Wideoszkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe w gminach: jakie obowiązki czekają urzędników po zawarciu umowy o prowadzenie PPK? Jak prawidłowo naliczać oraz rozliczać PPK w systemie płac?


Wideoszkolenie skierowane do wydziału kadr i płac oraz osób zajmujących się PPK w gminach.

Uwaga!Ostatni dzwonek:Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK mija 10 kwietnia 2021 roku!
Program jest zbiorem pytań, jakie zadali pracownicy urzędów miast i gmin z całego kraju. Podczas szkolenia odpowiemy na wszystkie pytania o PPK z perspektywy samorządu! Przedstawimy wszystkie ważne i problematyczne zagadnienia, które przygotują Państwa do prawidłowego prowadzenia PPK w systemie płac. Prelegentka-praktyk szczegółowo opowie o tym, jak rozliczać podatek, czy pobierać go przy wynagrodzeniu od razu przy pierwszym miesiącu, czy w następnym miesiącu, kiedy składka jest odprowadzana. Wideoszkolenie poprowadzi inspektor ds. księgowości budżetowej, który jest również specjalistą ds. płac i spraw pracowniczych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak naliczać, jak potrącać w PPK w przypadku, kiedy są dodatkowe składniki wynagrodzenia?
 • Wyliczanie składek chorobowych - jak to robić w praktyce?
 • Odprowadzanie składek od PPK: od kiedy liczy się moment opodatkowania i wysłania podatku do urzędu skarbowego?
 • Co zrobić, jeśli składka podatkowa zostanie odprowadzona w złym miesiącu?
 • Wpłaty i rozliczanie PPK: jak je pobierać, dokumentować i obliczać?
 • Jakie są zasady rezygnacji z przynależności do PPK?
 • Czy można domagać się wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK po ukończeniu 60-65 lat?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Deklaracja uczestnictwa;
 • Rezygnacja z PPK;
 • Umowa z instytucją finansową.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pracownicze Plany Kapitałowe z perspektywy pracodawcy: obowiązki, zasady finansowania oraz PPK w systemie płac - najważniejsze aspekty

 • PPK w praktyce: na co zwrócić szczególną uwagę przy obsłudze PPK?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy, wynikające z wprowadzenia PPK?
 • Kto w urzędzie powinien być odpowiedzialny za koordynowanie PPK?
 • Jakie dokumenty powinien przygotować pracodawca dla pracownika w przypadku przystąpienia?
 • Jakie części składek są pobierane z państwa, od pracodawcy i od pracownika? Od czego zależy ich wysokość?
 • Czym jest roczna dopłata do PPK finansowana przez państwo? Na jakiej podstawie jest dopłacana? Z czym się wiąże?
 • Jak dostosować program płacowy do wdrożenia PPK?
 • Sprawy płacowe w kontekście PPK - jak naliczać i rozliczać PPK? Czy są potrzebne deklaracje?
 • Jak obliczać, pobierać i księgować wpłaty do PPK?
 • PPK na liście płac – jak naliczyć i opodatkować wpłaty?
 • Jak wykazać PPK na liście płac?
 • Jak rozliczyć listę płac z uwzględnieniem wpłat na PPK?
 • Jak wygląda rozliczanie PPK w systemach kadrowych?
 • Jak i do kiedy odprowadzać składki?
 • Od kiedy pracodawca dokonuje wpłat do PPK?
 • Kiedy należy uiścić pierwszą wpłatę?
 • Jak prawidłowo naliczyć pierwszą składkę PPK?
 • Kiedy należy uiścić pierwszą wpłatę na PPK?
 • Jak rozliczać PPK, kiedy w miesiącu wypadają dwa terminy wypłat?
 • Czym są wpłaty powitalne?
 • Na czym polegają negatywne deklaracje?
 • Od czego dokładnie jest odprowadzany procent?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie uczestnika PPK?
 • Jak korzystać z kalkulatorów do wyliczania składek?
 • Jak naliczać wpłaty do PPK po ustaniu zatrudnienia uczestnika?
 • Kiedy nowy pracownik ma przystąpić do PPK?
 • Jak naliczać składki w przypadku ponownego zatrudnienia w tym samym urzędzie pracownika należącego do PPK?
 • Jeśli zatrudniamy osobę na umowę zlecenie na różne okresy ( np. pierwsza umowa jest zawarta od 01.01.2020 do 31.12.2020, a kolejna umowa trwa od 1.01.2021 do 31.12.2021), to jak w takim przypadku liczyć okres zatrudnienia do PPK? Czy od 1.1.2021 po trzech miesiącach wliczamy rok 2020?
 • Co należy zrobić w przypadku śmierci uczestnika?
 • PPK a tarcza antykryzysowa 4.0.
 • Jak wgrać programy płacowe, które mają wysyłać informacje do instytucji, która będzie miała umowę z PPK?
 • Umowa o zarządzanie - na jaki okres powinna być podpisana? Czy na okres roczny, czy może od razu być na czas nieokreślony? Czy sytuacja jest analogiczna w przypadku umowy o prowadzenie będzie analogicznie?
 • Jak skonstruować umowę z instytucją zarządzającą?
 • Jeśli wszyscy pracownicy zrezygnują z udziału w PPK, a gmina podpisała umowę o zarządzanie, ale nie podpisała umowy o prowadzenie, to należy rozwiązać umowę o zarządzanie, czy pozostawić ją na wypadek, gdyby ktoś jednak zmienił zdanie i przystąpił do PPK?
 • Jaki organ kontroluje program PPK w urzędach?
 • Jaki jest zakres kontroli zewnętrznej?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę w przypadku zewnętrznej kontroli?

2. Pracownik a PPK: wątpliwości, korzyści, obowiązki związane z przystąpieniem do PPK.

 • Jak wyjaśnić potencjalnym uczestnikom programu, na czym polega PPK?
 • Jak poinformować i uświadomić pracowników, że to są ich środki, które będzie można przeznaczyć na cele zawarte w katalogu, który zostanie jeszcze rozszerzony?
 • Jak walczyć z nieufnością pracowników wobec przystąpienia do programu PPK?
 • Skąd pracownicy mają mieć pewność, że pieniądze zainwestowane w PPK nie znikną?
 • Dlaczego inwestycja w PPK jest opłacalna dla osób po 55. roku życia?
 • Na czym polega dobrowolność przystąpienia?
 • Jakie są obowiązki pracowników wynikające z przystąpienia do PPK?
 • Kto ma wybrać reprezentanta pracowników, który miałby porównać oferty?
 • Kiedy podpisać umowę na prowadzenie PPK: przed terminem wypłat, aby wpłat dokonywać od miesiąca następnego?
 • Jak przystąpienie do PPK wpływa na wynagrodzenie?
 • Czy osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym może podpisać umowę na prowadzenie PPK?
 • Czy zmiana pracy wiąże się ze zmianą instytucji finansowej opiekującej się funduszami?
 • Przelicznik inwestowanych środków - jak kwota wpłaty przekłada się na wysokość wypłaty?
 • Jak można powiększać oszczędności w ramach PPK?
 • Czy pracownik może dobrowolnie zwiększyć składkę przekazywaną na PPK?
 • Czy osoby, które osiągnęły wiek powyżej 50. lat, są zapisywani automatycznie, czy muszą wyrazić chęć przystąpienia do PPK?
 • Czy PPK będzie dziedziczone?
 • Jakie są możliwości wypłaty środków z PPK?
 • Zasiłki a PPK: jak PPK wpływa na rozliczenia składek i świadczenia przyznawane przez ZUS?
 • Czy można ubiegać się o wypłatę środków w przypadku trudnej sytuacji życiowej?
 • Jak wygląda kwestia wypłat przed i po 60. rokiem życia?
 • Czy pracownik może domagać się wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK, jeżeli osiągnie wiek 60-65 lat?
 • Jak wygląda deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat na rzecz PPK?
 • Dokładne omówienie zasad rezygnacji.
 • W jakim terminie pracownik powinien złożyć wniosek o rezygnację z PPK?
 • Jakie konsekwencje niesie wcześniejsza rezygnacja?
 • W jaki sposób można wycofać się z programu PPK – dokładne omówienie zasad rezygnacji.
 • Czy rezygnację trzeba składać co 4 lata?
 • Czy pracownik, który początkowo zrezygnuje z przystąpienia do PPK (przed ukończeniem 55 r. ż.), może w dowolnym terminie zmienić zdanie i jednak przystąpić do programu?

Prowadzący

Izabella Kozioł – inspektor ds. księgowości budżetowej, specjalista ds. płac i spraw pracowniczych, wieloletni pracownik Urzędu Gminy. Praktyk zajmujący się wynagrodzeniami pracowników i zleceniobiorców, rozliczeniami z ZUS, US, GUS, prowadzeniem akt osobowych i kart urlopowych zatrudnionych oraz wykonywaniem zadań i czynności związanych z realizacją budżetu gminy. Absolwentka politologii oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości (UMCS Lublin) i Prawa Pracy (WSPiA Lublin).

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia