Wideoszkolenie: Regulacje stanów prawnych dotyczących dróg

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak uregulować stan prawny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne/wewnętrzne? Jak przejąć drogi na własność gminy zgodnie z art. 73 oraz jak dokończyć komunalizację takich dróg? Dochodzenie praw w przypadku spadkobierców

Brak danych

Warsztaty PCC POLAND skierowane do wydziałów nieruchomości, drogownictwa, osób zajmujących się regulacjami stanów prawnych nieruchomości, komunalizacją dróg

Zasiedzenie dróg niepublicznych – jakie możliwości ma gmina w tym zakresie?

Na szkoleniu analiza problematycznych sytuacji spotykanych w gminach!

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Status drogi publicznej a wewnętrznej - ustanowienie i zweryfikowanie starych dróg
 • Wydzielenie drogi publicznej wynikającej z planu miejscowego bez odszkodowania
 • Podział, wydzielenie działek pod inwestycję drogową
 • Odszkodowanie z tytułu nabycia gruntów wydzielonych pod drogę
 • Regulowanie stanu prawnego dróg - ZRID - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Art. 73
 • Zasiedzenia

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wzór - uzgodnienie/porozumienie o zrzeczeniu się odszkodowania za nieruchomości zajęte/przeznaczone pod drogi;
 • wzór umowy – odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę;
 • wzór wniosku - art. 73 o stwierdzenie nabycia drogi przez gminę;
 • wzór wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu/spadku;
 • wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości;
 • wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w celu przerwania biegu zasiedzenia;
 • wzór wniosku o wywłaszczenie
 • Dodatkowo otrzymają też Państwo skrypt ze szkolenia

Szczegółowy program szkolenia:

