Wideoszkolenie: Dodatek mieszkaniowy

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Kryteria przyznawania i klasyfikacja przepisów stosowanych przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem? Jakie świadczenia przysługują obywatelom Ukrainy z kartą pobytu? Jaki tytuł prawny do lokalu upoważnia do złożenia wniosku o dodatek? Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

od 499.00 zł

Szkolenie adresowane do pracowników urzędów miast i gmin oraz ośrodków pomocy społecznej, zajmujących się dodatkiem mieszkaniowym

Praktyczne omówienie zmiany dot. ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych
Podczas szkolenia powiemy o ostatnich zmianach w dodatku mieszkaniowym. Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu i podstawy do podwyższenia powierzchni normatywnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem. Poruszymy kwestię interpretacji przepisów dot. trzynastej i czternastej emerytury oraz świadczeń dla uchodźców z Ukrainy. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy rada gminy w drodze uchwały będzie mogła podwyższyć progi dochodowe, uprawniające do uzyskania dodatku mieszkaniowego?
 • Jak postępujemy w przypadku, gdy żona ma zasądzone na siebie alimenty, ale mąż ich nie płaci? Czy w tej sytuacji należy wliczać jej dochód przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego? Czy zarządca ma prawo do wypisania wniosku, jeśli osoba ma zadłużenie? Czy we wniosku powinna się znajdować pozycja dotycząca tego, czy jest zadłużenie?
 • Osoba przebywała w domu dziecka, ukończyła 18 lat i otrzymała pomoc na usamodzielnienie, która będzie płacona przez 8 miesięcy. Czy wliczamy to do dochodu, skoro przeznaczona ma być na opłaty czynszu?
 • Czy do dochodu wliczana jest trzynasta emerytura, zwrot podatku dochodowego, świadczenia pieniężne pobierane z PCPR jako rodzina zastępcza?
 • Świadczenie w wysokości 300 zł dla Ukraińców. Co w przypadku, kiedy obywatel Ukrainy zmieni miejsce pobytu lub wróci do kraju?
 • Czy oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, powinno być złożone oddzielnym oświadczeniem, zamiast potwierdzenia zarządcy?
 • Czy strona powinna dołączyć do wniosku klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych?
 • Czy przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego wliczamy do dochodu deputat za węgiel? Jak wyliczyć ryczałt na zakup opału?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o dodatek mieszkaniowy
 • Deklaracja o wysokości dochodów
 • Klauzula z mocą wsteczną
 • Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą RYCZAŁT DDM
 • Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą ZASADY OGÓLNE DDM
 • Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Załącznik nr 2 zaświadczenie do obliczenia stawki czynszowej
 • Orzeczenia sądów Dz.U.2019.2133
 • Dochód u.ś.r. orzecznictwo
 • Orzeczenia sądów Dz.U.2019.2133

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Jak postępujemy sytuacji, gdy najemcy notorycznie nie uzupełniają łącznej powierzchni pokoi i kuchni w punkcie 5. wniosku i pozostawiają puste pole?
 • Czy obywatelom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną i są objęci specustawą, należy przyznać dodatek mieszkaniowy? Czy powinniśmy przyznawać im dodatek? Czy powinni posiadać kartę stałego pobytu na terenie RP, z dostępem do rynku pracy?
 • Co z danymi technicznymi lokalu? Czy jeżeli we wniosku mamy inne dane, niż we wniosku wcześniejszym, to mamy obowiązek weryfikacji tego? Czy przyjmujemy to, co podpisał zarządca?
 • Matka samotnie wychowująca dzieci otrzymuje alimenty na dzieci, wpłaca składkę ubezpieczenia rolniczego (nie ma gospodarstwa rolnego) i chce odejmować tę składkę od dochodu, czyli alimentów. Czy odlicza się składkę?
 • Czy odliczamy składki KRUS od dochodu osoby, która ma tylko alimenty na dzieci, nie pracuje i nie ma gospodarstwa rolnego, a ubezpieczona jest jako domownik w KRUS?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś deklaruje zamieszkanie dwóch osób, a w czynszu są trzy? Czy należy liczyć dwie osoby?
 • Małżeństwo mieszka w mieszkaniu o powierzchni 51,44 m2. Normatywna powierzchnia na 2 osoby wynosi 40 m2. Czy na dwie osoby przy niskich dochodach przysługuje dodatek?
 • Co w przypadku niewypełnienia powierzchni pokoi i kuchni, a jest to powierzchnia użytkowa?
 • Czy powinien być dołączany tytuł prawny nowych wniosków?
 • Czy dodatek mieszkaniowy może być wypłacany w całości tylko wnioskodawcy, który odda to zarządcy?
 • Co w przypadku, gdy ktoś nie zapłaci 1 zł do czynszu?
 • Czy oświadczenie o wynagrodzeniu lub wszystkie inne dodatkowe oświadczenia podpisuje wnioskodawca, czy każdy członek rodziny za siebie?
 • Czy zarządca ma obowiązek poinformować o nieopłaceniu całości czynszu?
 • Z czego wynika maksymalny czas przyznania dodatku mieszkaniowego?
 • W deklaracji o dochodach widnieje wpis „zero złotych” u wszystkich członków. W oświadczeniu jest wpisane, że wnioskujący utrzymuje się z prac dorywczych lub z oszczędności. Dodatek możemy przyznać na maksymalnie 6 miesięcy. Czy umowa zawarta na 4 miesiące to ksero tytułu prawnego?
 • Jeśli wnioskodawca nie posiada gospodarstwa rolnego, to czy potrzebne jest jego oświadczenie lub potwierdzenie od pracownika urzędu gminy z podatków, że nie posiada gospodarstwa rolnego (takie potwierdzenie było brane dotychczas na wniosku)? Czy jest to konieczne?
 • Wnioskodawca w akcie notarialnym ma zapis: umowa sprzedaży i ustanowienie hipoteki. Jaki to tytuł prawny do lokalu?
 • Dziecko wnioskodawcy przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie. Czy wpisuje się go do wniosku?
 • Czy dziecko, które przebywa w młodzieżowym ośrodku szkolno-wychowawczym liczymy do składu rodziny i dochodu?
 • Osoba mieszka w domu pomocy społecznej w innej miejscowości niż faktycznie ma adres zamieszkania. Czy składa wniosek w miejscowości, gdzie jest DPS?
 • Wnioskodawca przy składaniu wniosku podpisuje się pod klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych. Czy dodatkowo potrzebna jest oddzielna zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy we wniosku wystarczy, jeśli zarządca wypisze wydatki za dany miesiąc z dopiskiem, że zostały uregulowane? Czy potrzebne są dodatkowe potwierdzenia zapłaconych wydatków przez wnioskodawcę?
 • Co wliczamy do wydatków za lokal?
 • Jaką kwotę mamy przyjąć do wydatków, jeżeli zarządca potwierdza wydatki np. na kwotę 500.00 zł? Do wniosku dołączone potwierdzenie wydatków na 510.00 zł, w tym np. domofon, punkt świetlny, winda. Czy uwzględniamy te wydatki, które potwierdził na wniosku zarządca? Czy liczymy do wydatków windę, domofon, punkt świetlny?
 • Czy liczymy opłatę za wodomierz główny MPGK?
 • Czy liczymy do wydatków kotłownię, piwnicę i zsypy?
 • Czy wyrok dotyczący alimentów dołączamy do wniosku?
 • Co w przypadku, gdy pełnomocnik złożył wniosek a przed wydaniem decyzji strona zmarła?
 • Czy świadczenie w naturze wliczamy do dochodu?
 • Czy posiadane oszczędności wliczamy do dochodu?
 • Czy 500+ wliczamy do dochodu?
 • Czy 500 zł z ZUS-u dla osoby całkowicie niepełnosprawnej wliczamy do dochodu?
 • Brak aktualnej faktury za wodę nie z winy wnioskodawcy tylko z winy firmy wod.-kan. Faktury za wodę były wystawiane co dwa miesiące a teraz prawdopodobnie będzie wyjątkowo faktura za 4 miesiące. Czy należy brać fakturę ostatnią, mimo że jest sprzed 2 miesięcy? Czy skoro nie ma aktualnej faktury, to nie ma wydatku za wodę?
 • Co powinien zawrzeć właściciel domu jednorodzinnego we wniosku, w oświadczeniu o wyposażeniu technicznym domu?
 • Co w przypadku wniosku złożonego w sierpniu? Jaką fakturę za centralne ogrzewanie mamy wziąć pod uwagę - fakturę wystawioną za lipiec, ale zapłaconą w sierpniu, czy fakturę wystawioną za czerwiec, zapłaconą w lipcu?
 • Co w przypadku, gdy nie zdążymy wydać decyzji lub dostarczyć stronie przed 10 dniem miesiąca, za który już powinniśmy jej wypłacić? Czy wypłacamy do końca miesiąca czy w kolejnym miesiącu z wyrównaniem?


