Wideoszkolenie: Drogi gminne - ewidencja, zarządzanie i utrzymanie

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak prowadzić ewidencje dróg i książki obiektów? Jak zmienić nr drogi, która przeszła z powiatowej na gminną? Jakie są standardy normatywności - interpretacje prawne i przykładowe wyroki. Diagnostyka stanu technicznego przepustów, kładek, mostów

od 469.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane do wydziałów dróg i mostów, pracowników samorządowych zajmujących się utrzymaniem dróg i ulic w urzędach miast i gmin oraz osób zajmujących się tematyką dróg gminnych

9 sprawdzonych porad na sezonowe utrzymanie dróg i ulic
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jakie są zasady przejęcie drogi wewnętrznej na rzecz gminy. Nasz ekspert szeroko omówi formy, zasady i wytyczne związane z planowaniem organizacji ruchu. Poruszymy również problem wydawania pozwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych: jakie dokumenty musi dostarczyć przewoźnik, na jakie kwestie związane z bezpieczeństwem należy zwrócić uwagę oraz kiedy można wydać decyzję odmowną

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak rozpatrywać wnioski mieszkańców dotyczące oznakowania dróg publicznych i gminnych?
 • Na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia ewidencji dróg?
 • Co zrobić w przypadku, gdy droga wewnętrzna nie ma ustalonego prawa do użytkowania?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do uzgodnienia wjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną?
 • Diagnostyka stanu technicznego przepustów, kładek, mostów
 • Na jakiej podstawie przeprowadza się aktualizację książki obiektu?
 • Wyjaśnienie procedury wystawiania pozwoleń na przejazdy nienormatywne – omówienie przykładowej decyzji


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Wzór odmowy przejazdu pojazdu nienormatywnego
 • Wzór opinii dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego
 • Rozpiska kategorii dróg
 • Wytyczne tworzenia książki obiektu

Szczegółowy program szkolenia:

1. Organizacja ruchu i bezpieczeństwo – formy, wytyczne, rozpatrywanie wniosków

 • Organizacja ruchu w trakcie wykonywania robót budowlanych i utrzymaniowych
 • W jakich wypadkach stosuje się zmianę organizacji ruchu?
 • Kto może planować zmianę organizacji ruchu?
 • Jak planować zmianę organizacji ruchu?
 • Kiedy jaką organizację stosować?
 • Jakie elementy mają zawierać projekty stałe, a jakie tymczasowe?
 • Jakie urzędy/ jednostki muszą mieć wgląd w projekt organizacji ruchu?
 • Jakie organy są potrzebne do wprowadzenia organizacji ruchu?
 • Jak wygląda kontakt ze starostwem w sprawie zmiany organizacji ruchu?
 • Jakie dokumenty należy złożyć w starostwie, jeżeli chce się zmienić organizację ruchu?
 • Jakie są schematy i znaki wykorzystywane podczas zmiany organizacji ruchu?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy zastosowaniu oznakowania poziomego i pionowego?
 • Jak przejść kontrolę?
 • Jak rozpatrywać wnioski mieszkańców dotyczące oznakowania dróg publicznych i gminnych?
 • Kwestia ograniczenia prędkości i bezpieczeństwa ruchu drogowego – jakie są normy i wytyczne?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy gmina chce wprowadzić progi zwalniające, a mieszkańcy ich nie chcą?
 • Progi zwalniające: czy autobusy dowożące dzieci do szkół muszą (mimo progów zwalniających) przyjechać po dzieci?

2.Prowadzenie ewidencji dróg i książek obiektów krok po kroku

 • Wyjaśnienie procedury ewidencji dróg krok po kroku
 • Wymogi administracyjne dotyczące ewidencji dróg
 • Kiedy można samemu przeprowadzić ewidencję, a kiedy się ją zleca?
 • Na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia ewidencji dróg?
 • Jak nadaje się numery JNI?
 • Jak liczyć kilometraż drogi?
 • Jakie obiekty powinny być ujęte w książkach obiektów?
 • Jakie obiekty powinny być ujęte tylko w ewidencji?
 • Jak prowadzić książki obiektów?
 • Kto ma prowadzić książkę obiektu?
 • Jakie są wymaganie kancelaryjne dotyczące prowadzenia książek obiektów?
 • Kiedy się aktualizuje książkę obiektu?
 • Na jakiej podstawie przeprowadza się aktualizację książki obiektu?

3.Drogi wewnętrzne i klasyfikacja dróg – zmiany nr dróg, wytyczne, regulacje prawne

 • Jaka jest procedura nadania numeru drogi?
 • Jak pozbawić drogę numeru?
 • Jak zmienić przebieg drogi?
 • Jak wygląda procedura przejęcia prywatnej drogi na rzecz gminy?
 • Jak zmienić nr drogi, która przeszła z powiatowej na gminną?
 • Na jakich zasadach określa się drogę jako wewnętrzną?
 • Jakie przepisy są wykorzystywane w przypadku dróg wewnętrznych?
 • Jak oznakować drogi wewnętrzne?
 • Czy drogi wewnętrzne podlegają przeglądom technicznym?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do uzgodnienia wjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną?
 • Prawa i obowiązki zarządcy drogi
 • Co zrobić w przypadku, gdy droga wewnętrzna nie ma ustalonego prawa do użytkowania?
 • Jak określić własność drogi? W Małopolsce mają statut „władanie” (to nie jest równorzędne z właścicielem gruntu) – jak to rozwiązać?

