Szkolenie: Uchwała krajobrazowa

Jak utworzyć uchwałę krajobrazową i skonstruować jej zapisy, aby były czytelne dla wszystkich i niepodważalne przez wojewodę? Jakie korzyści i zalety niesie ze sobą wprowadzenie uchwały o opłacie reklamowej oprócz zwiększenia wpływów do gmin? W jaki sposób naliczać opłaty za reklamy? Weryfikacja reklam w przestrzeni publicznej – sposoby na weryfikację zgodności z zapisami uchwały krajobrazowej oraz procedura nakładania kar.

Brak danych

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników Samorządów, Wydziałów Architektury, Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Geodezji, Sekretarzy - Miast i Gmin, którzy są w trakcie przygotowywania uchwały lub dopiero zastanawiają się nad jej wprowadzeniem.

Omówimy proces powstawania uchwały na przykładzie miasta Cieszyna.
Na wideoszkoleniu przedstawimy jak skonstruować uchwałę krajobrazową. Chcemy pokazać korzyści i zalety wprowadzenia uchwały a także wyzwania z jakimi musi zmierzyć się gmina przed jej wprowadzeniem. Prowadząca podzieli się doświadczeniem związanym z tworzeniem uchwały krajobrazowej oraz przedstawi, jak skonstruować jej zapisy aby były niepodważalne przez wojewodę.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

• Szczegółowa procedura od samego początku tworzenia uchwały krajobrazowej

• Opłata reklamowa – czy jest opłacalna

• Jak sporządzić projekt uchwały – przedstawienie doświadczeń oraz możliwych rozwiązań

• Jak odbieramy reklamy w przestrzeni publicznej i jakie mają znaczenie – przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami

• W jaki sposób skonstruować zapisy uchwały aby były niepodważalne przez wojewodę?

• Realizacja uchwały: Legalne i nielegalne reklamy – w jaki sposób weryfikować informacje o tym co znajduje się w przestrzeni publicznej?

• Jak odbywa się procedura nakładania kar?

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowa procedura od samego początku tworzenia uchwały krajobrazowej
• Jak zacząć tworzenie uchwały – jakie dane uzyskać i od kogo?

• Jak skonstruować uchwałę?

• Kto powinien zajmować się uchwałą – którzy pracownicy? Podział obowiązków

• Co uchwała powinna zawierać?

• Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie uchwały krajobrazowej? Jakie korzyści to za sobą niesie?

• Jak stworzyć projekt uchwały?

• Jakie należy podjąć działania przed opracowaniem uchwały?

• W jaki sposób powinny brzmieć zapisy aby dla wszystkich były czytelne?

• Podstawy prawne – zgodność uchwały z prawem

• RODO – jak stworzyć uniwersalny zapis?

• Jakie zapisy powinna zawierać uchwała?

• Treści niezbędnych pism

• Czy na pewno reklamy wymagają aż tyle procedur?

• Jakie uchwała może wprowadzać regulacje?

• Jak formułować przepisy dostosowawcze?

• Czy w przestrzeni publicznej powinny znajdować się wszystkie reklamy i jak one powinny wyglądać?

• Czy uchwała może powstać tylko dla fragmentu gminy czy musi być dla całości?

• Jak tworzyć analizę miasta pod kątem reklam?

• Jak dzielić miasto na strefy? (mniejsze i większe opłaty, przestrzeń bez reklam oraz przestrzeń z reklamami…)

• W jaki sposób można zapisywać ustalenia dotyczące szyldów?

• W jaki sposób sytuować szyldy?

• Koszty kampanii reklamowych i promocyjnych dla samorządu terytorialnego

• Jak przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami?

Kontrola nadzorcza wojewody

• W jaki sposób skonstruować zapisy uchwały aby były niepodważalne przez wojewodę? Na co zwracać uwagę?

• Obawy odnośnie uchylenia przez wojewodę

• Jakie błędy popełniają wykonawcy?

• Wyroki – na co zwrócić szczególną uwagę aby nie narazić się na uchylenie? Jak stworzyć zapisy aby były zgodne z konstytucją?

• Etap po uchwaleniu a przed wejściem w życie – co może opóźnić wejście w życie uchwały i jakie elementy uchwały mogą zwiększać prawdopodobieństwo, że uchwala zostanie uchwalona? (na co wojewodowie zwracają uwagę?)

Jak zachować ład i porządek w mieście/gminie?

• Jaki jest okres dostosowania istniejących w dniu wejścia uchwały w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych?

• W jaki sposób konstruować przepisy dotyczące sposobu dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały nośników w sytuacji gdzie każdy z nośników osobno spełnia przepisy a nie spełniają ich w grupie?

• Prywatne nieruchomości – jakie kompetencje ma gmina w tym zakresie?

• Jakie obiekty i tereny nie muszą zostać dostosowane do warunków określonych w uchwale?

• Kwestia ogrodzeń – egzekucja. Zasady sytuowania obiektów

• Zabytki – czy każdy szyld musi być uzgodniony z konserwatorem?

• Ujednolicenie szyldów i zapanowanie nad chaosem przestrzennym – pozyskanie środków np. dzięki dofinansowaniom

• Wyłączenia dotyczące sytuowania reklam

• Czy reklamy mają nawiązywać do historii czy powinny być bardziej nowoczesne?

• Czy w starej zabudowie iść w kierunku reklam typu „retro” czy reklam „nowoczesnych”?

• Czy jeżeli na budynku sklepu jest zamieszczona tablica informacyjna reklamująca sklep, to jest to reklama czy tablica informacyjna?

Jak odbywa się procedura nakładania kar?

• Jak prawidłowo wyliczyć wysokość kary?

• Jak ją naliczać, co jest reklamą a co tablicą informacyjną, jak uzyskać rzetelne dane?

• Jakie kary pieniężne organ może nałożyć na właścicieli nieruchomości za nieprzestrzeganie przepisów

tej uchwały?

• Podmioty, którym organ nadzorujący zobowiązany jest wymierzyć karę

• Elementy decyzji o nałożeniu kary, okres na jaki można wymierzyć karę

Pomiar powierzchni reklamowych – technologia weryfikacji reklam

• Legalne i nielegalne reklamy – w jaki sposób weryfikować informacje o tym co znajduje się w przestrzeni publicznej?

• Inwentaryzacja jako podstawa kategoryzacji reklam: nowa czy istniejąca reklama - kiedy powinna być sporządzona i czy może stanowić podstawę do wymierzania kary, czy może być zlecona firmie zewnętrznej?

• Jakie są najlepsze metody przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie?

• Obliczanie powierzchni - jakimi przyrządami powinno się to robić i czy jest jakaś specjalna technika?

• Jak przeprowadzić pomiary reklam?

• Narzędzia do zarządzania reklamą w mieście - programy, urządzenia, moduły - przykłady, możliwości

• Wyłączenia dotyczące sytuowania reklam

Kwestia odpłatności – wzbogacenie budżetu i wpływów do miast i gmin

• Sposób naliczania opłat za reklamy – od którego momentu gmina będzie naliczała opłaty po uchwaleniu?

Wsparcie projektowe dla przedsiębiorców

• W jaki sposób w miastach, w których jest wprowadzona uchwała funkcjonują firmy reklamowe?

• Na ile uchwała zmienia wartość rynku reklamowego lub jak wpływa na funkcjonowanie firm? Jak sobie te firmy radzą?

Prowadzący

Anna Paulina Syrokosz - obecnie pełni funkcje specjalisty ds. zabytków i ochrony krajobrazu w Urzędzie Miasta Cieszyna. Z ramienia samorządu koordynowała cały proces tworzenia i konsultowania tzw. „uchwały krajobrazowej” dla miasta Cieszyna, a teraz pracuje nad jej wdrożeniem. Ukończyła studia na wydziale architektury i urbanistyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiada doświadczenie pracy projektanta w biurze architektonicznym oraz inspektora w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia