Wideoszkolenie: Podatek rolny w gminach

Kiedy obowiązują ulgi inwestycyjne i jak je obliczać? W jakich przypadkach stosować ulgę inwestycyjną na instalacje fotowoltaiczne? Czy wszystkie umowy dzierżawy powinny być podpisywane przez wójta? Kiedy ulga przyznawana rolnikowi w podatku rolnym jest pomocą „de minimis”? Kiedy i w jaki sposób wprowadzić na terenie gminy odnowę gruntu?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów podatkowych. Dla osób zajmujących się wymiarem podatku rolnego.

Ulga inwestycyjna

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Czy faktury z 8% VAT-em są podstawą do udzielenia ulgi?
  • W jaki sposób umotywować prawo do skorzystania z ulgi inwestycyjnej?
  • Jaka jest podstawa do opodatkowania gruntu, na którym znajduję się wiatrak? Należy policzyć całość, czy tylko tę część działki, na której znajduje się wiatrak?
  • Od jakiej wartości można opodatkować inwestycję na budowę wiatraka? Czy opodatkowaniu podlega całość konstrukcji, czy tylko wybrane części?
  • Jak rozumieć pojęcie modernizacji budynku gospodarczego ze względu na ulgę inwestycyjną?
  • Czy wymiana pokrycia dachowego jest modernizacją, czy remontem budynku?
  • W jaki sposób podatnicy płacący podatek rolny, powinni składać informację w przypadku przyznania ulgi inwestycyjnej, zwolnienia z podatku rolnego lub ulgi z tytułu nabycia gruntów?

Szczegółowy program szkolenia:

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia