Wideoszkolenie: PPK w CUW

Jak przygotować się na wdrożenie PPK w samorządowych jednostkach organizacyjnych? Jakie obowiązki są po stronie pracownika a jakie po stronie pracodawcy? Jak przygotować się do wyłonienia przedstawiciela instytucji finansowej? Zasady podpisywania umów, terminy jakich trzeba dochować oraz wady i zalet Pracowniczych Planów Kapitałowych


Wideoszkolenie skierowane do dyrekcji, pracowników wydziału kadr i płac, działu księgowości, głównych księgowych oraz wszystkich pracowników Centrum Usług Wspólnych odpowiedzialnych za wdrożenie PPK. Zapraszamy również osoby które zajmują się obsługą obsługą finansowo-księgową szkół i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.

PPK w praktyce!
Podczas wideoszkolenia prowadząca przedstawi, jak przygotować Centrum Usług Wspólnych na wprowadzenie PPK, w szczególności na czym polega PPK, jakie są korzyści oraz obowiązki ze strony pracowników i pracodawcy oraz czy wszyscy pracownicy muszą dołączyć do PPK i na jakich zasadach. Powiemy jak przygotować się do wyłonienia instytucji finansowej oraz w jakim zakresie firma później służy pomocą.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Jaki jest cel PPK? Jak to ma wyglądać w praktyce?
• Jakie pracownicy będą mieli korzyści? Jakie obowiązki są po stronie pracownika a jakie po stronie pracodawcy?

• Czy PPK jest odprowadzane od wszystkich wynagrodzeń, które są oskładkowane? Czy staż po 3 miesiącach będzie naliczany do PPK?

• Jak wygląda procedura tworzenia grupy, która ma wybierać instytucję do obsługi?

• Jak przygotować się do wyłonienia przedstawiciela instytucji finansowej oraz czym należy kierować się przy wyborze firmy i do kiedy jest na to czas?

• Czy gmina w imieniu CUW może wybrać instytucję?

• Do kiedy dla CUW przypada ostateczny termin, kiedy trzeba podpisać umowę? Jak przygotować umowy i w jakim terminie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po zmianie instytucji finansowej
 • Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po otrzymaniu oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK
 • Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
 • Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK
 • Deklaracja finansowania wpłat Pracowniczych Planów Kapitałowych (dla uczestników PPK, którzy zdecydowali się na finansowanie wpłat, w przypadku niefinansowania wpłat przez podmiot zatrudniający)
 • Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie
 • Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
 • Wniosek o zawarcie umowy o powadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)
 • Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
 • Deklaracja w zakresie finasowania wpłat Podstawowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
 • Wniosek o dokonywanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)

Szczegółowy program szkolenia:

Na czym polega PPK? – szczegółowe informacje, obowiązki pracowników i pracodawcy

• Jaki jest cel PPK? Jak to ma wyglądać w praktyce?

• Czy jest obowiązek dołączenia do PPK?

• Omówienie całej organizacji od podstaw

• Czy PPK będzie zajmował się organ czy CUW?

• Jakie obowiązki są po stronie pracownika a jakie po stronie pracodawcy?

• Jakie pracownicy będą mieli korzyści?

• Czy PPK opłaca się pracownikom?

• Jakie są wady i zalety?

• Czy PPK jest odprowadzane od wszystkich wynagrodzeń, które są oskładkowane?

• Jeżeli dana osoba pracuje w trzech różnych miejscach to czy w tych trzech miejscach będzie PPK?

• Czy musi złożyć deklarację składać w każdym zakładzie pracy?

• Czy może wypisać się z jednej a w drugiej być?

• Są osoby, które pracują np. na ¾ etatu albo na umowę zlecenie – jak to wtedy wygląda?

• Czy pracownik musi zgłaszać, że nie chce dołączyć do PPK?

• Są też umowy zlecenia, od których odprowadza się składki. Czy w takim przypadku PPK ma zastosowanie?

• Czy staż po 3 miesiącach będzie naliczany do PPK?

• Co jeśli taka osoba odejdzie?

• Co w przypadku gdy umowa (np. zlecenie) wygaśnie?

• Czy taka osoba musi rejestrować się od nowa?

• Co zrobić gdy wszyscy pracownicy zrezygnują z udziału w PPK?

• Czy wszyscy pracownicy mogą zrezygnować z PPK?

• W jaki sposób mogą to zrobić?

• Jakie są zasady podpisywania umów z pracownikami?

• Jak wygląda to u pracowników po 65 r.ż.?

• Jak przygotować spotkania informacyjne aby wyjaśnić czym jest PPK i przedstawić korzyści dla pracowników?

• Jak przeprowadzić spotkanie pracowników na temat funduszu w czasie pandemii?

Jak wygląda procedura tworzenia grupy, która ma wybierać instytucję do obsługi?

• W jaki sposób wybrać przedstawiciela?

• Kogo wybrać na przedstawiciela?

• Czy z każdej jednostki musi być wybrana jedna osoba i tych osób będzie kilka czy może być jeden przedstawiciel?

Jak przygotować się do wyłonienia przedstawiciela instytucji finansowej?

• Jak wybrać najkorzystniejszą firmę?

• Czym należy kierować się wybierając firmę?

• Do kiedy należy to zrobić?

• Kto miałby zadecydować o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego?

• Czy trzeba będzie robić przetarg z towarzystwem ubezpieczeniowym?

• Czy w ogóle jednostki budżetowe mają robić przetarg?

• Na jakich zasadach jednostki budżetowe mają robić przetarg ile to kosztuje?

• Jakie są obowiązki firmy po podpisaniu umowy?

• W jakim zakresie później firmy służą pomocą?

• Czy CUW musi przeprowadzać procedurę naboru firmy czy jednak nie trzeba?

• Czy gmina w imieniu CUW może wybrać instytucję?

• Co jeśli nie trzeba a procedura już się odbyła?

• Do kiedy dla CUW przypada ostateczny termin, kiedy trzeba podpisać umowę?

• Jakich terminów trzeba dochować?

• Jak przygotować umowy i w jakim terminie?

• Jakie są zasady podpisywania umów?

• Jaki stosunek ma do tego Ministerstwo? (do powyższego)

• Czy koszty będą podlegały ustawie o zamówieniach publicznych?

• Projekty budżetów

• Obsługa programów dla kadr i płac

Prowadzący

Ewa Pręt - praktyk z 35 letnim doświadczeniem zawodowym. Z wykształcenia nauczyciel matematyki, dyrektor z 26 letnim doświadczeniem w tym 6 lat dyrektor szkoły a przez 20 lat dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, który z dniem 1.01 2016 r. został przekształcony w CUW i zakończył działalność z dniem 31 marca 2020 r. Obecnie szkoleniowiec zakresu zagadnień oświaty i rozwiązań w CUW.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia