Szkolenie: Regulacje stanów prawnych dotyczących dróg

Jak uregulować stan prawny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne/wewnętrzne? Jak przejąć drogi na własność gminy zgodnie z art. 73 oraz jak dokończyć komunalizację takich dróg? Dochodzenie praw w przypadku spadkobierców

od 379.00 zł

Warsztaty PCC POLAND skierowane do wydziałów nieruchomości, drogownictwa, osób zajmujących się regulacjami stanów prawnych nieruchomości, komunalizacją dróg

Zasiedzenie dróg niepublicznych – jakie możliwości ma gmina w tym zakresie?

Na szkoleniu analiza problematycznych sytuacji spotykanych w gminach!

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Status drogi publicznej a wewnętrznej - ustanowienie i zweryfikowanie starych dróg
 • Wydzielenie drogi publicznej wynikającej z planu miejscowego bez odszkodowania
 • Podział, wydzielenie działek pod inwestycję drogową
 • Odszkodowanie z tytułu nabycia gruntów wydzielonych pod drogę
 • Regulowanie stanu prawnego dróg - ZRID - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Art. 73
 • Zasiedzenia

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wzór - uzgodnienie/porozumienie o zrzeczeniu się odszkodowania za nieruchomości zajęte/przeznaczone pod drogi;
 • wzór umowy – odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę;
 • wzór wniosku - art. 73 o stwierdzenie nabycia drogi przez gminę;
 • wzór wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu/spadku;
 • wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości;
 • wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w celu przerwania biegu zasiedzenia;
 • wzór wniosku o wywłaszczenie

Szczegółowy program szkolenia:

 • Jak poprawnie uregulować stany prawne nieruchomości stanowiących drogi publiczne oraz wewnętrzne? Wyjaśnienie możliwości w procesie zasiedzenia
 • Jak przejąć drogi na własność gminy zgodnie z art. 73? Dochodzenie praw w przypadku spadkobierców
 • Skutki decyzji o podziale nieruchomości, w wyniku której zostaje wydzielona działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną – art. 98 ugn
 • Wypłata odszkodowań właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi. Problemy z długotrwałym procesem ustalania wysokości odszkodowań i ich wypłaty
 • Zasiedzenie dróg niepublicznych – jakie możliwości ma gmina w tym zakresie?
 • Regulacje stanów prawnych pod drogi: w przypadku spadków gmina chce nabyć grunt pod drogi i nie ma ujawnionych spadkobierców. Sprawy dotyczące spadkobierców, co wtedy zrobić, jak najskuteczniej i najszybciej coś takiego rozwiązać?
 • Co zrobić z nieruchomościami zajętymi pod drogi, które NIE SĄ drogami sklasyfikowanymi jako publiczne, czyli wewnętrzne, dojazdowe itp.?
 • Dochodzenie praw z art. 73 dróg gminnych – w przypadku spadkobierców – niejednokrotnie jest tak, że strony zaginęły, wyjechały nawet często za ocean. Jak ustalić/dochodzić, kto jest spadkobiercą?
 • Zasiedzenia działek przez rolników – rolnik twierdzi, że skoro użytkuje grunt, to jemu się należy przez zasiedzenie. Jak to uregulować? Uregulowanie dzierżaw – wskazówki i informacje
 • Regulacja działek pod drogi, drogi wewnętrzne z wyjątkiem zasiedzenia – jak można to uregulować inaczej, niż przez zasiedzenie? Sąd podjął decyzję, że nie mogą tego przez zasiedzenie. Z trybu administracyjnego również nie można, jak w inny sposób?
 • Regulacja stanów prawnych pod drogi - jak usprawnić proces regulacji, gminy wysyłają do wojewody sprawę i ta ciągnie się latami; część działek jest po drogi, część na gruncie prywatnym – jak najszybciej uregulować stany pod drogi?
 • W protokole połowa dróg widnieje jako drogi gminne, w połowie przypisane do starostwa. Jednak są księgi na powiat, natomiast w ewidencji wpisana jest gmina. Jak to uregulować? Protokół sporządzony był 5 lat temu.
 • Regulacja nieruchomości pod drogami
 • Drogi wewnętrzne – zasiedzenie przez jst- są odmienne zdania, czy gmina może zasiedzieć, czy nie może? Jak sądy podchodzą do tego? Gmina nie jest właścicielem, ale są osoby, które są właścicielami i nie żyją – jak przyspieszyć procesy w tym przypadku? Ciężko zmusić do postępowań spadkowych, rozwiązania.
 • Drogi publiczne – decyzje wojewody itp.
 • Drogi z art. 73 – niedoprecyzowane przepisy; załączniki do wniosku (jest teoretycznie rozpiska, jakie są potrzebne) – ale np. sporządzanie map przez geodetów – z operatem czy bez? Wydawać decyzję, czy nie; czy wojewoda powinien tylko ją wydać? Szczegółowe omówienie, co powinno być w tych załącznikach. Brak przepisów w tym zakresie, w jaki sposób można sobie z tym poradzić? Regulować to procesem sądowym, czy administracyjnie? Co by mogła zrobić gmina, żeby to uregulować? Ciekawe pomysły, wskazówki gminy, z której jest prelegent.
 • Darowizny pod drogi dla gminy
 • Przejęcie dróg, sprawy zaszłe
 • Odszkodowania za przejęte grunty
 • Użytkowanie gruntów prywatnych - mieszkańcy użytkują sobie grunt jako drogę – gmina ma problem: wykupić, czy nie wykupić?
 • Zasiedzenie dróg niepublicznych – jakie możliwości ma gmina w tym zakresie?
 • Jak powinna wyglądać cała procedura zasiedzenia?
 • Zasiedzenie na skarb państwa od a do z – jak ma wyglądać?
 • Zasiedzenie na wniosek do sądu, jakie dokumenty są potrzebne?
 • Zasiedzenie – sprawy w przypadkach, kiedy gmina składa wniosek do sądu oraz kiedy wniosek składa petent. Analiza różnych przypadków
 • Regulacje stanów prawnych pod drogi – przy wywłaszczeniach, które były prowadzone w latach 70? W latach 70 i brak decyzji; jak uregulować księgi wieczyste; jak przeprowadzić zasiedzenia – w przypadku gruntów, które mają na terenie innej gminy?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy część zabudowań jest na gruncie gminnym a kiedyś, w przeszłości było budowane na granicy?
 • Nieruchomości zajęte pod drogi – decyzje wydaje wojewoda i bardzo często wynikają z tego sporne sytuacje. Jak to rozwiązywać?
 • Pod drogi: Jak uregulować stan prawny lub prawo własności nieujawnione w księgach wieczystych?
 • Wypłata odszkodowań właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi. Problemy z długotrwałym procesem ustalania wysokości odszkodowań i ich wypłaty
 • Podjęcie skutecznych działań w celu uregulowania stanu prawnego i ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Gminy w stosunku do pozostałych działek zajętych pod drogi gminne
 • Jak uregulować stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które uzyskały status dróg publicznych po 1999 r., w stosunku do których nie można ustalić poprzednich właścicieli?
 • Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji gruntów zajętych pod drogi gminne zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i uregulowaniami wewnętrznymi
 • Jak poprawnie przeprowadzić inwentaryzację gruntów zajętych pod drogi gminne? Zastosowanie przy przeprowadzaniu inwentaryzacji gruntów pod drogami właściwej metody
 • Poszerzanie dróg
 • Bezumowne użytkowanie z terenów, kiedy rolnicy zajmują drogi pod uprawy co wtedy zrobić?
 • Przykłady prawidłowego rozwiązania spraw zasiedzeniowych – jest ich coraz więcej i w gminie ciężko sobie z tym poradzić. Zasiedzenie się na udziale, lokalu mieszkalnym.

Prowadzący

Adam Müller – praktyk Urzędu Miejskiego w Łabiszynie zajmujący się m. in. gospodarką nieruchomościami, w tym regulacją stanów prawnych nieruchomości. Interesuje się i bada wszelkie aspekty związane z prawem nieruchomości, zarówno w ramach prawa cywilnego, jak i administracyjnego, ale także postępowania administracyjnego i kompensacyjnej funkcji prawa karnego. Magister prawa uzyskany na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, ponadto licencjat z administracji o specjalności: zarządzanie i obrót nieruchomościami uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji (aktualnie WPAiE) w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
02 czerwca 2021
od 379.00
07 lipca 2021
od 379.00
03 września 2021
od 379.00
26 października 2021
od 379.00
20 grudnia 2021

Podobne szkolenia