Wideoszkolenie: Uchwała reklamowa

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak poradzić sobie z chaosem reklamowym? Jak pozbyć się nielegalnych reklam i wymierzać kary pieniężne? Jakie są sposoby naliczania opłat za reklamy i jakie to niesie korzyści dla miast i gmin? Jak stworzyć odpowiednie regulacje przestrzenno - plastyczne dotyczące nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń, by nie narazić się na niezadowolenie mieszkańców? Jakie korzyści daje gminie/miastu wprowadzenie uchwały?

Brak danych

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników administracji samorządowej: Wydziałów Architektury, Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Budownictwa, Geodezji, oraz Sekretarzy Gmin. Zapraszamy wszystkie osoby, które są w trakcie przygotowywania uchwały reklamowej lub dopiero zastanawiają się nad jej wprowadzeniem.

Omówimy proces powstawania uchwały na przykładzie miasta Cieszyna!
Na wideoszkoleniu powiemy jak skonstruować i wdrożyć uchwałę reklamową, oraz dlaczego warto ją wprowadzić? Oprócz korzyści wprowadzenia uchwały chcemy pokazać także wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się gmina przed jej wprowadzeniem. Prowadząca podzieli się doświadczeniem związanym z tworzeniem uchwały reklamowej oraz powie, na co zwracają uwagę wojewodowie. Przedstawimy także przykłady dobrze funkcjonujących uchwał reklamowych w Polsce, oraz dowiedzą się Państwo szczegółowych informacji na temat kar, m.in. procedury ich nakładania.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie uchwały krajobrazowej w gminie/mieście? Jakie korzyści to za sobą niesie?
 • Zabytki – czy każdy szyld musi być uzgodniony z konserwatorem?
 • Opłata reklamowa: przykładowy wzór uchwały – jakie zapisy powinna zawierać uchwała?
 • Jaki jest okres dostosowania istniejących w dniu wejścia uchwały w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych?
 • Czy można ustalać zasady umieszczania reklamy wyborczych w uchwale krajobrazowej, czy reklamy wyborcze są wyłączone z tej uchwały?
 • Jakie kary pieniężne organ może nałożyć za nieprzestrzeganie przepisów tej uchwały?
 • Jaki jest okres dostosowania istniejących w dniu wejścia uchwały w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych?

Szczegółowy program szkolenia:

Proces tworzenia uchwały krajobrazowej

 • Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie uchwały krajobrazowej? Jakie korzyści to za sobą niesie?
 • Czy w przestrzeni publicznej powinny znajdować się wszystkie reklamy i jak one powinny wyglądać?
 • Jak zacząć tworzenie uchwały - Jakie należy podjąć działania przed opracowaniem uchwały?
 • Szczegółowa procedura od samego początku tworzenia uchwały krajobrazowej
 • Kto powinien zajmować się uchwałą – którzy pracownicy? Podział obowiązków
 • Czy uchwała może powstać tylko dla fragmentu gminy czy musi być dla całości?
 • Co uchwała powinna zawierać?
 • Jakie uchwała może wprowadzać regulacje?
 • Jak stworzyć projekt uchwały?
 • W jaki sposób powinny brzmieć zapisy aby dla wszystkich były czytelne?
 • Podstawy prawne – zgodność uchwały z prawem
 • RODO – jak stworzyć uniwersalny zapis?
 • Treści niezbędnych pism
 • Jaki jest okres dostosowania istniejących w dniu wejścia uchwały w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych?
 • Jak formułować przepisy dostosowawcze?
 • W jaki sposób konstruować przepisy dotyczące sposobu dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały nośników w sytuacji gdzie każdy z nośników osobno spełnia przepisy a nie spełniają ich w grupie?
 • Jakie obiekty i tereny nie muszą zostać dostosowane do warunków określonych w uchwale?
 • Wyłączenia dotyczące sytuowania reklam
 • Jak tworzyć analizę miasta pod kątem reklam?
 • Jak dzielić miasto na strefy? (mniejsze i większe opłaty, przestrzeń bez reklam oraz przestrzeń z reklamami…)
 • Prywatne nieruchomości – jakie kompetencje ma gmina w tym zakresie?
 • Czy można ustalać zasady umieszczania reklamy wyborczych w uchwale krajobrazowej, czy reklamy wyborcze są wyłączone z tej uchwały?
 • Jak ująć w treści to, że np. cała strefa jest jednocześnie obszarem objętym ochrona konserwatorską (np. zespół urbanistyczny starego miasta)
 • Jak przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami?
 • Przykłady dobrych, dobrze funkcjonujących uchwał krajobrazowych w Polsce?