 • Jak poprawnie uregulować stany prawne nieruchomości stanowiących drogi publiczne oraz wewnętrzne? Wyjaśnienie możliwości w procesie zasiedzenia
 • Jak przejąć drogi na własność gminy zgodnie z art. 73? Dochodzenie praw w przypadku spadkobierców
 • Skutki decyzji o podziale nieruchomości, w wyniku której zostaje wydzielona działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną – art. 98 ugn
 • Wypłata odszkodowań właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi. Problemy z długotrwałym procesem ustalania wysokości odszkodowań i ich wypłaty
 • Zasiedzenie dróg niepublicznych – jakie możliwości ma gmina w tym zakresie?
 • Regulacje stanów prawnych pod drogi: w przypadku spadków gmina chce nabyć grunt pod drogi i nie ma ujawnionych spadkobierców. Sprawy dotyczące spadkobierców, co wtedy zrobić, jak najskuteczniej i najszybciej coś takiego rozwiązać?
 • Co zrobić z nieruchomościami zajętymi pod drogi, które NIE SĄ drogami sklasyfikowanymi jako publiczne, czyli wewnętrzne, dojazdowe itp.?
 • Dochodzenie praw z art. 73 dróg gminnych – w przypadku spadkobierców – niejednokrotnie jest tak, że strony zaginęły, wyjechały nawet często za ocean. Jak ustalić/dochodzić, kto jest spadkobiercą?
 • Zasiedzenia działek przez rolników – rolnik twierdzi, że skoro użytkuje grunt, to jemu się należy przez zasiedzenie. Jak to uregulować? Uregulowanie dzierżaw – wskazówki i informacje
 • Regulacja działek pod drogi, drogi wewnętrzne z wyjątkiem zasiedzenia – jak można to uregulować inaczej, niż przez zasiedzenie? Sąd podjął decyzję, że nie mogą tego przez zasiedzenie. Z trybu administracyjnego również nie można, jak w inny sposób?
 • Regulacja stanów prawnych pod drogi - jak usprawnić proces regulacji, gminy wysyłają do wojewody sprawę i ta ciągnie się latami; część działek jest po drogi, część na gruncie prywatnym – jak najszybciej uregulować stany pod drogi?
 • W protokole połowa dróg widnieje jako drogi gminne, w połowie przypisane do starostwa. Jednak są księgi na powiat, natomiast w ewidencji wpisana jest gmina. Jak to uregulować? Protokół sporządzony był 5 lat temu.
 • Regulacja nieruchomości pod drogami
 • Drogi wewnętrzne – zasiedzenie przez jst- są odmienne zdania, czy gmina może zasiedzieć, czy nie może? Jak sądy podchodzą do tego? Gmina nie jest właścicielem, ale są osoby, które są właścicielami i nie żyją – jak przyspieszyć procesy w tym przypadku? Ciężko zmusić do postępowań spadkowych, rozwiązania.
 • Drogi publiczne – decyzje wojewody itp.
 • Drogi z art. 73 – niedoprecyzowane przepisy; załączniki do wniosku (jest teoretycznie rozpiska, jakie są potrzebne) – ale np. sporządzanie map przez geodetów – z operatem czy bez? Wydawać decyzję, czy nie; czy wojewoda powinien tylko ją wydać? Szczegółowe omówienie, co powinno być w tych załącznikach. Brak przepisów w tym zakresie, w jaki sposób można sobie z tym poradzić? Regulować to procesem sądowym, czy administracyjnie? Co by mogła zrobić gmina, żeby to uregulować? Ciekawe pomysły, wskazówki gminy, z której jest prelegent.
 • Darowizny pod drogi dla gminy
 • Przejęcie dróg, sprawy zaszłe
 • Odszkodowania za przejęte grunty
 • Użytkowanie gruntów prywatnych - mieszkańcy użytkują sobie grunt jako drogę – gmina ma problem: wykupić, czy nie wykupić?
 • Zasiedzenie dróg niepublicznych – jakie możliwości ma gmina w tym zakresie?
 • Jak powinna wyglądać cała procedura zasiedzenia?
 • Zasiedzenie na skarb państwa od a do z – jak ma wyglądać?
 • Zasiedzenie na wniosek do sądu, jakie dokumenty są potrzebne?
 • Zasiedzenie – sprawy w przypadkach, kiedy gmina składa wniosek do sądu oraz kiedy wniosek składa petent. Analiza różnych przypadków
 • Regulacje stanów prawnych pod drogi – przy wywłaszczeniach, które były prowadzone w latach 70? W latach 70 i brak decyzji; jak uregulować księgi wieczyste; jak przeprowadzić zasiedzenia – w przypadku gruntów, które mają na terenie innej gminy?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy część zabudowań jest na gruncie gminnym a kiedyś, w przeszłości było budowane na granicy?
 • Nieruchomości zajęte pod drogi – decyzje wydaje wojewoda i bardzo często wynikają z tego sporne sytuacje. Jak to rozwiązywać?
 • Pod drogi: Jak uregulować stan prawny lub prawo własności nieujawnione w księgach wieczystych?
 • Wypłata odszkodowań właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi. Problemy z długotrwałym procesem ustalania wysokości odszkodowań i ich wypłaty
 • Podjęcie skutecznych działań w celu uregulowania stanu prawnego i ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Gminy w stosunku do pozostałych działek zajętych pod drogi gminne
 • Jak uregulować stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które uzyskały status dróg publicznych po 1999 r., w stosunku do których nie można ustalić poprzednich właścicieli?
 • Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji gruntów zajętych pod drogi gminne zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i uregulowaniami wewnętrznymi
 • Jak poprawnie przeprowadzić inwentaryzację gruntów zajętych pod drogi gminne? Zastosowanie przy przeprowadzaniu inwentaryzacji gruntów pod drogami właściwej metody
 • Poszerzanie dróg
 • Bezumowne użytkowanie z terenów, kiedy rolnicy zajmują drogi pod uprawy co wtedy zrobić?
 • Przykłady prawidłowego rozwiązania spraw zasiedzeniowych – jest ich coraz więcej i w gminie ciężko sobie z tym poradzić. Zasiedzenie się na udziale, lokalu mieszkalnym.

Prowadzący

Adam Müller – praktyk Urzędu Miejskiego w Łabiszynie zajmujący się m. in. gospodarką nieruchomościami, w tym regulacją stanów prawnych nieruchomości. Interesuje się i bada wszelkie aspekty związane z prawem nieruchomości, zarówno w ramach prawa cywilnego, jak i administracyjnego, ale także postępowania administracyjnego i kompensacyjnej funkcji prawa karnego. Magister prawa uzyskany na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, ponadto licencjat z administracji o specjalności: zarządzanie i obrót nieruchomościami uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji (aktualnie WPAiE) w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia