Jakie zmiany zajdą w JPK? Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie? Jak rozliczać VAT w gminnych inwestycjach za pomocą pre-współczynnika?

od 359.00 zł

Szkolenie skierowane do urzędników zajmujących się rozliczaniem VAT w gminie

Uwaga! Zmiany w JPK od lipca 2020! Jakie zmiany zajdą w strukturach JPK VDK?
Podczas szkolenia powiemy o problemach z jakimi zmagają się urzędnicy zajmujący się rozliczaniem VAT w gminie, powiemy jak radzić sobie z tymi problemami. Powiemy o tym jakie zmiany zajdą w JPK oraz jak będzie wyglądał nowy JPK. Przedstawimy kwestie związane z prowadzeniem ewidencji VAT i zwrócimy uwagę na zmiany w tym zakresie. Omówimy również kwestie opodatkowania dotacji dla gminy oraz jak rozliczać VAT w inwestycjach gminy pre-współczynnikiem.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

- JPK – jakie zmiany zajdą w tym pliku? Czy będzie wysyłany bez deklaracji VAT do urzędu skarbowego?
- Jak wysokie będą kary za popełnienie błędu w nowym JPK
- Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie i na co zwrócić szczególną uwagę?
- Jakie zmiany zajdą w prowadzeniu ewidencji VAT w gminie?
- Jak rozliczać VAT pre-współczynnikiem w inwestycjach gminnych?
- Kiedy gmina jest zwolniona z opodatkowania dostawy inwestycji gminnej?
- Kiedy ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak zmieni się Jednolity Plik Kontrolny po zmianach w lipcu 2020 r? Jak będą wyglądały jego struktury? Jak prowadzić rejestr VAT w urzędzie gminy?

 • Jaka będzie struktura nowego pliku JPK. Jakie dane będzie zawierał?
 • Jak zmieni się plik JPK, czy będzie wysyłany bez deklaracji VAT do urzędu skarbowego ?Jakie informacje z ewidencji podatkowej będą w nowym pliku JPK? Jakie będą nowe obowiązki związane z nowym JPK?
 • Co jeśli urzędnik popełni błąd w nowym JPK? Jakie mogą być najczęściej popełniane błędy i jak się ich wystrzegać?
 • Czy będzie składany JPK bez deklaracji VAT? Jakie zmiany zajdą w strukturach JPK?
 • JPK ma zawierać dane z deklaracji i dane z rejestrów VAT więc jak będzie wyglądał?
 • Jakie pozycje trzeba zaznaczyć w JPK VDK? Które pozycje z JPK będą obowiązkowe, a które fakultatywne?Jakie kary będą stosować naczelnicy US za niedotrzymanie terminu poprawienia błędu w JPK VDK?
 • Jak wysokie będą kary za popełnienie błędu w nowym JPK? Od jakiego okresu nie będzie obowiązku przesyłania deklaracji VAT 7?
 • Jakie zmiany zajdą w JPK z deklaracji i z rejestru?
 • Jak prowadzić rejestr VAT w gminie? Jak prowadzić rejestr VAT w zakresie zakupów i sprzedaży?
 • Jakie zmiany zajdą w prowadzeniu rejestru sprzedaży i zakupów w gminie?
 • Jakie są wytyczne dotyczące prowadzenia rejestru zakupów i sprzedaży w urzędzie gminy?

2. Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie? Na co zwracać uwagę?

 • Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie i jednostkach organizacyjnych? Na co zwrócić uwagę?
 • Jakie zmiany zajdą w prowadzeniu ewidencji VAT w gminie?
 • Jakie zmiany zajdą w wystawianiu faktur w świetle wprowadzanych zmian?
 • Jakie są najlepsze formy prowadzenia ewidencji VAT?
 • Jak ewidencjonować VAT?

3. Jak rozliczać VAT w gminie? Jak rozliczać VAT w inwestycjach gminnych pre-współczynnikiem? Czy można opodatkować dotacje?