Kontrola nadzorcza wojewody

 • W jaki sposób skonstruować zapisy uchwały, aby były niepodważalne przez wojewodę? Na co zwracać uwagę?
 • W jaki sposób skonstruować zapisy uchwały, aby były niepodważalne przez wojewodę? Na co zwracać uwagę?
 • Wyroki – na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie narazić się na uchylenie? Jak stworzyć zapisy, aby były zgodne z konstytucją?

Jak zachować ład i porządek w mieście/gminie? – zagadnienia różne

 • Czy na pewno reklamy wymagają aż tyle procedur?
 • Kwestia ogrodzeń – egzekucja.
 • Zabytki – czy każdy szyld musi być uzgodniony z konserwatorem?
 • Koszty kampanii reklamowych i promocyjnych dla samorządu terytorialnego
 • Ujednolicenie szyldów i zapanowanie nad chaosem przestrzennym – pozyskanie środków np. dzięki dofinansowaniom
 • Czy reklamy mają nawiązywać do historii, czy powinny być bardziej nowoczesne?
 • Czy jeżeli na budynku sklepu jest zamieszczona tablica informacyjna reklamująca sklep, to jest to reklama czy tablica informacyjna?
 • Ogłoszenie na ogrodzeniu, działka na sprzedaż z logiem firmy biura nieruchomości - czy to jest reklama?
 • Czy uchwała krajobrazowa znosi zapisy niezgodne z nią w mpzp?
 • Czy jeśli gmina ma zarządzenie w sprawie ogródków gastronomicznych, to będzie ono obowiązywać?
 • Temat reklam umieszczonych wewnątrz budynku, ale widocznych z przestrzeni publicznej. Co np. z ekspozytorami umieszczonymi na Sali sprzedaży (poza obszarem witryny, ale widoczne z ulicy) – czy będą podlegać regulacjom uchwały?
 • Wsparcie projektowe dla przedsiębiorców
 • W jaki sposób w miastach, w których jest wprowadzona uchwała, funkcjonują firmy reklamowe?
 • Na ile uchwała zmienia wartość rynku reklamowego?

Jak odbywa się procedura nakładania kar?

 • Jakie kary pieniężne organ może nałożyć na właścicieli nieruchomości za nieprzestrzeganie przepisów
 • tej uchwały?
 • Jak prawidłowo wyliczyć wysokość kary?
 • Jak ją naliczać, co jest reklamą a co tablicą informacyjną, jak uzyskać rzetelne dane?
 • Elementy decyzji o nałożeniu kary, okres, na jaki można wymierzyć karę
 • W przypadku niedostosowania się do warunków uchwały pozostaje tylko karanie?

Pomiar powierzchni reklamowych – technologia weryfikacji reklam

 • Inwentaryzacja jako podstawa kategoryzacji reklam: nowa czy istniejąca reklama - kiedy powinna być sporządzona i czy może stanowić podstawę do wymierzania kary, czy może być zlecona firmie zewnętrznej?
 • Jakie są najlepsze metody przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie?
 • Obliczanie powierzchni - jakimi przyrządami powinno się to robić i czy jest jakaś specjalna technika?
 • Narzędzia do zarządzania reklamą w mieście - programy, urządzenia, moduły - przykłady, możliwości

Kwestia odpłatności – wzbogacenie budżetu i wpływów do miast i gmin

 • Opłata reklamowa: Przykładowy wzór uchwały – jakie zapisy powinna zawierać uchwała?
 • Sposób naliczania opłat za reklamy – od którego momentu gmina będzie naliczała opłaty po uchwaleniu?
 • Czy od reklam wyborczych również pobierana będzie opłata reklamowa?
 • Jak naliczać ewentualną opłatę w przypadku reklam tymczasowych, zaklejanych na bieżąco przez kolejne?

Prowadzący

Anna Paulina Syrokosz - obecnie pełni funkcje specjalisty ds. zabytków i ochrony krajobrazu w Urzędzie Miasta Cieszyna. Z ramienia samorządu koordynowała cały proces tworzenia i konsultowania tzw. „uchwały krajobrazowej” dla miasta Cieszyna. Posiada doświadczenie pracy projektanta w biurze architektonicznym oraz inspektora w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Ukończyła studia na wydziale architektury i urbanistyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia