Wideoszkolenie: Transkrypcja aktów zagranicznych. PASC

Transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz rejestracja zdarzeń powstałych poza granicami RP. Uznawanie orzeczeń sądów oraz innych organów państw obcych. Autentyczność dokumentów. Procedura zmiany imion i nazwisk. Omówienie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w odniesieniu do transkrypcji i codziennej pracy USC


W programie m.in., wybrane zagadnienia:

Szczegółowy program szkolenia:

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.