Dodatek mieszkaniowy - co należy wliczać do dochodu i jakich zmian w prawie spodziewać się w nadchodzących miesiącach?

 • Omówienie nadchodzących zmian w ustawach wspierających poprawę warunków mieszkaniowych
 • Czy rada gminy w drodze uchwały będzie mogła podwyższyć progi dochodowe uprawniające do uzyskania dodatku mieszkaniowego?
 • Co w przypadku, gdy żona ma zasądzone na siebie alimenty, a mąż ich nie płaci. Czy w tej sytuacji należy wliczać jej dochód przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Jak liczyć ulgę na dziecko? Jednorazowo czy podzielić na 12 miesięcy?
 • Czy deputat za węgiel wliczamy do dochodu przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Czy kapitał opiekuńczy należy wliczyć do dochodu przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Czy należy wliczać sprzątanie klatki i opłaty za korzystanie z windy przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Osoba przebywała w domu dziecka, ukończyła 18 lat i otrzymała pomoc na usamodzielnienie, która będzie płacona przez 8 miesięcy. Czy wliczamy to do dochodu skoro przeznaczona ma być na opłaty czynszu?
 • Dodatek osłonowy wliczamy do dochodu?
 • PRZYKŁAD: osoba otrzymuje co miesiąc faktury za wodę. Składa wniosek w miesiącu czerwcu. Czy wówczas wydatki dołącza z miesiąca maja? Faktura za wodę wystawiona jest w maju, ale wnioskodawca zapłacił ją w czerwcu. Czy fakturę za wodę należy doliczyć do wydatków na wniosku?
 • Definicja gospodarstwa domowego - co się zmieniło?
 • Jakie dokumenty są wymagane od wnioskodawców po zmianie?
 • Jak wnioskodawca ma udokumentować ulgę na dziecko?
 • Jakie dokumenty powinna przedstawić osoba, która skorzystała z ulgi prorodzinnej?
 • Jakie kryteria uprawniają do otrzymania dodatku mieszkaniowego?
 • Tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia, służebność
 • Wyłączenie dodatków mieszkaniowych spod egzekucji administracyjnej
 • Procedura złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy drogą elektroniczną
 • Nowe unormowania dot. powierzchni normatywnej mieszkania
 • Przyznawanie dodatku mieszkaniowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Naliczanie ryczałtu ma zakup opał
 • Czy przysługuje wyższy dodatek osobom, które palą węglem i drzewem, a we wniosku zaznaczyły kocioł na paliwo stałe?
 • Kiedy bierzemy kwoty z faktur za gaz, a kiedy obliczamy ryczałty?
 • Jakie przyjąć wydatki do naliczenia dodatku mieszkaniowego w sytuacji, gdy klient składa wniosek w październiku i umowę najmu ma również od października?
 • W jaki sposób naliczyć dodatek mieszkaniowy biorąc pod uwagę wydatki za miesiąc, z naliczeniem na dwie osoby - za wrzesień na 1 osobę?
 • Za jaki miesiąc są brane pod uwagę wydatki z art. 7 ust. 1c pkt 9 u.d.m. po zmianie ustawy?
 • Czy dziecko urodzone w miesiącu, w którym strona składa wniosek, należy uwzględnić w gospodarstwie domowym przy wydawaniu decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego?
 • Czy osoba przebywająca w DPS lub w placówce ZOL ma prawo do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy osobie, która nie ma przedłużonej umowy najmu lokalu należy zmienić decyzję w części dotyczącej okresu pobierania dodatku mieszkaniowego?


