Szkolenie: Rozliczanie VAT

Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie? Jakie dane ujmować do JPK_V7M? Jak odliczać VAT od inwestycji i jak korygować odliczenie?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do urzędników zajmujących się rozliczaniem VAT w gminie

Prowadzenie ewidencji VAT w gminie - jak ewidencjonować i ujmować?
Podczas wideoszkolenia powiemy o problemach z jakimi zmagają się urzędnicy zajmujący się rozliczaniem VAT w gminie, powiemy jak radzić sobie z tymi problemami. Powiemy o tym jakie zmiany zaszły w JPK i które z nich dotyczą jst. Przedstawimy kwestie związane z prowadzeniem ewidencji VAT i zwrócimy uwagę na zapisy aktów wewnętrznych. Omówimy również wyniki kontroli NIK przeprowadzonej w różnych jst oraz jak rozliczać VAT w inwestycjach gminnych oraz korygować odliczenie.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

• Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie i na co zwrócić szczególną uwagę?

• Jakie dane wprowadzić do JPK_V7M w zależności od rodzaju sprzedaży/zakupu?

• Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych?

• Kiedy istnieje obowiązek korekty odliczonego VAT?

• Kiedy gmina jest zwolniona z opodatkowania dostawy inwestycji gminnej?

• Jakie są wnioski z przeprowadzonej przez NIK kontroli centralizacji VAT w samorządach?

• Czy w każdym urzędzie należy raportować schematy podatkowe?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Każdy z uczestników po wideoszkoleniu otrzyma materiał w formie 128 stronicowej prezentacji, w której są zawarte odpowiedzi na wszystkie zagadnienia ze szczegółowego programu wideoszkolenia!

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie? Na co zwracać uwagę?

• Jakie zapisy powinny znaleźć się w zarządzeniu wewnętrznym o centralnym rozliczaniu VAT?

• Jak ewidencjonować VAT naliczony w jednostkach organizacyjnych, które dokonują zakupów dla innych jednostek?

• Jaka jest struktura JPK_V7M. Jakie dane zawiera?

• Jakie elementy JPK_V7M szczególnie dotyczą JST?

• Jakie informacje z ewidencji podatkowej muszą znaleźć się w JPK_V7M?

2. Jakie błędy w rozliczaniach VAT samorządów wykazała kontrola przeprowadzona przez NIK? O jakie działania NIK wnioskował do Ministra Finansów?

• Jakie błędy popełniały samorządy rozliczając VAT?

• Jakie są wnioski i zalecenia kontroli NIK dla samorządów?

• W jakich obszarach można oczekiwać zmian, ewentualnie wyjaśnień Ministra Finansów?

3. Jak odliczać VAT w gminie? Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych? Czy można odliczyć własny prewspółczynnik? Jakie są korekty odliczenia VAT?

• Jakie są warunki odliczenia VAT w gminie?

• Jak odliczać VAT w projektach inwestycyjnych w gminie? Na co zwrócić największą uwagę?

• Jak odliczać VAT od działalności Urzędu? Przykłady.

• Jakie znaczenie na gruncie VAT mają czynności z jednostkami organizacyjnymi jst, a jakie ze spółkami?

• Jak odliczać VAT jeżeli inwestycja wykorzystywana jest przez inną jednostkę niż ponosząca wydatki?

• Czy można odliczać VAT od inwestycji w budowie, jakie należy spełnić warunki?

• Od jakich czynności można odliczyć VAT w gminie?

• Jak korygować VAT w sytuacji zmiany przeznaczenia inwestycji?

• Jak należy odliczyć VAT jeżeli gmina wykorzystuje towar/usługę jednocześnie do sprzedaży opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu? Czy należy stosować prewspółczynnik czy określić zakres wykorzystywania do czynności opodatkowanych?

• Kiedy należy odliczać VAT pre-współczynnkiem? Przykłady.

• Jak odliczać VAT pre-współczynnikiem w działalności wod-kan?

• Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych pre-współczynnikiem?

• Jak ustalić inny pre-współczynnik?

• Czy można odliczyć 100% VAT od budowy i utrzymania targowiska jeżeli pobiera się opłatę targową i tzw. opłatę rezerwacyjną?

• Czy można odliczać VAT od transakcji za wodę mimo, że gmina jeszcze nie ma w pełni wybudowanego wodociągu?

• Na co zwrócić uwagę przy kwalifikowaniu VAT w projektach dofinansowywanych z dotacji zewnętrznych?

4. Kiedy Gmina działa jako podatnik VAT? Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości. Opodatkowanie VAT dotacji na instalacje solarów, usuwanie azbestu, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

• Kiedy gmina nie jest podatnikiem z tytułu dostawy/świadczenia usługi?

• Czynności z zakresu oświaty – interpretacja ogólna Ministra Finansów- jakie są wątpliwości?

• Kiedy dostawa nieruchomości (sprzedaż, aport) jest zwolniona z VAT, a kiedy opodatkowana?

• Które dotacje należy opodatkować, a które nie (np. od solarów, od przydomowych oczyszczalni ścieków)?

• Kiedy można zrezygnować ze zwolnienia z VAT dostawy nieruchomości i zastosować opodatkowanie nieruchomości?

5. Czym są schematy podatkowe? Jak je rozpoznawać? Czy każda gmina powinna raportować schematy podatkowe?

• Czy w każdym urzędzie należy raportować schematy podatkowe?

• Czym są schematy podatkowe? Kiedy istnieje obowiązek ich raportowania?

• Na co zwrócić uwagę w kontekście powiązań w jednostkach budżetowych/urzędzie/spółkach?

• Jak raportować schematy podatkowe?

• Czy są terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych?

• Zdefiniowanie co wchodzi w schematy podatkowe.

• Co powinno być w zarządzeniu odnośnie MDR?

Prowadzący

Agnieszka Januszkiewicz- pracownik samorządowy. Pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia gdzie od 9 lat kieruje działem, do którego zadań należy rozliczanie VAT oraz przesyłanie JPK_VAT. Posiada 15 letnią praktykę w dziedzinie podatku VAT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny od 2009 r.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
12 lutego 2021

Podobne szkolenia