Wideoszkolenie: Archiwum zakładowe w przedszkolach i szkołach

Co ma zawierać instrukcja kancelaryjna w przedszkolu? Jak rozpocząć organizację pracy archiwum zakładowego w przedszkolu i szkole? Jak prawidłowo sporządzić JRWA, instrukcję kancelaryjną i archiwalną? Jak prawidłowo rejestrować, klasyfikować, znakować i brakować akta osobowe w przedszkolu i szkole? Na czym polega kontrola z archiwum nadzorującego? Jakie dokumenty należy przedstawić? Jakie zapisy umieścić w umowie z firmą zewnętrzną obsługująca archiwum w szkole lub przedszkolu?

od 459.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do archiwistów zakładowych, dyrektorów oraz pracowników szkół i przedszkoli zajmujących się koordynowaniem czynności kancelaryjnych w placówkach oświaty


Czy archiwum w przedszkolu lub szkole może zostać skontrolowane przez archiwum państwowe?
Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek, w jaki sposób archiwizować dokumentację w przedszkolu i szkole. Każdy uczestnik otrzyma kompendium wiedzy na temat organizacji archiwum zakładowego w przedszkolu i szkole - wszystko po to, aby uwolnić Państwa czas! Na szkoleniu omówiony zostanie proces brakowania, udostępniania, porządkowania dokumentacji. Podczas spotkania mogą Państwo zadawać pytania, a prelegent odpowie na nie w oparciu o swoje doświadczenie. Wszystko po to, by dać Państwu gotowe rozwiązania, do zastosowania w pracy od zaraz!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak założyć archiwum w przedszkolu lub szkole – od czego rozpocząć prace nad organizacją archiwum? Jakie powinny być pierwszego kroki oraz procedura założenia archiwum?
 • Jak należy postępować, kiedy dokumentacji nie da się przypisać do kategorii zgodnie z JRWA? Jak dopisać kolejny numer do JRWA?
 • Jak archiwizować, porządkować, rejestrować, klasyfikować, znakować i brakować akta osobowe w przedszkolu i szkole? Część “D” akt osobowych - jakie zmiany?
 • Udostępnianie dokumentacji dot. uczniów dla rodziców - czy można udostępniać dokumentację bez wniosku?
 • Po jakim czasie zniszczyć dokumenty w zależności od kategorii?
 • Czy przedszkole lub szkoła może zostać skontrolowane przez archiwum państwowe?
 • Jakie zapisy umieścić w umowie z firmą zewnętrzną obsługująca archiwum w szkole lub przedszkolu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Instrukcja archiwalna dla przedszkola i szkoły
 • Instrukcja kancelaryjna dla przedszkola i szkoły
 • JRWA dla przedszkola i szkoły
 • Wniosek dla pracowników przedszkola o wydanie dokumentów lub wydanie duplikatu z archiwum
 • Instrukcja dla pracowników placówki – w jaki sposób powinni rejestrować sprawy i je wydzielać

Szczegółowy program szkolenia:

1. Obowiązek organizacji archiwum z placówce oświatowej – archiwum a składnica akt

 • Czy przedszkole lub szkoła musi mieć archiwum? Co jeśli w przedszkolu lub szkole nie jest prowadzone archiwum?
 • Czy przedszkole lub szkoła może nie prowadzić archiwum np. jeżeli jest nową placówką? Czy archiwum/składnica akt powinna powstać wraz z utworzeniem placówki?
 • Czy składnica akt jest tym samym co archiwum? Czy przechowuje się tam te same dokumenty?
 • Czy w składnicy akt przetrzymuje się tylko dokumentację niearchiwalną?
 • Do jakiego momentu można mówić o składnicy akt w przedszkolu lub szkole?
 • Czy trzymanie dokumentów w segregatorach można nazywać archiwum lub składnicą akt?
 • Jak założyć archiwum w przedszkolu lub szkole – od czego rozpocząć prace nad organizacją archiwum? Jakie powinny być pierwszego kroki oraz procedura założenia archiwum?
 • Czy urząd (archiwista z urzędu) może pomagać prowadzić archiwum w szkole lub przedszkolu?
 • Czy urząd gminy/miasta może prowadzić archiwum za przedszkole/szkołę? [PRZYKŁAD] Szkoła nie ma księgowości. Płacowa i księgowa są w urzędzie i to tam wytwarzana jest dokumentacja, czy w związku z tym szkoła powinna mieć swoje archiwum? Czy dokumentacja z przedszkola/szkoły może być archiwizowana w urzędzie?
 • Kto nakłada obowiązek prowadzenia archiwum na przedszkole lub szkołę?

2. Klasyfikacja i znakowanie dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt

 • Jak rejestrować sprawy?
 • Czy można rejestrować sprawy na klasach głównych?
 • Omówienie budowy JRWA – co powinien zawierać JRWA?
 • Czy JRWA potrzeby jest w przypadku składnicy akt?
 • Czy JRWA trzeba aktualizować i ustalać do roku?
 • Czy przedszkole/szkoła może ubiegać się o JRWA od archiwum państwowego lub urzędu miasta i gminy?
 • Jak wygląda procedura uzgodnienia JRWA z archiwum państwowym? Czy wystarczy wysłać przygotowany JRWA i czekać na odpowiedź/opinie archiwum państwowego? Czy archiwum państwowe dostarcza wytyczne jak przygotować JRWA?
 • Jak należy postępować, kiedy dokumentacji nie da się przypisać do kategorii zgodnie z JRWA? Jak dopisać kolejny numer do JRWA?
 • Co to znak sprawy i do czego służy?
 • Jak założyć teczkę i podteczkę?
 • Czy w teczce musi być spis spraw?
 • Tworzenie spisu spraw - w jaki sposób to robić?
 • Jaki powinien być układ teczki?
 • [PRZYKŁAD] Co powinno znaleźć się w teczce dziecka, które posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym? Czy w dokumencie o pomocy psychologiczno-pedagogiczna powinny zostać wymienione takie dokumenty?
 • Czy w JRWA powinien być zapis, w jaki sposób zakładać teczki? W jakim dokumencie wewnętrznym powinien znaleźć się taki zapis?

Instrukcja kancelaryjna

 • Czy przedszkole lub szkoła ma obowiązek opracować własną instrukcję kancelaryjną? Co jeśli takiej nie ma?
 • Czy przedszkole lub szkoła powinno wystąpić do archiwum państwowego lub urzędu miasta o nadanie instrukcji kancelaryjnej?
 • Co ma zawierać instrukcja kancelaryjna w przedszkolu? Jak powinien wyglądać projekt instrukcji kancelaryjnej?
 • Czy do instrukcji kancelaryjnej powinny zostać sporządzone inne załączniki?
 • Jaki jest tryb zatwierdzenia instrukcji kancelaryjnej dla przedszkola? Ile czeka się na decyzję?

Instrukcja archiwalna

 • Czy przedszkole lub szkoła ma obowiązek opracować własną instrukcję archiwalną? Co jeśli takiej nie ma?
 • Czy przedszkole lub szkoła powinno wystąpić do archiwum państwowego lub urzędu miasta o nadanie instrukcji archiwalnej?
 • Co ma zawierać instrukcja archiwalna w przedszkolu? Jak powinien wyglądać projekt instrukcji archiwalnej?
 • Czy instrukcje archiwalną trzeba dostosować do ustaw? Jeśli tak, to do jakich?
 • Czy do instrukcji archiwalnej powinny zostać sporządzone inne załączniki?
 • Jaki jest tryb zatwierdzenia instrukcji archiwalnej dla przedszkola? Ile czeka się na decyzję?


3. Kategorie archiwalne i sposoby ich porządkowania – jak prawidłowo archiwizować dokumentację w przedszkolu i szkole?

Kategorie archiwalne i sposoby ich porządkowania:

 • Dokumentacja poniżej 10 lat przechowywania
 • Dokumentacja powyżej 10 lat przechowywania
 • Materiały archiwalne

Jak archiwizować, porządkować, rejestrować, klasyfikować, znakować i brakować:

 • akta osobowe w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Część “D” akt osobowych - jakie zmiany? Zmiany, które pojawiły się w archiwizowaniu akt osobowych - jaki jest nowy okres archiwizowania takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • czy w arkuszach ocen uczniów może znajdować się całościowa, indywidualna dokumentacja ucznia? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • dokumentację kadrową i pracowniczą w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • dokumentację księgową w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • dokumentację z rozliczenia stołówki w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • dokumentację płacową w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • dokumentację dot. działalności edukacyjnej w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • dokumentację dot. wychowania i opieki w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • programy nauczania w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • plany pracy w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • plany roczne w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • dokumentację dot. współpracy z innymi instytucjami w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • dokumentację techniczną (np. z wymiany pieca) w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?


4. Jak prawidłowo archiwizować dokumentację elektroniczną w przedszkolu i szkole?

 • W jaki sposób powinna być archiwizowana dokumentacja elektroniczna w przedszkolu i szkole?
 • Czy są wyjątki w archiwizowaniu takiej dokumentacji? Jak ustalić takie wyjątki?
 • Dziennik elektroniczny i biblioteka elektroniczna - jak przechowywać/archiwizować dokumenty, które są w formie elektronicznej? Czy można to robić na dysku? Kto powinien być za to odpowiedzialny? Co ile archiwizować takie dane i jak długo je przechowywać?
 • Czy jeżeli do przedszkola wysłane są dokumenty w formie elektronicznej (poprzez e-maila), to można je wydrukować i włożyć do konkretnej teczki? Jak postępować z taką dokumentacją?
 • Czy dokumentacja elektroniczna może funkcjonować bez EZD?
 • Czy aby archiwizować dokumentację elektroniczną potrzebne jest wprowadzenia potwierdzenia odbioru?


5. Praktyczne wskazówki dotyczące porządkowania i układania dokumentacji – klucz do efektywnej i skutecznej pracy

 • Jak klasyfikować i układać dokumenty w archiwum, aby później szybko je odnaleźć?
 • Czy sposób układania dokumentów w archiwum ma znaczenia? W jaki sposób powinny być ułożone dokumenty/teczki?
 • Jak wtórnie zakładać teczki dla dokumentacji przyjętej w stanie nieuporządkowanym?
 • Jak układać/porządkować dokumentacje w archiwum? Czy najlepszym sposobem robić to rocznikami/latami?
 • Czy teczki należy archiwizować chronologicznie?
 • Czy archiwum należy porządkować co min. co 2 lata?


6. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym – zasady oraz procedury

 • Na jakich zasadach udostępnia się dokumenty dla klientów zewnętrznych/wewnętrznych?
 • Czy należy prowadzić ewidencję dot. udostępnionych dokumentów?
 • Czy RODO wpływa na procedurę wypożyczania dokumentów?
 • Procedura wypożyczenia dokumentów z archiwum zakładowego
 • Czy udostępnia się kopie, czy oryginał dokumentu?
 • Udostępnianie dokumentacji dot. uczniów dla rodziców - czy można udostępniać dokumentację bez wniosku?


7. Brakowanie - jakie dokumenty i po jakim czasie można niszczyć?

 • Procedura brakowania dokumentacji - jak powinno przebiegać brakowanie dokumentów niearchiwalnych? Co z dokumentacją archiwalną?
 • Czy wymagane jest uzyskanie zgody na zniszczenie dokumentu kategorii B5/B10?
 • Po jakim czasie zniszczyć dokumenty w zależności od kategorii?
 • Po jakim czasie należy zniszczyć dokumentacje uczniów w związku z RODO?
 • Czy archiwum państwowe musi przyjechać i sprawdzić dokumentacje do brakowania?
 • Czy należy i jak sporządzić wykaz dokumentów do brakowania?
 • Czy należy i jak spisywać protokoły po brakowaniu? Co powinno być w takim protokole i gdzie dostarczyć taki protokół?
 • Ekspertyza dokumentacji niearchiwalnej
 • Przekwalifikowanie dokumentacji do kat. A


8. Przekazywanie dokumentów do archiwum państwowego – omówienie procesu przekazania dokumentacji

 • Jak przekazywać dokumenty do archiwum państwowego? Warunki i omówienie całego procesu przekazywania dokumentów
 • W jakim stanie (czy w specjalnych kopertach itp.) przekazywać dokumenty do archiwum państwowego?


9. Jak wzorcowo przygotować sprawozdawczość z archiwum zakładowego?

 • Czy archiwum w przedszkolu musi sporządzać coroczne protokoły dla AP?
 • Co powinno się znaleźć w takim sprawozdaniu? Jak je przygotować?


10. Przebieg kontroli z archiwum nadzorującego

 • Czy przedszkole lub szkoła może zostać skontrolowane przez archiwum państwowe?
 • Czy archiwum zakładowe z urzędu może skontrolować archiwum prowadzone w przedszkolu lub szkole?
 • Na czym polega kontrola z archiwum nadzorującego? Jakie dokumenty należy przedstawić?


11. Obsada archiwum zakładowego oraz wymagania odnośnie lokalu i wyposażania

 • Jakie są wymagane uprawnienia, aby pracować jako archiwista zakładowy?
 • Co powinna wiedzieć osoba, która przejmuje obowiązki związane z archiwum, a nie ma wykształcenia związanego z archiwizacją
 • Czy każdy pracownik przedszkola lub szkoły może wykonywać zadania archiwisty?
 • Czy można pracować jako archiwista zakładowy bez kursu I stopnia lub studiów?
 • Jakie są wymogi techniczne odnośnie lokalu, w jakim archiwizowane są dokumenty w przedszkolu lub szkole? Czy wymagane jest osobne pomieszczenie?
 • Czy do prowadzenia archiwum w szkole lub przedszkolu wystarczy szafa pancerna?
 • Czy ma znaczenie, na którym piętrze znajduje się archiwum?
 • Czy powyższe wymogi są obligatoryjne, czy jedynie zalecane?
 • Czy wymagane jest notowanie danych dot. wilgoci i temperatury?
 • Czy odgrzybianie dokumentacji jest konieczne?
 • Kiedy należy odgrzybiać dokumentację?
 • Kto powinien finansować przeprowadzanie odgrzybiania dokumentacji przed przekazaniem jej do jednostki nadzorującej?


12. Współpraca z firmą zewnętrzna – czy warto współpracować z firmą zewnętrzną?

 • Jakie zapisy umieścić w umowie z firmą zewnętrzną obsługująca archiwum w szkole lub przedszkolu?
 • Kiedy sprawdzi się wynajęcie firmy zewnętrznej do prowadzenia archiwum w szkole lub przedszkolu? Czy taka firma odpowiada za przygotowanie pomieszczenia, brakowanie, udostępnianie dokumentów, kontakt z archiwum państwowym?

Prowadzący

Magdalena Biernat - wieloletni praktyk, prowadzi archiwum zakładowe w przedszkolu oraz od kilkunastu lat jest główną księgową w trzech placówkach oświatowych na terenie Jeleniej Góry i Piechowic.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 459.00
07 grudnia 2021

Podobne szkolenia