Wideoszkolenie: Windykacja opłat za wodę

Jak prowadzić windykację opłat za wodę, gdy właściciel umiera? Co, jeśli właściciel się wyprowadza? Skąd pozyskać dane o dłużniku? Jakie są skuteczne metody ściągania należności za wodę? Czy należy naliczać koszty za ponowne podłączenie do wody? Jak pisać wnioski do sądu o postępowaniu windykacyjnym?


Praktyczne warsztaty PCC POLAND przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę

Jak skutecznie ściągnąć należności po osobie zmarłej? Jak zawrzeć umowę, aby sąd nie odrzucił postępowania windykacyjnego?

W trakcie warsztatów szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne, dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z firmami, dłużnikami, którzy nie chcą płacić za wodę, wyprowadzają się i nie ma informacji, gdzie takich osób szukać; poruszymy kwestie zmarłych podatników, którzy nie uregulowali rachunków, a ktoś bez umowy dalej mieszka w nieruchomości i nie opłaca faktur za wodę. Wyjaśnimy, jak pisać wnioski do sądu o postępowanie windykacyjne; co ile czasu należy wysyłać powiadomienia, czy można odciąć wodę bez zawiadomienia i w jakich przypadkach można tak zrobić

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak prowadzić windykację w przypadku osoby, która przeprowadziła się do innego miejsca, a nie opłaciła wody w poprzedniej lokalizacji? Jak ściągnąć takie należności? Jak znaleźć tę osobę, aby można było wysłać powiadomienie o nieopłaconych fakturach?
 • Czy zakład budżetowy może pobierać koszty egzekucji? Jakie koszty może pobierać zakład budżetowy?
 • Jakie są procedury w blokowaniu ścieków? Jakie są koszty blokowania ścieków?
 • Co w przypadku osób, które nie opłacają faktur za wodę i sprzedadzą dom? Co, jeśli nowy właściciel chce podpisać umowę z ZGK? Czy można podpisać z nim nową umowę? Od kogo w takim wypadku ściągnąć należności? Szukać jeszcze poprzedniego właściciela, czy ściągnąć należności od nowego właściciela?
 • Gdzie szukać informacji na temat dłużnika? Skąd pozyskać numer PESEL? Jak współpracować z wydziałem Ewidencji Ludności?
 • Czy można naliczać opłaty za ponowne podłączenie do wody? Jakie przepisy to regulują?
 • Co zrobić, gdy właściciel nie chce wpuścić pracowników ZGK w celu odcięcia wody? Jakie organy porządkowe mogą pomóc w takich sytuacjach?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Wezwania:

1. Wezwanie do zapłaty (zwykłe)

2. Powtórne wezwanie do zapłaty

3. Ostateczne wezwanie do zapłaty

Pisma o odcięcie wody i ścieków

1. Wzór pisma o odłączenie dostawy wody i odbioru ścieków

2. Wzór pisma o odłączenie dostawy wody

3. Wzór pisma o odłączenie odbioru ścieków

Szczegółowy program szkolenia:

1.Jak radzić sobie z problematycznymi dłużnikami? Jakie są skuteczne metody ściągania należności?

 • Jakie są skuteczne metody ściągania należności od osób, które nie płacą rachunków?
 • Co zrobić, gdy właściciel, który podpisał umowę z ZGK nie płaci rachunków i umiera? Od kogo wtedy ściągnąć należności? Czy wtedy można odciąć wodę bez zawiadamiania skoro właściciel nie żyje? Co w przypadku, gdy ktoś mieszka w nieruchomości i nie zgłasza się do podpisania umowy, nie płaci rachunków? Czy należności można ściągnąć od kogoś z rodziny?
 • Jak znaleźć spadkobierców? Gdzie szukać spadkobierców i informacji na ich temat? Co, jeśli spadkobierców nie ma? Co, w przypadku, gdy spadkobierca mieszka w lokalu, ale nie poinformował ZGK o tym, że właściciel nie żyje, korzysta z wody i nie płaci rachunków, a faktury są ciągle wystawiane na zmarłego już właściciela?
 • Czy można umorzyć dług, jeśli jest niski, a właściciel zmarł? W jakich przypadkach można umorzyć?
 • Co, jeśli właściciel nieruchomości miał długi za wodę i zmarł? Od kogo ściągnąć należności? Co jeśli jest kilku spadkobierców? Od kogo ściągać należności? Czy należności można ściągnąć już wtedy, gdy toczy się postępowanie spadkowe?
 • Jak postępować w przypadku, gdy nie wiadomo kto jest właścicielem, nie ma podpisanej umowy, a w lokalu używana jest woda?
 • Jeśli klient jest niewypłacalny, to czy dług można ściągnąć od kogoś z rodziny?
 • Gdzie szukać informacji na temat dłużnika, który się wyprowadził? Skąd pozyskać numer PESEL?
 • Co robić w przypadku osoby, która miała płacone rachunki tylko za wodę, a za ścieki nie, a okazuje się, że do ścieków też była podłączona? Jak ściągnąć należności od takiej osoby za ścieki?
 • Jak zachować się w przypadku firmy, która ogłosiła upadłość, została zlikwidowana, ale ma nieopłacone rachunki? Gdzie w takim wypadku wysyłać zawiadomienia? Jak odnaleźć właściciela firmy?
 • Co robić w przypadku osoby, która jest właścicielem i na fakturze widnieją jej dane, a okazuje się, że osoba ta przebywa za granicą? Jak ściągnąć od takiej osoby należności? Jak znaleźć taką osobę? Gdzie zacząć jej szukać? Gdzie wysyłać zawiadomienia w przypadku takiej osoby?
 • Jak prowadzić sprawy windykacyjne, aby nie generować dużych kosztów, a odzyskiwać pieniądze za wodę? Jak zminimalizować koszty egzekucji?
 • Co w przypadku, gdy ZGK uznaje osobę za dłużnika, a później okazuje się, że faktura do takiej osoby nie dotarła?
 • Co, jeśli umowa podpisana jest na męża, a nieruchomość należy do małżeństwa? Czy windykacja wtedy dotyczy też żony?
 • Co w przypadku, kiedy w budynku mieszka rodzina wielopokoleniowa, umowa jest na osobę niewypłacalną i nikt tam nie płaci rachunków? Czy opłaty można ściągać od innych mieszkańców budynku? Jak to zrobić?
 • Jak prowadzić postępowanie windykacyjne, gdy osoba, która użytkowała wodę wyprowadza się, a ma niezapłacone faktury?
 • Czy właściciel może wypowiedzieć umowę bez opłaconych faktur? Jak zachować się, gdy dojdzie do takiej sytuacji?

2.Jakie są regulacje prawne dotyczące windykacji? Jak pisać wnioski do sądu i komornika dotyczące windykacji? Kiedy można odciąć wodę?

 • Jakie są regulacje prawne dotyczące windykacji? Na co trzeba zwracać uwagę?
 • Jakie są procedury, którymi należy się kierować podczas windykacji?
 • Jakie są regulacje prawne prowadzenia windykacji po osobach zmarłych?
 • Jaka jest procedura odcięć wody? Jakie dokumenty należy mieć aby odciąć wodę?
 • Kiedy można odciąć wodę? Jakich zasad należy przestrzegać przy odcinaniu wody?
 • Kiedy nie można odcinać wody?
 • Jak zapewnić źródło zastępcze z dostępem do wody po jej odcięciu?
 • Czy należy naliczać dodatkowe opłaty za ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej? Jak je naliczać i na jakiej podstawie?
 • Jak wygląda procedura odbierania należności od osoby, której odcięło się wodę?
 • Jak windykować osoby, które mają podpisaną umowę, a jak windykować osoby, które umowy podpisanej nie mają? Jakie są różnice i co można zrobić w każdym z takich przypadków?
 • Jak można prowadzić windykację bez ingerencji sądu? Kiedy sprawę należy przekazać do sądu i komornika?
 • Jak przekazać sprawę do sądu? Jak pisać wniosku do sądu, aby sąd nie umorzył postępowania windykacyjnego?
 • Do jakiego stopnia może posunąć się pracownik ZGK w postępowaniu windykacyjnym, aby ciągle postępował zgodnie z prawem?
 • Jak pisać umowy ugodowe? Co w takich umowach powinno być zawarte? Czy zakład może przyjmować spłaty długu w ratach?
 • Jakie są procedury w blokowaniu ścieków? Jak to zrobić? Jakie koszty związane są z procedurą blokowania ścieków?
 • Jaki jest schemat działań przy blokowaniu ścieków? Kto wykonuje blokadę ścieków?
 • W jakich odstępach czasowych wysyłać powiadomienia o braku wpłat?
 • Jak zachować się gdy wezwanie do zapłaty wraca nieotwarte? Co jeśli powiadomienie o planowanym odcięciu wody wraca nieotwarte?
 • Czy jeśli list z upomnieniem był awizowany i wrócił bez otwierania to czy można uznać, że wiadomość została przekazana?
 • Czy można wysłać dłużnikowi zawiadomienie do pracy? Czy należy w tym celu otrzymać dodatkową zgodę dłużnika?
 • Kiedy zacząć wysyłać powiadomienia o braku wpłat za wodę? Jakie przepisy to regulują?
 • Po jakim czasie dług się przedawnia? Kiedy można umorzyć postępowanie?
 • Czy nastąpiły zmiany w pracy komorników? Jak przekazywać sprawę windykacyjną do komornika?

Prowadzący

Beata Chudzik – wieloletni praktyk, od 2008 r. kierownik Działu Rozliczeń i Windykacji w PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadząca sama utworzyła ten dział, gdzie obecnie zatrudnionych jest 8 osób. Firma obsługuje około 20 tys. odbiorców, w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków z obszaru miasta i gmin ościennych, zrzeszonych w obszarze Związku Celowego Gmin, tzw. MG-6. Od 2013 r. W latach 2003-2005 pełniła obowiązki Głównego Księgowego, a następnie zastępcy Głównego Księgowego. Od roku 1997 do 2008 pracownik księgowości, po kursie księgowych oraz po kursie głównych księgowych w Stowarzyszeniu Głównych Księgowych. W roku 2007 uzyskała Certyfikat Księgowego do Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku Finanse i Bankowość.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia