Szkolenie: Windykacja opłat za wodę

Jak prowadzić windykację opłat za wodę w przypadku śmierci właściciela? Skąd pozyskać dane o dłużniku? Jakie są skuteczne metody ściągania należności za wodę? Czy należy naliczać koszty za ponowne podłączenie do wody? Jak pisać wnioski do sądu o postępowaniu windykacyjnym?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę

Jak skutecznie ściągnąć należności po osobie zmarłej?
Podczas szkolenia szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z dłużnikami, którzy nie chcą płacić za wodę lub wyprowadzają się i nie ma informacji gdzie takich osób szukać. Poruszymy kwestie zmarłych podatników, którzy nie uregulowali rachunków, a ktoś bez umowy dalej mieszka w nieruchomości i nie opłaca faktur za wodę. Wyjaśnimy, jak pisać wnioski do sądu o postępowanie windykacyjne; co ile czasu należy wysyłać powiadomienia, czy można odciąć wodę bez zawiadomienia i w jakich przypadkach można tak zrobić.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co robimy z przyłączem jeśli użytkownik umiera? Czy szukamy spadkobierców jeśli posesja jest uzbrojona w wodę i są opłaty stałe? Czy powinny być naliczane opłaty stałe?
 • Jaki jest okres przedawnienia płatności wody, ścieków?
 • Jakie są procedury w blokowaniu ścieków? Jakie są koszty blokowania ścieków?
 • Co w przypadku osób, które nie opłacają faktur za wodę i sprzedadzą dom? Co, jeśli nowy właściciel chce podpisać umowę z ZGK? Czy można podpisać z nim nową umowę? Od kogo w takim wypadku ściągnąć należności? Szukać jeszcze poprzedniego właściciela, czy ściągnąć należności od nowego właściciela?
 • Gdzie szukać informacji na temat dłużnika? Skąd pozyskać numer PESEL? Jak współpracować z wydziałem Ewidencji Ludności?
 • Czy można naliczać opłaty za ponowne podłączenie do wody? Jakie przepisy to regulują?
 • Co zrobić, gdy właściciel nie chce wpuścić pracowników ZGK w celu odcięcia wody? Jakie organy porządkowe mogą pomóc w takich sytuacjach?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • pismo o wyznaczeniu terminu odcięcia dopływu wody i blokady odpływu ścieków do SANEPID
 • pismo o wyznaczeniu terminu odcięcia dopływu wody i blokady odpływu ścieków do WÓJT/BURMISTRZ/PREZYDENT
 • pouczenie dla odbiorcy, który uniemożliwia dostęp do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia
 • wzór pisma dłużnika dot.wodomierza przedpłatowego
 • wodomierz przedpłatowy - porozumienie
 • zobowiązanie dłużnika o dbaniu o zestaw przedpłatowy
 • ugoda
 • protokół w sprawie uznania wierzytelności za nieściągalną
 • wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
 • wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu
 • wniosek o wyjawienie majątku dłużnika
 • wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Prowadzący przedstawi autorskie "drzewo decyzyjne" windykacji polubownej.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak radzić sobie z problematycznymi dłużnikami? Jakie są skuteczne metody ściągania należności?