Kary dla zarządców

 • Czego dotyczy kara pieniężna w kwocie 500 zł dla zarządcy?
 • Informacja czy decyzje dla zarządcy?
 • Jakie są wymagania dotyczące wnioskodawców będących właścicielami domów jednorodzinnych?
 • Co w sytuacji braku zarządcy?
 • Jaka osoba uprawniona jest do pobierana należności czynszowych?
 • Rodzaje wydatków w zależności od tytułu prawnego do lokalu
 • Czy poniesione wydatki muszą być opłacone?
 • Jeżeli oboje małżonkowie mają tytuł prawny i oboje składali wniosek, jedno z nich umiera, to dodatek mieszkaniowy wygaszamy?
 • Co w sytuacji, kiedy jedna z właścicieli lokalu umiera? Czy współwłaścicielowi należy się dodatek mieszkaniowy w kwocie odpowiadającej powierzchni całego lokalu, czy należy dzielić powierzchnię użytkową?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy świadczenie powinno być zawieszone?
 • Meldunek a brak zamieszkiwania
 • Przesłanki przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
 • Czy będzie konieczny wywiad środowiskowy do dodatków mieszkaniowych?
 • Ile razy należy próbować przeprowadzić wywiad środowiskowy, kiedy wnioskodawca nie otwiera drzwi? Czy wystarczy jednorazowe poinformowanie o wywiadzie?
 • W jakich sytuacjach następuje wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego?
 • Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Wzór deklaracji o wysokości dochodów
 • Definicja dochodu z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 40% (w gospodarstwie jednoosobowym) i 30% w gospodarstwie wieloosobowym?
 • Definicja dochodu: dochód z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzonej działalności gospodarczej


Co wliczamy w dochód?

 • Czy oszczędności wliczają się jako dochód?
 • Czy „Kindergeld” podlega wliczeniu do dochodu?
 • Czy dochód uzyskany z dodatku aktywizacyjnego przyznanego przez PUP należy doliczyć do dochodu?
 • Czy od początku roku wlicza się dochód z wykonywania prac społeczno-użytecznych?
 • Czy liczyć dochód zerowy do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy do dochodu rodziny wlicza się dochody z tytułu alimentów płaconych przez ojca na dzieci dobrowolnie, bez zasądzenia ich przez sąd?
 • Czy do dochodu wliczana jest trzynasta emerytura, zwrot podatku dochodowego, świadczenia pieniężne pobierane z PCPR jako rodzina zastępcza?
 • Czy trzynasta i czternasta emerytura wypłacana jest liczona do dochodu, czy nie?
 • Czy do dochodu w celu otrzymania dodatku mieszkaniowego powinno się wliczać prace dorywcze?
 • Jaki sposób obliczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo?
 • Czy do dodatku wliczamy dochód osoby przebywającej w zakładzie karnym?
 • Dochód uzyskany z pracy za granicą. Z jakiego dnia brać kurs waluty do przeliczeń?
 • Czy brać pod uwagę zwrot podatku dochodowego za poprzedni rok przy wyliczeniu dochodu?
 • Jak obecnie liczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych? Jakie dokumenty są potrzebne przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą?
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, powinniśmy wliczać w całości, w części, czy w ogóle?


Procedura postępowania z windykacją środków nienależnie pobranych świadczeń

 • Jak ściągać należności, kiedy osoba wnioskująca o dodatek umiera?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości?


Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

 • Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego z datą wsteczną?
 • Co się zmienia art. 15 zzzib ust. 3?
 • Czym jest art. 15 zzziba?


Jakie są tytuły prawne do lokalu?

 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy osobom, które mają tytuł prawny inny niż spółdzielcze prawo albo najemcy?
 • Czy służebność osobista, użytkowanie lokalu i darowizna dają nam prawo do dodatku mieszkaniowego?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu lokalu socjalnego?
 • Jak obliczać dodatek mieszkaniowy do mieszkań wynajmowanych?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy zgłaszać informację o przerwaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego do kolegium? Czy świadczenie powinno być zawieszone? Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca dostarczył kontynuację umowę najmu nieruchomości z miesięcznym opóźnieniem?
 • Czy powinniśmy rozpatrywać wniosek w sytuacji, kiedy umowa najmu jest zawarta z żoną, a wniosek o dodatek składa mąż? Art.2 ustawy
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, powinniśmy wliczać w całości, w części, czy wcale? Są różne interpretacje
 • Umowa dożywotniego użytkowania, użyczenia, darowizna – jak je traktować, kto faktycznie ponosi koszty za czynsz i wydatki?
 • Czy umowa służebność jest tytułem prawnym? Kto ma prawo do dodatku mieszkaniowego - nowy właściciel, czy osoba mieszkająca dożywotnio?
 • Czy można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy na podstawie umowy najmu okazjonalnego?
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy, jeśli lokal zabezpieczony jest wyrokiem sądowym?
 • Czy możemy przyznać dodatek, jeśli jest tylko skierowanie na lokal?
 • Czy zarządca musi potwierdzać wniosek o dodatek mieszkaniowy, kiedy mieszkanie jest wykupione z TBS i umowa jest podpisana z właścicielem?
 • Jak należy rozumieć najem socjalny lokalu? Czy to tylko dotyczy sytuacji, w której mamy wyrok eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego?
 • Jakie opłaty można brać pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy powinny być doliczane opłaty za loggie? Czy stanowią one powierzchnię użytkową? Czy wydatki trzeba przeliczyć na powierzchnię, która wyjdzie za mieszkanie czy razem z loggią?
 • Czy wliczać niedopłaty z rozliczenia za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie?
 • Co robimy w sytuacji, kiedy wnioskodawca wprowadza się do nowego mieszkania, płaci czynsz, ale nie ma jeszcze rachunków? Jak postępujemy w sytuacji, kiedy petent dostaje rachunki na przełomie, część rachunków pochodzi ze zużycia starego najemcy, a część z nowego? Czy przedstawiane rachunki muszą być tylko na podstawie zużycia wnioskodawcy?
 • Jakie są wydatki wnioskodawcy o dodatek mieszkaniowy, który mieszka w domu jednorodzinnym lub należy do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy obliczamy dodatek mieszkaniowy na podstawie rachunków wystawionych, czy tylko rachunków zapłaconych?
 • Jak przeliczamy czynsz w przypadku wynajmu lokalu? Jak obliczać wydatki za media, w stosunku do czynszu regulowanego?Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy

 • Jakie świadczenia przysługują uchodźcom z Ukrainy?
 • Świadczenie w wysokości 300 zł dla Ukraińców tzw. jednorazowe świadczenie pieniężne
  • Komu przysługuje i w jakich okolicznościach?
  • Jakich dokumentów wymagać?
  • Co jeżeli obywatel Ukrainy zmieni miejsce pobytu lub wróci do kraju?
 • Jakie świadczenia przysługują obywatelom Ukrainy z kartą pobytu?
 • Czy uchodźcom przysługuje dodatek mieszkaniowy?
 • Czy uchodźcom przysługuje dodatek osłonowy?
 • Na jakich zasadach wydawać świadczenia?


Prowadzący

Iwona Kuśmierz-Ul- wieloletni pracownik administracji samorządowej, doświadczony praktyk z zakresu dodatków mieszkaniowych z ponad 25-letnim stażem pracy w dodatkach mieszkaniowych; mgr prawa, wieloletni wykładowca przedmiotów prawnych w placówkach oświatowych; szerokie doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
24 lutego 2023
od 499.00
30 marca 2023
od 499.00
23 maja 2023
od 499.00
25 lipca 2023
od 499.00
19 września 2023
od 499.00
14 listopada 2023

Podobne szkolenia