Wideoszkolenie: Prawo o aktach stanu cywilnego w praktyce

Jakie konsekwencje i nowe obowiązki dla małych i dużych usc wprowadza nowe Rozporządzenie UE w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli przez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych UE?


Warsztaty skierowane do kierowników USC, osób zajmujących się tematyką transkrypcji, zmianą imion i nazwisk, migracjami, rozwodami zagranicznymi i stosujących prawo międzynarodowe

Nowe Rozporządzenie UE w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli przez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych UE


Warsztaty poprowadzi kierownik USC Szczecin – Karol Lipiński, który omówi jakie konsekwencje i jakie nowe obowiązki wprowadzi nowe rozporządzenie unijne w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli UE. Dodatkowo na szkoleniu szczegółowo o problematycznych sytuacjach z codziennej pracy w związku z transkrypcją aktów zagranicznych, zmianą imion i nazwisk; o ślubach i rozwodach zagranicznych i migracjach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co konkretnie określa rozporządzenie w sprawie przepływu obywateli i jakie będzie ono miało znaczenie dla usc?
 • Jakie będą nowe obowiązki kierownika usc? Jak wpłynie na pracę urzędników w Polsce? Na czym mają polegać zmiany?
 • Jakie dodatkowe czynności będzie musiał wykonać urzędnik po wejściu w życie rozporządzenia, na co zwracać uwagę w związku z tymi zmianami?
 • Czego konkretnie będzie dotyczyć nowe rozporządzenie?
 • Czy i jak te zmiany będą wpływać na rejestrację i wymaganie dodatkowych dokumentów?
 • Czy będzie to się wiązać ze zmianami w ŹRÓDLE?
 • Jakie będą nowe formularze?

Szczegółowy program szkolenia:

Szkolenie poprowadzi praktyk – Karol Lipiński, kierownik USC Szczecin

W programie:

 • transkrypcja aktów zagranicznych
 • zmiana imion i nazwisk
 • śluby i rozwody zagraniczne
 • migracje
 • Co konkretnie określa rozporządzenie w sprawie przepływu obywateli i jakie będzie ono miało znaczenie dla usc?
 • Jakie będą nowe obowiązki kierownika usc? Jak wpłynie na pracę urzędników w Polsce? Na czym mają polegać zmiany?
 • Jakie dodatkowe czynności będzie musiał wykonać urzędnik po wejściu w życie rozporządzenia, na co zwracać uwagę w związku z tymi zmianami?
 • Czego konkretnie będzie dotyczyć nowe rozporządzenie?
 • Czy i jak te zmiany będą wpływać na rejestrację i wymaganie dodatkowych dokumentów?
 • Czy będzie to się wiązać ze zmianami w ŹRÓDLE?
 • Jakie będą nowe formularze?
 • Swobodny przepływ obywateli a przepływ dokumentów: jakie nowe dokumenty mogą się w związku z tym pojawić?
 • Jakie nowe dokumenty będą musiały być drukowane przez urzędnika? Czy odpis będzie musiał być wydany także w dwóch różnych językach, jeśli ktoś zażąda? Czy trzeba będzie drukować akta w dwóch językach?
 • Czego legalizacja i apostille miałoby dotyczyć?
 • Wyroki i orzeczenia zagranicznych sądów, podpisane konwencje, umowy międzynarodowe z tym związane
 • Jakich obywateli UE dotyczy rozporządzenie oraz załatwiania jakich spraw?
 • Czy rozporządzenie będzie pomocne w ramach pracy, jakie pozytywne aspekty z niego wynikają?
 • Co w tym przypadku oznacza ‘swobodny przepływ obywateli’? Czy na stosowanie rozporządzenia będzie miało wpływ RODO?
 • Jakie nowe procedury wprowadzi nowe rozporządzenie?

Dowiedzą się Państwo, jakie są cele Rozporządzenia:

 • zniesienie legalizacji i apostille w odniesieniu do dokumentów urzędowych
 • liberalizacja zasad przedkładania uwierzytelnionych tłumaczeń i kopii dokumentów za zgodność z oryginałem
 • wprowadzenie 11 wielojęzycznych formularzy standardowych UE, jako załączników do dokumentów urzędowych
 • brak możliwości żądania uwierzytelnionego tłumaczenia, w przypadku dołączenia do niego wielojęzycznego formularza standardowego UE
 • Dokumenty standardowe UE wydawane przez kierownika usc

Jakie będą zmiany przy wydawaniu dokumentów z rejestru stanu cywilnego?

Prostowanie, uzupełnienie oraz unieważnienie aktu stanu cywilnego

a) Procedura sądowa

b) Procedura administracyjna

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego (art. 104)

Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego które nie zostały zarejestrowane za granicą (art. 99)

Uznawanie orzeczeń zagranicznych:

a) na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego

b) na podstawie Rozporządzenia „Bruksela II a”

c) na podstawie umów dwustronnych


W programie ponadto:

• Jak poprawnie robić zmianę imion i nazwisk? Jaka jest procedura postępowania przy zmianie imienia i nazwiska? Dobre praktyki i podpowiedzi

• Uzupełnianie, unieważnianie aktów stanu cywilnego

• Transkrypcja aktów zagranicznych, uzupełnianie aktów, sprostowania

• Transkrypcje z krajów rzadko spotykanych: jak poznawać, czy dokument jest oryginalny, a czy nie jest to kolorowe ksero lub dokument podrobiony?

• Transkrypcja i wpisywanie aktów z zagranicy: akty, które się tworzy tam, gdzie nie ma rejestracji, takie jak Szwecja, Norwegia lub kraje egzotyczne; jak wyglądają takie dokumenty, na co zwracać uwagę?

• Rozwody z różnych krajów, których nie honoruje się u nas w Polsce, np. Japonia, Brazylia, Kostaryka – omówienie dokumentów, druków pochodzących z innych krajów, wzory; jak wyglądają te dokumenty? Jak sobie radzić, gdy nie znamy prawodawstwa poszczególnych krajów?

• Rozwody z krajów poza Unii, jakie dokumenty interesant powinien przynieść?

• Jak wyglądają wzory zaświadczeń z różnych krajów? Jak zauważać błędy w dokumentacji z obcych krajów? Na co zwracać uwagę?

• Zagraniczne dokumenty do ślubu: które kraje wydają zaświadczenia do ślubu, a które nie wydają, oraz które my, jako USC wysyłamy do sądu?

• Na co zwracać uwagę przy transkrypcji, przy składaniu zapewnień do ślubu, jak takie dokumenty miałyby wyglądać?

• Oświadczenia o nazwiskach po ślubie

• Jaką dokumentację należy zgromadzić, żeby koperta z zestawieniami była kompletna?

• Czy można wydawać oryginały dokumentów, czy nie można ?

• Prawo prywatne międzynarodowe – istotne zagadnienia

• Śluby i rozwody zagraniczne obywateli spoza Unii. Jak wpisywać zagraniczne rozwody?

• Jakie są dokumenty odnośnie ważności i legalności pobytu obcokrajowców, dotyczące np. o zawierania ślubów

• Jak poprawnie weryfikować zagraniczne dokumenty?

• Jakie obowiązki w związku z RODO są nałożone na kierowników USC?

• Zawieranie związków małżeńskich z cudzoziemcami: na jakie nazwiska można im zezwolić? Zgodnie z prawem polskim, czy z prawem innego kraju? Jakie dokumenty w związku z tym musi przygotować cudzoziemiec?

• Zmiana imion i nazwisk: kiedy stosujemy rozciąganie nazwiska na dzieci, kiedy nie stosujemy?

• Czy zmiana imienia matki rozciąga się na akty urodzeń dzieci? Czy stosujemy wnioski, czy brać dodatkowo wnioski? Jak jest poprawnie?

• Zmiana nazwiska, które dotyczy dzieci nieletnich: co w przypadku, gdy dziecko ma nazwisko niepanieńskie matki, ale biologicznego ojca, a matka zawarła małżeństwo i chce, aby jej dziecko miało takie nazwisko jak jej mąż, zanim nastąpi proces adopcyjny/przysposabiający?

• Migracje. Jak poprawnie migrować stare akta?

• Decyzja dot. zmiany nazwiska mężczyzny noszonego i nazwiska rodowego, z rozciągnięciem na dzieci: jak powinna brzmieć wzmianka do aktu małżeństwa ? Jak wpisywać tę wzmiankę w decyzji?

• Nazwisko rodowe przy mężczyźnie – jak zrobić przy akcie małżeństwa, aby było poprawnie?

• Zmiana nazwiska rodowego, noszonego mężczyzny po ślubie, np. jest Szymon Karpiel, a potem będzie Karpiel ‘Leja’

• Co w przypadku, kiedy nazwisko przybiera drugi człon i jest nim przydomek, np. Gąsienica-Makowski? Przypadki przed ślubem oraz po ślubie

• Kiedy nazwisko powinno być pisane z pauzą, a kiedy bez? Co w przypadku, gdy nazwisko jest dwuczłonowe i ktoś po ślubie będzie miał trzecie nazwisko, a pierwsze nazwisko jest z pauzą np. Krzeptowski-Sabała-Nowak, czy takie nazwiska powinny być pisane przy zmianach z kreską?

• Co, jeśli osoba zaznacza, że nie chce mieć nazwiska z pauzą, a inna osoba chce z pauzą? Bo we wniosku wpisuje, że nazwisko jest jedno jako całość, pomimo dwóch wyrazów. Jak to robić poprawnie?

• Czy przydomek powinien być pisany w cudzysłowie? Czy po myślniku? Czy z myślnikiem jest poprawnie?

• Moda na nazwiska dziadków, pradziadków jako dodatek do nazwiska, przydomek i zmiana nazwisk z tego powodu – jakie są dobre praktyki w tym zakresie?

• Co zrobić, jeśli w miejsce urodzenia wpisany jest szpital , skoro w Polsce wpisujemy miejscowość?

• Poronienie w Hiszpanii, dziecko martwo urodzone w Hiszpanii – co zrobić z takim otrzymanym zaświadczeniem?

• Jak poprawnie dodawać wzmianki? Co wpisujemy w księgi, a czego nie wpisujemy?

• W jakich przypadkach wzmianka nie powinna być dodana?

• Jak unieważniać wzmianki?

• Na co zwracać uwagę, gdy przychodzą wyroki o separacji a w treści już jest rozwód, co z tym zrobić?

• Szpitale a problemy ze zgonami

• Na co zwracać szczególną uwagę przy wpisywaniu do polskich rejestrów dokumentów wydawanych przez obce urzędy?

• Dokumenty odnośnie ważności i legalności pobytu obcokrajowców, dotyczące np. zawierania ślubów; jak wyglądają, jakie mają cechy charakterystyczne?

• Jak wyglądają dokumenty rozwodowe, szczególnie z krajów skandynawskich, np. Szwecji, a także krajów angielskich i Irlandii?

• Czym charakteryzują się dokumenty z krajów spoza Unii?

• Jak sobie poradzić z wpisywaniem dokumentów z krajów Trzeciego Świata, spoza Europy, np. Filipiny, Kraje Zielonego Przylądka, krajów, gdzie nie ma polskich konsulatów lub z informacją, że najbliższy konsulat w Berlinie?

• Co mamy odpowiadać Polakom, którzy przyjeżdżają z zagranicy i pytają, jakie mają przywieźć dokumenty? Jakie dokumenty ma przedstawić obywatel z Dominikany w przypadku rozwodu?

• Uznanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa

• Rejestracja urodzeń

• Elektroniczne wydawanie odpisów aktów; czy dodawać elektroniczne dokumenty? Czy urzędy już dodają elektroniczne dokumenty?

• Przepływ cudzoziemców, współpraca ze Strażą Graniczną

• Funkcjonowanie systemu, praca w ŹRÓDLE – najczęściej popełniane błędy

• Jak powinna wyglądać bieżąca rejestracja ?

Prowadzący

Karol Lipiński– kierownik USC w Szczecinie. Absolwent WSAP w Szczecinie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2008 związany z samorządem. W latach 2004-2008 pracownik administracji rządowej – kierownik Oddziału Rynku Pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, wykonujący zadania organu II instancji, sprawujący nadzór nad działalnością Powiatowych Urzędów Pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Społecznie pełni funkcję wiceprezesa Nadmorskiego Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa administracyjnego, rodzinnego oraz elementów prawa cywilnego. Prowadził szkolenia z zakresu problematyki rynku pracy dla publicznych służb zatrudnienia, Państwowej Inspekcji Pracy, jak również wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.