 • Jakie są skuteczne metody ściągania należności od osób, które nie płacą rachunków?
 • Co zrobić, gdy właściciel, który podpisał umowę z ZGK nie płaci rachunków i umiera? Od kogo wtedy ściągnąć należności? Czy wtedy można odciąć wodę bez zawiadamiania skoro właściciel nie żyje? Co w przypadku, gdy ktoś mieszka w nieruchomości i nie zgłasza się do podpisania umowy, nie płaci rachunków? Czy należności można ściągnąć od kogoś z rodziny?
 • Co w sytuacji, jeśli dłużnik nie spłaci zadłużenia – najpierw kierujemy sprawę do sądu i odcinamy wodę? Czy mamy do wyboru sąd albo odcięcie wody?
 • Czy za pobraną wodę z zastępczego punktu obciążamy dłużnika?
 • Co w sytuacji, gdy wykryto kradzież wody, tzn. „lewe” przyłącze lub w sytuacji, gdy wykryto pobór wody bez wcześniejszego zawarcia umowy?
 • Jak znaleźć spadkobierców? Gdzie szukać spadkobierców i informacji na ich temat? Co jeśli spadkobierców nie ma? Co jeśli spadkobierca mieszka w lokalu, ale nie poinformował ZGK o tym, że właściciel nie żyje, korzysta z wody i nie płaci rachunków, a faktury są ciągle wystawiane na zmarłego już właściciela?
 • Czy można umorzyć dług jeśli jest niski, a właściciel zmarł? W jakich przypadkach można umorzyć?
 • Co, jeśli właściciel nieruchomości miał długi za wodę i zmarł? Od kogo ściągnąć należności? Co jeśli jest kilku spadkobierców? Od kogo ściągać należności? Czy należności można ściągnąć już wtedy, gdy toczy się postępowanie spadkowe?
 • Jak postępować w przypadku, gdy nie wiadomo kto jest właścicielem, nie ma podpisanej umowy, a w lokalu używana jest woda?
 • Co z zadłużeniem, gdy było mieszkanie komunalne i zostało przydzielone innemu lokatorowi?
 • Od kogo żądać spłaty, jeżeli w wynajmowanym mieszkaniu został dług a najemca nie rozwiązał umowy? Od kogo żądać spłaty – najemcy czy właściciela?
 • Jeśli klient jest niewypłacalny to czy dług można ściągnąć od kogoś z rodziny?
 • Gdzie szukać informacji na temat dłużnika, który się wyprowadził? Skąd pozyskać numer PESEL?
 • Co robić w przypadku osoby, która miała płacone rachunki tylko za wodę, a za ścieki nie, a okazuje się, że do ścieków też była podłączona? Jak ściągnąć należności od takiej osoby za ścieki?
 • Czy informację o zamknięciu ścieków trzeba również zgłosić do sanepidu i wójta/burmistrza/prezydenta tak jak w przypadku zamknięcia wody?
 • Jak zachować się w przypadku firmy, która ogłosiła upadłość, została zlikwidowana, ale ma nieopłacone rachunki? Gdzie w takim wypadku wysyłać zawiadomienia? Jak odnaleźć właściciela firmy?
 • Jest odcięta woda, kontrahent nie zapłacił do dnia dzisiejszego. Prawdopodobnie korzysta z prywatnego ujęcia tj. studnia. Kwota zadłużenia nie jest duża. Czy sprawę należy skierować do Sądu? Czy są inne możliwości zabezpieczenia zaległości przed przedawnieniem?
 • Kontrahent posiada zaległości, złożył wniosek o rozłożenie na raty. Uznał swoje zadłużenie. Przerywa to bieg przedawnienia. Od kiedy powinniśmy liczyć rozpoczęcie biegu w przypadku, gdy nie spłacono tych rat?
 • Co robić w przypadku osoby, która jest właścicielem i na fakturze widnieją jej dane, a okazuje się, że osoba ta przebywa za granicą? Jak ściągnąć od takiej osoby należności? Jak znaleźć taką osobę? Gdzie zacząć jej szukać? Gdzie wysyłać zawiadomienia w przypadku takiej osoby?
 • Jak prowadzić sprawy windykacyjne, aby nie generować dużych kosztów, a odzyskiwać pieniądze za wodę? Jak zminimalizować koszty egzekucji?
 • Co w przypadku jeśli ZGK uznaje osobę za dłużnika, a później okazuje się, że faktura do takiej osoby nie dotarła?
 • Co, jeśli umowa podpisana jest na męża, a nieruchomość należy do małżeństwa? Czy windykacja wtedy dotyczy też żony?
 • Co w przypadku, jeśli w budynku mieszka rodzina wielopokoleniowa, umowa jest na osobę niewypłacalną i nikt tam nie płaci rachunków? Czy opłaty można ściągać od innych mieszkańców budynku? Jak to zrobić?
 • Jak prowadzić postępowanie windykacyjne, gdy osoba, która użytkowała wodę wyprowadza się, a ma niezapłacone faktury?
 • Czy właściciel może wypowiedzieć umowę bez opłaconych faktur? Jak zachować się jeśli dojdzie do takiej sytuacji?
 • Na jakiej podstawie można zdemontować licznik w przypadku, gdy nieruchomość jest niezamieszkiwana?
 • Jak odciąć wodę w czasie pandemii? Co jeśli wodę można odciąć tylko w domu dłużnika?
 • Jak podłączyć wodę ponownie jeśli dłużnik ureguluje należności w czasie pandemii?

2. Jakie są regulacje prawne dotyczące windykacji? Jak pisać wnioski do sądu i komornika dotyczące windykacji? Kiedy można odciąć wodę?

 • Jakie są regulacje prawne dotyczące windykacji? Na co trzeba zwracać uwagę?
 • Jakie są procedury, którymi należy się kierować podczas windykacji?
 • Jakie są regulacje prawne prowadzenia windykacji po osobach zmarłych?
 • Jaka jest procedura odcięć wody? Jakie dokumenty należy mieć aby odciąć wodę?
 • Kiedy można odciąć wodę? Jakich zasad należy przestrzegać przy odcinaniu wody?
 • Kiedy nie można odcinać wody?
 • Jak zapewnić źródło zastępcze z dostępem do wody po jej odcięciu?
 • Jakie powinny być podjęte dodatkowe środki ostrożności przy odcinaniu przyłącza w okresie pandemii?
 • Czy należy naliczać dodatkowe opłaty za ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej? Jak je naliczać i na jakiej podstawie?
 • Jak wygląda procedura odbierania należności od osoby, której odcięło się wodę?
 • Jak windykować osoby, które mają podpisaną umowę, a jak windykować osoby, które umowy podpisanej nie mają? Jakie są różnice i co można zrobić w każdym z takich przypadków?
 • Jak można prowadzić windykację bez ingerencji sądu? Kiedy sprawę należy przekazać do sądu i komornika?
 • Jak przekazać sprawę do sądu? Jak pisać wniosku do sądu, aby sąd nie umorzył postępowania windykacyjnego?
 • Do jakiego stopnia może posunąć się pracownik ZGK w postępowaniu windykacyjnym, aby ciągle postępował zgodnie z prawem?
 • Jak pisać umowy ugodowe? Co w takich umowach powinno być zawarte? Czy zakład może przyjmować spłaty długu w ratach?
 • Jakie są procedury w blokowaniu ścieków? Jak to zrobić? Jakie koszty związane są z procedurą blokowania ścieków?
 • Jaki jest schemat działań przy blokowaniu ścieków? Kto wykonuje blokadę ścieków?
 • W jakich odstępach czasowych wysyłać powiadomienia o braku wpłat?
 • Jak zachować się gdy wezwanie do zapłaty wraca nieotwarte? Co jeśli powiadomienie o planowanym odcięciu wody wraca nieotwarte?
 • Czy jeśli list z upomnieniem był awizowany i wrócił bez otwierania to czy można uznać, że wiadomość została przekazana?
 • Czy można wysłać dłużnikowi zawiadomienie do pracy? Czy należy w tym celu otrzymać dodatkową zgodę dłużnika?
 • Kiedy zacząć wysyłać powiadomienia o braku wpłat za wodę? Jakie przepisy to regulują?
 • Jak używać systemów wodomierzy przedpłatowych, aby nie kolidowało to z ustawą i przepisami?
 • Czy można używać systemów marki AMPS? Czy można ich używać bez dokumentacji uprawniającej do odcięcia wody?
 • Po jakim czasie dług się przedawnia? Kiedy można umorzyć postępowanie?
 • Czy nastąpiły zmiany w pracy komorników? Jak przekazywać sprawę windykacyjną do komornika?


Prowadzący

Jacek Murawski – wieloletni pracownik oraz kierownik działu windykacji w Wodociągach Miejskich w Radomiu. Po raz trzeci zdobył mandat radnego w wiejskiej gminie z okolic Radomia, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na wydziale Technologii Żywności i Żywienia. Ukończył studia podyplomowe „Skuteczna Windykacja w Praktyce" na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Przez 15 lat pracował w handlu b2b w średnich i dużych korporacjach. Posiada bardzo duże doświadczenie w budowaniu pozytywnych relacji z klientami, mieszkańcami i dłużnikami.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
20 kwietnia 2021
od 399.00
10 czerwca 2021
od 399.00
03 sierpnia 2021
od 399.00
01 października 2021
od 399.00
26 listopada 2021
od 399.00
29 grudnia 2021

Podobne szkolenia