4.Kontrola dróg - praktyczne wskazówki

 • Kiedy można wykonać objazdy kontrolne dróg gminnych?
 • Jak powinien wyglądać dziennik objazdów?
 • Kto może przeprowadzić kontrolę dróg?
 • Jak napisać protokół z takiej kontroli?
 • Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic i placów
 • Diagnostyka stanu technicznego przepustów, kładek, mostów
 • Utrzymanie i modernizacja dróg i ulic oraz obiektów mostowych
 • Kosztorysowanie robót drogowych – remonty cząstkowe nawierzchni
 • Drogi gruntowe -profilowanie, zabezpieczenie dróg gruntowych, dobór materiałów wykorzystywanych do uzupełniania ubytków
 • Jakie są standardy dla dróg gruntowych?
 • Skąd czerpać środki na utwardzanie dróg?
 • Zakup kruszywa – czy są jakieś specjalne wytyczne i procedury?
 • Jakie działanie prewencyjne można podjąć, by zapobiec niszczeniu dróg?
 • Jakie są trwałe materiały, które można wykorzystać, by przeciwdziałać niszczeniu dróg
 • Przejazdy kolejowe w praktyce – obowiązki zarządcy drogi
 • Czyszczenie znaków, przystanków, uzupełnianie – czy są jakieś wymogi, np. co ile trzeba to robić?
 • Co można wymagać od mieszkańców a co od zarządcy?
 • Jak uświadomić mieszkańców co do ich praw i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości chodników?
 • Jak w przypadku posiadłości prywatnych egzekwować obowiązki związane z utrzymaniem chodników?
 • Kto ma sprzątać drogi?
 • Jaka jest procedura w przypadku otrzymania zgłoszenia o padłym zwierzęciu?

5.Przejazdy pojazdów nienormatywnych – zgody, odmowy i wytyczne

 • Jakie są standardy normatywności – interpretacje prawne i przykładowe wyroki
 • Jakie są zmiany w ograniczeniach tonażowych po wejściu w życie nowych przepisów?
 • Jak wydawać zezwolenia na przejazdy, kiedy droga nie jest odpowiednio oznaczona?
 • Jak rozpatrywać odwołania od odmowy wydania zezwolenia?
 • Wyjaśnienie procedury wystawiania pozwoleń na przejazdy nienormatywne – omówienie przykładowej decyzji
 • Jak wygląda od strony organizacyjnej wydawanie opinii potrzebnej do uzyskania zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego?
 • Co muszą dostarczyć osoby chcące uzyskać zgodę na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu opinii dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego?
 • Względy bezpieczeństwa: na co trzeba zwrócić uwagę w przypadku przejazdów pojazdów nienormatywnych?
 • Kiedy nie można wydać zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego?
 • Kiedy można zastosować znaki B-5,B-18 B-19? Jakie warunki, obostrzenia muszą być spełnione, żeby można było je zastosować?
 • Jak stosować nowe zmiany przepisów mówiące o wydawaniu opinii na temat przejazdu pojazdu nienormatywnego przez teren danej gminy w praktyce?

6. Sezonowe utrzymanie dróg i ulic

 • Podstawy prawne zimowego utrzymania dróg
 • Kto ma obowiązek utrzymania dróg i ulic w zimie?
 • Zakres obowiązków sezonowego utrzymania dróg poszczególnych jednostek jako zarządców
 • Jaki jest standard odśnieżenia drogi gminnej?
 • Kto ma obowiązek zająć się chodnikami rowerowymi w czasie zimy?
 • Umowy na odśnieżanie – jak je konstruować, żeby gmina była zabezpieczona
 • Przechowywanie materiałów: jak zabezpieczyć sól, piach?
 • Jakiego materiału używać do zimowego utrzymania alejek w parkach?
 • Jak rozpatrywać wnioski o odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku, za kolizję drogową na śliskiej nawierzchni drogi?

Prowadzący

Kornelia Michno - Od 2009 r. pracuje w Urzędzie Miasta Bochnia, obecnie na stanowisku Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Od 2017 r. jej zakres obowiązków obejmuje między innymi: prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych oraz prowadzenia książek obiektów dla nich; prowadzenie zadań z zakresu utrzymania dróg i chodników; opiniowanie decyzji WZ; uzgadnianie lokalizacji zjazdów i ogrodzeń; wyrażanie zgód na przejazd pojazdów nienormatywnych; opiniowanie projektów organizacji ruchu. Członek komisji ds. opiniowania projektu organizacji ruchu na drogach lub zmiany organizacji ruchu przy Starostwie Powiatowym w Bochni.

Prawnik, absolwentka Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo. W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe Inżynieria Ruchu Drogowego w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 469.00
20 maja 2022
od 469.00
27 czerwca 2022
od 469.00
16 września 2022
od 469.00
28 listopada 2022

Podobne szkolenia