracji? Ekspert omówi najnowsze rozporządzenie, które od końca lipca weszło w życie.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wygląda proces aktualizowania numeracji?
 • Jak poradzić sobie z mieszkańcem, który używa numeru, którego nie ma w systemie?
 • Czy budynek musi mieć numer porządkowy, czy można nadawać numer na działkę? Jak to weryfikować?
 • Czy jedna działka może mieć dwie nazwy ulic? Czy należy robić podział działki?
 • Czy wystarczy sam wniosek o nazwanie drogi prywatnej, czy muszą odbyć się konsultacje społeczne?
 • Numer domu 2 jest na początku ulicy, a numer domu 4 jest na drugim końcu ulicy, a pomiędzy są litery alfabetu. Jak poprawnie przenumerować?
 • Dla lokalu o nr 31, osoba odpowiedzialna za nadawanie numerów podzieliła lokal następująco 31/1 i 31/2. Notariusz twierdzi, że podział powinien być 31a i 31b. Kto ma rację?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o nadaniu numeru
 • Projekty uchwały nadania nazwy ulicy
 • Zawiadomienie w sprawie zmiany numeru
 • Procedura dotycząca ulic na granicy gmin/miejscowości
 • Procedury numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości


Szczegółowy program szkolenia:

I. Nadawanie numerów na nieruchomości

 • W jaki sposób nadawać numery porządkowe? Czy należy zaczynać od centrum miasta czy od końca miejscowości?
 • Co może zrobić gmina, żeby wszystkie numery porządkowe (stare i nowe) poukładać i pozmieniać, żeby dodawanie nowych numerów nie było problematyczne?
 • Czy urząd może porządkować numerację bez zgody i pytania mieszkańców?
 • Jak wygląda proces aktualizowania numeracji?
 • Jest ustalona numeracja po starych istniejących numerach, a pomiędzy nimi pojawiają się nowe- jak je numerować? Przykład: W środku pojawiają się np. nr 105 i 106 a obok są nr 27 i 28.
 • Czy można z urzędu automatycznie nadawać numery adresowe dla działek budowlanych? Czy urząd ma taki obowiązek?
 • Czy można nadawać numerację porządkową dla budynków, które nie mają potwierdzonego odbioru budowy przez nadzór budowlany?
 • Czy można nadać numer porządkowy dla budynku na działce o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Czy można nadać numer porządkowy dla: budynków letniskowych, pola namiotowego, chlewni, stodoły, w której zamieszkują ludzie?
 • Jak poradzić sobie z mieszkańcem, który używa numeru, którego nie ma w systemie?
 • Czy budynek musi mieć numer porządkowy, czy można nadawać numer na działkę? Jak to weryfikować?
 • Czy na pustą działkę można wydać numer porządkowy, jeśli ktoś złoży wniosek?
 • Jak wygląda numerowanie osiedli? Czy to musi być zachowany jakiś schemat? Czy jest reguła numeracji?
 • Czy można żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów?
 • Powstaje nowy budynek przed budynkiem o numerze 1. W jaki sposób należy zanumerować ten budynek, żeby nie zaburzyć numeracji porządkowej?
 • W jaki sposób prognozować numery?
 • Kiedy możemy usunąć numer budynku?
 • Czy można ponownie wykorzystać numer porządkowy?
 • Jak postąpić w przypadku powtarzającej się numeracji:
  • Na jednej ulicy
  • W miejscowości
 • Co zrobić, kiedy skończy się alfabet?
  • Pomiędzy numerami domów 34 i 35 powstało osiedle i teraz znajdują się tam numery 34 z literkami. Co w sytuacji, kiedy skończy się alfabet?

Przykładowe sytuacje

 • Numer domu 2 jest na początku ulicy, a numer domu 4 jest na drugim końcu ulicy, a pomiędzy są litery alfabetu. Jak poprawnie przenumerować?
 • Jest stary budynek, a obok niego jest budowany nowy. Zgodnie z ustawą powinno nadać się numer dla nowego budynku, natomiast właściciel tłumaczy, że po zakończeniu budowy nowego domu, stary zostanie zburzony i chce, żeby nowy budynek przejął adres starego. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Dla lokalu o nr 31, osoba odpowiedzialna za nadawanie numerów podzieliła lokal następująco 31/1 i 31/2. Notariusz twierdzi, że podział powinien być 31a i 31b. Kto ma rację?
 • Fizycznie istnieje numer 8, natomiast w spisie w gminie go nie ma. Numer 8 jest przypisany do nieruchomości, ale nie ma potwierdzenia w systemie. Jak to rozwiązać?
 • Rozbieżności w księdze wieczystej a mapą. Na mapie do nieruchomości przypisana jest 8, a w księdze 6. Nie ma dokumentów. Dlaczego tak jest?
 • Dla dużej działki jest przyporządkowany jeden numer. Pojawia się nazwa ulicy i prywatni właściciele tej działki nie mają przydzielonych numerów do budynków. Czy trzeba dzielić numer, który jest przyporządkowany na 10 domów?
 • Co w przypadku, gdy przez wiele lat zabudowa na wsi występowała tylko po prawej stronie ulicy i dzisiaj zaczynają się pojawiać po lewej stronie? W jaki sposób numerować te budynki? Po prawej stronie są numery domów od np. 1 do 10. Jakie numery nadać budynkom po lewej stronie? 1a, 2a?
 • Przychodzi osoba do urzędu, która chce nadać numer. Okazuje się, że w rejestrze jest już nadany numer, który kiedyś ktoś użytkował. Jak to rozwiązać? Na podstawie jakich przepisów można sprostować tą sytuację?
 • Budynek ma adres o nr 1, ale zostały wydzielone lokalne samodzielne budynki. Powstały 4 różne lokale. Jak poprawnie nadać adres? Potrzebny jest wniosek właściciela czy urząd powinien samodzielnie zmienić adresy?
 • W jednym miejscu letniskowym są nadane nazwy ulic i numeracja przebiega chronologicznie. Jest drugie miejsce letniskowe, gdzie występują same numery i trudno jest nadać nazwy. Jak uniknąć kosztów w tej sytuacji?


II. Nazewnictwo ulic

 • Czy jedna działka może mieć dwie nazwy ulic? Czy należy robić podział działki?
 • Wniosek o nadanie nazwy zaułkowi. Czy musi być wszystko w załączniku graficznym? Czy konkretna działka musi mieć nazwę?
 • Czy można nadać nazwę ulicy na gruntach rolnych?
 • Czy urząd może samodzielnie przydzielać nazwy ulic?
 • Jak nadawać nazwy nowych ulic i placów?
 • Co z nazwą ulicy, która została nadana wiele lat temu, a obecnie nie istnieje w terenie?
 • Co z nazwą, którą nadano dawno i brak jest uchwały? Czy trzeba podjąć nową uchwałę?
 • Kto odpowiada za ujawnienie nowej nazwy w księgach wieczystych?

Przykładowe sytuacje

 • Jak planować nazwy ulic czy jednym ciągiem, czy ulica może być przełamywana przez drugą?
  • Jest np. ul. Warszawska. Od tej ulicy odchodzi boczna droga (bez oficjalnej nazwy), ludzie zaczynają się tam budować. Jaką nazwę należy nadać takiej uliczce? Czy powinna być to np. kontynuacja ul. Warszawskiej? Jeśli tak to jak ponumerować? Czy powinno się utworzyć nową nazwę dla tej ulicy?
 • Była ulica, która nie miała ustanowionej nazwy, ale mieszkańcy nazywali ją ul. Słowackiego. Rada postanowiła ustanowić nazwę dla tej ul. i nazwali ją Juliusza Słowackiego. Problem: nie można wyszukiwać od litery S tylko od J. Jak można to zmienić, żeby ul. nazywała się od nazwiska?
 • W obrębie A jest nazwa ulicy Krakowska i przechodzi ona do obrębu B. Czy nazwa ulicy z Obrębu A może zostać przedłużona do obrębu B?
 • Jak wprowadzać nowe ulice i w jaki sposób wprowadzić na terenie gminy nazwy ulic i numerację? Spór- działki się dzielą, ale są to numery prognozowane, ale nie są nadawane pismem urzędowym. Czy na pustą działkę można nadać numer porządkowy?
 • W sąsiadujących obrębach są inne adresy. Położenie działki w obrębie X a adres ma z obrębu Y. Położenie działki jest niezgodne z punktem adresowym. Jak to rozwiązać?


III. Nazewnictwo dróg prywatnych

 • Czy potrzeba jest zgoda właścicieli drogi prywatnej na nadanie nazwy ulicy?
 • Czy wystarczy sam wniosek o nazwanie drogi prywatnej, czy muszą odbyć się konsultacje społeczne?
 • Co się dzieje, jeżeli jeden ze współwłaścicieli drogi prywatnej nie żyje i nie ma ustanowionego spadku?
 • Czy właściciel może decydować o nazwie drogi wewnętrznej?


IV. Zmiany i powiadomienia w urzędzie

 • Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego – jaką powinno mieć formę i zawartość?
 • Zawiadomienie o zmianie numeru porządkowego – co powinno zawierać?
 • Czy osoby odpowiedzialne w urzędzie za ewidencję numerów mogą wpłynąć na zwolnienie z opłat dotyczących adresów w dokumentach osobistych mieszkańca oraz w innych dokumentach?
 • Jak powiadomić urząd o zmianie adresu? Do kogo skierować zawiadomienia?
 • Mieszkańcy nie wywieszają tabliczek na swoim ogrodzeniu. Co może zrobić gmina w tej sprawie, oprócz wezwania policji?
 • Jakie są zasady zmiany nazwy miejscowości? Kiedy są konsultacje społeczne?


V. Nowe rozporządzenie – interpretacja przepisów

 • Jak nowy wniosek odwołuje się do całej ustawy?

VI. Zmiany i likwidacja nazw miejscowości

 • Zmiany nazw miejscowości. Nazwa X stare i nazwa Y nowe- nazwa funkcjonowała w geodezji a w urzędowym wykazie funkcjonowały Stare X, Nowe X - jak się dokonuje zmiany miejscowości?
 • Jak zlikwidować nazwę miejscowości, która nawet nie występuje w dokumentach geodezyjnych, ale funkcjonuje w jednolitym wykazie urzędowym?
 • Na terenie wsi funkcjonuje miejscowość o nazwie X. Kiedyś był to rejon wsi. Dzisiaj to nie funkcjonuje. Na terenie tego obszaru teraz są dwie inne miejscowości. W jednolitym rzeczowym wykazie jest nadal miejscowość X. Jak ją zlikwidować?
 • Funkcjonowanie nazw miejscowości w miejscu PGRów (Państwowych Gospodarstw Rolnych). Miejscowość XYZ, obręb ewidencyjny, geodezyjny XYZ- w części tej wsi w polach wybudowano bloki na terenie gospodarstwa. I funkcjonowało to jako XYZ PGR. I w meldunkach np. był XYZ PGR. XYZ PGR to jest część wsi- ma swój nadany REGON. Ale nie jest to wieś. Jest XYZ 1 (wieś) i XYZ 1 (jako PGR). Nazwy tego PGR nie może użyć, bo nie jest to urzędowa nazwa. Jak to rozwiązać? Mieszkańcy są zameldowani i mają dokumenty - jak to uporządkować?


VII. Określanie statusu budynku

 • Budynek prognozowany- posiada dokumentację, ale nie ma go fizycznie. Po wybudowaniu domu, nikt nie przychodzi aktualizować jego statusu. Czy gmina powinna zainteresować się statusem budynku czy należy czekać na dokument potwierdzający od mieszkańca?
 • Kiedy w systemie można oznaczyć budynek, jako gotowy do użytkowania, a kiedy, że jest w trakcie budowy?
 • Budynek fizycznie stoi i jest użytkowany, ale w systemie pokazuje się jako w trakcie budowy. Co gmina może zrobić, żeby wyegzekwować od mieszkańca zmianę statusu budynku?


Prowadzący

Kamila Lewińska- Dyrektor Wydziału Geodezji, geodeta miasta w Urzędzie Miasta Płocka. W ramach obowiązków służbowych sprawuje między innymi nadzór nad zadaniami z zakresu ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z geodezją i kartografią oraz gospodarką nieruchomościami. Absolwentka studiów na kierunku geodezja i kartografia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami na Politechnice Warszawskiej, systemów informacji przestrzennej na Politechnice Warszawskiej oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb na Uniwersytecie Warmińsko-Mazur Wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z geodezją i kartografią oraz gospodarką nieruchomościami.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
20 czerwca 2022
od 409.00
03 sierpnia 2022
od 409.00
19 września 2022
od 409.00
14 listopada 2022
od 409.00
29 grudnia 2022

Podobne szkolenia