Szkolenie: Podatek rolny w gminach

Kiedy obowiązują ulgi inwestycyjne i jak je obliczać? W jakich przypadkach stosować ulgę inwestycyjną na instalacje fotowoltaiczne? Czy wszystkie umowy dzierżawy powinny być podpisywane przez wójta? Kiedy ulga przyznawana rolnikowi w podatku rolnym jest pomocą „de minimis”? Kiedy i w jaki sposób wprowadzić na terenie gminy odnowę gruntu?

Brak danych

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów podatkowych. Dla osób zajmujących się wymiarem podatku rolnego.

Ulga inwestycyjna

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Czy faktury z 8% VAT-em są podstawą do udzielenia ulgi?
  • W jaki sposób umotywować prawo do skorzystania z ulgi inwestycyjnej?
  • Jaka jest podstawa do opodatkowania gruntu, na którym znajduję się wiatrak? Należy policzyć całość, czy tylko tę część działki, na której znajduje się wiatrak?
  • Od jakiej wartości można opodatkować inwestycję na budowę wiatraka? Czy opodatkowaniu podlega całość konstrukcji, czy tylko wybrane części?
  • Jak rozumieć pojęcie modernizacji budynku gospodarczego ze względu na ulgę inwestycyjną?
  • Czy wymiana pokrycia dachowego jest modernizacją, czy remontem budynku?
  • W jaki sposób podatnicy płacący podatek rolny, powinni składać informację w przypadku przyznania ulgi inwestycyjnej, zwolnienia z podatku rolnego lub ulgi z tytułu nabycia gruntów?

Szczegółowy program szkolenia:

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia