Wideoszkolenie: VAT-ZGK-KJ

Jak rozliczać VAT w ZGK, spółkach wod-kan i innych sp. z o.o. realizujących zadania gminy? Kiedy i jak stosować mechanizm podzielonej płatności? Jakie zmiany zajdą w strukturach JPK? Jak korzystać z białej listy? Kiedy przedsiębiorstwo nie musi mieć kasy fiskalnej?

Brak danych

Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych i głównych księgowych, zajmujących się rozliczaniem VAT w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności pracujących w zakładach gospodarki komunalnej, zakładach wodociągowych oraz wszystkich spółkach działających na rzecz gminy

Zmiany w ustawie! Kiedy i jak stosować MPP? Biała lista - praktyczne zagadnienia! Czy przedsiębiorstwa mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej?
Podczas warsztatów omówimy zmiany w rozliczaniu VAT, jakie weszły pod koniec 2019 roku oraz na początku 2020 roku. Powiemy o MPP, czyli mechanizmie podzielonej płatności, kiedy go stosować, kiedy nie ma takiej potrzeby. Przedstawimy sposoby korzystania z białej listy, aby nie trzeba było sprawdzać jej kilkukrotnie przed dokonaniem płatności. Omówimy również zmiany w strukturach JPK oraz rozliczaniu VAT w aportach od gminy, w transakcjach międzynarodowych itp. Powiemy również o obowiązku posiadania kas fiskalnych przez przedsiębiorstwa, kiedy przedsiębiorstwo musi, a kiedy nie musi mieć kasy fiskalnej

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W jakich przypadkach, mimo braku oznaczeń, kupujący i tak musi zapłacić podzieloną płatnością?
 • Jak stosować mechanizm podzielonej płatności?
 • Czy teraz będzie trzeba wysyłać samo JPK do Urzędu Skarbowego? Czy razem z deklaracją VAT? Jak to będzie wyglądało? Co jeśli przedsiębiorstwo wysyłało JPK co miesiąc, a deklarację VAT kwartalnie?
 • Kiedy przedsiębiorstwo jest zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?
 • Kiedy trzeba wystawić fakturę do paragonu? Jak to zrobić? Kiedy nie można tego robić?
 • Jakie zmiany zajdą w strukturach JPK?
 • Jakie są konsekwencje niesprawdzenia białej listy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

1. pismo informujące US o dokonaniu wpłaty na rachunek z po za białej listy

2. obowiązkowe dokumenty przy wprowadzaniu kasy fiskalnej

3. wnioski o interpretację dot. aportu

4. wnioski do WIS z branży wod-kan

5. przykłady białej listy wraz z poszukiwaniem skutecznych mechanizmów pracy z tym narzędziem

Szczegółowy program szkolenia:

1. Kiedy tworzy się obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności? Jak stosować mechanizm podzielonej płatności? Jak wyglądają oznaczenia split payment?

 • Czy bezpieczniej przyjmować, że wszystkich rozliczamy podzieloną płatnością, czy lepiej trzymać się zał. 15?
 • Podzielona płatność – akcesoria samochodowe; mamy dużo wymienionych artykułów na fakturze powyżej 15 tysięcy, jak do tego podchodzić?
 • Jest faktura na 15 tysięcy z wrażliwymi elementami, gdzie wystąpi odwrócona płatność dawna na kwotę mniejszą, czy wtedy co do całości będzie ten mechanizm podzielonej płatności, czy tylko do tych artykułów, czy to będzie wyrzucone na fakturze?
 • Czy całą fakturę należy zapłacić podzieloną płatnością, czy tylko część rzeczy z faktury?
 • Jak wystawiać faktury z podzieloną płatnością? Na co zwrócić uwagę?
 • Gdzie występuje mechanizm podzielonej płatności?
 • Czy każdą fakturę można płacić podzieloną płatnością?
 • Jakie są dodatkowe obowiązki związane z podzieloną płatnością dla wystawcy faktury i dla osoby, która ujmuje sobie fakturę w kosztach?
 • Jak stosować MPP? Jak oznaczać faktury do MPP?
 • Jak będą wyglądały oznaczenia na fakturze do MPP?
 • W jakich przypadkach należy zastosować MPP?
 • W jakich przypadkach mimo braku oznaczeń na fakturze kupujący i tak musi zapłacić podzieloną płatnością?
 • Czy należy liczyć jako osobne zlecenia, że jeśli SP ZOO zleca przez cały rok, ale co miesiąc do tej samej firmy pojedyncze transakcje, nawet jeśli poszczególne transakcje zlecenia nie przekraczają 15 tysięcy?
 • Jak liczyć zlecenia nieprzekraczające 15 tysięcy – jako osobne zlecenia, czy jako całość, gdy suma tych zleceń przekroczy 15 tysięcy? Czy wtedy rozpatrujemy wartość tylko 15 tysięcy, czy sumujemy wszystkie zlecenia i wystawiamy fakturę na odpowiednią sumę przy zleceniach co miesiąc przez cały rok?
 • Co jest 15 tysięcy, a co nie jest 15 tysięcy?
 • Kategorie interpretacji określają, co jest umową, co jest transakcją pojedynczą – jakie są ostateczne rozstrzygnięcia? Jaka transakcja wynika z umowy, a jaka jest pojedynczą transakcją?
 • Jakie przelewy trzeba robić w ramach podzielonej płatności, żeby uniknąć odpowiedzialności solidarnej z tytułu VAT, niezapłaconego przez sprzedawcę? Jaka jest obecnie odpowiedzialność solidarna?
 • Jeśli ZGK zapłaci zwykłym przelewem przedsiębiorcy, który nie zapłaci VAT, potem urząd skarbowy może upomnieć się o ten VAT od ZGK, więc które przelewy należy robić z podzieloną płatnością, aby uniknąć konsekwencji i płacenia VAT za przedsiębiorcę?
 • MPP dotyczy pewnych dostaw towaru oraz pewnych usług wymienionych w zał. 15 – szczegółowe omówienie tych towarów i usług

2. Jak korzystać z białej listy płatników? Kiedy najlepiej sprawdzić białą listę? Jakie są konsekwencje niesprawdzenia białej listy?

 • Czy jeśli raz sprawdzimy białą listę, to później też trzeba to robić?
 • Czy kontrahenci mogą zmieniać numer z białej listy?
 • Czy należy sprawdzać zgłoszenie w ciągu trzech dni?
 • Jak znaleźć odpowiedni urząd skarbowy jeżeli się zrobi przelew na konto nie z białej listy? Jak znaleźć szybko urząd skarbowy tego kontrahenta? Czy można zgłaszać to do swojego urzędu skarbowego? Jak to robić?
 • Jakie ryzyko niesie za sobą niesprawdzenie białej listy? Jakie mogą być tego konsekwencje?
 • Od kiedy dokładnie będzie obowiązywało sprawdzenia białej listy?
 • Biała lista – konta kontrahenckie – czy zajdą jakieś zmiany? Jak będzie to funkcjonowało?
 • Czy jeśli od stycznia dokonamy płatności na konto, które nie będzie ujęte na białej liście i nie będzie służyło rozliczeniom VAT to czy jest, czy nie jest kosztem uzyskania?
 • Co jeśli rachunek jest tylko techniczny i nie ma go na białej liście?
 • Czy druga strona ma za każdym razem składać tzw. donos, bo płaci na rachunek, którego nie ma w systemie?
 • Dane mogą się zmieniać na białej liście, trzeba je kilka razy sprawdzać, czy jest jakiś sposób aby ograniczyć to sprawdzanie, aby nie było ryzyka, że coś będzie nie tak?

3. Kiedy przedsiębiorstwo ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Kiedy może jej nie mieć? Na jakiej podstawie? Jak wystawiać paragon do faktury? Kiedy nie można tego robić?

 • Czy każde przedsiębiorstwo ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?
 • Jakie przedsiębiorstwa są zwolnione z tego obowiązku? Czy jest taka możliwość, aby być zwolnionym z tego obowiązku?
 • Kiedy przedsiębiorstwo może nie mieć kasy fiskalnej? Jaki przepis o tym mówi? Omówienie aspektów prawnych
 • Jakie przedsiębiorstwa nie będą musiały mieć kas fiskalnych?
 • Kiedy powstaje obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez przedsiębiorstwo?
 • Czy po 1 stycznia będzie trzeba mieć kasę fiskalną? Czy nie?
 • Czy jest jakiś przepis mówiący o tym, że nie trzeba mieć kasy fiskalnej?
 • Jak wystawiać paragon do faktur? Jak to wygląda obecnie? Jakie zmiany mają w tym zajść? Jak to będzie wyglądało od 2020 roku?
 • Na jakiej podstawie można wystawić paragon do faktury? Kiedy nie można tego robić?
 • Kiedy można wystawić fakturę do paragonu? Na jakiej podstawie? Kiedy nie można tego robić?

4. Dodatkowe zagadnienia z rozliczania VAT

 • Jak obliczać VAT w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach po zmianach w 2020 roku?
 • Obliczanie podatku od nieruchomości przy inwestycjach - podatek od nieruchomości nalicza się wg stanu na dzień 01.01, jeżeli inwestycje nabywa się w trakcie roku, to czy powinno się zmieniać deklaracje?
 • Nieodpłatna służebność przesyłu, czy od takich transakcji nalicza się VAT?
 • Zmiany podatkowe – VAT, CIT, PIT związane z działalnością wodno-kanalizacyjną – jakie to będą zmiany?
 • Jak weryfikować przedsiębiorców, którzy płacą VAT, a którzy nie?
 • Jak ustalać stawki dla konkretnych kompleksowych usług? Jaka stawka, w jakiej sytuacji?
 • Jak rozliczać VAT w transakcjach z innymi państwami? Wewnątrzwspólnotowe, nabycie, dostawa, import i eksport – interpretacja, liczenie struktur
 • Ustalenie stawki VAT za sprzedaż nieruchomości – jak to robić? Trzeba to zastosować na fakturze, czy nie trzeba?
 • Jak przygotować się do kontroli z US z rozliczania VAT?
 • Jakie zmiany zajdą w strukturach JPK?
 • JPK ze sprzedaży, JPK magazynów, do tej pory były tylko JPK zakupów i sprzedaży – omówienie nowych struktur
 • Co miesiąc były wysyłane do US JPK, a deklaracje VAT co kwartał, czy teraz będzie trzeba wysyłać to jako jedno co miesiąc, jak będzie to wyglądało? Czy będzie to jako jedno, czy dalej osobno?
 • Czy odwrotne obciążenie zostanie zlikwidowane w obrocie krajowym? Czy w obrocie międzynarodowym nadal będzie funkcjonowało, czy nie? Jak będą wyglądały te zmiany?
 • Czy w aportach rozlicza się VAT, czy są jakieś zwolnienia z rozliczania VAT w takich przypadkach?

Prowadzący

Katarzyna Juszkiewicz – księgowa (certyfikat MF: 60251/2013) z wieloletnim doświadczeniem, piastująca stanowisko Głównej Księgowej w ZGK Żyrardów sp. z o.o. i Dyrektora finansowego, zarówno w Spółkach prywatnych z polskim kapitałem jak i z kapitałem zagranicznym oraz w Spółkach tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Absolwentka Uczelni Vistula na kierunku Ekonomia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia