Wideoszkolenie: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, dłużników zagranicznych, dłużników przebywających w zakładzie karnym i dłużników z nieokreślonym adresem zamieszkania


Warsztaty skierowane do osób zajmujących się obsługą funduszu alimentacyjnego, procedurą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych


Jakie kroki podejmować wobec dłużników? Co przynosi skuteczność w ściąganiu długów? Praktyczne wskazówki
Na warsztatach omówimy całą procedurę postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi, podpowiemy jakie skuteczne działania podjąć wobec dłużników, w jaki sposób najlepiej szukać dłużnika? Jak do niego dotrzeć? Jak zmusić go do spłaty zadłużeń, a także co zrobić w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwowania żadnych kwot od dłużnika? Otrzymają Państwo 60 gotowych wzorów pism przydatnych w codziennej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Postępowanie wobec dłużników – omówienie całej procedury począwszy od wezwania
 • Co zrobić, gdy dłużnik nie stawia się na wywiad?
 • Jak rozpocząć i w jaki sposób prowadzić postępowanie wobec dłużników zagranicznych?
 • Czy i jakie pisma należy wysyłać za granicę, czy je tłumaczyć?
 • Jakie działania podjąć, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują pokątnie, żeby zarobić, a komornik jest bezsilny?
 • Co zrobić, gdy mamy postępowanie o umorzeniu?
 • Jak prowadzić postępowanie wobec dłużnika nieobecnego, który zaginął?

Szczegółowy program szkolenia:

W jaki sposób skutecznie prowadzić działania wobec dłużników?

 • Postępowanie wobec dłużników – omówienie całej procedury począwszy od wezwania: co zrobić, gdy dłużnik nie stawia się na wywiad, co dalej?
 • Omówienie procedury skierowania ścigania na policję
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą? Jak rozpocząć i w jaki sposób prowadzić postępowanie wobec dłużników zagranicznych? Czy wysyłać za granicę pisma? Jakie pisma należy wysyłać i czy je tłumaczyć?
 • Jak prowadzić postępowanie wobec dłużników, których trudno określić miejsce zamieszkania, pobytu? Co, jeśli dłużnikowi trudno określić adres zamieszkania i ustalamy dla niego pełnomocnika, czy można to jakoś ominąć, przeskoczyć, zadziałać szybciej?
 • Czy wysyłamy informację do dłużnika, jeśli dłużnik przebywa za granicą lub jest w zakładzie karnym?
 • Jak prowadzić postępowanie wobec dłużnika nieobecnego, który zaginął?
 • Dłużnicy a BIG. Kogo można umieszczać w BIG, jeśli dostaliśmy informację, że nie każdego możemy umieścić? Na jakich zasadach i kiedy musimy go usunąć z Biura? Obawa przed złamaniem przepisów i przed tym, aby dłużnik nie wykorzystał tego przeciwko nam, że został tam umieszczony.
 • Czy wysyłać informację do kilku Biur Informacji Gospodarczej? Czy wszystkie biura mają te same zasady weryfikacji dłużników?
 • Dłużnik z zaliczką alimentacyjną – czy zadłużenie, które nie jest starsze niż 10 lat przedawniło się?
 • Co robić w sytuacji, gdy komornik wystawia zaświadczenie, na którym widnieje adres dłużnika i za chwilę jest adnotacja, że tam nie przebywa. Jakie działania podjąć wobec dłużnika w takiej sytuacji?
 • Kiedy do urzędu pracy, kiedy do komornika, kiedy do wójtów kierować pisma w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika? Tworzenie pism i ich praktyczne wzory
 • Jak powinien wyglądać wzór pisma – zawiadomienia do dłużników; wzór zawiadomienia, że zostało przyznane świadczenie alimentacyjne na jego dziecko?
 • Jak mają wyglądać wzory pism/wniosków o podjęciu działań wobec dłużnika, które są skierowane do wójtów?
 • Jak powinien poprawnie wyglądać wzór zawiadomienia do komornika o rozpoczęciu wypłaty funduszu alimentacyjnego?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużników, którzy uchylają się od płacenia alimentów i ani nie płacą wierzycielce do ręki, ani dla funduszu?
 • Co przynosi skuteczność w ściąganiu?
 • Jak skutecznie postępować z dłużnikiem, jak zmusić go do spłaty?
 • Postępowanie wobec dłużników a współpraca z prokuraturą, z policją, przerzucanie się odpowiedzialnością. Do której prokuratury zawiadamiać, gdy przyznamy świadczenie: czy do miejsca zamieszkania wierzycielki, czy zgłaszać tam, gdzie zamieszkuje dłużnik? Różne stanowisko prokuratury w Polsce
 • Co w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwować żadnych kwot od dłużnika?
 • Jakie działania podjąć, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują pokątnie, żeby zarobić, a komornik jest bezsilny?
 • Co, jeśli ktoś zatrudnia dłużnika „na czarno”? Czy można egzekwować kary?
 • Dłużnika szukają komornicy, my piszemy jedynie pismo do komornika, dłużnik znalazł się po 20 latach, teraz napisał wniosek o umorzenie długów, co zrobić? Kompleksowe omówienie
 • Postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Co zrobić, gdy mamy postępowanie o umorzeniu? Czy organ właściwy ze względu na zamieszkanie dłużnika może zaskarżyć, jeżeli tak, to jak to robić? Jak to zrobić skutecznie, aby to zostało uwzględnione?
 • W jakich okolicznościach wydawać decyzję o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego?
 • Omówienie spraw o umorzeniu należności o rozłożenie na raty; prowadzenie postępowań w tych sprawach. Jeżeli się rozkłada na raty, to od kiedy rozkładamy?
 • Co robimy z odsetkami?
 • Jaką należność należy rozłożyć na raty?
 • Co z należnościami powstałymi już po wydaniu tej decyzji?
 • Problem: teraz dłużnicy coraz bardziej świadomie składają wnioski nie tylko o zwrot prawa jazdy, ale też o umorzenie należności, o rozłożenie na raty – jak radzić sobie z takimi dłużnikami?
 • Czy wydawać decyzję uchylającą; dłużnika za uchylającego się; jeśli w okresie 6-ciu miesięcy nie wpłacił to 50%, a co, jeśli 3 miesiące płacił, a 2 miesiące nie płacił, albo 4 miesiące płacił a 2 miesiące nie płacił; czy w tym przypadku wydawać decyzję uchylającą, czy nie wydawać w związku z tym, że w jednym miesiącu wpłacił więcej niż ma zasądzonych. np. ma 50 % zasądzonych, więc jak np. 400 to żeby 200 zł przez te 6 miesięcy płacił, czyli chociaż połowę. A on np. przez 4 miesiące nic nie płacił, a za 2 miesiące wpłacił kwotę większą niż ma zasądzone?
 • Czy wysyłać do BIG-u prawo jazdy dłużnika?
 • Omówienie artykułów, w szczególności art. 5a, artykułu 5.
 • W jakich sytuacjach wysyłamy zawiadomienia do prokuratury?
 • Kiedy możemy odstąpić od tej czynności? Chodzi o art. 209 paragraf 1 kk kiedy mamy obowiązek informacji?
 • Uchylanie decyzji uznających za uchylającego się przy wniosku dłużnika o zwrot prawo jazdy. Czy uchylać te decyzje? Coraz więcej OPS-ów je uchyla, czy słusznie?
 • Poszukiwanie dłużnika, jeśli nie ma ustalonego adresu, a nagle się odnajduje – czy warto prowadzić postępowanie, jeśli odnaleźliśmy dłużnika po dwóch latach , jak w tym momencie prowadzić postępowanie? Czy robić wszystkie wezwania, zawiadomienia, wnioski o podjęcie działań sprzed trzech lat i próbować wypytywać o wszystkie okresy inne ośrodki, np. jak szukamy dłużnika z okresu 2017/2018, to pytaliśmy inny ośrodek, czy może poprowadzić postępowanie na podstawie naszego wniosku i dany ośrodek nie chciał tego zrobić z powodu zamkniętego już postępowania, bo nie znalazł dłużnika, więc nie prowadzi już postępowania: co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?
 • Przy zamykaniu postępowania: czy powinniśmy tworzyć raport, co się zadziało albo co się nie zadziało?
 • Czy współpracować z dłużnikami przez EPUAP?
 • Czy współpracować z innymi ośrodkami przez EPUAP?
 • Jeśli nie mamy ustalonego adresu dłużnika, ale wiemy, że przebywa w zakładzie karnym, lecz miejscem zamieszkania jest inna miejscowość (więc podlegałoby to pod inny ośrodek) to co wtedy, bo wnioski krążą, wracają, ponieważ ktoś nie chce podjąć działań i wracają do OPS-u: co powinniśmy dalej z tym zrobić, póki dana osoba przebywa w zakładzie karnym, czy tworzyć wnioski i wysyłać korespondencję, czy czekać aż ta osoba wyjdzie z więzienia i dopiero wtedy uruchomić postępowanie?
 • Jak wpłynąć na dłużnika, aby płacił, jeśli tłumaczą to np. że przy zajęciu wynagrodzenia przez kancelarię komornika prowadzącego egzekucję wolą pracować „na czarno” i nie będą oddawać pieniędzy tłumacząc „nie bo nie”?
 • Co, jeśli dłużnicy się skarżą na ustawę, że jest sztywno wymyślona i czemu się tak sztywno trzymamy, jeśli chodzi o prawo jazdy? Jak z nimi rozmawiać?
 • Czy iść na ustępstwa wobec dłużników?

Jak wyglądają kontrole z NIK-u?

 • Czy muszą być zachowywane terminy, jak np. zawiadomienie o wszczęciu i za jakiś czas wydawać decyzję uchylającą, czy mają być zachowane terminy miesięczne czy nie, bo czasami na pismo od komornika się czeka lub w okresie 6-ciu miesięcy coś płacą, więc czasami OPS nie mieści się w ciągu miesiąca, bo komornik też ma tyle pracy, że nam wysyła po miesiącu, a my w ciągu miesiąca już powinniśmy wydać tą decyzję uchylającą
 • Na co najbardziej zwracają uwagę podczas kontroli z NIK-u? Co wynika z kontroli?
 • Wnioski pokontrolne. Na co NIK zwraca uwagę, jakie mogą być nieprawidłowości?
 • Przykłady błędów w kontrolowanych ośrodkach

Weryfikacja danych we wnioskach, składanie nieprawdziwych oświadczeń, RODO

 • Wzywanie dłużnika, problem z RODO: czy dołączać jakąś klauzulę do pierwszej czynności? Jeżeli tak, to do jakiej, czy do wezwania? Np. wysyłanie informacji: co powinno być w informacji zawarte?
 • Co ile na okres danego postępowania wypytywać komornika np. o adres, podczas gdy komornicy chcą, żeby raz na postępowanie pytać ich o adres lub w KRK też wypytujemy, czy nie przebywa, więc czy pytać raz na postępowanie, czy częściej, my np. robimy to częściej, bo raz na 3 miesiące

Długi przejęte od rodzica

 • Osoby pytają, czy będą miały jakieś zobowiązania za długi przejęte od rodzica, który był dłużnikiem; co im odpowiadać?
 • Przy długu alimentacyjnym – czy przejmują ten dług po rodzicu, w jakich sytuacjach?


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia