Wideoszkolenie: Usługi opiekuńcze

Jak organizować usługi opiekuńcze? Jak radzić sobie z brakiem wykwalifikowanej kadry? W jaki sposób kontrolować jakość wykonywanych usług opiekuńczych i SUO? Na czym polega dostępność tych usług w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2020? Usługi teleopiekuńcze jako narzędzie wykonywania usług opiekuńczych


Szkolenie dedykowane dla pracowników Ośrodka Pomocy

Społecznej, którzy zajmują się wydawaniem decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych dla

osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub

niepełnosprawności.

„Opieka 75+” – edycja 2020
Przygotowaliśmy szkolenie na temat wydawania decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych, podczas którego podpowiemy jak zapewnić dostępność usług opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, jaki jest ich zakres i kto o nim decyduje oraz na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć osoby korzystające z usług w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2020.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy musi być wskazanie lekarskie, aby przyznać usługi opiekuńcze?
 • Co należy rozumieć pod pojęciem „osoby samotnej” przy wypełnianiu wniosku?
 • Czy można wydać decyzję odmowną na wniosek o SUO, powołując się na fakt braku wykwalifikowanej opiekunki?
 • Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć osoby w wieku powyżej 75 roku życia?
 • Co należy rozumieć pod pojęciem „osoby samotnej” ujętej w programie „Opieka 75+” – edycja 2020?
 • Z jakiej liczby usług specjalistycznych może korzystać chory?
 • Jak wydajemy decyzję o SUO świadczonych na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej?

Szczegółowy program szkolenia:


1.Czy usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mają charakter obligatoryjny?

 • Czy osoba, która ma rehabilitację refundowaną przez NFZ może starać się o specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych?
 • Jakie choroby mogą być objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (niedorozwój, porażenie dziecięce, alzheimer, upośledzenie, schizofrenia)?
 • Czy można wydać decyzję odmowną na wniosek o SUO powołując się na fakt braku wykwalifikowanej opiekunki?
 • W jaki sposób przeprowadzać wywiady środowiskowe w okresie kryzysu aby uchronić pracownika przed zarażeniem?
 • Instrukcja postępowania dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem sars-CoV-2

2.Jak radzić sobie z niedostępnością usług specjalistycznych?

 • Od czego zależy dostępność usług opiekuńczych specjalistycznych?
 • Dlaczego w niektórych gminach są dla dzieci i dla dorosłych, a w innych nie występują wcale?
 • Jaka jest procedura w momencie zbliżającego się terminu wydania przyznającej decyzji, w przypadku braku terapeuty, który mógłby świadczyć usługi?
 • Co zrobić, by zapewnić dostępność usług według zapotrzebowania?
 • Brak personelu wykonującego usługi opiekuńcze. Co robić w takiej sytuacji? Jaką wydajemy decyzję?
 • Jak radzić sobie z brakiem wykwalifikowanej pomocy? Czy na usługi może przyjechać lekarz lub pielęgniarka?

3.Kto i w jakiej sytuacji powinien płacić za usługi – chory czy gmina?

 • Jakie jest kryterium dochodu w przypadku kiedy to chory płaci za usługi?
 • Czy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wliczamy do dochodu ustalając opłatę za specjalistyczne usługi?
 • Kto nalicza odpłatności za SUO?
 • Czy obowiązuje kryterium dochodowe dla osób w kwarantannie?
 • Na podstawie jakich przesłanek możemy zwolnić z kosztów usług opiekuńczych?

4. Jaka powinna być gromadzona dokumentacja przy składaniu wniosku o SUO?

 • Decyzja pod specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami. Jaki powinien być miesięczny wymiar świadczonych usług w sytuacji gdy usługa ma być świadczona 3x w tygodniu (poniedziałek środa piątek) i w różnych miesiącach wychodzi inaczej?
 • Czy w decyzji na specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wskazać konkretnego specjalistę, który ma wejść w środowisko?
 • Czy musi być wskazanie lekarskie aby przyznać usługi?
 • Czy lekarz rodzinny może wypisać wskazanie na usługi i w jakim zakresie usługi powinny być świadczone?
 • Co należy rozumieć pod pojęciem „osoby samotnej” przy wypełnianiu wniosku?
 • Czy na usługi opiekuńcze dla małżonków wystarczy jedno "wspólne" podanie? Jak wydać decyzje? Jedną czy dwie?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy opiekun prawny osoby, która korzysta z usług specjalistycznych mieszka w miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów i nie ma możliwości podpisywania codziennych kart pracy świadczonych usług opiekuńczych?
 • Jak wydajemy decyzję o usługach świadczonych na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej?

5.Z jakiej liczby usług specjalistycznych może korzystać chory?

 • Czy podajemy średni miesięczny wymiar przyznawanych usług? Czy dzienny wymiar realizowany u klienta zawieramy na zgłoszeniu do agencji opiekunek ze wskazaniem dogodnych dni tygodnia? Czy konkretne dni i godziny usług opiekunki ustalają indywidualnie z podopiecznymi czy OPS?
 • Kto decyduje o ilości godzin usług opiekuńczych?
 • Ile godzin usług pracownik socjalny powinien wypisać dla dziecka?

6. Jakie są usługi specjalistyczne dla dzieci?

 • Dlaczego usługi dla dzieci w niektórych gminach realizują tylko placówki oświatowe?
 • Jak realizować i w jakich godzinach realizować usługi dla dzieci jeśli dziecko w ciągi dnia jest w szkole a w godzinach popołudniowych pracownika nie ma już w pracy
 • Jaka jest podstawa prawna, z której wynika że na usługi specjalistyczne dla dziecka z wadą genetyczną ma być zaświadczenie od lekarza psychiatry?
 • Czy w trakcie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, które są wykonywane w domu, rodzic może opuścić mieszkanie/dom i zostawić dziecko z rehabilitantem?
 • Jak "zakwalifikować" dorosłą osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną- uczącą się? Czy można ją potraktować jako młodzież w sytuacji, w której przyznajemy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży?
 • Jaka jest procedura w sytuacji, w której przyznano usługi opiekuńcze dziecku z zaplanowany wcześniej turnusem rehabilitacyjnym? Czy należy zawiesić wykonywanie usług? Wydać nową decyzję?
 • Czy wydając decyzję przyznającą godziny SUO według zaleceń lekarza należy odliczać liczbę godzin świadczonych w ramach zajęć szkolnych?
 • Czy powinny być przyznane usługi osobie z załączoną opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej z diagnozą: niepełnosprawność ruchowa z wzmianką o zajęciach terapeutycznych integracyjnych? Czy jest to usługa, którą wykonuje się w domu?
 • Co robimy jeśli dziecko nie chodzi jeszcze do szkoły? Jak weryfikować ile dziecko ma zajęć w szkole? Czy należy przyznać taką ilość godzin jaką zalecił lekarz w zaświadczeniu czy odjąć od tej ilości godziny, które dziecko już realizuje w szkole (np. terapia logopedyczna, sensoryczna)?

7.Kto decyduje o zakresie usług?

 • Czy zakres usług powinien znajdować się w zaświadczeniu lekarskim czy to pracownik socjalny decyzje ile godzin przysługuje?
 • Czy można powiększyć zakres usług wydany przez lekarza?
 • Jaki jest zakres usług gdy osoba posiada rodzinę?
 • W jakiej formie osoba niepełnosprawna powinna być objęta wsparciem?
 • W jaki sposób pomagać osobom, które nie mają możliwości zrobienia podstawowych zakupów?
 • Prawidłowa interpretacja zakresu usług według Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

8.Jak pracować z osobami chorymi psychicznie?

 • Dobra praktyka w pracy z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Jak namówić na odpowiedni typ wsparcia osobę chorą, której usługi zostały przyznane?
 • Jak nakłonić do współpracy osoby objęte usługami?
 • Co robić jeśli osoba potrzebująca nie wpuszcza do domu?
 • Co robimy w sytuacji gdy osoby samotne nie mają możliwości dotarcia do placówki medycznej?
 • Jak często można ponowić usługi? Czy można z nich korzystać dożywotnio?
 • Czy OPS może podpisać umowę zlecenie z sąsiadem osoby objętej usługami?
 • Jak zorganizować poszukiwanie wolontariuszy dla opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi?

Prowadzący

Małgorzata Ryncarz– praktyk, doświadczony szkoleniowiec, kierownik Działu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku, z prawie czterdziestoletnim doświadczeniem w pomocy społecznej, w strukturach administracji państwowej, a od ponad dwudziestu lat w samorządowej, w tym w organizowaniu, przyznawaniu, rozliczaniu oraz prognozowaniu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze; długoletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia