Szkolenie: Rozliczanie VAT

Jakie zmiany zaszły w JPK? Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie? Jak rozliczać VAT w gminnych inwestycjach za pomocą pre-współczynnika?

od 429.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do urzędników zajmujących się rozliczaniem VAT w gminie

Materiał w formie 142 stronicowej prezentacji!
Podczas wideoszkolenia powiemy o problemach z jakimi zmagają się urzędnicy zajmujący się rozliczaniem VAT w gminie, omówimy również kwestie jak radzić sobie z tymi problemami. Opowiemy o tym jakie zmiany zaszły w JPK i które z nich dotyczą JST. Przedstawimy kwestie związane z prowadzeniem ewidencji VAT i zwrócimy uwagę na zapisy aktów wewnętrznych. Omówimy również wyniki kontroli NIK przeprowadzonej w różnych JST oraz jak rozliczać VAT w inwestycjach gminy pre-współczynnikiem.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

• JPK – jakie zmiany zaszły w tym pliku?
• Jakie są kary za popełnienie błędu w nowym JPK?

• Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie i na co zwrócić szczególną uwagę?

• Jak rozliczać VAT pre-współczynnikiem w inwestycjach gminnych?

• Kiedy gmina jest zwolniona z opodatkowania dostawy inwestycji gminnej?

• Jakie są wnioski z przeprowadzonej przez NIK kontroli centralizacji VAT w samorządach?

• Czy w każdym urzędzie należy raportować schematy podatkowe?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Każdy z uczestników po wideoszkoleniu otrzyma materiał w formie 142 stronicowej prezentacji, w której są zawarte odpowiedzi na wszystkie zagadnienia ze szczegółowego programu wideoszkolenia!

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak zmienił się Jednolity Plik Kontrolny? Jaka jest jego struktura? Jak prowadzić rejestr VAT w urzędzie gminy?
• Jaka jest struktura nowego pliku JPK. Jakie dane zawiera?

• Jakie elementy JPK szczególnie dotyczą JST?

• Jakie informacje z ewidencji podatkowej sąw nowym pliku JPK? Jakie są nowe obowiązki związane z JPK?

• Jakie zmiany zaszły w prowadzeniu rejestru sprzedaży i zakupów w gminie?

• Jakie są wytyczne dotyczące prowadzenia rejestru zakupów i sprzedaży w urzędzie gminy?

2. Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie? Na co zwracać uwagę?

• Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie i jednostkach organizacyjnych? Na co zwrócić uwagę?

• Jakie zapisy wprowadzić w aktach wewnętrznych?

• Jakie zmiany zajdą w wystawianiu faktur w świetle wprowadzanych zmian w JPK?

• Jakie są najlepsze formy prowadzenia ewidencji VAT?

• Jak ewidencjonować VAT naliczony w jednostkach organizacyjnych, które dokonują zakupów dla innych jednostek

3. Jak rozliczać VAT w gminie? Jak rozliczać VAT w inwestycjach gminnych pre-współczynnikiem? Czy należy opodatkować dotacje?

• Czy można odliczyć 100% VAT od budowy i utrzymania targowiska jeżeli pobiera się opłatę targową i tzw. opłatę rezerwacyjną?

• Jak odliczać VAT w projektach inwestycyjnych w gminie? Na co zwrócić największą uwagę?

• Na co zwrócić uwagę przy kwalifikowaniu VAT w projektach dofinansowywanych z dotacji zewnętrznych?

• Jakie znaczenie na gruncie VAT mają czynności z jednostkami organizacyjnymi jst, a jakie ze spółkami?

• Jak odliczać VAT jeżeli inwestycja wykorzystywana jest przez inną jednostkę niż ponosząca wydatki?

• Kiedy należy odliczać VAT pre-współczynnkiem? Przykłady.

• Czy można odliczać VAT od inwestycji w budowie, jakie należy spełnić warunki?

• Czy można odliczać VAT od transakcji za wodę mimo, że gmina jeszcze nie ma w pełni wybudowanego wodociągu?

• Które dotacje należy opodatkować, a które nie (np. od solarów, od przydomowych oczyszczalni ścieków)?

• Kiedy dostawa nieruchomości (sprzedaż, aport) jest zwolniona z VAT, a kiedy opodatkowana?

• Kiedy gmina nie jest podatnikiem z tytułu dostawy/świadczenia usługi?

• Pod jakimi warunkami można zastosować opodatkowanie nieruchomości?

• Jeżeli następuje sprzedaż nieruchomości to czy jest to zwolnienie z VAT czy nie ma?

• W jakich przypadkach występuje zwolnienie z VAT? Od jakich czynności można odliczyć VAT w gminie?

• Jakie są warunki odliczenia VAT w gminie?

• Jak korygować VAT w sytuacji zmiany przeznaczenia inwestycji?

• Jak należy odliczyć VAT jeżeli gmina wykorzystuje towar/usługę jednocześnie do sprzedaży opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu? Czy należy stosować prewspółczynnik czy określić zakres wykorzystywania do czynności opodatkowanych?

• Jak odliczać VAT pre-współczynnikiem w działalności wod-kan?

• Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych pre-współczynnikiem?

• Czy można ustalić inny prewspółczynnik do odliczenia VAT z inwestycji gminnych jeśli pre-współczynnik na ten moment wynosi 4%?

• Jak ustalić inny pre-współczynnik?

4. Jakie błędy samorządów wykazała kontrola centralizacji VAT przeprowadzona przez NIK?

• Jakie błędy popełniały samorządy?

• Jakie są wnioski i zalecenia kontroli NIK?

• W jakich obszarach można oczekiwać zmian, ewentualnie wyjaśnień Ministra Finansów?

5. Czym są schematy podatkowe? Jak je raportować? Czy każda gmina powinna raportować schematy podatkowe?

• Czy w każdym urzędzie należy raportować schematy podatkowe?

• Czym są schematy podatkowe? Kiedy istnieje obowiązek ich raportowania?

• Na co zwrócić uwagę w kontekście powiązań w jednostkach budżetowych/urzędzie/spółkach?

• Jak raportować schematy podatkowe?

• Czy są terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych?

• Zdefiniowanie co wchodzi w schematy podatkowe

• Co powinno być w zarządzeniu odnośnie MDR?

Prowadzący

Agnieszka Januszkiewicz- pracownik samorządowy. Pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia gdzie od 9 lat kieruje działem, do którego zadań należy rozliczanie VAT oraz przesyłanie JPK_VAT. Posiada 15 letnią praktykę w dziedzinie podatku VAT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny od 2009 r.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 429.00
30 października 2020
od 429.00
27 listopada 2020
od 429.00
17 grudnia 2020