 • Czy można odliczyć 100% VAT od budowy i utrzymania targowiska jeżeli pobiera się opłatę targową i tzw. opłatę rezerwacyjną??
 • Czy można odliczyć 100% VAT od opłaty targowej i od opłaty za rezerwację?Jak odliczać VAT w projektach inwestycyjnych w gminie? Na co zwrócić największą uwagę?
 • Jak odliczać VAT jeżeli inwestycja wykorzystywana jest przez inną jednostkę niż ponosząca wydatki?
 • Jak rozliczać VAT w inwestycjach samorządowych? Jak rozliczać VAT w inwestycjach gminnych Jak kwalifikować VAT w projektach dofinansowywanych z funduszy unijnych krajowych i europejskich?
 • Kiedy należy odliczać VAT pre-współczynnkiem? Przykłady..
 • Czy należy zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności rolnikowi, który nie jest zarejestrowany dla celów VAT?? Czy można zapłacić za świadczoną na rzecz gminy usługę firmie budowlanej gotówką z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności?
 • Czy pracownik może zapłacić gotówką za towar w sklepie na podstawie faktury proforma, jeżeli zakup objęty jest mechanizmem podzielonej płatności?
 • Czy można odliczać VAT od budowy wodociągu mimo, że jeszcze wodociąg nie jest skończony?
 • Czy można odliczać VAT od inwestycji w budowie, jakie należy spełnić warunki?
 • Czy można odliczać VAT od transakcji za wodę mimo, że gmina jeszcze nie ma w pełni wybudowanego wodociągu?
 • Które dotacje należy opodatkować, a które nie (np. od solarów, od przydomowych oczyszczalni ścieków)?
 • Jak należy opodatkować dotacje?
 • Kiedy można zwolnić dotację z opodatkowania?Kiedy dostawa nieruchomości (sprzedaż, aport) jest zwolniona z VAT, a kiedy opodatkowana?
 • Kiedy gmina nie jest podatnikiem z tytułu dostawy/świadczenia usługi?
 • Pod jakimi warunkami można zastosować opodatkowanie nieruchomości?
 • Jeżeli następuje sprzedaż nieruchomości to czy jest to zwolnienie z VAT czy nie ma?
 • W jakich przypadkach występuje zwolnienie z VAT?Od jakich czynności można odliczyć VAT w gminie?
 • Jakie są warunki odliczenia VAT w gminie?
 • Jak korygować VAT w sytuacji zmiany przeznaczenia inwestycji?
 • Jak należy odliczyć VAT jeżeli gmina wykorzystuje towar/usługę jednocześnie do sprzedaży opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu? Czy należy stosować prewspółczynnik czy określić zakres wykorzystywania do czynności opodatkowanych?
 • Jak odliczać VAT pre-współczynnikiem w działalności wod-kan?
 • Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych pre-współczynnikiem?
 • Czy można ustalić inny prewspółczynnik do odliczenia VAT z inwestycji gminnych jeśli pre-współczynnik na ten moment wynosi 4%?
 • Jak ustalić inny pre-współczynnik?

4. Gmina a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

 • Kiedy jest zwolnienie obowiązku posiadania kas fiskalnych?
 • W jakich przypadkach gmina/jej jednostki budżetowe nie muszą posiadać kas fiskalnych?
 • Kiedy gmina musi rejestrować czynności na kasie fiskalnej?
 • W jakim przypadku gmina nie musi mieć kasy fiskalnej? Czy istnieje obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej obrotu bezgotówkowego (wpłaty na konto)? Czy wystawienie faktury zwania z obowiązku posiadania kasy ?Co można zrobić aby obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie było?

5. Czym są schematy podatkowe? Jak je raportować? Czy każda gmina powinna raportować schematy podatkowe?

 • Czy w każdym urzędzie należy raportować schematy podatkowe?
 • Czym są schematy podatkowe? Kiedy istnieje obowiązek ich raportowania?
 • Na co zwrócić uwagę w kontekście powiązań w jednostkach budżetowych/urzędzie/spółkach?
 • Jak raportować schematy podatkowe?
 • Czy są terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych?
 • Jakie są kary za niedotrzymanie terminów raportowania schematów podatkowych?
 • Czy każdy urząd musi tworzyć schematy podatkowe?
 • Na czym na polegać tworzenie schematów podatkowych??
 • Jak raportować te schematy podatkowe?
 • Zdefiniowanie co wchodzi w schematy podatkowe
 • Co powinno być w zarządzeniu odnośnie MDR?

Prowadzący

Agnieszka Januszkiewicz- pracownik samorządowy. Pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia gdzie od 9 lat kieruje działem, do którego zadań należy rozliczanie VAT oraz przesyłanie JPK_VAT. Posiada 15 letnią praktykę w dziedzinie podatku VAT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny od 2009 r.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
10 lipca 2020